Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from DOMDepartmentofMarke(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Фокус-група як метод дослідження.pdf

 1. ФОКУС-ГРУПА, ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ Підготувала студентка групи Мк-21 Пруднік Ольга P R E S E N T A T I O N
 2. ПЕРВИННА ІНФОРМАЦІЯ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ ПІД ЧАС МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Вторинна інформація Первинна інформація Кількісні дані Якісні дані Дескриптивне дослідження Причинно-наслідкове дослідження Експериментальні дані Дані опитувань Дані, що отримані в результаті спостережень
 3. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Прямий (незасекречений) Непрямий (засекречений) Проекційні методи Фокус-групи Глибинні інтерв'ю Асоціативні методи Методи завершення ситуації Методи конструювання ситуації Експресивні методи
 4. ФОКУС-ГРУПА ФОКУС-ГРУПА – НЕСТРУКТУРОВАНЕ ІНТЕРВ’Ю В НЕВИМУШЕНІЙ ОБСТАНОВЦІ, ЯКЕ БЕРЕ У НЕВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ РЕСПОНДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНИЙ ВЕДУЧИЙ (МОДЕРАТОР). МЕТА ПРОВЕДЕННЯ – ОТРИМАТИ УЯВЛЕННЯ, ПРО ТЕ, ЩО ДУМАЄ ГРУПА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ КОНКРЕТНИЙ ЦІЛЬОВИЙ РИНОК, ПРО ПРОБЛЕМУ, ЩО ЦІКАВИТЬ ДОСЛІДНИКА. ЦІННІСТЬ – ВІЛЬНИЙ ХАРАКТЕР БЕСІДИ, ІНКОЛИ ДОЗВОЛЯЄ ОТРИМАТИ НЕСПОДІВАНУ ІНФОРМАЦІЮ.
 5. Кількість осіб в групі 8 – 12 Склад групи Однорідний; попередній відбір респондентів Обстановка Неофіційна, невимушена атмосфера Тривалість 1 – 3 години Запис Аудіо і відеозапис Ведучий Необхідна спостережливість і комунікабельність ОСОБЛИВОСТІ ФОКУС-ГРУП
 6. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ФОКУС-ГРУПИ Визначити ціль і задачі маркетингового дослідження Сформувати дослідницьку групу Сформулювати задачі/запитання для розгляду під час проведення фокус-групи Скласти анкету для відбору учасників фокус-групи Розробити план (сценарій) проведення фокус-групи
 7. Переглянути записи і проаналізувати дані Узагальнити отримані дані і скласти звіт Провести фокус-групу
 8. РІЗНОВИДНОСТІ ФОКУС-ГРУП ДВОХСТОРОННЄ ІНТЕРВ’Ю ДВОХСТОРОННЄ ІНТЕРВ’Ю ФОКУС-ГРУПА З ДВОМА ФОКУС-ГРУПА З ДВОМА ВЕДУЧИМИ ВЕДУЧИМИ ФОКУС-ГРУПА З ДВОМА ФОКУС-ГРУПА З ДВОМА ВЕДУЧИМИ-ОПОНЕНТАМИ ВЕДУЧИМИ-ОПОНЕНТАМИ ФОКУС-ГРУПА З ФОКУС-ГРУПА З РЕСПОНДЕНТОМ-ВЕДУЧИМ РЕСПОНДЕНТОМ-ВЕДУЧИМ ONLINE ФОКУС-ГРУПА ONLINE ФОКУС-ГРУПА ДИСТАНЦІЙНА ФОКУС-ГРУПА ДИСТАНЦІЙНА ФОКУС-ГРУПА ФОКУС-ГРУПА ІЗ ЗАМОВНИКОМ ФОКУС-ГРУПА ІЗ ЗАМОВНИКОМ У РОЛІ УЧАСНИКА У РОЛІ УЧАСНИКА МІНІ-ГРУПИ МІНІ-ГРУПИ
 9. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ФОКУС-ГРУП ЕФЕКТ “СНІГОВОЇ КУЛІ” СТИМУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКА СПОНТАННІСТЬ ІНТУІТИВНА ПРОЗОРЛИВІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕТЕЛЬНІСТЬ СТРУКТУРА ІНТЕРВ’Ю ШВИДКІСТЬ ПЕРЕВАГИ НЕПРАВИЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРАВИЛЬНА ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ФОКУС-ГРУПОЮ ХАОТИЧНІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ НЕДОЛІКИ
 10. 01 02 ЗАСТОСУВАННЯ ФОКУС-ГРУП ВИРІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАДАЧ ВИРІШЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ
 11. 01 визначення уподобань споживачів та їх відношення до даної продукції; отримання думок щодо виведення нових товарів; представлення нових ідей щодо існуючих товарів; розвиток творчих концепцій для рекламних кампаній; міркування щодо ціни; отримання попередньої реакції споживача на певні маркетингові програми.
 12. 02 більш точно визначити саму проблему маркетингового дослідження розробити альтернативні варіанти управлінських рішень отримати інформацію, корисну для створення анкет для опитування споживачів розробити гіпотези, що можуть бути перевірені кількісно розробити гіпотези, що можуть бути перевірені кількісно розробити підхід до вирішення проблеми опрацювання отриманих раніше кількісних результатів
 13. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Advertisement