Unit plan დალი

546 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
109
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit plan დალი

  1. 1. სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი დალი აბურჯანია რეგიონი აჭარა სკოლა 18 საჯარო სკოლა ქალაქი ბათუმი თემის მონახაზი თემის დასახელება გენეტიკური დაავადებები თემის შინაარსი მოცემულ პროექტში მოსწავლეები მოიძიებენ და გადათარგმნიან ინგლისურენოვან მასალას გენეტიკასა და გარე ფაქტორების გენზე ზემოქმედებაზე; შექმნიან ქართულენოვან ვიდეო მასალებს; ჯგუფებში გააკეთებენ თავიანთი ნაშრომების პრეზენტაციებს; ჯგუფებში ორგანიზებას გაუკეთებენ ორენოვანი ბეჭდური მასალის გამოცემას (სასკოლო გაზეთი). საგანი ინგლისური ება, ბიოლოგია დონე /კლასი 11 განხორციელების დროის ჩარჩო 6 კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები უცხ .ს .VII.18.მოსწავლეს შეუძლია თარგმნოს უცხოენოვანი წყაროები / ტექსტები ან დაამუშაოს ისინი სხვა დაინტერესებულ პირთათვის (მაგ ., თანაგუნდელისთვის ), ან შემდგომი გამოყენებისათვის . • აკეთებს უცხოენოვანი ტექსტის სქემატურ ჩანაწერებს და მასზე დაყრდნობით სწავლების ენაზე ზეპირად გადმოსცემს ტექსტის მოკლე შინაარსს; • წერს ტექსტის რეზიუმეს სწავლების ენაზე (ტექსტს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად, აზრობრივი მონაკვეთები დაჰყავს ძირითად აზრამდე და ნათლად გადმოსცემს მას); • ადგენს კონსპექტს (გამოყოფს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ამზადებს სქემატურ ჩანაწერს და მასზე დაყრდნობით საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ინფორმაციას); • წერილობით/ზეპირად თარგმნის არამხატვრულ ტექსტებს (რეზიუმეს, სტატიას, მიმოხილვა, ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 1 of
  2. 2. ინსტრუქცია და სხვა); ბიოლ .XI.6. მოსწავლეს შეუძლია ჩამოაყალიბოს მემკვიდრეობითობის კანონები და იმსჯელოს ცვალებადობის ფორმებზე . • მსჯელობს ადამიანის გენეტიკურ სტრუქტურაზე მავნე ფაქტორების (მაგ., ნიკოტინი, ნარკოტიკები) ზემოქმედებით გამოწვეულ ცვლილებებზე და ასაბუთებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობას; კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ● იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით ; ● სხვადასხვა ჯგუფთან ეფექტური მუშაობის უნარის დემონსტრირება; ● საერთო მიზნების მისაღწევად საჭირო კომპრომისისთვის მზადყოფნისა და მოქნილობის დემონსტრირება; ● პასუხისმგებლობების გაზიარება მუშაობის პროცესში. ● სხვადასხვა სისტემას შორის ურთიერთდამოკიდებულების გააზრება; ● ინფორმაციის ეფექტურად და ეფექტიანად მოპოვება, კრიტიკული და კომპეტენტური შეფასება , ინფორმაციის ზუსტად და შემოქმედებითად გამოყენება მოცემულ საკითხთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით; მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები მოსწავლეები გადათარგმნიან ინგლისურენოვან მასალებს ადამიანებსა და გენეტიკაზე . გენეტიკაში თანამედროვე მიღწევებზე. ადამიანის გენეტიკურ სტრუქტურაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებით გამოწვეულ ცვლილებებზე და ასაბუთებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობაზე. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა დაავადებები გარდაუვალია? თემატური კითხვები სად იღებს სათავეს ჩვენი ჯანმრთელობა? შინაარსობრივი კითხვები რა არის გენი? გარე ფაქტორები ზემოქმედებენ გენებზე? არის თუ არა გენები ჩვენი ბედისწერა? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 2 of
  3. 3. პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე KWL ცხრილი მრავალმხრივი ინტელექტის ტესტი მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს ჩექლისტები (პროექტის პროცესის შეფასებისთვის) რუბრიკა (ვიდეოს თარგმანი) თვითშეფასების რუბრიკა რუბრიკა პრეზენტაციის შესაფასებლად თანატოლთა შეფასების რუბრიკა პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ რუბრიკა (ვიდეოს რუბრიკა თარგმანი) დღიურის შესაფასებლად რუბრიკა სასკოლო გაზეთის შეფასებისთვის შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი მასწავლებელი იყენებს KWL ცხრილს მოსწავლეთა ცოდნის გასაგებად და ინტერესების განსაზღვრისთვის. მრავალმხრივი ინტელექტის ტესტის შედეგების მიხედვითაც მასწავლებელი გადაანაწილებს მათ ჯგუფებში . მასწავლებელი და მოსწავლეები იყენებენ რუბრიკას ვიდეო თარგმანის შეფასებისთვის და ასევე ტექსტის თარგმანის შეფასებისთვის. შეცდომების გასწორებისთავის მასწავლებელი და მოსწავლეები იყენებენ ცხრილებს. თანატოლთა შეფასების რუბრიკას ჯგუფური მუშაობისთვის იყენებენ იმისათვის რომ მოსწავლეები კარგად ათვითცნობიერებდნენ თავიანთ როლს და პასუხისმგებლობას ჯგუფში. თვითშეფასების რუბრიკას მოსწავლეები იყენებენ რეფლექსიისთვის და თავიანთი ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენისთვის. გაზეთის და დღიურების ჩანაწერების შეფასებისთვის გამოიყენებენ რუბრიკებს. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები ტექნიკური უნარ-ჩვევები, რომლებსაც მოსწავლეები უნდა ფლობდნენ თემის დასაწყისში არის ინტერნეტში ძიების, ვიდეოს დასამუშავებელი პროგრამის გამოყენების, მაიკროსოფთ ოფისის პროგრამები . სასწავლო პროცედურები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 3 of
