Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sunum Planı
Kalkınma Ajansları ve İSTKA
Bölge Planı
Kalkınma Ajansları Destek Sistemi
Proje Teklif Çağrısı Süreci
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kul...
25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun” çerçevesinde
...
 İSTKA, 5449 sayılı Kanuna istinaden
22/11/2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan
10/1...
Genel
Sekreterlik
Planlama,
Programlama ve
Koordinasyon
Birimi
Program Yönetim
Birimi
İzleme ve
Değerlendirme Birimi
Deste...
Sunum Planı
Kalkınma Ajansları ve İSTKA
Bölge Planı
Kalkınma Ajansları Destek Sistemi
Proje Teklif Çağrısı Süreci
Mali Destek
Programları
Bölge Planı- Hibe Programları
İlişkisi
8
VİZYON
9
İstanbul 2014-2023 Bölge Planı Vizyonu
10
Sunum Planı
Kalkınma Ajansları ve İSTKA
Bölge Planı
Kalkınma Ajansları Destek Sistemi
Proje Teklif Çağrısı Süreci
Destek Araçları
Teknik Destek Mali Destekler
Faiz Desteği
Faizsiz Kredi
Desteği
Doğrudan Finansman
Desteği
Proje Teklif Ça...
Ajans:
Yerel idarelerin,
üniversitelerin,
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşla...
Sunum Planı
Kalkınma Ajansları ve İSTKA
Bölge Planı
Kalkınma Ajansları Destek Sistemi
Proje Teklif Çağrısı Süreci
15
Proje Fikri
Fikir, proje değildir!
16
 Açıklanan plan ve programlar doğrultusunda,
 belirlenmiş sorunlara/ihtiyaçlara/hedef
gruplara yönelik,
 açıkça tanı...
Programlama
17
Programlama
Bölge Planı
Çalışma
Programı
Proje Hazırlama
Sözleşme / Finansman
Uygulama / İzleme
Değerlendir...
Proje Hazırlama
18
Proje Hazırlama
Başvuru
Formu
Programlama Bütçe
Mantıksal
Çerçeve
Sözleşme / Finansman
Uygulama / İzlem...
Proje Hazırlama ve Sunma
19
• EK A:Başvuru Formu
• EK B: Bütçe:
• B1—Bütçe
• B2— Beklenen
Finansman Kaynakları
• B3—Maliye...
Proje Değerlendirme
20
Proje Hazırlama
Sözleşme / Finansman
Uygulama / İzleme
Değerlendirme /
Denetim
Proje Değerlendirme
...
 BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU
 FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU
 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUNLUK KRİTERLERİ
21
Uygulama Süresi:
 Tüm programlar için asgari 6, azami 12 ay
Yer:
 Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği
İSTANBUL Bölgesi...
• Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,
• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması,
• Yararlanıcı vey...
1. Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları,
sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve
maliyetler
2. Yolculuk...
4. Sarf malzemesi maliyetleri,
5. Basım, etkinlik organizasyonu vb.
6. Proje bütçesinde öngörülen tutarın % 30’unu
geçmeme...
Proje Değerlendirme
26
Proje Değerlendirme
27
İDARİ KONTROL LİSTESİ
NO KRİTER
1. KONTROL 2. KONTROL
Evet Hayır Evet Hayır
1 Başvuru standart form...
Proje Değerlendirme
28
UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ
NO KRİTER
1. KONTROL 2. KONTROL
Evet Hayır Evet Hayır
1 Başvuru Sahibi uyg...
Proje Değerlendirme
29
Bağımsız Değerlendiriciler
ve Değerlendirme Komitesi
tarafından yapılır.
Proje Değerlendirme
30
Değerlendirme Kriteri Puan Eşik Değerler
1. Mali Kapasite ve İşletme
Kapasite
20
2. İlgililik 25
3....
Sözleşme / Finansman
31
Proje Hazırlama
Sözleşme / Finansman
Uygulama / İzleme
Değerlendirme /
Denetim
Proje Değerlendirme...
Uygulama / İzleme
32
Proje Hazırlama
Sözleşme / Finansman
Uygulama / İzleme
Değerlendirme /
Denetim
Proje Değerlendirme
Pr...
Değerlendirme / Denetim
33
Proje Hazırlama
Sözleşme / Finansman
Uygulama / İzleme
Değerlendirme /
Denetim
Proje Değerlendi...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” İstanbul Kalkınma Ajansı Sunumu
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” İstanbul Kalkınma Ajansı Sunumu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” İstanbul Kalkınma Ajansı Sunumu

