Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 49

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Nya linkedin för marknadsförare.pptx

 1. 1. Rela%onsmarknadsföring  med   Linkedin   Maryem  Nasri   Carnaby  Solu%ons  AB   @daloula_maryem   DALOUL A
 2. 2. Våren  2012   @daloula_maryem   DALOUL A
 3. 3. Januari  2013   @daloula_maryem   DALOUL A
 4. 4. Om  mig   §  Interna%onell  civilekonom   •  Södertörns  högskola   •  Pompeu  Fabra,  Barcelona   •  Uppsala  Universitet   §  Strateg   •  Mul%channel   §  Projektledare   •  Carnaby     •  Hippies   @daloula_maryem   DALOUL A
 5. 5. Rela%onsmarknadsföring   §  På  Linkedin  kan  företag  skapa  rela%oner  via:   •  De  egna  medarbetarna   •  Företagssida  på  Linkedin   •  Grupper  på  Linkedin     DALOUL A
 6. 6. Visualisera  diU  nätverk       @daloula_maryem   DALOUL A
 7. 7. Strukturera  dina  kontakter   §  Kontakter  –  kontakter       @daloula_maryem   DALOUL A
 8. 8. Marknadsför  med  personprofiler     @daloula_maryem   DALOUL A
 9. 9. Vem  har  %Uat  på  din  profil?     @daloula_maryem   DALOUL A
 10. 10. Vem  har  %Uat  på  din  profil?     @daloula_maryem   DALOUL A
 11. 11. Linkedin  Plugins   @daloula_maryem   DALOUL A
 12. 12. MEDLEMMARNA   DALOUL A
 13. 13. Linkedins  användare   §  Utbildning   §  Tidigare  arbetsplatser   §  Grupper   §  Vilka  är  räU  personer?   •  Vad  pratar  de  om?   •  Vilka  känner  de?   §  Utöka  diU  nätverk  –  fyll  på  diU  CRM-­‐system   DALOUL A
 14. 14. FÖRSÄLJNING   DALOUL A
 15. 15. Annonsering  steg-­‐för-­‐steg   §  Gå  in  på  diU  företags  sida   §  Gå  %ll  pilen  vid  knappen  ”Redigera”   §  Välj  ”Marknadsför  denna  sida  med  Linkedin  Ads”   §  Logga  in  på  ”Linkedin  Ads”  med  samma  e-­‐post  och   lösenord  som  på  Linkedin.   §  Välj  ”skapa  företagskonto”   §  Skriv  in  företagsnamn  så  aU  det  ”plockas  upp”   §  Välj  valuta   §  Klicka  på  ”Skapa”   @daloula_maryem   DALOUL A
 16. 16. Annonsering  steg-­‐för-­‐steg   §  Klicka  på  gröna  pilen  med  ”Ny  annonskampanj”     §  Välj  ”Starta  ny  kampanj”  och  lägg  däre_er  in  text  och   bild  enligt  instruk%onerna  på  Linkedin,  se  nästa  bild.   @daloula_maryem   DALOUL A
 17. 17. Annonsering  steg-­‐för-­‐steg     @daloula_maryem   DALOUL A
 18. 18. Annonsera  på  Linkedin   §  Linkedin  e_erfrågar  följande  för  bannerannonser:   §  Målgruppsanalys   •  Köpare   •  Påverkare   §  ROI   •  Värde  för  sniUaffär   •  Längd  för  sniUaffär   DALOUL A
 19. 19. Exempel  på  annons   DALOUL A
 20. 20. Integra%on  med  CRM   @daloula_maryem   DALOUL A
 21. 21. GRUPPER   DALOUL A
 22. 22. Grupper  Linkedin   §  Skicka  inbjudningar   §  Ini%era  diskussioner   §  Moderera  diskussioner     §  Skicka  offentliga  meddelanden  %ll  gruppen   §  Använd  automa%serade  e-­‐mail  som  marknadsföring.     @daloula_maryem   DALOUL A
 23. 23. Offentligt  meddelande   @daloula_maryem   DALOUL A
 24. 24. Mallar  –  e-­‐postmeddelanden   @daloula_maryem   DALOUL A
