Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GRADATIE DE MERIT OBTINUTA IN ANUL 2009

42,678 views

Published on

OPIS LA DOSARUL DEPUS PENTRU OBTINEREA GRADATIEI DE MERIT .

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

GRADATIE DE MERIT OBTINUTA IN ANUL 2009

 1. 1. 1
 2. 2. OPIS • Cerere pentru obţinerea gradaţiei de merit pag.1 • Recomandarea conducerii Şcolii Speciale Caransebeş ; pag.2 , • Recomandarea consiliului profesoral ; pag. 3 , • Aprecierea si calificativul pa anul şcolar 2004-2005 ; pag. 4 , • Aprecierea şi calificativul pe anul şcolar 2005-2006 ; pag. 5 , • Aprecierea şi calificativul pe anul şcolar 2006-2007 ; pag. 6 , • Adeverinţă calificativ 2007/ 2008- ; pag. 7 , • Fisa de evaluare pentru acordarea gradaţiei de merit ; pag. 8-11 . • Raport de autoevaluare conform fişei de evaluare - profesori pag.12- 17 I . Activităţi şcolare cu valoare instructiv educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă • progresul elevilor la clasă - Rezultate la clasă , la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu , teze cu subiect unic - peste media pe judeţ - peste 50% , dar sub media pe judeţ • Adeverinţă din partea conducerii Şcolii Speciale Caransebeş; pag.18. b. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii , dacă există condiţii tehnice necesare . - Adeverinţă din partea conducerii Şcolii Speciale Caransebeş ; pag.18 - Fotografii din timpul unei lecţii predate în AEL în laboratorul de informatică; pag. 19. c. Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri /olimpiade şcolare , concursuri cultural artistice şi sportive recunoscute de MECT . FAZA INTERNAŢIONALĂ - Diploma locul 1 la concursul internaţional de pictura si desene ,, Petrică Gruşcă “ pag. 20 - Diploma Magna cum Laude –Culorile primăverii – Iisus , pictură în lemn –Republica Moldova pag . 21 - Premiu special concurs internaţional ,, Cizmuliţa cu surprize ”- Lugoj 2008 ; pag.22 , - Premiul I concurs internaţional ,, Cizmuliţa cu surprize ” - Lugoj 2008 ; pag. 23 , - Premiul II concurs internaţional ,, Cizmuliţa cu surprize ” - Lugoj 2008 ; pag. 24 , - Premiul II concurs internaţional ,,Vine Moş Crăciun ”- Buzău 2008 ; pag. 25 , - Premiul II concurs internaţional ,,Vine Moş Crăciun” - Buzău 2008 ; pag. 26 , - Premiul II concurs internaţional ,,Vine Moş Crăciun” - Buzău 2008 ; pag. 26 , - Premiul II concurs internaţional ,,Vine Moş Crăciun” - Buzău 2008 ; pag. 27 , - Premiul II concurs internaţional ,,Vine Moş Crăciun” - Buzău 2008 ; pag. 28 , - Premiul III concurs internaţional ,,Vine Moş Crăciun ” - Buzău 2008 ; pag. 29. FAZA NAŢIONALĂ - Diplomă duhovnicească pentru participarea la Simpozionul Naţional de Educaţie Religioasă ,, Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi ” pag. 30 , - Diploma de merit concurs naţional ,, Elev în comunism” Bucureşti 2008 ; pag. 31 , - Premiul I la concurs naţional ,,Crăciunul în suflet de copil”- Hunedoara , pag .32 , - Premiul I la concursul naţional ,, Ce ne aduce iepuraşul”- Buzău 2008 , pag . 33, - Premiul I la concursul naţional ,, Ce ne aduce iepuraşul” - Buzău 2008 , pag . 34 , - Premiul I la concursul naţional ,, Ce ne aduce iepuraşul” - Buzău 2008 , pag . 35 , - Premiul I la concursul naţional ,, Ce ne aduce iepuraşul” - Buzău 2008 , pag . 36 , 2
 3. 3. - Premiul II concurs naţional ,, Vine Moş Crăciun ”- Buzău 2007 , pag.37 - Menţiune concurs naţional ,, Tradiţii şi obiceiuri de primăvară “ Deva 2008 , pag.38, - Menţiune concurs naţional ,, Tradiţii şi obiceiuri de primăvară “ Deva 2008 , pag.39 . FAZA JUDEŢEANĂ - Premiul I concursul ,, Arta Luminii “ – Caransebeş 2008 ; pag .40, - Premiul II concursul ,, Arta Luminii “ – Caransebeş 2008 ; pag .41 , - Premiul III concursul ,, Arta Luminii “ – Caransebeş 2008 ; pag . 42 . FAZA INTERJUDETEANA/REGIONALA - Premiul I concurs naţional ,, Vine , vine , Moş Crăciun ”- Arad 2008 , pag.43 - Premiul I concurs naţional ,, Vine , vine , Moş Crăciun ” - Arad 2008 , pag . 