De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

1,857 views

Published on

Deze workshop is gehouden tijdens Legal Business Day op 8 september 2011.
Bij belangrijke strategische besluiten hebben aandeelhouders van de naamloze vennootschap een goedkeuringsrecht. Nieuwe wetgeving geeft de ondernemingsraad nu ook een spreekrecht, eventueel gecombineerd met het adviesrecht. Die rechten gelden ook bij niet-beursgenoteerde ondernemingen. Soms ontstaan conflicten tussen aandeelhouders en werknemers, bijvoorbeeld als de strategie of de financiering van de onderneming op het spel staat. Gaan aandeelhouders voortaan rechtstreeks in debat met de ondernemingsraad? Ook bij minder ingrijpende besluiten kan de ondernemingsraad een rol spelen.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
641
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

 1. 2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers ? Marnix Holtzer Johanna Schermer Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl
 2. 3. Contact Marnix Holtzer Johanna Schermer E: marnix.holtzer@dlapiper.com T: 020 5419 872 E: johanna.schermer@dlapiper.com T: 020 5419 805
 3. 4. Marnix Holtzer <ul><li>Voorzitter praktijkgroep Employment, pensions & benefits, 18 jaar advocaat </li></ul><ul><li>Strategisch arbeidsrecht: arbeidsrecht in overnames en reorganisaties, medezeggenschap, corporate governance </li></ul><ul><li>15 arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten </li></ul><ul><li>procederen en adviseren </li></ul><ul><li>toezichthouder Lucas Andreas ziekenhuis </li></ul><ul><li>proefschrift </li></ul>
 4. 5. Johanna Schermer <ul><li>Kandidaat-notaris ondernemingsrecht, zes jaar ervaring </li></ul><ul><li>Gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke herstructureringen, (grensoverschrijdende) fusies, corporate governance </li></ul><ul><li>Advisering bij complexe statutaire bepalingen, vooral internationaal actief </li></ul><ul><li>Praktijkgroep notariaat: onderdeel van Corporate </li></ul><ul><li>25 gespecialiseerde advocaten en notarissen </li></ul>
 5. 6. Programma <ul><li>1. toelichting casus </li></ul><ul><li>2. recente ontwikkelingen in wetgeving </li></ul><ul><li>3. in debat met u: de agenda van de algemene vergadering </li></ul>
 6. 7. Casus: BioPharm N.V. <ul><li>Aandelen BioPharm N.V. 100% in handen van familie Derksen </li></ul><ul><li>Voornemen: afstoten Divisie Enzymen en versterken Divisie Geneesmiddelen </li></ul><ul><li>Weerstand bij werknemers en bij deel van bestuur </li></ul>BioPharm NV Divisie Geneesmiddelen Divisie Enzymen
 7. 8. Recente ontwikkelingen 1 <ul><li>NV en BV groeien uit elkaar </li></ul><ul><li>2004: introductie structuurregeling, smokkelwaar: - nieuwe rechten voor alle NV’s – goedkeuringsrecht AVA bij belangrijke strategische besluiten (verandering identiteit onderneming: zie ABN AMRO) en bezoldigingsbeleid </li></ul><ul><li>1 juli 2010: standpunt OR bij: - goedkeuring belangrijke besluiten - vaststelling bezoldigingsbeleid bestuurders - benoeming/schorsing/ontslag bestuurders en commissarissen - benoeming commissarissen op voordracht van raad van commissarissen in de structuurregeling </li></ul>
 8. 9. Recente ontwikkelingen 2 <ul><li>31 mei 2011 aangenomen, verwacht 1 januari 2012: bestuur en toezicht </li></ul><ul><li>- one tier board - beperking commissariaten - geen arbeidsovereenkomst bestuurder beurs-NV - gender diversity: 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen bij structuurvennootschap </li></ul><ul><li>Flex-BV: in behandeling </li></ul><ul><li>- versterking instructiebevoegdheid aandeelhouder - flexibilisering van formele vereisten - stemrechtloze aandelen - gebaar naar het buitenland </li></ul>
