Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OpmDFTKennis_OPA_DEF

104 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OpmDFTKennis_OPA_DEF

  1. 1. WorkshopOpdrachtgeverICTProjecten ICT biedt bijna onbegrensde toepassingsmogelijkheden voor bedrijven: nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe domeinen als e-health, e-governance, e-Retail, cloud toepassingen, internet of things, 3D printing en ga zo maar door. Bedrijven en organisaties worden in hun succesvol functioneren steeds afhankelijker van de nieuwe toepas- singsmogelijkheden die ICT biedt. Daarnaast is er een verschuiving gaande van de financiële middelen voor ICT van de IT-afdeling naar de business afdelingen. Dit betekent dat ook business managers vaker de rol van opdrachtgever toebedeeld krijgen. Een rol die voor velen nieuw is. De afgelopen jaren is de ervaring met opdrachtgeven in automatiseringsprojecten gegroeid, echter vaak door schade en schande. Softwarehuizen en andere dienstverlenende bedrijven die systemen ontwikkelen dan wel softwarepakketten aanbieden worden steeds professioneler en hebben meer ervaring met het optreden als opdrachtnemer. Deze ontwikkeling stelt ook eisen aan de opdracht gevende organisaties en de opdrachtgever, wil deze in staat kunnen zijn als volwaardig gespreks- en onderhandelingspartner deze rol succesvol te vervullen. Willem van Putten WorkshopOpdrachtgeverICTProjecten TERUG NAAR OVERZICHT: Datum: 6 en 7 juni 2016 Tijd: Dag 1: 9.00-22.00 Dag 2: 9.00-17.00 Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25 Breukelen Prijs: € 2.195 p.p. exclusief 21% BTW, inclusief lesmateriaal, lunch en diner buffet. Deelnemers overnachten op de campus in comfortabele hotelkamers. Ontbijt, lunch en diner worden geserveerd op het landgoed. NU INSCHRIJVEN:
  2. 2. WorkshopOpdrachtgeverICTProjecten TERUG NAAR OVERZICHT: PRAKTIJKGERICHTE WORKSHOP VOOR MANAGERS IN DE ROL VAN OPDRACHTGEVER Voor wie? Deze workshop is bedoeld voor opdrachtgevers die zich in korte tijd de essentiële zaken die bij het opdrachtgeverschap komen kijken eigen willen maken. Na afloop van deze work- shop weten de deelnemers (de toekomstige opdrachtgevers) waar ze tijdens hun periode van opdrachtgeverschap in de verschillende fasen van het project hun aandacht op moeten richten. Werkwijze De deelnemers aan deze workshop krijgen via een aantal praktische opdrachten en casus inzicht in de hulpmiddelen die een manager ter beschikking staan voor een geslaagde start van een automatiseringsproject en tijdens de uitvoering van dit project. Aan de orde komen o.a. het inrichten van een adequate projectorganisatie; belangengroepen analyse; systeem concept; risico-analyse en mogelijk te nemen maat- regelen om risico’s te reduceren; projectbeheersingsmetho- dieken; planning en fasering; kwaliteitsbewaking en con- tra-expertise tijdens de uitvoering; acceptatietest en invoering als afrondende fase. Wat levert deelname u op? Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers als vol- waardig gesprekspartner optreden van een automatiserings- deskundige en een adequate projectorganisatie opzetten. Verder weten ze wat de rol van opdrachtgever inhoudt en weten ze wat er in een projectplan van een automatiserings- project moet staan en zijn hierdoor in staat een projectplan te beoordelen. KARAKTERISTIEKEN VAN DE WORKSHOP: De belangrijkste karakteristieken van deze leergang zijn: praktijkgericht, discussie en gericht op de eigen bedrijfssituatie. • Praktijkgericht: de gedoceerde aanpak heeft zich bewezen in de praktijk, de gepresenteerde voorbeelden zijn ook ontleend aan de onderzoeks- en de adviespraktijk. • Discussie: veel tijd zal besteed worden aan de discussie over de onderwerpen die aan de orde komen en aan de uitwerking van een case die als rode draad door de cursus loopt. • Eigen bedrijfssituatie: de ervaring leert dat tijdens de discussies de eigen praktijksituatie vaak ingebracht wordt om de behandelende onderwerpen nog beter voor het voetlicht te krijgen. Onderwerpen die in deze workshop aan de orde komen zijn: • Fasering en de rol van de opdrachtgever • De naam opdrachtgever is eigenlijk een verkeerde. De opdrachtgever doet veel meer dan alleen het verstrekken van een opdracht nadat hij de opdracht verstrekt heeft, begint het eigenlijke werk voor hem pas. Aan de orde komen wat de opdrachtgever vooraf, tijden en na afloop van het project dient te doen. Aspecten waar een opdrachtgever aandacht aan dient te besteden. De volgende aspecten zijn van groot belang voor de opdrachtgever om aandacht aan te besteden: • Juridische aspecten • Doelstelling van het project • Systeemconcept • Bedrijfseconomische aspecten • Methode van de ontwikkeling • De projectorganisatie en overall planning • De acceptatie en invoering van het systeem • De gebruikte technologie De hulpmiddelen die een opdrachtgever tot zijn beschikking heeft. De opdrachtgever heeft tijdens de uitvoering van een project een aantal hulpmiddelen tot zijn beschikking. Een aantal van deze hulpmiddelen zal tijdens de workshop aan de orde komen, zoals: • Projectbeheersingsmethodieken • Risicoanalyse • Stakeholder analyse • Kwaliteitsbewaking en contra-expertise • Planning NU INSCHRIJVEN:
