Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DRV Masterclass Nieuwe grenzen, nieuwe financieringen

373 views

Published on

Wilt u financiering verkrijgen? Er zijn misschien wel mogelijkheden voor alternatieve vormen van financiering waarvan u het bestaan wellicht nog niet wist. DRV subsidieadviseur Sjef Leijs gaf deze masterclass tijdens Contacta 2013.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DRV Masterclass Nieuwe grenzen, nieuwe financieringen

 1. 1. Sjef Leijs Subsidie Adviseur
 2. 2. Nieuwe grenzen Nieuwe financieringen
 3. 3. financieringsmix (voorbeeld) eigen geld familie participaties subsidies spec. leningen bank (borg) leveranciers
 4. 4. Levenscyclus van een onderneming
 5. 5. Levensfase - Financiering Starter Zonder innovatie Met innovatie eigen geld eigen geld familie familie participaties subsidies speciale lening speciale leningen ++ bank Bank ++
 6. 6. Levensfase - Financiering Groeier Zonder innovatie Met innovatie participaties subsidies speciale lening speciale leningen ++ bank bank ++
 7. 7. Waar gaan we het (niet) over hebben? • • • • • • • • Eigen geld Familie Participaties Subsidies Speciale leningen Bank (borg) Leveranciers Alternatieve financieringsvormen
 8. 8. Participaties
 9. 9. Participaties • • • • Regionale ppm-s Private ppm-s SEED Fondsen Informals
 10. 10. Regionale ppm-s (4) • Brabantse Ontwikkelingsmij. O.a. Pre-seedfonds + Proof of Concept Fonds + 3-tal fondsen i.o. • Zuid-Hollandse Ontwikkelingsmij. (i.o.) • Zeeuws Participatie Fonds
 11. 11. Regionale ppm-s Zeeuws Participatie Fonds • (start) kapitaal • Achtergestelde lening / aandelen • Economische spin-off - innovatie • Max. € 150K
 12. 12. SEED Fondsen (thema) gericht • Informatietechnologie (14) • Life Sciences (7) • Duurzame technologie (5) • Zorgsector (3) • Luchtvaart (1) • Geen specifieke sector (9)
 13. 13. SEED Fondsen • 8 mio kapitaal ( 4 + 4) • Zeeuws Investeringsfonds B.V. : Jonge innovatieve bedrijven Nieuw product, dienst, proces Binnen 2 jaar op de markt
 14. 14. Subsidies
 15. 15. Subsidies • Waarom zijn er die? • Algemene aspecten • Thema’s • Voorbeelden
 16. 16. Subsidies Waarom zijn er die? Subsidies zijn er om een bijdrage te leveren aan activiteiten die anders misschien niet, of in ieder geval moeilijker, van de grond zouden komen
 17. 17. Subsidies: algemene aspecten • Schatting 15 miljard • Vele honderden subsidies • Ook fiscale regelingen • Minder verschillende subsidies
 18. 18. Subsidies: algemene aspecten • Meer revolverende fondsen • Meerdere loketten • Wie het eerst komt, loting, cie’s, budget
 19. 19. Subsidies Algemene aspecten
 20. 20. Subsidies: algemene aspecten • Generiek: breed toepasbaar • Specifiek: heel specifiek gericht op bepaald onderwerp, regio, sector • Vooraf •
 21. 21. Subsidies: thema’s • • • • • Innovatie Personeel Energie & Milieu Marktverkenning & Export Regionale ontwikkeling & toerisme
 22. 22. Subsidies: Innovatie • Fysieke producten • (Productie) processen • Programmatuur • Alleen versus samenwerking • Idee, haalbaarheid, ontwikkeling, markt
 23. 23. Subsidies: Innovatie • Starter of gevestigd ? • Rocket science? • Bestaat al (enigszins)  Subsidie? • Ben al (enigszins) begonnen  Subsidie?
 24. 24. Subsidies: Innovatie  Wbso • • • • Loonkostensubsidie (50% - 35%) Eigen personeel Haalbaarheid – ontwikkeling Producten – productieprocessen – programmatuur • Generiek • EZ – BV
 25. 25. Subsidies: Innovatie  RDA • • • • Direct aan Wbso project toerekenbaar Kosten + uitgaven (=investeringen) Aftrekpost: 60% (?) Voordeel: 12% - 31%
