Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foredrag Alta 2008

1,020 views

Published on

Foredrag Alta februar 2008 av Rune Fjellheim

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foredrag Alta 2008

 1. 1. Selvbestemmelse og økonomi Rune Fjellheim - Alta, 4-6 februar 2008
 2. 2. Utgangspunkt Indigenous peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. Indigenous peoples, in exercising their right to self- determination, have the right to autonomy or self- government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.
 3. 3. Blankofullmakt? Nei, men spørsmålet er om dagens modell er god nok.
 4. 4. Samepolitikken er Sametingets ansvar Både utforming og forvaltning
 5. 5. Statens ansvar er å se til at dette blir reellt
 6. 6. Dagens budsjettmodell Hvem er utformer og forvalter samepolitikken i dag?
 7. 7. Samiske formål 2008 Sametinget Staten
 8. 8. Samiske formål 2008 Sametinget Staten
 9. 9. Hvem har utviklet dagens samepolitikk? Sametinget Staten
 10. 10. Nye initiativ Fra å uttrykke behov til strategisk tilpasning
 11. 11. Sametingets nye initiativ 1991 - 2003
 12. 12. 0
 13. 13. Ingen realvekst 1998 - 2002
 14. 14. Noe bedre 2003 - 2008
 15. 15. Oppsummering
 16. 16. Sametinget forvalter statens samepolitikk ikke egen samepolitikk
 17. 17. Staten er enerådende i utviklingen av nye tiltak
 18. 18. Mangel på statistikk
 19. 19. Krav til ny budsjettmodell - I Rolleavklaring mellom stat og Sametinget Forhandlinger som spesifiserer omfang og tidsperspektiv Robust mot skiftende regjeringer både hos staten og Sametinget Negativ avgrensning - forhandle om det som ikke skal være med Avtalen spesifiserer beregningsmetoden for Sametingets inntekter - ikke selve beløpet
 20. 20. Krav til ny budsjettmodell - II Inntektene skal selvfølgelig fritt kunne disponeres av Sametinget - inklusive fondsavsetninger Sametinget ivaretar selv kontrollfunksjonen (Samisk riksrevisjon)
 21. 21. Andelsmodellen Et eksempel
 22. 22. To folk - ett skattesystem
 23. 23. Befolkningsandel Beregnes
 24. 24. Budsjettandel Forhandles med negativ avgrensning
 25. 25. Sametingets Inntekt = Befolkningsandel * Budsjettandel
 26. 26. Andelsmodellen anno 2008
 27. 27. 1,5% samer i Norge
 28. 28. Kongehuset, regjeringen, stortinget og høyesterett 1 818 Utenriksdepartementet 26 888 Kunnskapsdepartementet 60 654 Kultur- og kirkedepartementet 7 687 Justis- og politidepartementet 18 088 Kommunal- og regionaldepartementet 73 365 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 26 288 Helse- og omsorgsdepartementet 95 745 Barne- og likestillingsdepartementet 22 234 Nærings- og handelsdepartementet 7 110 Fiskeri- og kystdepartementet 3 352 Landbruks- og matdepartementet 14 486 Samferdselsdepartementet 24 710 Miljøverndepartementet 3 264 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16 052 Finansdepartementet 36 503 Forsvarsdepartementet 31 540 Olje- og energidepartementet 3 570 Ymse utgifter 10 881 Statsbankene 77 385 Statlig petroleumsvirksomhet 26 300 Statens forretningsdrift 1 144 Folketrygden 257 975 Statens pensjonsfond - Utland 301 773 Sum 1 148 812
 29. 29. Kongehuset, regjeringen, stortinget og høyesterett 0 Utenriksdepartementet 0 Kunnskapsdepartementet 60 654 Kultur- og kirkedepartementet 7 687 Justis- og politidepartementet 0 Kommunal- og regionaldepartementet 73 365 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 26 288 Helse- og omsorgsdepartementet 0 Barne- og likestillingsdepartementet 22 234 Nærings- og handelsdepartementet 7 110 Fiskeri- og kystdepartementet 3 352 Landbruks- og matdepartementet 14 486 Samferdselsdepartementet 0 Miljøverndepartementet 3 264 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16 052 Finansdepartementet 0 Forsvarsdepartementet 0 Olje- og energidepartementet 3 570 Ymse utgifter 10 881 Statsbankene 0 Statlig petroleumsvirksomhet 0 Statens forretningsdrift 1 144 Folketrygden 0 Statens pensjonsfond - Utland 0 Sum budsjettandel 250 087
 30. 30. Sametingets inntekt 2008
 31. 31. 1,5%*250 087 000 000
 32. 32. 3 751 000 000
 33. 33. Oppsummering Dagens løsning er langt fra samisk selvbestemmelse Ny modell må baseres på likeverd mellom de to folk Andelsmodelleksemplet viser kapasitetsforskjellen mellom staten og Sametinget

×