44 , - Premiul II concurs naţional ,, Vine , vine , Moş Crăciun” - Arad 2008 , pag . 45, - Premiul II concurs naţional ,, Vine , vine , Moş Crăciun “- Arad 2008 , pag . 46 , d. Pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare FAZA INTERNAŢIONALĂ -Adeverinţă pentru coordonarea participării elevilor la concursul internaţional ,, Cizmuliţa cu surprize “Lugoj 2008 pag . 47 , - Diploma de participare ca şi coordonator la concursul internaţional ,, Vine Moş Crăciun “ Buzău 2008 pag .48, - Diplomă pentru coordonarea participării elevilor concursul internaţional ,, Crăciunul şi anul nou în ţara mea ”- Bacău 2008 , pag 49 , - Diplomă pentru coordonarea participării elevilor la concursul internaţional ,, Crăciunul şi anul nou în ţara mea ”- Bacău 2008 , pag 50 , - Diplome pentru coordonarea participării elevilor la concursurile din cadrul proiectului internaţional ,, 2008- Anul internaţional al planetei pământ “Buzău 2008 pag . 51-54 . FAZA NAŢIONALĂ - Diplomă pentru coordonarea participării elevilor la simpozionul naţional ,, Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi ...” Brăila 2008 pag . 55 , - Diploma pentru coordonarea participării elevilor la concursul naţional ,, Ce ne aduce iepuraşul “ Buzău 2008 ; pag . 56, - Diplomă de merit pentru coordonarea participării elevilor la concursul naţional ,, Elev în comunism”Bucureşti 2008 ; pag 57 , - Diplomă pentru coordonarea participării elevilor la concursul naţional ,, Vine Moş Crăciun- Buzău 2007 , pag 58 . FAZA JUDEŢEANĂ -Diplomă pentru coordonarea participării elevilor la concursul judeţean ,, Arta Luminii ”Caransebeş 2008 , pag 59 . Membru în comisia de organizare - - În cadrul programului comenius- eTwinning care este parte a programului Lifelong Learning, al Comisiei Europene am lansat în parteneriat cu Adriana Stoica, psihopedagog la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău şi alţi 8 parteneri din şcolile ţărilor Uniunii Europene proiectul ,, Home made Christmas decorations în cadrul căruia am realizat un site cu concursul internaţional ,,Vine Moş Crăciun , ediţia a-II-a .” http://vine-mos- craciun.xhost.ro/editia2_2008/design/page.php?name=index . - Diplomă de participare la proiectul ,,HOME MADE CHRISTMAS DECORATIONS “ acordată de National Support Service din Bucuresti , Romania –pag.60 -Siteul proiectului european în cadrul căruia am organizat concursul internaţional pag.61-62 . 3
 4. 4. e.Rezultate notabile/măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional cu impact la nivel local , judeţean , naţional , internaţional . - Aprobarea din partea ISJ. Caraş-Severin pentru desfăşurarea pelerinajului pag.63 . - Fotografii din timpul pelerinajului organizat la Mănăstirea Călugăra , pag.64 -Aprobarea din partea I.S.J.Caras- Severin pentru proiectul judeţean ,, Diferiţi , dar egali”pag.65 - Prima pagină a proiectului ,,Diferiţi , dar egali”pag.66 - Partenerii implicaţi în proiect ,,Diferiţi , dar egali” pag.67 - Aprobările din partea partenerilor,,Diferiţi , dar egali” .pag.68 - Calendarul activităţilor proiectului ,, ,,Diferiţi , dar egali” pag.69 - Aprobarea din partea I.S.J.Caras- Severin pentru proiectul judeţean ,, Un gând bun pentru un suflet nevinovat “pag.70 - Acord de parteneriat Severin pentru proiectul judeţean ,, Un gând bun pentru un suflet nevinovat “pag. 71 -Calendarul activităţilor Severin pentru proiectul judeţean ,, Un gând bun pentru un suflet nevinovat “pag.72 -Aprobarea din partea I.S.J.Caras- Severin pentru proiectul judeţean ,, Prietenii pompierilor”pag.73 - Prima pagină a proiectului ,,Prietenii pompierilor ”pag.74 - Aprobarea partenerilor proiectului ,, Prietenii pompierilor”pag.75 - Prima pagină a proiectului naţional ,, Suflet pentru suflet “-Deva pag.76 - Acord de parteneriat în cadrul proiectului naţional ,, Suflet pentru suflet –Deva pag.77 - Fişă de înscriere la proiectul naţional ,, Suflet pentru suflet ’’-Deva , pag.78 - Calendarul activităţilor a proiectului naţional ,, Suflet pentru suflet -Deva pag.79-80. -Proiect naţional ,, Crăciunul în suflet de copil ”- prima pagină –pag.81 , -Formular de înscriere ,, Crăciunul în suflet de copil ”- prima pagină –pag.82 -Calendarul activităţilor proiectului naţional ,, Crăciunul în suflet de copil ”-pag.83 -Diplomă locul II la concursul ,, ,, Crăciunul în suflet de copil ”desfăşurat în cadrul proiectului naţional cu acelaşi nume –pag.84 - Prima pagină a proiectului ,,Noi despre noi ”- Bucureşti pag.85 , - Fişă de înscriere la proiectul naţional/internaţional ,,Noi despre noi - Bucureşti ,pag.86 f. Activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă sau cu elevii cu dificultăţi de învăţare . - - Proiect de parteneriat educaţional judeţean ,, Copiii , colindele şi Biserica “ derulat în parteneriat cu Episcopia Caransebeşului şi Biserica Sfântul Dimitrie (prima pagină) .pag.87 - Acord de parteneriat educaţional judeţean ,, Copiii , colindele şi Biserica “ derulat în parteneriat cu Episcopia Caransebeşului şi Biserica Sfântul Dimitrie , pag.88 - În cadrul programului comenius- eTwinning care este parte a programului Lifelong Learning, al Comisiei Europene elevii Şcolii Speciale Caransebeş au obţinut certificatul Twinning Label în cadrul proiectului It’s Christmas time şi certificatul Twinning quality label oferit de National Support Service Bucureşti , România . pag.89-90 . - Poze relizate împreună cu elevii în cadrul proiectelor educaţionale internaţionale , naţionale şi judeţene pag.91 . - Articol în ziar cu activităţile derulate de şcoala noastră , pag.92-93 . g.Activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie ( activităţi de remediere şcolară , activităţi de desegregare , de educaţie incluzivă , nediscriminatorie , de educaţie multiculturală/ interculturală , educaţie pentru diversitate . 4
 5. 5. - Adeverinţă din partea conducerii Şcolii Speciale Caransebeş; pag.18 - Adeverinţă de participare în cadrul proiectului ,, Apreciază diversitatea “ , cursul ,, Diversifică-ţi predarea “ Caransebeş 2007 , pag.94 - Adeverinţă de participare în cadrul seminarului ,, Combaterea Violenţei în şcoli “ – Consiliul Judeţean Caraş-Severin 2008 , pag.95 h. Rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice , educative , pentru formarea de abilităţi de comunicare , antreprenoriale şi tehnice . -Diplomă de participare la festivalul de colinde de la Grădinari 2006 .pag.96 - Fotografii ale elevilor participanţi la festival pag.97 i.Rezultate măsurabile / cuantificabile obţinute în finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional La nivel internaţional În cadrul proiectului comenius-etwinning am obţinut eTwinning label oferit în cadrul proiectului Christmas around Europe la care au participat 45 de parteneri şi care s-a finalizat în 2 februarie 2009 cu obţinerea din partea NSS România a certificatului de calitate recunoscut de M.E.C.I. pag. 98-100 . - Proiectul internaţional aprobat de MECT ,, 2008-ANUL INTERNAŢIONAL AL PLANETEI PĂMÂNT “ în cadrul căruia au avut loc 10 concursuri finalizat în Decembrie 2008 . pag.101 - Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, 2008-ANUL INTERNAŢIONAL AL PLANETEI PĂMÂNT “ pag.102 - Diplome pentru coordonarea participării elevilor la concursurile din cadrul proiectului internaţional şi diplomele cu premiile obţinute de elevii Şcolii Speciale Caransebeş .pag.103-126 . La nivel naţional - Proiect educaţional naţional ,, O moştenire veşnic vie “ Deva 2008 pag.127 - Acord de parteneriat educaţional în cadrul proiectului ,, O moştenire veşnic vie ”, pag.128 -Calendarul activităţilor proiectului naţional ,, O moştenire veşnic vie ”pag.129 - Adeverinţă din care rezultă participarea la activităţile demarate în cadrul proiectului naţional , pag.130 - Proiect