Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Op welke manier kunnen mijnGebruik de kracht van                     medewerkers makkelijker     ...
we do             enD it is wat                        le media &           ...
Sociale media helpen bedrijven groeienIn ons privé leven communiceren we allemaal     snelgroeiende ondernemingen in E...
Interne sociale media:een netwerk voor succesWereldwijd hanteren steeds meer organisaties sociale media voor het creëren v...
Feiten & cijfers   Een productiviteitsverhoging van 20-25%Een krachtig intern sociaal netwerk kan deze impact hebben in ...
“I have never spoken to an executive or amanager who says, ‘I just long for the dayswhen we collaborated in the old style ...
Uit de praktijk:Het interne sociale netwerk van KPNWeten wat anderen doen, een vraag in de groep gooien, een interessant a...
Op afstand betrokken                   VerbondenheidMet ruim 21.000 medewerkers verdeeld over de    ...
Wat wij graag voor u doen Wij bieden een verscheidenheid aan diensten om uw interne sociale netwerk tot een succes te make...
Benader ons voor       Start met een heldere visie binnen de bedrijfsdoelstellingenBegeleiding  Sociale media staa...
Wij brengen de huidige situatie in kaart QUICK   DNA CONNECT gaat voor concrete resultaten en begint met de realiseren v...
Blijf scherp op de weg naar een sociale organisatie!  METEN            DNA CONNECT maakt tussentijdse scans v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

So Me at Work

1,172 views

Published on

So Me at Work is een bureau uit Amsterdam dat helpt de unieke kansen van interne social media te benutten voor organisaties.

We zijn specialist in het adviseren, bedenken en realiseren van een intern social netwerk waar jouw medewerkers makkelijker en beter mee kunnen communiceren, samenwerken en kennisdelen.

Dit doen we door heel goed te luisteren naar onze klanten (en dan vooral naar de gebruikers), oplossingen te bedenken en die stapsgewijs te realiseren en te implementeren.

So Me at Work werkt graag samen met organisaties die de ambitie hebben om met behulp van een intern social netwerk succes neer te zetten. Innovatieve organisaties die een partner willen om de organisatie te transformeren tot een social company.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