767 views

Published on

Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” İstanbul Kalkınma Ajansı Sunumu

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” İstanbul Kalkınma Ajansı Sunumu

 1. 1. Sunum Planı Kalkınma Ajansları ve İSTKA Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Proje Teklif Çağrısı Süreci
 2. 2. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı
 3. 3. 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Düzey 2 bölgeleri bazında 26 tane Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu
 4. 4.  İSTKA, 5449 sayılı Kanuna istinaden 22/11/2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 10/11/2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
 5. 5. Genel Sekreterlik Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Destek Birimi Yatırım Destek Ofisi Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu İSTKA Teşkilat Yapısı
 6. 6. Sunum Planı Kalkınma Ajansları ve İSTKA Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Proje Teklif Çağrısı Süreci
 7. 7. Mali Destek Programları Bölge Planı- Hibe Programları İlişkisi 8
 8. 8. VİZYON 9
 9. 9. İstanbul 2014-2023 Bölge Planı Vizyonu 10
 10. 10. Sunum Planı Kalkınma Ajansları ve İSTKA Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Proje Teklif Çağrısı Süreci
 11. 11. Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği  Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Kalkınma Ajansı Destekleri
 12. 12. Ajans: Yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, birliklerin, odaların, meslek örgütlerinin, OSB ve KSS yönetimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerini destekler. Desteklenecek Başvuru Sahipleri
 13. 13. Sunum Planı Kalkınma Ajansları ve İSTKA Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Proje Teklif Çağrısı Süreci
 14. 14. 15 Proje Fikri Fikir, proje değildir!
 15. 15. 16  Açıklanan plan ve programlar doğrultusunda,  belirlenmiş sorunlara/ihtiyaçlara/hedef gruplara yönelik,  açıkça tanımlanmış amaçlara,  götürecek sonuçları üretmek üzere,  insani ve fiziksel kaynakların,  iyi tanımlanmış yönetim sorumlulukları,  belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde,  bir araya getirildiği planlanmış faaliyetler bütünüdür. Proje
 16. 16. Programlama 17 Programlama Bölge Planı Çalışma Programı Proje Hazırlama Sözleşme / Finansman Uygulama / İzleme Değerlendirme / Denetim Proje Değerlendirme Mali Destek Programları Bilgi & Veri
 17. 17. Proje Hazırlama 18 Proje Hazırlama Başvuru Formu Programlama Bütçe Mantıksal Çerçeve Sözleşme / Finansman Uygulama / İzleme Değerlendirme / Denetim Proje Değerlendirme
 18. 18. Proje Hazırlama ve Sunma 19 • EK A:Başvuru Formu • EK B: Bütçe: • B1—Bütçe • B2— Beklenen Finansman Kaynakları • B3—Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi • EK C: Mantıksal Çerçeve • EK D:Özgeçmişler • Destekleyici Belgeler
 19. 19. Proje Değerlendirme 20 Proje Hazırlama Sözleşme / Finansman Uygulama / İzleme Değerlendirme / Denetim Proje Değerlendirme Programlama Başvuru Formu & Ekleri Değerlendirme Formları & Dokümanları Bağımsız Değerlendiriciler & Değerlendirme Komitesi
 20. 20.  BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU  FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU  MALİYETLERİN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ 21
 21. 21. Uygulama Süresi:  Tüm programlar için asgari 6, azami 12 ay Yer:  Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği İSTANBUL Bölgesinde gerçekleştirilmelidir. PROJE VE FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU 22
 22. 22. • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması, • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı ve doğrulanabilir olması 23 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
 23. 23. 1. Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler 2. Yolculuk ve gündelik giderleri, 3. Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER ANA KALEMLERİ 24