 9. 10. Recente ontwikkelingen 3 <ul><li>in behandeling: Claw Back - terugvorderen bonussen bestuurders (alle NV’s) - terugvorderingsrecht RvC indien bonus naar maatstaven van red en bill onaanvaardbaar of op basis van onjuiste informatie - aanpassingsplicht indien onaanvaardbaar na wijziging zeggenschap over de NV </li></ul><ul><li>dus verschil tussen BV en NV - vroeger: alleen verschil op kapitaal/aandelen aan toonder - nu: wezenlijk verschillend </li></ul>
 10. 11. De structuurregeling <ul><li>Bij grote vennootschappen, zowel NV als BV: - eigen vermogen EUR 16 miljoen - ondernemingsraad in het concern - 100 werknemers in Nederland </li></ul><ul><li>Belangrijkste verschil met gewone vennootschap: benoeming en ontslag bestuur door RvC </li></ul>
 11. 12. AVA en OR <ul><li>Doorgaans: contact OR met bestuur (WOR) </li></ul><ul><li>Concreet contact OR en aandeelhouders: spreekrecht OR bij aandeelhoudersvergadering </li></ul><ul><li>Belangrijkste momenten: - overdracht van de onderneming, duurzame samenwerking, nemen of afstoten deelneming boven 1/3 e balanswaarde - vaststelling bezoldigingsbeleid bestuurders; dus niet individuele beloning, deze ligt bij AVA of – indien statutair afgeweken – bij RvC (alle beursvennootschappen en banken, zie Code Tabaksblat en Code Banken) - benoeming/schorsing/ontslag bestuurders, nieuw in de NV: ook in besloten verhoudingen, niet van toepassing in de structuurregeling </li></ul><ul><li>Ontbreken standpunt tast besluitvorming niet aan (wassen neus), eventueel kort geding, symboolwetgeving? </li></ul>
 12. 13. Indirect contact AVA en OR 1 <ul><li>Adviesrecht OR bij belangrijke strategische besluiten: - overdracht van zeggenschap - overnemen of afstoten andere onderneming - belangrijke wijziging organisatie - doen van belangrijke investering (dus niet: desinvestering) - aantrekken belangrijk krediet - verstrekken belangrijk krediet, zekerheid schuld andere onderneming </li></ul><ul><li>Dus: belangrijke besluiten die het concern en dus de aandeelhouders aangaan, ook al is bestuurder gesprekspartner </li></ul><ul><li>Sancties: negatief/geen advies – opschortingstermijn één maand, procedure bij de OK, terugdraaien besluit indien kennelijk onredelijk </li></ul>
 13. 14. Indirect contact AVA en OR 2 <ul><li>Verschil met instemmingsrecht: - dit gaat over arbeidsvoorwaarden, niet strategische besluiten - van advies mag worden afgeweken, mits redelijk, instemming moet je krijgen, anders naar de rechter </li></ul><ul><li>Adviesrecht ook bij benoeming of ontslag van een bestuurder (niet: schorsing) - geen opschortingstermijn, geen opschortingstermijn, geen procedure bij de OK </li></ul>
 14. 15. Agenda AVA BioPharm N.V. 12 september 2011 <ul><li>Opening </li></ul><ul><li>Voorstel tot ontslag de heer Hagen als bestuurder </li></ul><ul><li>Vaststellen bezoldiging de heer Jansen als bestuurder (toekenning bonus bij succesvolle verkoop Enzymendivisie) </li></ul><ul><li>Goedkeuring overdracht Enzymendivie aan NutraLyse Corp </li></ul><ul><li>Uitgifte aandelen ter financiering uitbreiding Geneesmiddelendivisie </li></ul><ul><li>Verhoging maatschappelijk kapitaal van BioPharm N.V. </li></ul><ul><li>Rondvraag </li></ul><ul><li>Sluiting </li></ul>