So Me at Work

 1. 1. Op welke manier kunnen mijnGebruik de kracht van medewerkers makkelijker kennis en ideeën delen?interne sociale media! Op welke manier kanHoe vinden het intern e-mailenmijn medewerkers drastisch verminderdmakkelijker Wat zorgt ervoor dat worden?informatie & medewerkers zichexpertise in de meer verbondenorganisatie? voelen met elkaar? DNA CONNECT I N T E R N E S O C I A L E M E D I A & C O L L A B O R AT I O N
 2. 2. we do enD it is wat le media & collaboratio n. wij ervoor dat er eerd in in terne socia ciale me dia zorgen het mogelij k dat especialis binnen so ken wij NECT is g ikkelingen eze manier ma et elka ar kunnenDNA CON uwste ontw atie. Op d en direct m van de nie uw organis makkelijk ker kennis enMet behulp iaal netwerk komt in tijgend, ge gemakkelij soc en landovers rbond en, delen en pro blemeneen intern gs, regio- ers meer ve nisniveau paling, ers afdelin medewerk lingen, ken de doelbe medewerk rdoor zijn n, ontwikke nisaties bij eren. Hie activiteite en bege leidt orga communic ent inzicht in inspireert ieder mom ONNECT media. heeft u op tie. DNA C rne sociale organisa van inte binnen de p lementatie rming en im strategievo
 3. 3. Sociale media helpen bedrijven groeienIn ons privé leven communiceren we allemaal snelgroeiende ondernemingen in Europa makeneffectief via sociale platformen als Facebook, 81 procent gebruik van sociale media om internLinkedin en Twitter. Waarom dan niet hetzelfde kennis uit te wisselen en samenwerking tedoen op je werkplek? vergemakkelijken.Interne kennisdeling bij organisaties is in het Bedrijven gebruiken sociale media vooral omalgemeen statisch ingericht en mogelijkheden informatie en experts te vinden, om samen tetot interactie of het uitwisselen van kennis zijn werken, om hun netwerk uit te breiden en relatieser nauwelijks. De opkomst van het nieuwe op te bouwen en om de vloedgolf aan e-mail tewerken, sociale media en de nieuwe generatie reduceren.medewerkers hebben ervoor gezorgd dat socialemedia steeds meer worden gezien als effectief Interne sociale media zijn een onderdeel van eenintern communicatie middel. nieuwe manier van werken en communiceren. Een intern sociaal netwerk gaat verder dan wat intranetOm meer te weten te komen over de tot nu toe geboden heeft. Het is een plaats diemogelijkheden in de impact van sociale media medewerkers graag willen bezoeken, omdat hetin het bedrijfsleven, ondervroeg Google in ze helpt hun werk te verbeteren.samenwerking met Millward Brown 2700professionals in Europa. Volgens Google is hetimago van sociale media als tijdverslindend Onderzoeksrapport ‘How social technologies drive businessen afleidend onterecht. Van alle ondervraagde succes’ (Google & Millward Brown, 2012)
 4. 4. Interne sociale media:een netwerk voor succesWereldwijd hanteren steeds meer organisaties sociale media voor het creëren van een intern sociaalnetwerk. Bij enkele voorlopers in Nederland, waaronder Achmea, Unilever en KPN is een intern sociaalnetwerk een onmisbaar onderdeel van de communicatiemix geworden. Niet voor niets. Een intern sociaalnetwerk blijkt een krachtig middel voor het verhogen van de effectiviteit binnen organisaties en voor hetverbeteren van de organisatieresultaten. Organisaties in vrijwel alle sectoren maken reeds gebruik van eenintern netwerk ter:ü Verbetering en optimalisatie van de interne samenwerkingü Verhoging van de beschikbaarheid van informatieü Verbetering van de zichtbaarheid werkzaamhedenü Verhoging van de productiviteit !ü Stimulering van product en proces innovatieü Stimulering van kennisdelingü Creatie en positionering van interne organisatieambassadeursü Managen van crisissituatiesGebruik de kracht van interne sociale media
 5. 5. Feiten & cijfers Een productiviteitsverhoging van 20-25%Een krachtig intern sociaal netwerk kan deze impact hebben in uw organisatie. Tweederde van dezewaarde ligt in de verbetering van communicatie en samenwerking met andere afdelingen/bedrijven. Degemiddelde medewerker spendeert gemiddeld 28% aan het managen van e-mail en 20% van detijd wordt gebruikt aan het zoeken naar interne informatie of het vinden van de juiste collega die henkan helpen met een specifieke taak. Als een bedrijf een interne sociaal netwerk gebruikt dan worden deberichten opgeslagen content. Het voordeel hiervan is dat daarmee goed doorzoekbare informatie isgecreëerd en goed doorzoekbare kennis kan tot 35% van de tijd besparen die een werknemer bezig ismet zoeken naar informatie.Onderzoeksrapport ‘The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies’ (McKinsey Global Institute, 2012) Mooi nieuws
