Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Low chem or No Chem (IGT)

801 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Low chem or No Chem (IGT)

 1. 1. Plaattechnologie en ChemieMilieuaspecten van verschillendeprocessen
 2. 2. Onderwerpen  Definities  Plaatproductie  Technologieën  Benodigde chemie  Eindeffect op milieu  Conclusie
 3. 3. Onzin of realiteit?
 4. 4. Chem-free vs Procesloos  Verschillende definties voor “Chem-free”   Geen proces chemicaliën   Geen gevaarlijke chemicaliën   Geen chemicaliën die als chemisch afval moeten worden afgevoerd   Geen chemicaliën buiten de drukpers  Procesloos   Geen processen na belichten   Alleen wassen na belichten   Wassen en/of gommen na belichten
 5. 5. Plaatproductie  Basismateriaal  Opruwen  Beschermen  Sensibiliseren
 6. 6. Plaatproductie  Basismateriaal   ALU   Polyester   Fotopolymeer   Papier
 7. 7. Plaatproductie  Greinen – electrochemisch   Opruwen   Oppervlak vergroten   Porositeit vergroten
 8. 8. Plaatproductie  Anodiseren   Beschermen   Oppervlak verharden   Sealen – hydrofiele eigenschappen verbeteren
 9. 9. Plaatproductie  Beeldvormende laag aanbrengen   Diazo coating uit het verleden   Thermische laser coating   Direct imaging coating   Geen speciale benaming, wel speciale coatings
 10. 10. CtP Technologieën  Conventional = Violet   Belichten met violet laser (zichtbaar licht, 405 nm)   Ontwikkelen – Spoelen – Fixeren (- Bakken)  Thermal   IR laser belichting (840 nm) = chemisch modificeren of verwijderen   (Ontwikkelen) – Spoelen – Fixeren (- Bakken)  Procesloos/Chemievrij   Laser belichting meestal IR, meer en meer violet   Apart uitwassen en/of Direct uitwassen op de pers  DI = Procesloos + Chemievrij
 11. 11. Chemiebalans - Conventioneel  Productie:   Diazo coating – zilver halide   Ontwikkelchemie   Plaatbescherming - gom  Afvalstroom:   Ontwikkelaar   Fixeer   Water met hoge pH   Zware metalen (zilver)
 12. 12. Chemiebalans - Thermisch  Productie:   Thermische coating - ???   Ontwikkelchemie   Plaatbescherming - gom  Afvalstroom:   Verbrandingsgassen   en/of Ontwikkelaar   Fixeer   Spoelwater
 13. 13. Chemiebalans - Chemievrij  Productie:   Direct uitwasbare coating – ???   Soms Plaatbescherming – Gom   Soms Wassen – Water   Soms Additieven in vochtwater voor uitwassen platen  Afvalstroom:   Waswater   Vochtwater   Uitwasbare coating op papier   Geringe hoeveelheid extra papier
 14. 14. Energiebalans  Sterk bedrijf-afhankelijk  Conventioneel:   traag, lage energie, lange levensduur lasers, lange runs  Thermisch:   snel, vrij hoge energie, kortere levensduur lasers, lange runs  Chemievrij:   snel, zeer hoge energie, korte levensduur lasers, korte runs
 15. 15. Eindeffect op milieu  Chem-free als werkelijk chemicaliënvrij = optimaal  Momenteel alleen voor (vrij) kleine runlengtes  Onduidelijkheid over vervuiling van vochtwater en pers  Onduidelijkheid over Ca/CaCO3 in vochtwater
 16. 16. Eindeffect op milieu  Totaal ondoorzichting:  Effect op recyclen van de plaat   ALU offsetplaat = zuiverste ALU op de markt   Vervuiling/materiaalverlies door diverse processen niet bekend
 17. 17. Bedankt voor uw aandacht
 18. 18. Literatuur  Fogra FB22030  A Review of No Process and Chemistry Free CtP Plates  CTP Plate Making: Understanding the Real Costs  Pollution Prevention Technology Profile: Computer-to-Plate Lithographic Printing

×