naţional ,, Prietenie , gânduri bune , armonie ”pag.131 - Protocol proiect naţional ,, Prietenie , gânduri bune , armonie ”pag.132 -Programul activităţilor proiectului naţional ,,Prietenie,gânduri bune,armonie ”pag.133 - Diplome obţinute la concursul organizat în cadrul proiectului naţional , pag.134 -139 La nivel judeţean - Proiect de parteneriat educaţional judeţean ,, Copiii , Biserica şi colindele” – avizul I.S.J. Caraş-Severin .pag.140 - Acordul de parteneriat în proiectul educaţional judeţean ,, Copiii , Biserica şi colindele”pag.141 -Calendarul activităţilor proiectului educaţional judeţean ,, Copiii , Biserica şi colindele” pag.142 5
 6. 6. - Aprobarea din partea I.S.J. Caraş-Severin pentru proiectul judeţean ,, Mugurel de cântec , joc şi voie bună ”pag.143 - Partenerii proiectului judeţean ,, Mugurel de cântec , joc şi voie bună ”pag.144 - Acord de parteneriat proiectului judeţean,, Mugurel de cântec , joc şi voie bună ”pag.145 - Aprobarea I.S.J. Caraş-Severin pentru proiectul judeţean ,, Micii artişti ”pag.146 - Partenerii proiectului judeţean ,, Micii artişti ”pag.147 - Acord de parteneriat al proiectului judeţean ,, Micii artişti ”pag.148 . La nivel local - Proiect local ,, Apa e însăşi viaţa “ – coordonatorii proiectului , pag.149 - Acord de parteneriat in Proiectul local ,, Apa e însăşi viaţa “ , pag.150 , - Protocol de colaborare încheiat cu domnul profesor Rusu Mircea Petru în calitate de furnizor de servicii informatice pentru implementarea unui pachet de programe educaţionale pentru copiii cu CES. Pag.151 . j.Activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale - Adeverinţă de voluntariat din partea conducerii Casei de Cultură ,,George Suru “ octombrie 2007 – Pag.152 k. Activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare - Decizia nr.59/18.09.2008 de numire pe pozitia de consilier educativ , coordonator pe programe şi proiecte la Şcoala Specială Caransebeş .pag.153 - Proiecte educative coordonate la nivel judeţean , naţional şi internaţional , pag.98-151 . l. Îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare m . Participarea la cursuri şi programe de formare Cursuri si programe de formare acreditate - Cursul de formare continuă acreditat cu tema ,, Cercetarea pedagogică în domeniul educaţiei religioase “ Caransebeş 2005 pag.154 - Cursul de formare continuă acreditat cu tema ,, Promovarea metodelor alternative de educaţie a elevilor ”Caransebeş 2006 , pag.155 - Curs de formare continuă acreditat ,, Consiliere şi orientare “ Oraviţa 2006-2007 , pag.156 -- Adeverinţă de participare la cursul ,, O şcoală fără bariere ”Reşiţa 2008- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă - Primăvara , pag.157 - Program postuniversitar de psihopedagogie specială ( 42 credite )-adeverinţă pag.158 - Adeverinţă participare in cadrul programului ,, Character First “ 2006 , pag.159 n. Coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune comunitară - Adeverinţă din partea Casei de Cultură George Suru de participare ca voluntar în organizarea colectării pentru sinistraţii din Moldova în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune comunitară , pag. 152 - Proiect judeţean de acţiune comuniatră ,, DAR DIN DAR “- 2007-2009 .pag.153 - Cerere pentru avizarea proiectului cu titlul ,, Dar din dar “pag.154 - Aprobarea I.S.J. Caraş-Severin , pag.155 - Acord de parteneriat pentru realizarea proiectului ,, Dar din dar”, pag.156 - Instituţiile coordonatoare ale proiectului ,,Dar din dar ”pag. 157 -158 . - Coordonarea activităţilor elevilor alături de coordonatorul SNAC din Şcoala Specială Caransebeş , în cadrul proiectului judeţean ,, Ce-i în suflet , nu-i pe masă în spiritul Crăciunului ’’Decembrie 2008 , pag.159 6