 15. 16. Agendapunt 1; de oproepingstermijn <ul><li>Wordt er voldaan aan oproepingstermijn? - oproeping wordt op 2 september uitgestuurd, AVA is te houden op 12 september, dus 10 dagen in acht genomen - wettelijk oproeptermijn voor NV is 15 dagen </li></ul><ul><li>Gehele kapitaal aanwezig: besluitvorming is mogelijk: ook als OR in het algemeen geraadpleegd moet worden? - wat is OR tijdig inlichten? Geen wettelijk termijn, MvT spreekt over 30 dagen voor oproeping AVA - implementatie Richtlijn Aandeelhoudersrechten: oproeptermijn van 30 dagen voor beurs-NV, dus OR 60 dagen van tevoren inlichten! </li></ul><ul><li>Flex BV: oproepingstermijn verkort naar acht dagen, dus BioPharm – indien BV – tijdig opgeroepen </li></ul>
 16. 17. Agendapunt 2 ontslag bestuurder <ul><li>wat is achtergrond van dit ontslagvoornemen? </li></ul><ul><li>reden: bestuurder is het niet eens met strategie </li></ul><ul><li>is dit redelijk? beperkingen om deze bestuurder te ontslaan? is er iemand die deze beslissing kan tegenhouden? </li></ul><ul><li>welke rechten heeft OR hier? wat als het advies (WOR) of standpunt (Boek 2 BW) niet is gevraagd? wat als ontslag een besluit van de RvC was geweest? </li></ul><ul><li>stel: standpunt OR is negatief, wat gebeurt er op de AVA? grimmige sfeer </li></ul>
 17. 18. Agendapunt 3 bezoldiging/bonus bestuurder <ul><li>wat voor kritiek kun je hebben op bezoldigingsbeleid (itt individuele beloning!): - prestatiecriteria - transparantie - discretionaire bevoegdheid, met name bij raad van commissarissen </li></ul><ul><li>wat als er onjuiste informatie bestaat over financiële resultaat van de NV en bestuurder op basis van deze info een bonus krijgt? </li></ul><ul><li>wat is de rol van de OR? Toetsing van dit beleid, aandringen op Claw Back </li></ul><ul><li>is bonus van Jansen aanvaardbaar? Tegenstrijdig belang? </li></ul>
 18. 19. Agendapunt 4 Goedkeuring overdracht divisie <ul><li>wat zijn de rechten van de OR bij dit besluit: - standpuntbepalingen; èn - adviesrecht met sanctiemogelijkheden </li></ul><ul><li>Is dit bestuursbesluit nu wel rond, er was immers impasse met als gevolg ontslag op deze AVA! </li></ul><ul><li>stel: OR heeft negatief geadviseerd: kan goedkeuringsbesluit op deze AVA worden genomen? </li></ul><ul><li>zo ja: is dit verstandig? nee, besluit moet gemotiveerd zijn, onvoldoende voorbereiding </li></ul>
 19. 20. Agendapunten 5 en 6 Uitgifte aandelen- verhoging maatschappelijk kapitaal <ul><li>waarom is uitgifte nodig? aantrekken kapitaal, verhogen EV </li></ul><ul><li>Hoe gaat dit in de praktijk? Besluit AVA, notariële akte van uitgifte van aandelen </li></ul><ul><li>moet je MK verhogen om deze uitgifte te doen? grens van 5x geplaatst kapitaal. </li></ul><ul><li>Hoe doe je dat in de praktijk? besluit AVA, uitgifte bij not akte, statutenwijziging. Komt hiervoor geld binnen op de bank? </li></ul><ul><li>wat voor vrijheid creëer je door MK te verhogen? verdere uitgiften tot plafond zonder wijziging statuten. </li></ul><ul><li>spreekrecht voor OR? </li></ul><ul><li>valt dit te aan te merken als aantrekken belangrijk krediet waarvoor advies OR nodig is? </li></ul>
 20. 21. Wrap up <ul><li>let op met welk soort vennootschap u te maken heeft (BV of NV) </li></ul><ul><li>rol OR bij strategische besluiten neemt toe (soms met grote gevolgen. </li></ul>
 21. 22. Contact Marnix Holtzer Johanna Schermer E: marnix.holtzer@dlapiper.com T: 020 5419 872 E: johanna.schermer@dlapiper.com T: 020 5419 805
 22. 23. legalbusinessday.nl Twitter mee over Legal Business Day: #LBD11 #dlapiper

×