 26. 26. Subsidies: Innovatie  Box • 80% korting te betalen belasting • Wbso subsidie of octrooi • Vennootschapsbelasting • Meerjarenafspraak
 27. 27. Subsidies: Innovatie Wbso RDA Innovatiebox
 28. 28. Subsidies: Topsectoren Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken
 29. 29. Subsidies: Topsectoren • • • • • Tuinbouw Agri & Food Hightech Systemen Logistiek Water •Creatieve Industrie •Chemie •Energie •Lifesciences-Health
 30. 30. Subsidies: Topsectoren Speciale onderwerpen • ICT • Nanotechnologie • Biobased
 31. 31. Subsidies: Topsectoren • Toeslag voor topconsortia (TKI) • Privaatpublieke samenwerking • 25% (40%) subsidie
 32. 32. Subsidies: Topsectoren  MKB Belangrijkste instrumenten • Kennisvouchers: 50% max € 3.750 • Haalbaarheidsstudies: 50% max € 50K • R&D projecten: 40% max € 75K p.d
 33. 33. Subsidies: Innovatie  ov. voorbeelden • Stichting Zig Zag: max € 25K • Innovatie Prestatie Contracten: max € 25K • Eurostars: max € 500K • Horizon 2020: specifieke MKB regelingen • ZonMw: vele regelingen m.b.t. zorgsector • Stichtingen
 34. 34. Subsidies: Innovatie  Bio based Zeeland West Brabant • Ontwikkelen groene grondstoffen • Verduurzamen productieprocessen
 35. 35. Subsidies: Innovatie  Bio based Zeeland West Brabant • Subsidie voor onderzoek / haarbaarheid  50% • Fonds  lening • Demonstratiefabrieken • Innovatievouchers  € 5 – 10K
 36. 36. Subsidies: Energie - Milieu Energie • Stimulering Duurzame Energieproductie • Asbest eraf – zonnepanelen erop • Energie Investerings Aftrek • Sectorregelingen  agro - visserij
 37. 37. Subsidies: Energie - Milieu Milieu • Milieu Investerings Aftrek spec. - generiek • Regeling Groenprojecten • Emissiebeperkende vz. voertuigen • Emissiebeperking glastuinbouw
 38. 38. Subsidies: regionale ontwikkeling • Streekfonds Het Groene Woud • Plattelands Ontwikkelings Programma • Landelijk gebied ZH
 39. 39. Speciale leningen
 40. 40. Speciale leningen • • • • • Innovatiekrediet Bijstandsbesluit Zelfstandigen Groeifaciliteit Starterslift Innogo
 41. 41. Speciale leningen Innovatiekrediet • Technologisch vernieuwend • Projectkosten > € 150K • 35% van de projectkosten • Max. € 5 mio
 42. 42. Speciale leningen Bijstandsbesluit Zelfstandigen • Starters - Gevestigd • Geen andere mogelijkheid • Max. € 189K
 43. 43. Speciale leningen Starterslift • Starters (< 5 jr) • Pre-seed lening  max € 50K • Proof of concept lening  max € 125K • Hoeft nog geen omzet te zijn
 44. 44. Speciale leningen Innogo • Starters – nieuwe technische vinding • Pre-seed lening  max € 35 of € 50K (BB) • Coaching – huisvesting (DOK41)
 45. 45. Bank (borg)
 46. 46. Bank (borg) Borgstelling MKB kredieten • Starters (< 3 jr) – Gevestigd - Innovatief • Starter  67,5% borg tot € 267K • Innovatief  60% tot € 1,5 mio • Normaal  45% borg tot € 1,5 mio wbso
 47. 47. Alternatieve kredietvormen
 48. 48. Alternatieve kredietvormen • Credits • Kredietunies • Crowdfunding
 49. 49. Alternatieve kredietvormen Kredietunies • Coöperaties • Van voor ondernemers • Beide partijen lid • Kredietunie Zeeland Startkapitaal € 2,5 mio
 50. 50. Voorbeeld
 51. 51. • MZI / oogstmachine ontwikkelen : Wbso + • Aanschaf MZI’s : Mia/ Vamil + EZ bijdrage • Doorontwikkelen oogstmachine : Wbso + IPC + EZ bijdrage • Verlenging schip : EZ bijdrage + fisc. subs. • Verbetering productieproces : Wbso + EZ bijdrage
 52. 52. Afsluiting
 53. 53. Conclusies • Er is nog serieus geld beschikbaar • Minder subsidies, meer kredieten e.d. • Toenemende onderlinge verbindingen • VOORAF VOORAF VOORAF
 54. 54. vragen

×