 6. 6. “I have never spoken to an executive or amanager who says, ‘I just long for the dayswhen we collaborated in the old style ande-mail was all we had and nobody had a voice.Man, that was so fantastic.Let’s please go back there.”Andrew McAfee, a principal research scientist at MIT’s Center for Digital Business and the author ofEnterprise 2.0 (Harvard Business School Press, 2009)
 7. 7. Uit de praktijk:Het interne sociale netwerk van KPNWeten wat anderen doen, een vraag in de groep gooien, een interessant artikel delen: sociale mediazorgen voor meer verbondenheid en inspiratie. Daarmee zijn ze ideaal als intern communicatiemiddel,dat ervaarde de ontwikkelaars van het interne sociale media platform van KPN. Zij ontwikkelden eenextra platform naast het intranet, dat later uitgroeide tot het centrum van KPN’s interne communicatie.TeamKPN, het interne sociale media netwerk is het Nooit meer van het kastje naar de muurhart van onze organisatie en een online plek waar ‘Een klant belde dat hij benaderd blijft wordenmedewerkers op de hoogte blijven van KPN-nieuws, met KPN-aanbiedingen, terwijl hij bel-me-nietelkaar helpen bij vragen en betrokken blijven. Om geregistreerd staat. Hoe kan ik ervoor zorgen dathet gebruiksvriendelijk te maken is goed gekeken deze klant niet meer wordt benaderd?’ Een kortnaar de social media die medewerkers privé gewend blog op dit platform leverde binnen twee uur diversezijn te gebruiken. Zo kunnen medewerkers reageren reacties op én het aanbod van een collega om hetop nieuwsberichten, bloggen, bijdragen ‘liken’, en op te lossen. Bijzonder was dat het blog snel doorYouTube-filmpjes plaatsen. Bijzonder is dat bijna veel medewerkers werd gelezen. Reacties kwamenalle medewerkers actief zijn op TeamKPN: van van verschillende kanten, mensen wilden graagmonteurs tot stafmedewerkers. De ontwikkelaars helpen.van TeamKPN zijn van mening dat iedere organisatiezo’n platform zou moeten hebben, want:
 8. 8. Op afstand betrokken VerbondenheidMet ruim 21.000 medewerkers verdeeld over de Een platform als TeamKPN bevordert hetmeest uiteenlopende afdelingen, winkels en diensten eenheidsgevoel. Schrijft iemand een blogzijn we niet vanzelfsprekend één organisatie. Door over het gebruik van tablets, dan volgen erHet Nieuwe Werken zien medewerkers elkaar reacties van productmanagers, consultants enminder vaak ‘live’, maar via TeamKPN zijn ze wel winkelmedewerkers en van iedereen die privéheel betrokken bij de organisatie. Ze raadplegen het een tablet heeft. Zo krijg je spontane discussiesplatform thuis, onderweg of op kantoor. En wie het over werkgerelateerde onderwerpen en rakenantwoord weet op een vraag, reageert graag. medewerkers over de verschillende disciplines heen bij elkaar betrokken. De muren tussen afdelingenEven temperaturen vallen weg. Een vraag op TeamKPN kan zomaarVoor de afdeling Corporate Communicatie is leiden tot een koffieafspraak of conference call metTeamKPN een belangrijk instrument geworden om de een collega van een KPN-vestiging in Maastricht, diestemming binnen de organisatie te meten. Bij grote toevallig met hetzelfde onderwerp bezig is en die jegebeurtenissen sturen zij bijvoorbeeld een persbericht anders nooit tegen was gekomen.uit, klikken TeamKPN aan en bekijken de reacties diebinnenstromen. Zo zien ze wat de stemming is én A. Vos, business consultant bij KPN Consulting, oktober 2012welke vragen de verandering of gebeurtenis oproept.Per keer beoordelen ze wie hier het best op kan “Een platform als tantwoorden. Laatst was dat CEO Eelco Blok, diedezelfde dag in een video op TeamKPN antwoord gafop de meest prangende vragen. ea er T mKPN bevordidsgevoel.” het een he
