Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Marketing 2.0 Workshop
Marketing 2.0 Workshop
Loading in …3
×
1 of 32

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Strategier för B2B i sociala medier, med fokus på Linkedin

 1. 1. DALOUL Strategier  för  B2B     i  sociala  medier   Maryem  Nasri   Carnaby  Solu:ons  AB   @daloula_maryem  
 2. 2. DALOULDALOUL Våren  2012   @daloula_maryem  
 3. 3. DALOULDALOUL Januari  2013   @daloula_maryem  
 4. 4. DALOULDALOUL Om  mig   §  Interna:onell  civilekonom   •  Södertörns  högskola   •  Pompeu  Fabra,  Barcelona   •  Uppsala  Universitet   §  Strateg  &  Projektledare   •  Carnaby     •  Hippies   @daloula_maryem  
 5. 5. DALOULDALOUL     Bild:  hRp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prom_crowded_dancefloor.jpg       CC-­‐BY-­‐SA  Magnus  Manske     Facebook  
 6. 6. DALOULDALOUL     @daloula_maryem   Bild:  www.pixabay.com  (CC0)   Facebook  
 7. 7. DALOULDALOUL Linkedin       @daloula_maryem   Bild:  www.pixabay.com  (CC0)  
 8. 8. DALOULDALOUL TwiRer       @daloula_maryem   Bild:  www.pixabay.com  (CC0)  
 9. 9. DALOULDALOUL Google+       @daloula_maryem   Bild:  Lärarnas  Nyheter  på  FlickR  (CC-­‐BY-­‐NC-­‐ND  2.0)  
 10. 10. DALOUL Annonsering   §  Tidpunkt   §  Relevans   §  Placering  
 11. 11. DALOUL Tonalitet  
 12. 12. DALOUL Tonalitet  
 13. 13. DALOUL Tonalitet  
 14. 14. DALOUL Tonalitet  
 15. 15. DALOULDALOUL B2B-­‐marknadsföring  via  Linkedin   §  På  Linkedin  kan  företag  skapa  rela:oner  via:   •  De  egna  medarbetarna   •  Företagssida  på  Linkedin   •  Grupper  på  Linkedin    
 16. 16. DALOULDALOUL Visualisera  diR  nätverk       @daloula_maryem  
 17. 17. DALOULDALOUL Strukturera  dina  kontakter   §  Kontakter  –  kontakter       @daloula_maryem  
 18. 18. DALOULDALOUL Marknadsför  med  personprofiler     @daloula_maryem  
 19. 19. DALOULDALOUL Vem  har  :Rat  på  din  profil?     @daloula_maryem  
 20. 20. DALOULDALOUL Linkedins  användare   § Utbildning   § Tidigare  arbetsplatser   § Grupper   § Vilka  är  räR  personer?   •  Vad  pratar  de  om?   •  Vilka  känner  de?  
 21. 21. DALOULDALOUL Grupper  Linkedin   §  Skicka  inbjudningar   §  Ini:era  diskussioner   §  Moderera  diskussioner     §  Skicka  offentliga  meddelanden  :ll  gruppen   §  Använd  automa:serade  e-­‐mail  som  marknadsföring     @daloula_maryem  
 22. 22. DALOULDALOUL Automa:skt  välkomstmail   @daloula_maryem  
 23. 23. DALOULDALOUL Exempel  på  annons  
 24. 24. DALOULDALOUL Kontakter  som  har  byR  jobb   @daloula_maryem  
 25. 25. DALOULDALOUL HP  på  Linkedin   @daloula_maryem  
 26. 26. DALOULDALOUL NyR  format  på  Företagssida   @daloula_maryem  
 27. 27. DALOULDALOUL Riktade  statusuppdateringar   @daloula_maryem  
 28. 28. DALOULDALOUL Målgruppsanpassning   @daloula_maryem  
 29. 29. DALOULDALOUL Dela  på  Linkedin   §  Statusuppdateringar   §  Integrera  med  TwiRer     §  Dela  material  med  andra  på  Linkedin   •  Sprid  ar:klar,  blogginlägg,  whitepapers  m.m     @daloula_maryem  
 30. 30. DALOULDALOUL Omvärldsbevakning   §  Konkurrenters  rekryteringar   §  Personer  som  slutar  hos  kunder  &  konkurrenter   §  Grupper     •  kan  användas  för  aR  fånga  upp  poten:ella  kunder  som   ställer  frågor   §  Möten   •  kan  förberedas  genom  aR  gå  igenom  deltagarnas   erfarenhet  
 31. 31. DALOULDALOUL Tips!   §  Inställningar     §  Extra  e-­‐post   §  Frekvens  på  e-­‐post   §  Appar   §  Hur  visas  din  profil?   §  Personalens  profiler   §  Projekt   §  Presenta:oner   §  Publika:oner   §  Cer:fieringar   §  Organisera  kontakter   §  Vem  har  :Rat  på  din   profil?   §  Vem  följer  diR  företag?   §  Följ  personer  i  grupper,   utan  aR  vara  vän.   §  Lägg  upp  populära   diskussioner  i  grupper     @daloula_maryem  
 32. 32. DALOUL TACK!   Mobil:  0733  -­‐  777  573   E-­‐post:  maryem@carnaby.se     Linkedin:  hRp://se.Linkedin.com/in/maryemnasri     !  

×