 25. 25. Automa%skt  välkomstmail   @daloula_maryem   DALOUL A
 26. 26. Automa%skt  mail  vid  nekande   @daloula_maryem   DALOUL A
 27. 27. REKRYTERING   DALOUL A
 28. 28. Kontakter  som  har  byU  jobb   @daloula_maryem   DALOUL A
 29. 29. Lediga  jobb   Ø Visa  på  webbplatsen  aU  lediga  jobb  finns  på  Linkedin   @daloula_maryem   DALOUL A
 30. 30. Linkedin-­‐API   Ø Via  Linkedins  API  kan  Linkedin-­‐profiler  användas  för  aU   söka  jobb.   @daloula_maryem   DALOUL A
 31. 31. Ansökan  med  Linkedin   @daloula_maryem   DALOUL A
 32. 32. Redigera  Linkedinprofil   @daloula_maryem   DALOUL A
 33. 33. Case   Info  om  byråer:  hUp://www.resume.se/nyheter/reklam/2011/12/21/%dernas-­‐ rekryteringar/   DALOUL A
 34. 34. 20  frågor   Info  om  byråer:  hUp://www.resume.se/nyheter/reklam/2011/12/21/%dernas-­‐ rekryteringar/   DALOUL A
 35. 35. Inbjudan  %ll  kontakter   Info  om  byråer:  hUp://www.resume.se/nyheter/reklam/2011/12/21/%dernas-­‐ rekryteringar/   DALOUL A
 36. 36. Inbjudan  %ll  kontakter   Info  om  byråer:  hUp://www.resume.se/nyheter/reklam/2011/12/21/%dernas-­‐ rekryteringar/   DALOUL A
 37. 37. FÖRETAGSSIDA   DALOUL A
 38. 38. HP  på  Linkedin   @daloula_maryem   DALOUL A
 39. 39. NyU  format  på  Företagssida   @daloula_maryem   DALOUL A
 40. 40. Endast  företagets  e-­‐post  kan  användas   @daloula_maryem   DALOUL A
 41. 41. Riktade  statusuppdateringar   @daloula_maryem   DALOUL A
 42. 42. Målgruppsanpassning   @daloula_maryem   DALOUL A
 43. 43. Dela  på  Linkedin   §  Statusuppdateringar   §  Integrera  med  TwiUer     §  Dela  material  med  andra  på  Linkedin   •  Sprid  ar%klar,  blogginlägg,  whitepapers  m.m     @daloula_maryem   DALOUL A
 44. 44. OMVÄRLDSBEVAKNING   DALOUL A
 45. 45. Omvärldsbevakning   §  Konkurrenters  rekryteringar   §  Personer  som  slutar  hos  kunder  &  konkurrenter   §  Grupper     •  kan  användas  för  aU  fånga  upp  poten%ella  kunder  som  ställer   frågor   §  Möten   •  kan  förberedas  genom  aU  gå  igenom  deltagarnas  erfarenhet   §  (Premium)  -­‐  Inför  pitcher  kan  upphandlarens  nätverk   kartläggas     DALOUL A
 46. 46. Linkedin  Timeline   @daloula_maryem   DALOUL A
 47. 47. Tips!   §  Organisera  kontakter   §  Inställningar     §  Vem  har  %Uat  på  din   §  Extra  e-­‐post   profil?   §  Frekvens  på  e-­‐post   §  Vem  följer  diU  företag?   §  Appar   §  Hur  visas  din  profil?   §  Följ  personer  i  grupper,   utan  aU  vara  vän.   §  Personalens  profiler   §  Projekt   §  Svara  på  frågor  under   svara  och  bli  ”expert”   §  Presenta%oner   §  Publika%oner   §  Lägg  upp  populära   §  Cer%fieringar   diskussioner  i  grupper     @daloula_maryem   DALOUL A
 48. 48. Länk%ps   §  hUp://blog.linkedin.com   §  hUp://www.youtube.com/playlist? list=PL27DE225FA29FC243   §  hUp://hjalp.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/ 34478   @daloula_maryem   DALOUL A
 49. 49. TACK!   !   Mobil:  0733  -­‐  777  573   E-­‐post:  maryem@carnaby.se     Linkedin:  hUp://se.Linkedin.com/in/maryemnasri     DALOUL A

×