 7. 7. o. Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială . - Adeverinţă de predare a Religiei la grupele Speciale ale Şcolii cu clasele I-IV Ciclova Montană 2006-2007 .pag.160 -Curs postuniversitar de psihopedagogie specială cu durată de 4 luni organizat de Universitatea din Bucureşti , pag.161 , - Articol cu poze din ziarul Monitorul de Caransebeş în cadrul căruia sunt şi fotografii realizate elevilor care desfăşoară acţiuni în parteneriat cu alte scoli de masa in cadrul proiectelor derulate de Scoala Speciala Caransebes . pag.162-163 . 2. Performanţe deosebite în inovarea didactică a. Contribuţie la elaborarea de materiale avizate de MECT , ISJ . Programe şcolare Regulamente Metodologii Îndrumătoare/Ghid metodic Manuale şcolare Auxiliare didactice CD cu ISBN – Suport de curs şi prezentări în Power Point realizat în cadrul proiectului naţional ,, O moştenire veşnic vie ” Deva 2008 , pag.164 CD cu ISBN – Culegere de scenarii pentru serbări şcolare în cadrul proiectului naţional ,, O moştenire veşnic vie ” Deva 2008 , pag.165 Reviste şcolare Aprobarea ISBN a revistei şcolară –Lumina Cuvântului şi Marea Taină a Creştinătăţii “ pag.166, Articolul din revista şcolară – Lumina Cuvântului şi Marea Taină a Creştinătăţii “ pag.167 Cărţi în domeniul educaţional înregistrate cu ISBN Crearea de softuri educaţionale , în specialitate avizate de MECT - În cadrul proiectului eTwinning ,Every year students from all over Europe celebrate The Birth of Son of God or Christmas ”am realizat un site care poate fi văzut aici care a obţinut Etwinning Label http://studentsallovereuropecelebrategodsbirth.piczo.com/? g=40151227&cr=2&nsrc=slh pag. 168-170 . - În cadrul proiectului eTwinning ,, Holly Bible , The New and Old Testament Hall of Fame ”am obţinut Twinning Label şi am realizat siteul proiectului http://holybiblehalloffame.piczo.com/?cr=6 pag.171-172 - Adeverinţă de îmbogăţire a portalului didactic .ro în specialitate din partea domnului inspector şcolar Emil Onea , coordonator didactic.ro pag.173 , - Diplomă din partea domnului inspector şcolar Emil Onea , coordonator didactic.ro pentru crearea pagini Şcolii Speciale Caransebeş .pag.174 . Programe şcolare pentru discipline opţionale noi însoţite de suportul de curs Elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltarea locală Fişa de avizare a proiectului pentru opţionalul ,, Obiceiuri şi tradiţii la români “pag.175 b. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice - Diplomă pentru participarea la simpozionul internaţional ,, Artă , Cultură , Tradiţie în Europa ” Deva 2008 .pag.176 7
 8. 8. - CD. cu ISBN realizat în urma simpozionului internaţional ,, Artă , Cultură , Tradiţie în Europa ” Deva 2008 .pag.177 - Diplomă de participare la simpozionul cu lucrarea ,, Crăciunul în context european ” Lugoj 2008 pag.178 - CD. cu ISBN realizat în urma simpozionului internaţional ,, Crăciunul în context european ”pag.179 -Diplomă de participare la simpozionul,, Educaţie pentru dezvoltarea durabilă ”pag.180 -CD cu ISBN la simpozionul internaţional , Educaţie pentru dezvoltarea durabilă ”pag.181 - Articol în ziarul Jurnalul de Caraş-Severin cu ISBN pag.182-183 -Articol în ziarul cu ISBN Curentul Internaţional pag.184-185 . c.Activitate de : • Mentorat • Evaluator de manuale • Activitate în domeniul sindical lider la nivel naţional/judeţean lider la nivel local - Participare cu comunicări la simpozioane judeţene/regionale(zonale) Diplomă de participare la Reşiţa în cadrul atelierelor simpozionului Didactica - Reşiţa 2008 , pag.186 , Diplomă de participare în atelierului de religie din cadrul simpozionului Didactica Caransebeş 2008 pag.187 , Participarea cu comunicări la simpozioane naţionale şi /sau internaţionale Diplomă locul 1 ,, PREZENTAREA POWER POINT URCUŞ SPRE MĂNĂSTIRE ” la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice ,, Cultura , tradiţiile şi obiceiurile sunt expresia identităţii naţionale ” Buzău 2008 , pag.188 , Diplomă participare la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice ,, Cultura , tradiţiile