Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

20131116 raport badanie_wiek_w_projekcie

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

20131116 raport badanie_wiek_w_projekcie

Download to read offline

Pomysł na badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami powstał przy okazji śledzenia trendów w HR oraz na bazie wniosków z obserwacji pracowników w naszej organizacji. Wynik badań były prezentowane podczas XVI konferencji IPMA Polska. Pełny raport z zawiera również suplement w postaci fragmentów wystąpień prelegentów uczestniczących w panelu Różnice międzypokoleniowe jako wyzwanie w zarządzaniu projektami.

Pomysł na badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami powstał przy okazji śledzenia trendów w HR oraz na bazie wniosków z obserwacji pracowników w naszej organizacji. Wynik badań były prezentowane podczas XVI konferencji IPMA Polska. Pełny raport z zawiera również suplement w postaci fragmentów wystąpień prelegentów uczestniczących w panelu Różnice międzypokoleniowe jako wyzwanie w zarządzaniu projektami.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to 20131116 raport badanie_wiek_w_projekcie (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

20131116 raport badanie_wiek_w_projekcie

 1. 1. 1 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami Raport z badania Warszawa, 5 grudnia 2013  Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 2. 2. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 2 Inspiracja do badania Pomysł na badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami powstał przy okazji śledzenia trendów w HR oraz na bazie wniosków z obserwacji pracowników w naszej organizacji w której Naszym środowiskiem pracy jest praca projektowa, a najważniejszym determinantem sukcesu w projekcie jest dobra komunikacja i współpraca. Dlatego też, postanowiliśmy sprawdzić jak pokolenia funkcjonują w naszej branży, czego potrzebują oraz co im brakuje. Wierzymy, że dzięki tej wiedzy, będziemy w stanie pracują osoby należące do różnych pokoleń. lepiej zarządzać naszymi zespołami projektowymi . Po zapoznaniu się z literaturą i badaniami poświęconym pokoleniom, zauważyliśmy deficyt informacji na ten temat. Większość badań podejmuje jedynie kwestie różnic kulturowych między pokoleniami, natomiast rzadziej odnosi się do zagadnień związanych z ich funkcjonowaniem w sferze pracy. Głównym zainteresowaniem badaczy cieszy się Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania oraz podzielnia się z własnymi przemyśleniami w grupie Wiek w projekcie na LinkedIn. Zespół DTI Polska pokolenie Y, które właśnie wkroczyło na rynek pracy i ma coraz większą siłę nabywczą. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 3. 3. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 3 Spis treści • Konflikt • Metryczka badania • Cel i zakres badania 4 • Przyczyny konfliktów w pracy 18 • Rys pokoleniowy 5 • Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych 19 • Opis badania 6 • Komu zadaliśmy pytania 7 • Potrzeby i motywacja • • • Z kim chcą współpracować Boomersi, X, Y i Z 8 Wnioski 22 • Narzędzia motywacji pokoleń 23 • • Współpraca Poczucie spełnienia potrzeb w pracy 21 Nauka • Komunikacja • Narzędzia komunikacji w pracy 13 • Komunikacja w przyszłości – trendy 14 • Nauka • Ulubione sposoby nauki 25 • Ulubione sposoby rozwijania kompetencji zawodowych 26 • Panel dyskusyjny 28 Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 4. 4. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 4 Cel i zakres badania Naszym celem było poznanie różnic pokoleniowych, które mają wpływ na dobór narzędzi w zarządzaniu projektami. Nasze badanie dotyczy 7 obszarów istotnych z punktu widzenia współpracy między ludźmi, motywacji i rozwoju. 1. 4. 2. Motywacja 3. Zadowolenie z aktualnych warunków pracy 6. Komunikacja Współpraca z poszczególnymi pokoleniami Rozwój 5. 7. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania Ulubione sposoby nauki Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 5. 