  4. 4. კვირა 1-2 პროექტის განხორციელების დაწყებამდე მოსწავლეები შეავსებენ KWL ცხრილს მათი ცოდნის გასაგებად და ინტერესების განსაზღვრისთვის. ასევე ასრულებენ მრავალმხრივი ინტელექტის ტესტს, რომლის შედეგების მიხედვითაც მასწავლებელი გადაანაწილებს მათ ჯგუფებში. მასწავლებელი გააცნობს მოსწავლეებს პროექტის მიზნებს, განსახორციელებელ ამოცანებს და პირველი ორი კვირის განმავლობაში შესასრულებელ დავალებს (თარგმანისთვის ვიდეო და ტექსტი- პროექტის ბოლომდე სამუშაოდ) გააცნობს. ამასთანავე გააცნობს მათ რუბრიკას ვიდეო თარგმანის შეფასებისთვის და ასევე ტექსტის თარგმანის შეფასებისთვის. იმისათვის რომ მოსწავლეები კარგად ათვითცნობიერებდნენ თავიანთ როლს ჯგუფში მასწავლებელი გააცნობს მათ თანატოლთა შეფასების რუბრიკას ჯგუფური მუშაობისთვის. მეორე კვირის ბოლოს მოსწავლეები აკეთებენ ჯგუფურ პრეზენტაციას და შეფასებას თავიანთი ნაშრომისა . ასევე მუშაობენ შეცდომების გასწორებაზე ცხრილის მიხედვით. კვირა 3-4 მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს თვითშეფასების რუბრიკას რეფლექსიისთვის და და მოსწავლეები შევსების შემდეგ უზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებებს. მასწავლებელი გააცნობს მოსწავლეებს მეორე ეტაპის სამუშაო მასალას - ვიდეოს. მეოთხე კვირის ბოლოს მოსწავლეები აკეთებენ ჯგუფურ პრეზენტაციას და შეფასებას თავიანთი ნაშრომისა. ასევე მუშაობენ შეცდომების გასწორებაზე ცხრილის მიხედვით. კვირა 5-6 მოსწავლეები მუშაობენ გაზეთის გამოცემაზე და ასევე აწესრიგებენ თავიანთ დღიურებში ჩანაწერებს. მოსწავლეები ტექსტის თარგმანის სრულყოფასა და მუშაობენ შეცდომების გასწორებაზე ცხრილის მიხედვით. საბოლოოდ ვიკიპედიაზე ატვირთვას ახორციელებენ. მეექვსე კვირის ბოლოს მოსწავლეები აკეთებენ ჯგუფურ პრეზენტაციას და შეფასებას თავიანთი ნაშრომებისა . დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები არაქართულენოვ ანი კლასში განსხვავებული ინტელექტისა და ენობრივი კომპეტენციის არსებობის გამო მასწავლებელს შერჩეული აქვს სხვადასხვა აქტოვებობე და ასევე დონის ნასალები თარგმანისთვის. არა მოსწავლეები (მოსწავლეები , რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები მაღალი აკადემიური დონის მოსწავლეებს განაწილებული აქვთ ლიდერისა და ექსპერტის როლები, რათა ტექნიკურ და ენობრივ სირთულეებთან დაკავშირებულ საკითხებში ფასილიტაცია გაუწიონ დანარჩენებს. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 4 of
  5. 5. ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) $ ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო $ კომპიუტერი (ები) $ საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა $ ციფრული კამერა $ პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი ფოტოკამერა $ ინტერნეტკავშირი სხვა       ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) $ ფოტო/სურათების მონაცემთა ვებგვერდის შექმნა ბაზა/ცხრილები დამუშავება $ ვორდის პროგრამა $ საგამომცემლო $ ინტერნეტძიება $ სხვა       პროგრამები $ მულტიმედია $ ელფოსტის პროგრამა $ ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები სასკოლო გაზეთი ინვენტარი /მასალ ები პროგრამა- Videopad ინტერნეტრესურ სები სხვა რესურსები http://www.literacyworks.org/mi/assessment/findyourstrengths.html https://www.youtube.com/watch?v=ubq4eu_TDFc http://www.ted.com/talks/dean_ornish_says_your_genes_are_not_your_fate.html http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Venter ბიოლოგიის, ქართული ენის მასწავლებლები. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of
  6. 6. ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) $ ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო $ კომპიუტერი (ები) $ საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა $ ციფრული კამერა $ პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი ფოტოკამერა $ ინტერნეტკავშირი სხვა       ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) $ ფოტო/სურათების მონაცემთა ვებგვერდის შექმნა ბაზა/ცხრილები დამუშავება $ ვორდის პროგრამა $ საგამომცემლო $ ინტერნეტძიება $ სხვა       პროგრამები $ მულტიმედია $ ელფოსტის პროგრამა $ ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები სასკოლო გაზეთი ინვენტარი /მასალ ები პროგრამა- Videopad ინტერნეტრესურ სები სხვა რესურსები http://www.literacyworks.org/mi/assessment/findyourstrengths.html https://www.youtube.com/watch?v=ubq4eu_TDFc http://www.ted.com/talks/dean_ornish_says_your_genes_are_not_your_fate.html http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Venter ბიოლოგიის, ქართული ენის მასწავლებლები. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of

×