şi obiceiurile sunt expresia identităţii naţionale ” Buzău 2008 , pag.189 , Adeverinţă din partea CCD Brăila şi ISJ Brăila de participare la simpozionul ,, Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi , ediţia a-III-a , 2008 , pag.190 , Adeverinţă din partea ISJ Buzău pentru participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională ,, Cultura , tradiţiile şi obiceiurile sunt expresia identităţii naţionale ” cu lucrarea având titlul ,, Apropierea elevilor de Dumnezeu şi de Biserică “-2008 , pag 190 Diplomă în cadrul simpozionului naţional ,, Lumina Cuvântului şi Marea Taină a Creştinătăţii’’ pentru susţinerea lucrării cu titlul ,, Am plecat în căutarea Ta Doamne , ieşi întru întâmpinarea noastră ’’Ediţia a-IV-a Râmnicu Vâlcea – 2008 , pag.191 , Diplomă pentru participarea cu lucrări personale în cadrul Simpozionului Naţional de Educaţie Religioasă ,, Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi ”Brăila 2008 , pag.192, Participarea la formarea personalului didactic prin CCD în calitate de formator -curs de formare de minim 40 de ore sau acreditat de CNFP - Adeverinţă din partea Siveco România de absolvire a cursurilor de formare profesională cu durată 55 de ore- Caranşebeş 2008 , pag.193 -curs de formare de minim 32 de ore 8
 9. 9. Diplomă de participare la cursul de iniţiere în utilizarea aplicaţiilor Microsoft Office Word şi Microsoft Office Power Point 2003 cu durată de 36 de ore- Caranşebeş 2008 , pag.194 -curs de formare de minim 24 de ore care să vizeze asigurarea calităţii / personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea Diplomă de participare la cursul de formarea continuă Cosumul de stupefiante la adolescenţi cu durată de 24 de ore- Caransebeş 2009 , pag.195 , d. Contribuţii la cercetarea ştiintifică în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei - -Adeverinţă de îmbogăţire a portalului didactic .ro în specialitate din partea domnului inspector şcolar Emil Onea , coordonator didactic.ro pag.173 , - Diplomă din partea domnului inspector şcolar Emil Onea , coordonator didactic.ro pentru crearea pagini Şcolii Speciale Caransebeş .pag.174 . e. Activiate ca : - Metodist al ISJ - Membru în Consiliul Consulatativ Decizia nr.61/18.09.2008 de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Caransebeş , pag.196 , - Membru în Comisia Naţională de Specialitate - Coordonator cerc pedagogic - Membru CEAC în unitatea de învăţământ Decizia nr.60/12.11.2008 de membru CEAC , pag. 197 , - Responsabil al comisiei pentru formarea continuă Activitate desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative , administrative , cu caracter normativ , în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi alte structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de special . 3. Participarea la proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de ISJ, MECT , U.E. , alţi parteneri . - Participare la SPRING DAY 2008 , pag.198 - ENO TREE PLANTING 2008 CERTIFICAT , pag. 199 - Implicarea în parteneriatele şcolare în Europa , în cadrul eTwining care este parte a programului Lifelong Learning al Comisiei Europene - pagina românească a acestui site .pag.200-201 . - Contul meu din cadrul programului european , pg.202-205 , Coordonator în cadrul proiectelor religioase lansate in cadrul eTwinning cu partenerii străini : -The New and Old Testament Hall of fame , pag.206 , -Creative use of ICT in our school , pag.207 , -,Every year students from all over Europe celebrate The Birth of Son of God or Christmas ”pag.208-209 În afară de aceste proiecte la care sunt coordonator mai sunt implicat in proiectul ,, WATER FOR LIFE across THE BIBLE and NOWADAYS ”care este al treilea an când este sustenabil şi în alte proiecte educative de parteneriat internaţionale ”pag.210 -Traditional dishes and festivals – pag.211 - Christmas in Europe – pag.212-213 9
