Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Benchmark duurzaam ondernemen (Stichting Stimular)

790 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Benchmark duurzaam ondernemen (Stichting Stimular)

  1. 1. 3-10-2011 Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Inhoud Introductie Stichting Stimular Benchmark duurzaam ondernemen: Duurzaamheidskringen vergelijk uw duurzaamheidsscore Benchmark, opzet Resultaten Discussie Maarssen, 4 oktober 2011Stimular, de werkplaats voor Duurzaam OndernemenMarc Herberigs m.herberigs@stimular.nl 010 – 238 28 26Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam OndernemenWat is Stimular? Enkele activiteitenDe werkplaats voor duurzaam ondernemen in het Websites, www.duurzaamMKB.nl, www.milieuzorgoverheden.nlMKB! Milieubarometer, www.milieubarometer.nlKennisinstelling, sinds 1990, 9 adviseurs Kansen bij Verkassen www.kansenbijverkassen.nl Kennisverspreiding CO2-scan, Energie doorlichting Praktische instrumenten Duurzaamheidsonderzoeken Advies aan bedrijven, branches en overheden Cursussen Duurzaamheidsnetwerken faciliterenStimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Duurzaamheidskringen Duurzaamheidskringen 8-12 leden per kring Bestaand Oost-Brabant (12) Benchmarken jaarlijks hun prestaties voor Breda (10) Groot Noord-Holland vergelijk en inhoudelijke discussie Rijnmond (12) (11) Thema’s (MVO, CO2 Amsterdam (9) Noord-Oost Nederland DI, inkt, papier) (11) Midden Nederland (11) Leren van elkaar West Nederland (11) Elkaar stimuleren In oprichting Flevoland (7) Friesland Limburg (6) Twente/ Achterhoek Interesse? Neem contact op met KVGO (Henk Griffioen). 1
  2. 2. 3-10-2011Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam OndernemenBenchmark Opzet Benchmark OpzetInput, gegevens van 2010 Totaal van 64 bedrijven goede data over 2010: Elektra Type bedrijf Aantal in benchmark Offset groot (>30 medewerkers) 18 Gas Offset middel (15-30 medewerkers) 15 Water Offset klein (<15 medewerkers) 17 Afval / GA Rotatie en etiketten 7 Zeefdruk en sign 3 Emissie IPA Verpakkingen 2 Afwerking 2 Vervoer Totaal 64 Inkoop papier, inkt, wasmiddelenStimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam OndernemenBenchmark Opzet Data gemiddeld met de MilieubarometerDiscussie: Zie: www.milieubarometer.nlHoe representatief zijn de uitkomsten? Online registratie & monitoringsinstrument Maakt milieuzaken zichtbaar, begrijpelijk en+ data van hoge kwaliteit communiceerbaar+ besparingen door deelname aan een DZkring zitten bij 70% Nu in gebruik bij ca. 150 grafische bedrijven v/d deelnemers nog niet in de data verwerkt± Deelnemers zijn bedrijven met interesse voor duurzaamheid Prijs 2012: € 188,- startlicentie voor één locatie Na start € 55,- per jaar per locatie.Achterblijvers Volgers Koplopers Ongeveer 30 gemeenten bieden de startlicentie gratis! aan, zie www.milieubarometer.nl/aanbodStimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Resultaten Resultaten Grafieken per “type bedrijf” Efficiency indicatoren per type bedrijf CO2 cijfers Kansen? 2
  3. 3. 3-10-2011Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Resultaten Resultaten Offset Grafische duurzaamheidskringen Branchegemiddelde offset Offset klein <15 mdw - gemiddeldegrootproductie - per productie productie Offset middel 15-30 mdw - gemiddelde gemiddelde per Offset per > 30 mdw Elektriciteit Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kWh/m2 96,5 171 240 Elektriciteitsverbruik per productie-eenheid kWh/product 0,469 0,508 0,640 Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 21,3 21,6 27,7 Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 3,14 2,79 2,71 Water & afvalwater Waterverbruik per medewerker m3/fte 17,4 20,4 26,9 Afval Afvalscheiding % 88,0 94,8 94,0 CO2 en Compensatie Totale CO2 emissie per product kg CO2/product 0,282 0,239 0,254 Grondstoffen Inktverlies % 48,3 19,5 21,2 Papierverlies % 16,5 26,4 26,9 IPA verbruik liter/ton kg papierdoorzet 1,39 1,48 1,62 Wasmiddelenverbruik liter/ton kg papierdoorzet 2,04 1,87 2,92Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Resultaten Resultaten over meerdere jaren Grafische duurzaamheidskringen Vervoer Woon-werkkilometers per medewerker km/fte 6.275 Aandeel OV, fiets en lopen in woon-werkverkeer % 17,1 Zakelijke kilometers per medewerker km/fte 4.543 Kosten Kosten goederenvervoer t.o.v. de omzet % 1,31Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Hoe verder Conclusies Gebruikers van de Milieubarometer kunnen deze De grafische sector is heel goed op weg naar resultaten binnenkort terugvinden in hun duurzaamheid Milieubarometer en zichzelf vergelijken Afval (mn. productieverliezen) en vervoer verdienen aandacht in de toekomst Publicatie via Stimular, KVGO en AgentschapNL Breda toont aan dat aandacht voor duurzaamheid loont In 2013 nieuwe benchmark, geeft een stand van Meten is weten!! zaken voor de branche en maakt de bereikte besparingen van de duurzaamheidskringen zichtbaar 3
  4. 4. 3-10-2011Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Vragen?? Meer weten? 010 – 238 28 26www.milieubarometer.nl mail@stimular.nl 4

×