5. 5 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 5 Rys pokoleniowy Pokolenie X Urodzeni w latach ’70 i pocz. ’80 Pokolenie Boomersów Urodzeni w latach ’50 i ’60       Praca jest obowiązkiem, Pokolenie, które funkcjonowało w czasach realnego socjalizmu, a następnie budowało gospodarkę wolnorynkową, Tradycjonaliści, Uczą się nowych technologii, 30% używa mediów społecznościowych, Długi okres zatrudnienia w organizacji.       Białe kołnierzyki, Praca była i jest dla nich najważniejsza, ale gdy zakładają rodziny wartości się nieco zmieniają, Kult pracy, Obsługa nowych technologii nie stanowi problemu. 50% używa mediów społecznościowych. Długi okres zatrudnienia w organizacji  Wprowadzanie kategorii pokoleniowych powinno ułatwić lepsze dopasowanie narzędzi zarządczych do potrzeb pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że są to typy idealne. Wskazują jedynie na pewne cechy charakterystyczne danej grupy wiekowej. Pokolenie Y Urodzeni pod koniec lat ’80 do 1990 roku      Dorastali z internetem, Praca stanowi dla nich drogę do rozwoju osobistego, Istotną wartość stanowi indywidualizm, 75% używa mediów społecznościowych, Krótki okres zatrudnienia w organizacji. Pokolenie Z Urodzeni po 1990 r.       Żyją w świecie wirtualnym (83% śpi z telefonem obok) Internet i nowe technologie są czymś oczywistym, Dopiero wkraczają na rynek pracy, Znają języki obce, przekraczanie granic jest czymś normalnym, Dorastały w dobrobycie, Są otwarci i bezpośredni. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 6. 6. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 6 Opis badania Próba 352 Narzędzie osoby Czas realizacji Kwestionariusz online  Źródło próby Subskrybenci Zarządzanie Projektami Lista mailingowa IPMA Polska Uczestnicy kursów zarządzania DTI Polska 04 - 18 paź. 2013 Badanie należy traktować jako pilotażowe. Ze względu na małą liczebność przedstawicieli niektórych pokoleń, wzięto również pod uwagę odpowiedzi z ankiet niepełnych. W przypadku braków danych prezentowano wynik procentowy dla pełnych odpowiedzi. • Grupa docelowa Osoby bezpośrednio związane z zarządzaniem projektami lub interesujące się tematyką zarządzanie Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. (baza IPMA, baza magazynu zarządzanie projektami, baza DTI Polska). ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 7. 7. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 7 Komu zadaliśmy pytania? Funkcja w organizacji Specjalista 26% Nie podano 16% Menadżer/kierownik średniego… 13% Menadżer/kierownik niższego szczebla 11% Menadżer/kierownik wyższego szczebla 8% Członek zespołu projektowego 8% Właściciel firmy 6% Prezes/członek zarządu Praktykant/stażysta Administracja biura Kierownik projketu Inne 15% 45% 5% 3% 2% 40% 1% 1% N= 352 kobiety mężczyźni nie wskazano Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 8. 8. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 8 Z kim chcą współpracować Boomersi? Zadanie… 29% 44% 44% 33% 20% 29%  wymaga kompetencji miękkich Boomersi, w zależności od zadania, chcą współpracować ze wszystkimi pokoleniami. wymaga kompetencji twardych 33%  czas jego realizacji jest krótki Najczęściej wybieranym pokoleniem do współpracy jest własne pokolenie. 31% 36% 27% 58% czas jego realizacji jest długi 47% 36% 38% 42% wymaga nienormowanych godzin pracy 20% 36% 36% W zadaniach, które są złożone, wymagają kompetencji twardych oraz specjalistycznej wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 33% N=45  wymaga kreatywności wiedzy Boomersi najbardziej cenią pracę w otoczeniu własnego pokolenia. jest proste jest złożone Pytanie Wskaż z jakim pokoleniem współpracuje Ci się najlepiej, jeżeli zadanie… W matrycy uwzględniono jedynie odpowiedzi, które osiągnęły powyżej 20% wskazań. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 9. 9. