Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Police infopol 2011

416 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Police infopol 2011

 1. 1. Communicatie-innovatie: de nieuwe Portaalsite van de Lokale Politie Marc ALEN Vaste Commissie van de Lokale Politie Waterloolaan 76, 1000 Brussel 00 32 (0) 2 557 33 90 [email_address]
 2. 2. Communicatie-innovatie: het nieuwe websiteplatform voor de politie! Marc ALEN Vaste Commissie van de Lokale Politie Waterloolaan 76, 1000 Brussel 00 32 (0) 2 557 33 90 [email_address]
 3. 3. In concreto <ul><ul><li>www.lokalepolitie.be (Vaste Commissie Lokale Politie) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.polfed-fedpol.be (Persdienst Federale Politie) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.infozone.be (EFQM, Morfologie) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.poldoc.be (Documentaire portaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.polsupport.be (Ondersteuning en het beheer) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.police.ac.be (Opleiding) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.ssgpi.be (Sociaal Secretariaat) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.dpms.be (Medische Dienst) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.comitep.be (Comité-P Toezicht) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.aigpol.be (Algemene Inspectie) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.jobpol.be (Rekrutering en Selectie) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.dseo.police.ac.be (Nationale School Officieren) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.ssdgpi.be (Sociale Dienst) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.wegeninfo.be (Traffic dispatching) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.ecops.be (meldpunt internetmisbruik) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.police-on-web.be (e-loket klachten, woningtoezicht, alarmen) </li></ul></ul><ul><ul><li>195 websites van lokale politie </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 4. 4. In the field… <ul><li>Kakofonie van verschillende websites </li></ul><ul><li>Ontbreken aan coördinatie </li></ul><ul><li>Spreiding middelen </li></ul><ul><li>Spreiding kennis </li></ul><ul><li>Verschillende platformen </li></ul><ul><li>Onduidelijk voor de klanten (burger-politie)… </li></ul><ul><li>Wanneer is een website officieel? </li></ul><ul><ul><li>Look-and-feel </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bereikbaarheid (URL) </li></ul></ul>
 5. 5. Bereikbaarheid <ul><li>195 Politiezones </li></ul><ul><ul><li>589 Gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Nummer van de zone (5267  5462) </li></ul></ul><ul><ul><li>Naam van de zone </li></ul></ul><ul><li>Problematiek zonenamen: </li></ul><ul><ul><li>Politiezone K-L-M (Kappelle-op-den-Bos,Londerzeel Meise), </li></ul></ul><ul><ul><li>Politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar,Tremelo) , </li></ul></ul><ul><ul><li>Politiezone GAOZ (Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal), </li></ul></ul><ul><ul><li>SAMSOM, MINOS, MIRA, enz… </li></ul></ul><ul><li>Problematiek domeinnamen: </li></ul><ul><ul><li>First come, first served </li></ul></ul><ul><ul><li>Variaties (www.lokalepolitie.be ↔ www.lokale-politie.be, …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostprijs </li></ul></ul>
 6. 6. Platform <ul><li>Vaste Commissie van de Lokale Politie (2001) </li></ul><ul><ul><li>HTML-website met template (Gericht op interne communicatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeer arbeidsintensief </li></ul></ul><ul><li>Eigen initiatieven </li></ul><ul><ul><li>Eilandtechnologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op Open-source </li></ul></ul><ul><ul><li>Database gestuurde websites </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeer duur </li></ul></ul><ul><li>Andere overheidsdiensten </li></ul><ul><ul><li>Zelfde problematiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Studies (Overheid, cmsmatrix.org, …) </li></ul></ul><ul><li>Advies VCLP </li></ul><ul><ul><li>Gebruik van één websiteplatform </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén look-and-feel </li></ul></ul><ul><ul><li>Regels voor bereikbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen initiatief </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Bereikbaarheid: </li></ul><ul><ul><li>www.lokalepolitie.be/ UWGEMEENTE </li></ul></ul><ul><ul><li>www.policelocale.be/ ZONENAAM </li></ul></ul><ul><ul><li>www.lokalepolizei.be/ ZONENUMMER </li></ul></ul><ul><li>Platform: Zoektocht naar een CMS (database gestuurd) </li></ul><ul><ul><li>Drupal, e107, Joomla, Mambo, OpenCMS, Typo3, XOOPS, Wordpress, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Open-source </li></ul></ul><ul><ul><li>Low cost </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabiliteit omgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenvoudig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intuïtieve User interface </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lage leerdrempel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kennisborging </li></ul></ul><ul><ul><li>Meertalig </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatief (platform voor nieuwe ideeën, diensten en processen) </li></ul></ul><ul><li>Proefdraaien met Joomla! </li></ul>
 8. 8. Testperiode <ul><li>Mambo -> Joomla! (maart 2004 – september 2005) </li></ul><ul><li>Joomla! 1.0.11 tot 1.0.13 (september 2005 – juni 2007) </li></ul><ul><ul><li>Standaard installatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensions (Joom!Fish-Contentvertaling) </li></ul></ul><ul><li>Police-on-web (07 juni 2007) </li></ul><ul><ul><li>Project e-loket politie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gent, Druivenstreek, Lommel, Brussel West, La Louvière </li></ul></ul><ul><ul><li>Installatie van Joomla! 1.5 RC1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Opengov.be : The Belgian Police was invited to test the first release of Joomla! 1.5 . At the same way we became partner in creating the multilingual content translating solution called 'Nooku' (www.nooku.org) . With allmost 10 partners we added a lot off features and functions. Nooku will be released freely under the GPL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensions (Nooku-Contentvertaling, DOCman, …) </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Vraag naar joomla!  </li></ul><ul><ul><li>03 juli 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Installatie ( 60-tal ) andere zones Joomla! 1.5 RC3 </li></ul></ul><ul><ul><li>22 januari 2008 Joomla! 1.5 STABLE ! </li></ul></ul><ul><li>Webplatform </li></ul><ul><ul><li>Eigen dedicated server (april 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Support site, staging-development-production </li></ul></ul><ul><ul><li>2 specialisten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Core-developers Joomla! 1.5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opdrachten in GPL-GNU licentie (open-source) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nooku Open-source Application Platform (a new brain for joomla) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen innovatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nooku-content: Meertaligheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Document Management </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie is mijn wijkagent? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-ID integratie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe template </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>enz. … </li></ul></ul></ul><ul><li>Op dit ogenblik: 143 actieve websites </li></ul>
 10. 10. The Future (is pink) <ul><li>Investering: </li></ul><ul><ul><li>Middelen/Personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Volledig GRATIS aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie (bottom up and bottom down) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatie (overtuigen met kwaliteit!) </li></ul></ul><ul><li>Innovatief </li></ul><ul><ul><li>Investeren in Opensource CMS Joomla! </li></ul></ul><ul><ul><li>Nooku versus Joomla! </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijdrage aan de Open-source gemeenschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Intra-extra-inter.net </li></ul></ul><ul><li>Webplatform voor de geïntegreerde politie </li></ul><ul><ul><li>Open-source webplatform voor een internationale gemeenschap </li></ul></ul>
 11. 11. UNRIC http://www.unric.org
 12. 12. United Nations http://www.un.org
 13. 13. Thailand Police http://www.police7.go.th
 14. 14. Portaal Lokale Politie
 15. 15. Brussel West – Bruxelles Ouest
 16. 16. Druivenstreek
 17. 17. Demerdal DSZ
 18. 18. Centrex Wegverkeer
 19. 19. That’s all folks… <ul><ul><li>Special thanks to: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joomla! community </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nooku community </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INFOPOL </li></ul></ul></ul>

×