Profetii

4,813 views

Published on

PROFETII MESIANICE IN LIMBA ROMANA REFERITOARE LA VENIREA LUI MESIA PE PAMANT .

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Profetii

  1. 1. NASTEREA DOMNULUI- PROFETII MESIANICE Prima profeţie despre naşterea lui Mesia a fost făcută de Dumnezeu lui Adam şi Evei în Rai dupa ce acestia nu au ascultat de porunca Domnului si au savarsit pacatul stramosesc . ,, Dusmanie voi pune intre tine si intre femeie , intre samanta ta si samanta Ei , Aceasta iti va zdrobi capul , iar tu ii vei intepa calcaiul ” . (Facere 3, 15) Cele mai însemnate profeţii, care făcute cu sute şi mii de ani înainte de împlinirea lor, au vestit lumii în mod precis, venirea Mântuitorului sunt: Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de Tot in cartea Facerii avem urmatoarea profetie ,, cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele. ’’Facere 49,10 .
  2. 2. Profeţia lui Iacob. Iacob, părintele celor 12 neamuri ale lui Israel, între care s-a împărţit Canaanul sau ţara evreiască, după întoarcerea lor din Egipt, când era pe patul de moarte, a chemat la sine pe Iuda, fiul său mai mare şi binecuvântându-l îi spuse: „Nu va lipsi domn din Iuda, până nu va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune toate neamurile.quot; (Facere 49,10) Mântuitorul e numit, aşadar, Împăciuitorul, adică Acela care va împăca pe om cu Dumnezeu. 2. Profeţia lui Moise. Moise, cel ales de Dumnezeu ca să conducă pe poporul iudeu la întoarcerea din Egipt, profeţeşte poporului venirea Mântuitorului astfel: „Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, asemenea mie, îţi va ridica ţie Domnul tău, pe Acela să-L ascultaţi.quot; (Deuteronom 18, 15)
  3. 3. 3. Regele David. A proorocit în psalmii pe care i-a scris despre multe momente din viaţa Mântuitorului. Exemplu :Inchinarea magilor : ,,Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce. 11. Şi se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurile vor sluji lui. ’’Psalmul 71,10. „Domnul a zis către Mine: quot;Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! ’’Psalmul2,7. 4. Profetul Isaia. Dintre profeţii mari, cei care au prezis mai precis naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, încât citindu-le îţi pare a fi luat parte la ele, a fost proorocul Isaia. Cu şapte sute de ani înainte, el a profeţit că Mântuitorul Se va naşte dintr-o fecioară: „Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi se va chema numele Lui Emanuel (ce se tălmăceşte: cu noi este Dumnezeu)quot; (Isaia 7, 14). Tot proorocul Isaia s-a referit la semintia din care se va naste Pruncul minunat : ,,Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta. ”(Isaia 9, 5-6) Pentru aceasta, proorocul Isaia a fost supranumit evanghelistul Vechiului Testament.
  4. 4. 5. Profetul Ieremia Profetul Ieremia ne spune că Fiul Lui Dumnezeu se va naste din semintia lui David ,,Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe pământ. ”Ieremia 23 , 5. Uciderea pruncilor din Betleem a fost proorocita tot de profetul Ieremia,, Aşa zice Domnul: quot;Glas se aude în Rama, bocet şi plângere amară. Rahila îşi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai suntquot;. Ieremia 31-15 . 6.Profetul Iezechiel se referă la Pruncul minunat şi împărăţia viitoare Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte; voi pune pe robul Meu David; ,, el le va paşte şi el va fi păstorul lor.”Ieremia 34-23. d. Profetul Daniel a arătat precis timpul când se va naşte Mântuitorul, cu aproape şase sute de ani înainte de venirea Acestuia.
  5. 5. ,,24.Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul şi se va ispăşi nelegiuirea, până ce dreptatea cea veşnică va veni, vedenia şi proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul Sfinţilor. 25. Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi până la Cel-Uns - Cel-Vestit - sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strâmtorare. 26. Iar după cele şaizeci şi două de săptămâni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în El, iar poporul unui domn va veni şi va dărâma cetatea şi templul. Şi sfârşitul cetăţii va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu şi până la capăt va fi război - prăpădul cel hotărât. 27. Şi El va încheia un legământ cu mulţi într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa şi prinosul şi în templu va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiiriiquot;. Daniel 9, 24-27. Profetul Daniel se refera la inparatia dreptatii si a pacii adusa de Fiul Lui Dumnezeu ,, Am privit în vedenia de noapte, şi iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului şi El a înaintat până la Cel vechi de zile, şi a fost dus în faţa Lui. 14. Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia, şi toate popoarele, neamurile şi limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veşnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. ’’Daniel 7,13-14. 5. Şi cei 12 profeţi mici au profeţit momente şi fapte din viaţa Lui, care s-au adeverit întocmai, fiecare la timpul său. Osea - a profeţit chemarea Pruncului din Egipt: „Când Israel era tânăr, Eu îl iubeam, şi din Egipt am chemat pe fiul Meu.quot; (Osea 11, 1). E vorba de fuga şi întoarcerea din Egipt a Pruncului Hristos. Miheia - arată că Mântuitorul se va naşte în Betleemul Iudeii şi că obârşia Lui este din început, din zilele veşniciei: ,, Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei. ’’Miheia 5,1. ,,Popoare multe se vor îndrepta spre el zicând: quot;Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacov, şi El ne va învăţa căile Sale, şi să mergem pe cărările Sale, că din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim!quot; 3. El va fi judecător al multor popoare şi dreptate va împărţi la neamuri puternice până departe. Acelea vor preface săbiile lor în fiare de plug şi lăncile lor în cosoare. Şi nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai învăţa cum să se lupte; 4. Ci fiecare va sta liniştit sub vita şi smochinul lui şi nimeni nu-i va înfricoşa, căci gura Domnului Savaot a grăit! (Miheia 4, 2-4) Maleahi
  6. 6. quot;Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată, vine!quot;, zice Domnul Savaot. ’’Maleahi 3,1. Împlinirea profeţiilor mesianice se vede ca într-o oglindă în Noul Testament. Autor: Prof. DUMA CORNEL LUCIAN

×