Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hormoni

1,457 views

Published on

Hormoni regulatori polnih odlika žene, menstualni ciklus, hormoni hipotalamusa, prolaktin, steroidni hormoni, estrogeni hormoni, progesteron, androgeni hormoni

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hormoni

 1. 1. SADRŽAJ  Uvod  Hormoni hipotalamusa  Hormoni hipofize  Gonadotropni hormoni  Menstrualni ciklus  Luteotropn hormon - Prolaktin  Steroidni hormoni Steroidni hormoni jajnika Estrogeni hormoni Progesteron Androgeni hormoni Hormoni kore nadbubrežne žlijezde
 2. 2. Funkcije organizma regulišu dva glavna kontrolna sistema: 1) nervni sistem 2)hormonski ili endokrini sistem Hormon je hemijsko jedinjenje koje ćelija ili grupa ćelija luči u tjelesne tečnosti da bi kontrolisala druge ćelije tijela. Sistem hormona žene, koji utiču na polni sistem podjeljen je u tri grupe : 1) Hormoni hipotalamusa 2) Hormoni hipofize 3) Steroidni hormoni
 3. 3. Hipotalamus je centralni, neuroendokrini organ koji objedinjuje nervni i endokrini sistem. Hormoni hipotalamusa su:  gonadotropni rilizing hormon  kortikotropni rilizing hormon  tireotropni rilizing hormon  somatotropni rilizing hormon  somatostatin  prolaktin ihibirajući faktor
 4. 4. Hipofiza (glandula pituitaria) je mala ali izuzetno značajna žlijezda, smještena u hipofiznoj jami i pomoću peteljke povezana sa diencephalonom. Hormoni (adeno)hipfize su:  gonadotropni hormon  kortikotropni hormon  tireotropni hormon  somatotropni hormon  luteotropni hormon (prolaktin)
 5. 5. Gona dotro pniRH Somat otrop ni RH Kortik otrop ni RH Prolak tin ihh. H Soma tostat in Tireot roniR H Gona dotro pni Jajni ci Štitna žlijez da Tireot ropni Organizam Somat otrop ni Nadbub režne žlijezde Kortik otrop ni Miliječ ne žlijezde Prolak tin FSH LH
 6. 6. GONADOTROPNI HORMONI Produkuju se iz adenohipofize  Podstiču polne žlijezde(jajnike) da luče  folikulostimulirajuće hormone (FSH) Luteostimulirajuće hormone (LH) Gonadotropni hormoni utiču na različite faze menstrualnog ciklusa, a njihova sekrecija se smanjuje ili povećava u različitim fazama.
 7. 7. LUTEOTROPNI HORMON – PROLAKTIN  djeluje na ciljana tkiva  najvažnija dejstvo ima na mliječne žlijezde, podstičući laktaciju važan hormon u regulaciji menstrualnog ciklusa  Dopamin je inhibitor prolaktina
 8. 8. STEROIDNI HORMONI JAJNIKA  ESTOGENI i PROGESTINI  najvažniji estrogen je estradiol, a progestin progesteron  javljaju se u dva oblika: nevezanom(slobodnom) vezani za proteine SHBG – sex hormon binding globulin
 9. 9. ESTROGENI HORMONI  estrogeni imaju ulogu u razviću sekundarnih polnih odlika i podstiču proliferaciju  sintetišu se i luče pod uticajem FSH i LH, u ćelijama granuloze i žutom tijelu, a u malim količinama i u nadbubrežnoj žlijezdi.  najznačajniji su estradiol, estron i estriol  koncentracija i dejstvo su im važni u preovulatornom fazi ciklusa:  povećava broj ćelija granuloze  povećava gustinu FSH i LH receptora zaustavlja razvoj drugih folikula povećava biološku aktivnost LH  indukuje ovulaciju
 10. 10. PROGESTERON  sintetiše se iz žutog tijela pod uticajem FSH i LH  u prvoj polovini ciklusa(folikularna faza) luče se male količine progesterona, dok u toku luteinske faze znatno više  podstiče razvoj stromalne komponente endometrijuma i sekretorne funkcije endometrijuma, priprema matericu za implantaciju oplođene jajne ćelije  izaziva odlubljivanje sekretornog endometrijuma  u toku trudnoće posteljica luči velike količine progesterona  progesteron smanjuje kontrakcije materice  pod uticajem progesterona dojke bubre
 11. 11. ANDROGENI HORMONI  imaju anabolički efekt  najvažniji su testosteron, androstenedion i dehidroepiandrosteron  sintetišu se u stromi jajnika pod uticajem LH  imaju stimulativan efekat na razvoj folikula u malim koncentracijama, a u visokoj koncentraciji mogu da dovedu do poremećaja menstrualnog ciklusa  koncentracije androgenih hormona su povišene u hroničnim anovulatornim ciklusima, posebno kod policističnih jajnika
 12. 12. HORMONI NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE  hormoni nadbubrežne žlijezde imaju uticaj na funkcije polnih hormona, odnosno postoji međusobna povezanost  hormoni nadbubrega su kortizol, aldosteron i androgeni hormoni  u generativnom dobu izlučuje Prekursore aktivnih androgena (dehidroepiandrosteron i dehidroepiandrosteronsulfat)  male količine testosterona
 13. 13. HVALA NA PAŽNJI!

×