 10. 10. - Nous , les jeunes europeenes –pag.214 - ,,Building a bridge to join us –pag.215 - Looking ahead through the Eyes of Interactive Education pag.216-217 - Merry Christmas pag.218 - Art photography and Maths pag.219 - project “The magic of colors/the colors of the friendship”220-221 - Art of naturals materials , pag.222-223 - To be European by studying and respecting our natural and cultural environment, our similarities and differences in order to understand our place in the world, to embellish the Earth, which is our life pag.224 - Înscriere proiect ENO CLIMATE CHANGE , PAG.225 4.Contribuţia la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ / conexe făcând vizibile rezultatele acesteia în presă , pe siteurile educaţionale , prin sporirea calităţii actului educaţional , manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de I.S.J. a.Contribuţii individuale şi sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional în contextul reformei - Articol de promovare a şcolii în ziarul Monitorul de Caransebeş , pag.226-227 , - Articol în siteul ziarului Curentul Internaţional pag.228-229 - Am realizat pagina şcolii pe didactic.ro prin care promovez imaginea Şcolii Speciale Caransebeş http://scoli.didactic.ro/scoala_speciala_caransebes_caransebes/ pag.174 b. Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate , programe , proiecte , centre de documentare şi informare , laboratoare , etc. având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare – învăţare- evaluare a bazei didactico-materiale - Adeverinţă din partea conducerii Şcolii Speciale Caransebeş; pag.18. - În cadrul proiectului ,,Diferiţi , dar egali “ voi organiza în colaborare cu Casa Corpului Didactic Caraş-Severin curs de perfecţionare pentru cadrele didactice conform calendarului activităţilor acestui proiect judeţean pag.69 c.Realizarea de proiecte extracurriculare cu finanţare extrabugetară -Proiect de grant depus la M.E.C.I pentru a fi cuprins în Calendarul Activităţilor Educative 2009 coordonat de Şcoala Specială Caransebeş .pag.230-233 . -Finanţare în cadrul proiectului ,, Micii artişti” pag. 234 d. Realizări de parteneriate cu instituţii din domeniul educaţiei şi al culturii -Proiecte educaţionale în parteneriat –pag.90-151 e.Realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională ( cursuri , programe , materiale auxiliare , platforme de învăţare ) -Dilplomă de participare la programul ,, A doua şansă “ 2008 , pag. 235 -Diplomă ,, Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat “ , pag. 236 . DOSARUL COŢINE 236 DE PAGINI PROFESOR DUMA CORNEL LUCIAN Dupa ce am depus dosarul (luna martie ) si am obtinut gradatia de merit am continuat sa ma implic si am organizat in cadrul ANULUI EUROPEAN AL CREATIVITATII SI INOVARII in data de 7 aprilie 2009 simpozionul international ,, Creativitate si inovatie in invatamantul 10
 11. 11. special , proiectul diferiti , dar egali care a avut 3 sectiuni : sectiunea 1 - lucrari si referate stiintifice - peste 200 de comunicari si referate sectiunea 2 - prezentari in Power Point cu activitatile derulate impreuna cu elevii cu CES - la aceasta sectiune au participat si partenerii din proiectul eTwinning ,, Different , but equal " - am avut peste 50 PPT care au fost postate pe site sectiunea 3 - Concursul international ,, Invierea Domnului si renasterea spirituala a intregii umanitati " in urma caruia s-a facut vernisajul expozitiei la galeria de arta ,, Corneliu Baba " din Caransebes . In cadrul proiectului a fost realizat un site de Scoala Speciala Caransebes si deasemenea un cd cu ISSN cu toate rezumatele participantilor de la sectiunea 1 . Totodata am participat la proiectele care s-au desfăşurat sub egida creativitaţii şi inovării in cadrul carora am obtinut diplome : ETWINNING LEARNING EVENTS – PODCASTING IN CREATIVE CLASROOM , EUROCREATOR , SPRING DAY 2009 , RESPONSIBLE BUSINESS COMPETITION 2009 . 11

×