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 9 Z kim chce współpracować Pokolenie X? Zadanie… 48% 25% 22% X najchętniej współpracują z własnym pokoleniem. wymaga kompetencji twardych 56% 47%  wymaga kompetencji miękkich  czas jego realizacji jest krótki 31% W zadaniach, które wymagaj kompetycji twardych, specjalistycznej wiedzy oraz długiego 22% 50% 36% 38% 42% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 31% 33% N=204 71% współpracować z pokoleniem Boomersów. wymaga kreatywności 53% 45% czasu realizacji pokolenie X również lubi czas jego realizacji jest długi wymaga nienormowanych godzin pracy 28%  W zadaniach wymagających dużej kreatywności oraz, gdy jest to zadanie proste, pokolenie X chętnie współpracuje z pokoleniem Y. jest proste jest złożone Pytanie Wskaż z jakim pokoleniem współpracuje Ci się najlepiej, jeżeli zadanie… W matrycy uwzględniono jedynie odpowiedzi, które osiągnęły powyżej 20% wskazań Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 10. 10. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 10 Z kim chce współpracować Pokolenie Y? Zadanie… 32%  47% wymaga kompetencji miękkich 41% 21% 48% czas jego realizacji jest krótki 28% 24% 29% N=92 37% pokolenie Y lubi współpracować z pokoleniem X.  wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 47% 23% W zadaniach złożonych oraz wymagających kompetencji twardych i specjalistycznej wiedzy, wymaga kreatywności 59% 21%  czas jego realizacji jest długi 61% 26% pokoleniem. wymaga kompetencji twardych 28% 22% Pokolenie Y najchętniej współpracuje z własnym Pokolenie Y najmniej lubi współpracować z pokoleniem Z. wymaga nienormowanych godzin pracy 43% jest proste 30% jest złożone Pytanie Wskaż z jakim pokoleniem współpracuje Ci się najlepiej, jeżeli zadanie… W matrycy uwzględniono jedynie odpowiedzi, które osiągnęły powyżej 20% wskazań Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 11. 11. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 11 Z kim chce współpracować Pokolenie Z? Zadanie… 36% 18% 18% 18% czas jego realizacji jest krótki Pokolenie Z najchętniej współpracuje z wymaga kompetencji twardych 36% 18%  wymaga kompetencji miękkich własnym pokoleniem.  Gdy zadanie wymaga specjalistycznie wiedzy lubi współpracować z pokoleniem 45% 27% 36% Boomersów. czas jego realizacji jest długi wymaga kreatywności wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 36% 64% 73% N=11 27% wymaga nienormowanych godzin pracy jest proste 36% jest złożone Pytanie Wskaż z jakim pokoleniem współpracuje Ci się najlepiej, jeżeli zadanie… W matrycy uwzględniono jedynie odpowiedzi, które osiągnęły powyżej 20% wskazań Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 12. 12. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 12 Wnioski - współpraca • Pokolenie X jest najczęściej wymieniane jako pokolenie, z którym • Wszystkie pokolenia z wyjątkiem Boomesów najbardziej lubią współpracować współpracuje się najlepiej, w szczególności w zadaniach, które z własnym pokoleniem. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że wymagają kompetycji twardych. Natomiast pokolenie Y jest współpraca z własnym pokoleniem jest łatwiejsza. Sposób zachowania, najczęściej wskazywanym pokoleniem, z którym współpracuje się komunikacji czy system wartości jest względnie podobny. Otwartość najlepiej w zadaniach wymagających kreatywności. Prawdopodobnie Boomersów na współprace z innymi pokoleniami może wynikać z taka ocena współpracy jest spowodowana tym, że te pokolenia doświadczenia, jakie te osoby posiadają. Boomersi są to osoby, które w dobrze poruszają się w sferze nowych technologii i sieci, znają środowisku projektowym często piastują wyższe stanowiska, posiadają długi dobrze języki obce, są otwarci i dzięki temu mają możliwość staż pracy, dzięki czemu mieli możliwość doświadczyć współpracy ze czerpania wiedzy i inspiracji z całego świata. wszystkimi pokoleniami. Gdy potrzebują świeżej krwi zwracają się do młodszych generacji. • Pokolenie Z jest najrzadziej wskazywanym pokoleniem z którym inne pokolenia lubią współpracować. • Pokolenia X i Y wskazywały najczęściej siebie nawzajem jako Prawdopodobnie wynika to z nieobecności tego pokolenia pokolenia, z którymi lubią współpracować. Różnica pokoleniowa między na rynku pracy. Pokolenie Z są to osoby, które aktualnie pokoleniem X a Y nie jest duża. Maja podobne doświadczenia w mają 22-23 lata, w organizacjach pełnią stanowisko wykorzystaniu nowych technologii (82,3% osób w wieku 35-44 i 90% asystenta, stażysty lub praktykanta. osób w wieku 88,4% korzysta z internetu). Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 13. 13. 13 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Narzędzia komunikacji w pracy Rozmowy przez telefon E-mail Komunikator, czat Intranet Tablice informacyjne Spotkania bezpośrednie Newslettery elektroniczne Blog firmowy Najbardziej uniwersalnymi i lubianymi narzędziem dla wszystkich grup pokoleniowych są:  spotkania bezpośrednie  burza mózgów  e-mail. Najbardziej nie lubianymi narzędziem dla wszystkich grup pokoleniowych jest blog firmowy. Ponad połowa Boomersów i X i Y nie lubi komunikować za pomocą tablic informacyjnych Narady Burza mózgów Videokonferencje Liczba odpowiedzi Pytanie Za pomocą jakich narzędzi lubisz się komunikować w pracy? W matrycy uwzględniono jedynie odpowiedzi lubię i bardzo lubię. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 14. 14. 14 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Komunikacja w przyszłości - trendy Pytanie Za pomocą jakich narzędzi lubisz się komunikować w pracy? Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 15. 15. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 15 Komunikacja w przyszłości - trendy E-mail 89% Rozmowy przez telefon 83% 62% 77% 62% 73% 53% Pytanie 54% Za pomocą jakich narzędzi lubisz się komunikować w pracy? Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 16. 16. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 16 Wnioski - Komunikacja • Komunikator/czat w przyszłości staną się narzędziem • Interesujące jest również to, że młodsze pokolenia nie są przekonane do videokonferencji, choć są to pokolenia, niezbędnym w każdej organizacji. Coraz więcej osób które maja największe doświadczenie z nowymi obecnych na rynku pracy lubi korzystać z tego typu narzędzi. technologiami. Im młodsze pokolenie, tym częściej je stosuje. Wysoki procent odpowiedzi u pokolenia Y (57%) i Z (73%) prawdopodobnie jest spowodowany tym, że te pokolenia są przyzwyczajone do tego typu komunikacji. Większość • Ciekawym przypadkiem są tablice informacyjne. Im pokolenia Y i Z miała możliwość korzystania z czatów w młodsze pokolenie, tym bardziej lubi się nimi młodości np. komunikatory GG, tlen, teraz Facebook, czy posługiwać w pracy. Pokolenie Z lubi korzystać z nich o Gmail. Boomersi stanowią pokolenie, które w najmniejszym 41% więcej niż pokolenie Boomersów. Może to stopniu korzysta z komunikatora (27%). Widoczny jest wynikać z faktu, że młodzi są przyzwyczajeni do również spadek telefonu jako narzędzia preferowanego w obrazu i wizualizacji informacji, więc łatwiej im komunikacji. Im młodsze pokolenie tym, rzadziej lubi zastosować takie narzędzia w pracy, szczególnie w korzystać w pracy z telefonu. środowisku zwinnej pracy projektowej i tam, gdzie ważna jest transparentność we współpracy. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 17. 17. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 17 Przyczyny konfliktów w pracy • • • • brak jasnego podziału ról 60% niechęć do zmiany 47% ciasne ramy czasowe 40% nieadekwatne formy motywacji 36% 45 • • • • • • brak jasnego podziału ról 65% niechęć do zmiany 49% nieadekwatne formy motywacji 34% zła wola/niechęć osobista 31% ciasne ramy czasowe 25% zbyt duże przywiązanie do struktury 28% • nieprzywiązywanie uwagi do szczegółów 25% • brak zaufania 23% • brak korzyści dla zespołu projektowego 22% • • • • brak jasnego podziału ról 65% niechęć do zmiany 45% ciasne ramy czasowe 32% nieadekwatne formy motywacji 28% • ciasne ramy czasowe 73% • brak jasnego podziału ról 55 % 11 92 204 Pytanie Jakie są najczęstsze przyczyny konfliktów w Twojej pracy? W matrycy uwzględniono jedynie odpowiedzi, które osiągnęły powyżej 10% wskazań Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 18. 18. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 18 Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych Kompromis 33% Kompromis 15% Kompromis 23% Kompromis 55% Manipulacja 2% Manipulacja 4% Manipulacja 4% Współpraca 27% Współpraca 62% Współpraca 73% Współpraca 60% Uleganie 9% Nie wiem 9% Nie wiem 2% Uleganie 2% Uleganie Inne 7% Unikanie 1% Unikanie 4% Nie wiem 3% Nie wiem 2% Inne 2% 45 Inne 1% 204 4% 11 92 Pytanie Którą z poniższych metod najczęściej stosujesz w pokonywaniu barier komunikacyjnych ? Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 19. 19. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 19 Wnioski – przyczyny konfliktów w pracy • Brak jasnego podziału ról oraz niechęć do zmiany stanowią najczęstsze przyczyny nieporozumień bez • Pomimo różnic pokoleniowych wszystkie pokolenia wskazywały podobne przyczyny konfliktów w pracy. względu na wiek. U Boomersów 60%, X 65% i Y 65% ten czynnik otrzymał największą liczbę wskazań. To oznacza, że pomimo istniejących sprawdzonych narzędzi kompetencyjnych i wiedzy na temat budowania zespołów projektowych, organizacje nadal borykają się z problemem modelowania zakresów obowiązków. • Niechęć do zmiany jest kolejnym czynnikiem konfliktotwórczym, który został wymieniony przez wszystkie pokolenia z wyjątkiem pokolenia Z. Pokolenie dopiero się uczy i wykonuje zadania delegowane przez osoby będące wyżej w strukturze organizacji. • Współpraca jest najczęściej wskazywanym sposobem pokonywania barier komunikacyjnych (Boomersi 62%, X - 73%, Y - 60%) z wyjątkiem pokolenia Z, które na swoim etapie rozwoju zawodowego najczęściej rozwiązuje problem komunikacyjny poprzez kompromis. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 20. 20. 20 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Poczucie spełnienia potrzeb w pracy Średnie ocen Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy 4,3 3,9 3,9 4,0 Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy 4,1 4,0 4,0 3,5 Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonania tego, co potrafię 3,8 3,8 3,5 3,3 Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem/poczułam się choć raz doceniony/doceniona lub czy byłem pochwalony za swoją pracę 3,4 3,0 3,3 3,8 Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę 3,8 3,6 3,8 3,6 Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał/a 3,3 3,1 3,5 3,5 Czy w pracy liczy się moje zdanie 4,1 3,8 3,6 3,5 Czy misja mojej organizacji daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna 3,9 3,4 3,3 3,5 Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, by wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie 3,7 3,1 3,2 3,0 Czy w pracy jest ktoś, z kim się przyjaźnię 3,4 3,7 3,6 3,4 Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem/rozmawiałam z kimś o postępach, jakie poczyniłem/poczyniłam 3,0 3,2 3,4 3,3 44 182 84 11 Liczba odpowiedzi Pytania zaczerpnięte z badania Instytutu Gallupa 1 - zdecydowanie nie 5 - zdecydowanie tak Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 21. 21. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 21 Wnioski  Ogólny poziom zadowolenia z pracy i warunków w pracy jest wyrównany.  Wszystkie pokolenia potrzebują podejścia indywidualnego.  Najbardziej spełnione potrzeby mają Boomersi, średnia ocen wynosi 3,7.  Pokolenia X i Y i Z widzą problem w motywacji swoich  Bez względu na wiek, najbardziej usatysfakcjonowani jesteśmy z tego, że wiemy co się od nas oczekuje oraz z dyspozycji materiałów i sprzętu kolegów i koleżanek z pracy.  Brak informacji zwrotnej jest uciążliwy niezbędnego do prawidłowego wykonywania pracy (wyjątek stanowi tutaj pokolenie Z). Średnia ocen poczucia spełnienia potrzeb w pracy w skali 1min-5max 3,7 3,5 3,6 3,5 Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 22. 22. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 22 Narzędzia motywacji pokoleń Więcej samodzielności w podejmowaniu decyzji 69% 58% 36% 73% Planowanie razem z przełożonym programu rozwoju mojej kariery zawodowej 16% 26% 46% 36% Zmiana zakresu obowiązków 4% 8% 11% 18% Finansowanie np. szkolenia, kursu, studiów 49% 46% 63% 18% Wsparcie innego pracownika 24% 12% 11% 18% Przeniesienie do innego działu 0% 3% 8% 9% Doposażenie stanowiska 2% 10% 8% 18% Umożliwienie pracy z domu 31% 30% 22% 45% Uznanie moich kolegów/koleżanek 33% 26% 26% 9% Praca w nienormowanych godzinach 53% 24% 16% 27% Zatrudnienie na umowę o pracę 2% 15% 30% 0% Uznanie przełożonego 42% 38% 39% 36% Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 11% 6% 8% 0% Karta na basen, siłownię, fitness 4% 9% 17% 36% Zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy 53% 38% 34% 73% Umożliwienie realizacji własnych pomysłów 69% 45% 38% 36% Awans i poszerzenie zakresu obowiązków 22% 41% 47% 55% Więcej uwagi przełożonego 4% 5% 39% 0% 45 204 92 11 Liczba odpowiedzi Pytanie Jakie elementy i zachowania najlepiej wpływają na Twoją motywację w pracy? Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 23. 23. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 23 Wnioski   W badanu celowo nie wymieniliśmy elementów motywujących jest u Boomersów. 6 z 18 przykładowych związanych z motywacją finansową, zależało nam motywatorów osiągnęło wynik powyżej 40% wskazań. głównie na poznaniu pozafinansowych motywatorów.  Do najczęściej wymienianych motywatorów należą: Boomersów i X najbardziej motywuje zwiększenie swobody w podejmowaniu i realizacji własnych pomysłów.  Więcej samodzielności w pracy,  Finansowanie np.: szkoleń, kursów, studiów ,  Zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy,  Awans i poszerzenie zakresu obowiązków (z wyjątkiem Boomersów). Największy wachlarz możliwości podejmowania działań  Pokolenie Y najbardziej motywuje informacja zwrotna, planowanie z przełożonym swojej kariery, uznanie i awans.  Dla pokolenia Z najbardziej motywujące jest zwiększenie samodzielności w podejmowaniu decyzji, awans, zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy i umożliwienie pracy z domu. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 24. 24. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 24 Ulubione sposoby nauki 12% 24% 27% 9% Coaching 17% 12% 21% 27% Gry symulacyjne/biznesowe 43% 34% 33% 27% Warsztaty 10% 9% 7% 0% Praca własna na podstawie książki, czasopism specjalistycznych 2% 8% 7% 9% Praca własna na podstawie tutorialii/lub instrukcji 10% 10% 2% 18% 2% 1% 1% 1% Nie wiem 4% 2% 2% 9% Inne 42 175 82 11 Wykłady/prezentacje Liczba odpowiedzi Pytanie Jaka forma nauki odpowiada najbardziej Twoim potrzebom? Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 25. 25. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 25 Ulubione sposoby rozwijania kompetencji zawodowych 14% 33% 27% 45% Na bieżąco, podczas pracy i od innych pracowników 21% 23% 26% 9% Profesjonalne doradztwo zewnętrzne 3% 2% 5% 27% Szkolenie prowadzone przez wewnętrznego trenera (w obrębie organizacji) 45% 30% 28% 0% 1% 1% 12% 8% 3% 2% 28% Szkolenie prowadzone przez zewnętrzną firmę 9% 9% Szkolenie prowadzone przez wyznaczonego pracownika w organizacji 7% 0% Samodzielnie 2% 1% 0% Inne 1% 5% 0% Nie wiem Pytanie 42 175 82 11 Liczba odpowiedzi Jaki sposób rozwijania kompetencji zawodowych jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni? Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 26. 26. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 26 Wnioski • Ulubionym sposobem nauki dla wszystkich pokoleń są • Ulubionym sposobem nauki dla wszystkich pokoleń są warsztaty, jednak czym młodsze pokolenie, tym bardziej warsztaty. Otrzymały one największy odsetek odpowiedzi preferowany jest coaching i gry symulacyjne. Pokolenie (Boomersi 43%, X 34%, Y 33%, Z 27%). Widoczna jest Boomersów polega na warsztatach, dla pokoleń X i Y tendencja spadkowa, najmłodsze pokolenie lubi o16% mniej coaching jest najbardziej atrakcyjną formą rozwijania warsztaty niż najstarsze. kompetencji zawodowych, natomiast najmłodsze pokolenie woli elementy grywalizacji w nauce. • Najmniej lubianym sposobem rozwijania kompetencji jest szkolenie prowadzone przez wyznaczonego pracownika • Widoczny jest wzrost zainteresowania u pokolenia Y i Z grami w organizacji oraz samodzielna nauka. symulacyjnymi oraz biznesowymi. Prawdopodobnie wynika to doświadczeń z dzieciństwa, te pokolenia miały możliwość grania w gry planszowe oraz komputerowe. Widzą w nich potencjał, a nie tylko rozrywkę. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 27. 27. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 27 Panel dyskusyjny Nasze badanie „Wiek w projekcie” było wprowadzeniem do panelu • dyskusyjnego na XVI Konferencji IPMA Polska - Doświadczenia i Podczas panelu padło wiele interesujących wniosków , dlatego też postanowiliśmy wzbogacić nasz raport o cytaty z dyskusji. perspektywy Project Management, która odbył się 24 i 25 października 2013 roku w Warszawie. Inicjatorem spotkania project • Naszym celem jest ciągłe budowanie wiedzy dotyczącej różnic managerów z całej Polski było stowarzyszenie IPMA Polska, która pokoleniowych w zarządzaniu projektami. Zapraszamy do włączenia zajmuje się działaniami zmierzającymi do umożliwienia wymiany się w dyskusję i podzielenia się przemyśleniami w grupie Wiek w doświadczeń oraz budowy wiedzy z zakresu zarządzania projektami. projekcie na LinkedIn. Przewodnim hasłem dyskusji panelowej były różnice międzypokoleniowe jako wyzwanie w zarządzaniu projektami. W panelu wzięli udział: prof. dr hab. Michał Trocki (SGH), Krzysztof Krzyżanowski (IPMA Polska), Wojciech Jarosz (PSE), dr Sebastian Wilczewski (Atena), Borys Stokalski (Infovide Matrix) oraz Janusz Sytek (DTI Polska). Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 28. 28. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 28 Narzędzia komunikacji w pracy „Jak w przyszłości może wyglądać ulubiony sposób komunikowania się? Jeżeli generacje „Jestem przekonany, że jednowątkowość i wielowątkowość to są będą się wypierać, to znaczy: iksy staną się trochę starsze, zajmą bardziej prestiżowe bardziej cechy osobowe, niż cechy związane z wiekiem. Mam miejsca w projektach i organizacjach i kolejne generacje będą wypierały te starsze, to przyjemność pracować z ludźmi w bardzo różnym wieku i niektórzy prawdopodobnie będziemy podążać za pewnymi trendami, które tutaj widzimy.” potrafią przetwarzać jednocześnie kilka wątków informacyjnych i patrzą dość holistycznie na ten obszar, a inni nie do końca.” Myślę, że jakbyśmy powiedzieliśmy o instrumentarium, które wykorzystywali boomersi na początku swojej kariery, to byłby jeden wielki śmiech na sali. Ale mimo to zarządzanie projektami było realizowane. Moja kariera zaczęła się w latach siedemdziesiątych […] Wówczas przeliczałem zmiany w harmonogramie i w całej sieci ręcznie, posługując się prostymi metodami. Mimo to udawało nam się utrzymać ten projekt w ryzach, […], a więc pewne ogólne schematy myślenia istnieją i technologia umożliwia działanie, ale zasadnicze rzeczy nie ulegają zmianie, choć tworzą się nowe możliwości. A więc ja byłbym raczej przekonany, że większe znaczenie ma tu ciągłość, niż zróżnicowanie generacyjne. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 29. 29. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 29 Poczucie spełnienia potrzeb w pracy Przyczyny konfliktów w pracy „Większość zwróciła uwagę, że brakuje im zindywidualizowanego „To, co zauważają wszystkie generacje, ja nazywam piłką do siatkówki posłaną podejścia. Wiemy, jak pracujemy w projektach – na ogół pod dużą między dwóch zawodników. Wiecie państwo, co najczęściej się z nią dzieje? Ląduje presja czasu i brakuje tego czasu, by do każdego podejść w na podłodze, na parkiecie i jak jest jakaś klapa, to szuka się winnego, który to sposób indywidualny, ale taka potrzeba istnieje i warto o tym zepsuł. Szuka się winnego, patrzą sobie w oczy i zastanawiają się, dlaczego. pamiętać, na tej strunie również grać.” Najczęstszym powodem konfliktów w pracy,[ …] jest to, że nie do końca określono linię demarkacyjną między członkami zespołu – że są zadania, które lądują gdzieś pomiędzy i nie wiadomo, kto ma się nimi zająć.” Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 30. 30. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 30 Zespół projektowy „U nas w firmie jesteśmy skazani na pewne osoby. To znaczy, branża IT rządzi się „Przy tworzeniu zespołu odpowiedzieć sobie, jakie są role w tym pewną specyfiką. Potrzebujemy osób, które są programistami, osób będących na zespole, ale druga bardzo ważna rzecz, to żeby nie wylać dziecka z czasie z nowymi technologiami. To powoduje, ze poszukujemy ludzi młodych, bo wśród kąpielą. To znaczy, że nie można rezygnować z niektórych osób. tych osób jest największa wiedza z nowych technologii programistycznych, więc Wydaje mi się tylko, że w pewnych momentach należy dać im musimy pozyskiwać osoby, które są w grupie zetów, albo troszeczkę starszej. zakres, który jest wystarczający, żeby nie rozwalił się ten zespół. Oczywiście, to nam generuje konsekwencje, które zostały pokazane również Ktoś mi powiedział, kiedy miałem wyjątkową awanturę z kimś w w badaniach.” projekcie: „Wiesz za rok wy się i tak dogadacie, tylko zmienią się role – ty już nie będziesz wchodził mu w interes. Jak mu nie „[..] w kolejnych etapach rozwoju rynku, rozwoju technologii, innowacji, dostrzegania będziesz wchodził w miedzę, to on już będzie Twoim, przynajmniej, potrzeb klientów – wszystko to tworzy miks kompetencji, miks postaw, miks tez pozycji kolegą”. I tak jest, wydaje mi się przy zarządzaniu projektami, […] zawodowych i to trzeba powiedzieć. […] My przez wiele lat zatrudnialiśmy raczej ludzi trzeba pomyśleć o tym, co dzisiaj jest, ale nie palić mostów – to po przygotowanych do zawodu, bardziej ekspertów, niż ludzi młodych, ale to się zmieniło w pierwsze – a po drugie nie ścinać kogoś, bo z nim nie pracowało mi ciągu ostatnich kilku lat. […] Powiedziałbym, że dla nas w tej rekrutacji mniej ważne jest, się dobrze w jakichś momentach. Wszyscy dojrzewamy, niezależnie, że ci ludzie przychodzą z jakąś wiedzą na temat innowacji technologicznych, czy czy jesteśmy boomersami, czy iksami.” warsztatowych, które są bardzo hot. Wiadomo, to są rzeczy drugo, a nawet trzeciorzędne w tych usługach, które my świadczymy klientom. […] Wydaje mi się, że młodość rzeczywiście, tak jak siebie wspominam sprzed tych trzydziestu lat (śmiech), to kocha rzeczy, które dopiero kreują pewien potencjał, których dzisiaj nie ma, które dziś są jakby niedowartościowane. Wydaje mi się, że dziś obserwujemy to w takich dużych trendach, jak big data, czy wzrost inteligencji oprogramowania, tu gdzie zaraz autonomiczne usługi zaczną powstawać i załatwiać za nas różne sprawy.” Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 31. 31. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 31 Bibliografia:  Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, pod redakcją Janusza Czapińskeigo, 2013  Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, 2008  Anick Tolbize, Generational differences in the workplace  Marcus Buckingham, Curt Coffman, Po pierwsze złam wszelkie zasady Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, 2012  Anick Tolbize, Generational differences in the workplace, 2008  Dennis Gaylor, Generational differences, 2002  National Business Ethics Survey (NBES), Millennials, Gen X and Baby Boomers: Who’s Working at Your Company and What Do They Think About Ethics?, 2009  Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 32. 32. Dziękujemy dti@dtipolska.com.pl www.dtipolska.com.pl  Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73

×