 24. 24. 4. Sarf malzemesi maliyetleri, 5. Basım, etkinlik organizasyonu vb. 6. Proje bütçesinde öngörülen tutarın % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri, 7. Denetim maliyetleri, 8. Mali hizmet maliyetleri 9. Görünürlük maliyetleri. UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER ANA KALEMLERİ 25
 25. 25. Proje Değerlendirme 26
 26. 26. Proje Değerlendirme 27 İDARİ KONTROL LİSTESİ NO KRİTER 1. KONTROL 2. KONTROL Evet Hayır Evet Hayır 1 Başvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıştır. 2 Başvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur. 3 Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak hazırlanmıştır. 4 Başvuru Formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmiştir. 5 Bütçe dokümanları:  Bütçe (EK B-1)  Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2)  Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-3) Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir. 6 Projenin Mantıksal Çerçevesi doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir.(EK C) 7 Projede yer alan Kilit Personel(ler)e ait Özgeçmiş(ler) (EK D) doldurulmuş, başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir. 8 Başvuru Formu, bütçe ve mantıksal çerçeve ve diğer belgeler elektronik ortamda da sunulmuştur. 9 Başvuruda bulunan kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı veya kuruluş belgesi/ tüzüğü/ sözleşmesi veya ilgili resmi kayıt belgesi eklenmiştir. 10 Başvuru sahiplerinin kesin hesapları eklenmiştir. (Kesin hesabı olmayan başvuru sahibi kurumlar için ödenek miktarını gösterir tablo, bilanço, gelir gider tablosu, mizan cetveli vb. eklenmiştir) 11 Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/lerin isim ve imzalarını içeren imza sirküleri bir asıl ve iki nüsha halinde eklenmiştir. 12 Başvuru Sahibinin Yetkili Karar Organlarının projeyi uygulamak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişi/kişilerin de belirtildiği karar eklenmiştir. 13 Ortak(lar)ın Yetkili Karar Organlarının projeyi uygulamak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişi/kişilerin de belirtildiği karar eklenmiştir. (Gerekli değilse GD yazınız.) Ajans uzmanları tarafından yapılacaktır!!!
 27. 27. Proje Değerlendirme 28 UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ NO KRİTER 1. KONTROL 2. KONTROL Evet Hayır Evet Hayır 1 Başvuru Sahibi uygundur. 2 1.Ortak uygundur. 3 2. Ortak uygundur. 4 <…> Ortak uygundur. 5 Proje TR10 Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) uygulanacaktır. 6 Projenin süresi, izin verilen azami süreyi aşmamaktadır (…ay). 7 Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük değildir. (……….TL) 8 Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir. (………TL) 9 Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % ….’ini aşmamaktadır. 10 Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin %....’inden az değildir. 11 İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %2’sini aşmamaktadır. Ajans uzmanları tarafından yapılacaktır!!!
 28. 28. Proje Değerlendirme 29 Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılır.
 29. 29. Proje Değerlendirme 30 Değerlendirme Kriteri Puan Eşik Değerler 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasite 20 2. İlgililik 25 3. Yöntem 30 - 4. Sürdürülebilirlik 15 - 5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği 10 - TOPLAM 100 Asgari 12 Puan Asgari 18 Puan Asgari 70 Puan
 30. 30. Sözleşme / Finansman 31 Proje Hazırlama Sözleşme / Finansman Uygulama / İzleme Değerlendirme / Denetim Proje Değerlendirme Programlama
 31. 31. Uygulama / İzleme 32 Proje Hazırlama Sözleşme / Finansman Uygulama / İzleme Değerlendirme / Denetim Proje Değerlendirme Programlama
 32. 32. Değerlendirme / Denetim 33 Proje Hazırlama Sözleşme / Finansman Uygulama / İzleme Değerlendirme / Denetim Proje Değerlendirme Programlama

×