Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Login to see the comments

Urcus Spre Manastire

 1. 1. URCUŞ SPREURCUŞ SPRE MĂNĂSTIREMĂNĂSTIRE AM PLECAT ÎN CĂUTAREA TA,AM PLECAT ÎN CĂUTAREA TA, DOAMNE IEŞI ÎNDOAMNE IEŞI ÎN ÎNTÂMPINAREA NOASTRĂÎNTÂMPINAREA NOASTRĂ
 2. 2. ““C tre tine cel ce locuie ti în cer, am ridicat ochiiă şC tre tine cel ce locuie ti în cer, am ridicat ochiiă ş mei.” Ps 122,1mei.” Ps 122,1..
 3. 3. "Cerurile spun slava Lui Dumnezeu si"Cerurile spun slava Lui Dumnezeu si facerea mainilor Lui o vesteste taria"facerea mainilor Lui o vesteste taria" Ps 18.1Ps 18.1..
 4. 4. Cat de minunate sunt lucrurile Tale Doamne,Cat de minunate sunt lucrurile Tale Doamne, toate cu intelepciune Le-ai facut"toate cu intelepciune Le-ai facut" Ps 103-19,20Ps 103-19,20..
 5. 5. ““Nu ne vom depărta de tine, ne vei da viaţă şiNu ne vom depărta de tine, ne vei da viaţă şi numele Tău vom chema.”numele Tău vom chema.” Ps 79,19Ps 79,19..
 6. 6. ““Făclie picioarelor mele este legea TaFăclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele.”şi lumină cărărilor mele.” Ps 118,105Ps 118,105..
 7. 7. ““DuDumnemnezeule, milostiveşte-te spre noi şi ne binecuvintează,zeule, milostiveşte-te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte, ca să cunoaştem peluminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte, ca să cunoaştem pe pământ calea Ta.”pământ calea Ta.” Ps 66,1Ps 66,1..
 8. 8. ““Fă să înteleg calea îndreptărilor TaleFă să înteleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale”şi voi cugeta la minunile Tale” PPs 118,27s 118,27..
 9. 9. ““Închinaţi-vă Domnului înÎnchinaţi-vă Domnului în ccurtea cea sfântă a Lui!”urtea cea sfântă a Lui!” PPs 28,2s 28,2..
 10. 10. ““Iar mie a mă lipi deIar mie a mă lipi de DDumnezeu bine este,umnezeu bine este, a pune îna pune în DDomnul nădejdea mea”omnul nădejdea mea” PPs 72,27s 72,27..
 11. 11. ““PPoocăiţi-vă ca s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”căiţi-vă ca s-a apropiat Împărăţia Cerurilor” PPs 18,1s 18,1..
 12. 12. ““De strălucirea feţei lui norii au fugit, glasul Lui prinDe strălucirea feţei lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc, şi a tunat din cer Domnulgrindină şi cărbuni de foc, şi a tunat din cer Domnul şi cel preaînalt a dat glasul Său”şi cel preaînalt a dat glasul Său” PPs 17,14-15s 17,14-15..
 13. 13. ““Duhul lui Dumnezeu umple lumea,Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.El cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.”” Cartea înţelepciunii lui Solomon, 1,Cartea înţelepciunii lui Solomon, 1,7.7.
 14. 14. ““Cât aveţi lumină, credeţi în lumină,Cât aveţi lumină, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.”ca să fiţi fii ai luminii.” Ioan 12,36Ioan 12,36..
 15. 15. ““Inimă curată zideşte întru mine,Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule!”Dumnezeule!” Ps 50,11Ps 50,11..
 16. 16. ““Cât de iubite sunt lăcaşCât de iubite sunt lăcaşuurile Tale,rile Tale, Doamne al puterilor.”Doamne al puterilor.” Ps 83,1Ps 83,1..
 17. 17. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul LuiDoamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!
 18. 18. ““Doamne învaţă-ne să ne rugăm!”Doamne învaţă-ne să ne rugăm!” Luca 11,1Luca 11,1..
 19. 19. ““Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă,Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat”că îndreptările Tale am căutat” Ps 118, 94Ps 118, 94..
 20. 20. Pentru aceea, fratilor, siliti-va cu atat mai vartos sa facetiPentru aceea, fratilor, siliti-va cu atat mai vartos sa faceti temeinica chemarea si alegerea voastra, caci, facand acestea,temeinica chemarea si alegerea voastra, caci, facand acestea, nu veti gresi niciodata."nu veti gresi niciodata." II Petru 1.10II Petru 1.10..
 21. 21. Asa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, asa incatAsa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, asa incat sa vada faptele voastre cele bune si sa slaveasca pe Tatalsa vada faptele voastre cele bune si sa slaveasca pe Tatal vostru Cel din ceruri."vostru Cel din ceruri." Matei V: 14-16.Matei V: 14-16.
 22. 22. ““DOMNUL ESTE LUMINAREA MEA ŞIDOMNUL ESTE LUMINAREA MEA ŞI MÂNTUIREA MEA; DE CINE MĂ VOIMÂNTUIREA MEA; DE CINE MĂ VOI TEME?TEME?”” DOMNUL ESTE APĂRĂTORULDOMNUL ESTE APĂRĂTORUL VIEŢII MELE; DE CINE MĂ VOIVIEŢII MELE; DE CINE MĂ VOI ÎNFRICOŞA?”ÎNFRICOŞA?” PS 26,1-2PS 26,1-2

×