Advertisement

PRIRODNI_REZERVAT_UVAC.pptx

DaVu2
Oct. 24, 2022
Advertisement

PRIRODNI_REZERVAT_UVAC.pptx

  1.  Odlike rezervata prirode "Uvac“  Pripada rezervatima prirode I kategorije. Nalazi se u jugozapadnoj Srbiji u okviru Starovlaško – raške visije. Pod zaštitom je države od 1971. godine kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.  Rezervat se prostire između dve planine - Zlatara na jugozapadu i Javora na severoistoku.  U reljefu dominiraju kraški oblici koji su predstavljeni brojnim vrtačama, uvalama, jamama i pećinama.  Prepoznatljiv je po prelepom kanjonu reke, jedinstvenim biljnim i životinjskim vrstama, pećinskom sistmu itd.
  2.  Reka Uvac je poznata širom sveta, a slavu je stekla po svom karakterističnom kanjonu.  Kanjon Uvca je prepoznatljiv po meandrima koji nalikuju lavirintu ,a na nekim mestima prave skretanja pod uglom i od 270 stepeni. Nastali su potapanjem kanjona 1979. godine (procesom rečne erozije vertikalnog tipa)
  3.  Uvac je najduža pritoka Lima i ima karakter planinske reke, što omogućava izraziti hidroenergetski potencijal, zahvaljujući čemu su na ovoj reci podignute tri brane, koje su formirale tri veštačka jezera : Zlatarsko, Sjeničko-Uvačko i Radoinjsko jezero.
  4.  Zahvaljujući merama zaštite u rezervatu imamo veliki broj biljnih i životinjskih vrsta.  Ukupan broj registrovanih biljaka je 219, 3 vrste su od međunarodnog značaja, 3 na Crvenoj listi flore, 25 taksona je pod kontrolom sakupljanja, korišćenja i prometa, a preko 50 vrsta ima lekovita svojstva.
  5.  Ovaj rezervat je stanište 20 vrsta riba,takođe je značajno i prisustvo retkih i ugroženih vrsta sisara kao što su: vuk, medved, ris, vidra, srna, jazavac, kuna zlatica, kuna belica, divlja svinja. Uvac izdvaja prisustvo preko 140 vrsta ptica. U najznačajni vrste spadaju: beloglavi sup, suri orao, orao zmijar, orao belorepan, orao ribar, sivi soko, soko lastavičar, jasteb osičar, sova buljina, veliki ronac, prdavac, leštarka... UVAČKI LEŠINARI:
  6.  „Kraljevstvo beloglavog supa“  U najznačajnije ptice ovog rezervata spada beloglavi sup. Je vrsta orla lešinara, pozamašne veličine, raspona krila i do 3 metra što ga čini moćnim letačem čiji let puno istraživan i primenjivali su ga pri konstrukciji letelica. Njegova uloga u lancu ishrane u ekosistemu je jedinstvena i nezamenljiva - isključiva hrana su mu uginule životinje, čime sprečava širenje zaraza i na taj način čini ''prirodnu reciklažu''.
  7.  Ova retka vrsta nakon Drugog svetskog rata je bila pred izumiranjem. Zahvaljujući lokalnom stanovništvu i ornitologa Biološkog instituta iz Beograda 1971. god. beloglavi supovi su sačuvani od potpunog izumiranja. Ali 1990. godine na teritoriji Uvačkih jezera preživelo je samo 10-ak jedinki beloglavog supa. Doslednim sprovođenjem programa ishrane i zalaganjem velikog broja ljudi 450-500 jedinki. Tako je kolonija ove jedinstvene vrste ptica postala najveća na Balkanu i jedna od najvećih u Evropi.
  8.  Ovaj rezervat je takodje poznat po kraškom terenu i njegovim oblicima od kojih su najupečatljivije pećine.  Dužina ovog pećinskog sistem do sada istraženih kanala iznosi 6.185 m. Sastoji od dve veće pećine Ušačke i Ledene, kao i jame Bezdana koja ih spaja, i više manjih: Tubića, Durulja, Baždarska pećina.
  9. KRAJ  Danilo Vučković
Advertisement