 9. 9. Wat wij graag voor u doen Wij bieden een verscheidenheid aan diensten om uw interne sociale netwerk tot een succes te maken. In de praktijk blijkt dat een doordachte strategie bij het inzetten van een intern sociaal netwerk vaak uitblijft. Hierdoor blijft de potentiële waarde “Houd het bedrijfsdoel voor van de organisatie veelal onbenut. De grootste uitdaging van de introductie ogen. Hoe gaat een intern van interne sociale media is een sociaal netwerk bijdragen aan wat jullie als organisatie perfecte aansluiting bij de ontwikkeling van de organisatie, haar mensen en het juiste gebruik van het interne social netwerk. Wij zorgen voor een sociale willen bereiken?” strategie die past bij uw organisatie en uw medewerkers. Maak gebruik van onze kennis, wij helpen u graag op weg naar succesvol intern sociaal netwerk.
 10. 10. Benader ons voor Start met een heldere visie binnen de bedrijfsdoelstellingenBegeleiding Sociale media staan niet op zichzelf en moeten aansluiten bij organisatiedoelstellingen & en de andere communicatiemiddelen. Voor de ideale communicatiemix staat de Advies vraag ‘wat wil de organisatie en haar medewerkers ermee bereiken’ centraal: Hoe draagt de inzet van sociale media bij aan de organisatiedoelstellingen? Van te voren wordt een meetbaar resultaat vastgesteld: Wanneer is het project geslaagd? Zakelijke doelstellingen & de ontwikkeling van medewerkers staan voorop! DNA CONNECT zorgt ervoor dat de resultaten van een intern sociaal netwerk bijdragen aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en aansluit bij de behoefte van de medewerkers. Doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: Afdeling overschrijdende samenwerking, betrokkenheid bij de organisatie vergoten, kennis en expertise transparant en doorzoekbaar maken of beter en sneller geïnformeerde medewerkers. We helpen de doelstellingen helder in kaart te brengen en bieden ons advies aan in een Social Roadmap waarin de strategie staat beschreven naar een succesvol intern sociaal netwerk.
 11. 11. Wij brengen de huidige situatie in kaart QUICK DNA CONNECT gaat voor concrete resultaten en begint met de realiseren van een SCAN baseline. Hoe ziet de huidige situatie van de organisatie eruit? Wat is het niveau van de huidige doelstellingen en op welke manier communiceren de medewerkers op dit moment met elkaar? We beginnen met een scan van de cultuur en kennis van de medewerkers. De uitkomsten vormen de basis voor de Social Roadmap en worden gepresenteerd in de vorm van een adviesrapport en worden gebruikt om het succes van het interne sociale netwerk te monitoren. De uitkomsten vormen de basis voor de Social Roadmap en worden gepresenteerd in de vorm van een adviesrapport. Wij zorgen voor visie & kennisoverdracht Om de kracht van sociale media te benutten en ervoor te zorgen dat uw investeringTRAINING duurzaam is helpen wij de medewerkers om het interne platform te promoten. We informeren, trainen, enthousiasmeren en voorzien een adoptieteam van de juiste tools om er voor te zorgen dat zij klaar zijn om het platform organisatiebreed uit te dragen. In onze DNA CONNECT training brengen wij het adoptieteam op de hoogte van de mogelijkheden die het platform biedt, de succesfactoren waarmee een intern sociaal netwerk bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen en manieren om een cultuur van delen te stimuleren. Het gaat hierbij om het laten zien wat de organisatie ermee wil bereiken, wat het voordeel voor de gebruiker is en het op gang brengen van een olievlekwerking met daarbij ondersteuning bij de eerste stappen.
 12. 12. Blijf scherp op de weg naar een sociale organisatie! METEN DNA CONNECT maakt tussentijdse scans van de behaalde resultaten en & tevredenheid die afgezet kunnen worden tegen de eerdere resultaten uit de AANPASSEN Quickscan. Hiermee volgen wij de ontwikkelingen van het gebruik van het sociale netwerk en bieden wij praktische oplossingen bij mogelijke struikelblokken.We delen graag ideeënGeïnteresseerd in een intern social netwerk voor uw organisatie? Wij helpen organisaties die hun aconnect.n leerste stappen op het gebied van interne sociale media zetten. Neem gerust contact met ons op: dnCindy Koeman cindy@dnaconnect.nl 06 43583036Helena Blum helena@dnaconnect.nl 06 26875057 DNA CONNECT I N T E R N E S O C I A L E M E D I A & C O L L A B O R AT I O N

×