  3. 3. Sprekers TERUG NAAR OVERZICHT: WILLEM VAN PUTTEN, EIGENAAR ADVIESBUREAU ATTHIS EN TEVENS PROGRAMMA MANAGER, NYENRODE BUSINESS UINVERSTEIT Na een aantal jaren als universitair docent informatiekunde aan Nyenrode, heeft Willem van Putten een eigen adviesbureau gestart om bedrijven te adviseren en te begeleiden op het gebied van ICT-projecten. Daarnaast heeft hij een aantal di- rectiefuncties vervuld bij ICT-bedrijven en is hij vanuit de rol als algemeen directeur/opdrachtgever vaak betrokken geweest bij ICT-projecten. JOHAN TAAMS Johan Taams is Senior Vice President Large & Strategic Sales Engagements bij ATOS en verantwoordelijk voor alle grote (out-) sourcing projecten voor ATOS in de Benelux en Nordics. Johan is lid van de Global Strategic Sales Engagements (GSSE) organisatie. DYLAN PRICKEN Dylan Pricken is een ervaren Sales/People Manager die zijn successen heeft geboekt in diverse functies zoals corporate account manager, senior key accountmanager, account director en momenteel in de functie van Manager Sales binnen KPN Business Market. Zijn team is gericht op het genereren van business op het snijvlak van business & ICT met de verkoop van oplossingen vanuit het brede KPN-portfolio, zoals Big Data/IoT, Werkplek, Cloud, Business Communicatie, Infrastructuur-/ Datacenter- en NTA-oplossingen. Integrale oplossingen die altijd een focus hebben op de 3 elementen voor succes, namelijk mens, proces en technologie. NU INSCHRIJVEN:
  4. 4. Sprekers TERUG NAAR OVERZICHT: PROF. DR. JEFF GASPERSZ, HOOGLERAAR INNOVATIE, NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT Prof.dr. Jeff B.R. Gaspersz is hoogleraar innovatie (Business Universiteit Nyenrode) en adviseur op het gebied van innovatie- management en business creativiteit. Daarvoor was hij onder meer verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan KPMG als adviseur en manager van het KPMG Trendwatch Institute en daarna als directeur van het KPMG Center for Innovation. Momenteel combineert hij het hoogleraarschap met een eigen adviespraktijk.
Jeff ondersteunt ondernemers, teams en managers bij de vormgeving van vernieuwingsprocessen en het vinden en realiseren van nieuwe kansen. Hij wordt vaak gevraagd om teams te begeleiden in het anders kijken en het daardoor ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het verzorgen van masterclasses, workshops en seminars voor (top)managers en professionals. Voorts heeft hij vele teams gecoacht op het verder profileren en realiseren van hun ideeën. Zijn stijl van presenteren is gericht op interactie met het publiek. Zijn professionele passie ligt in het meedenken over en mee- bouwen aan waarden gedreven, vitaliserende ondernemingen die erin slagen door innovatie hun klanten, medewerkers en andere stakeholders blijvend te enthousiasmeren. Jeff werkte met ruim 170 organisaties in verschillende sectoren van het bedrijfsleven en de overheid, rond vernieuwingsprocessen en kans verkenningen. Hij verrichtte 90 publicaties (boeken en artikelen) over verschillende gebieden van vernieuwing. PROF. DR. ONNO LINT, OWNER AT API INSTITUTE; ONNO LINT HOLDING Onno Lint is benoemd tot lector Brainport aan de Fontys Hogeschool MER te Eindhoven. Hij is durfinvesteerder in de chemische sector in op doorbraakinnovaties gerichte onder- nemingen met een sterke R&D basis. Hij heeft advieservaring in het concretiseren van innovaties industriegerelateerde MKB bedrijven. PROF. DR. ARD PIETER DE MAN, HOOGLERAAR STRATEGISCHE ALLIANTIE BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, PARTNER ATOS ORIGIN Met meer dan tien jaar advieservaring, gecombineerd met een academische loopbaan, is het grensvlak van theorie en praktijk zijn speelveld. Het vertalen van nieuw onderzoek in praktische adviezen en het onderzoeken van nieuwe thema’s die in orga- nisaties spelen, is een absolute noodzaak om antwoorden te geven op de vraagstukken waar moderne organisaties zich mee zien geconfronteerd. Daarbij hoort ook dat organisaties leren: liever dan het aanbieden van oplossingen aan organisaties, ziet Ard Pieter de Man dat organisaties zelf leren die oplossingen te ontwikkelen. PROF. DR. JOHN KOSTER Prof. dr. John Koster is vennoot en tevens voorzitter van Holland Consulting Group. Daarnaast is hij als hoogleraar mar- keting verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij adviseert, publiceert en doceert over commerciële en strate- gische vraagstukken. Veelal in technische omgevingen, bij pro- fessionele dienstverleners, en regelmatig ook voor not-for-profit organisaties. Met meer dan 25 jaar ervaring is hij een succesvol ‘board room’ consultant, gesprekspartner en inspirator van bestuurders en topmanagement. NU INSCHRIJVEN:
  5. 5. TERUG NAAR OVERZICHT: Alle DFT/KENNIS:NYENRODE programma’s leveren de deelnemers een certificaat en specifieke programma’s voorzien in de verplichte Permanent Education (PE)- punten. U kunt zich aanmelden door de link “nu inschrijven’ te gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Derwort: 0346 291 468 pp@nyenrode.nl www.executiveeducation.nl/ NU INSCHRIJVEN:

×