WerkgeversaansprakelijkheidThessa van der Windt en Marita Hoogeveen
Wettelijk kader               werkgeversaansprakelijkheidWerkgeversaansprakelijkheid            ...
Klassieke arbeidsongevallenArtikel 7:658 BW:  1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en  gereedschappen w...
Klassieke arbeidsongevallen Zorgplicht werkgever gaat heel ver….. … maar is niet onbeperkt; een verwijt  blijft nodig  ...
Werkplek?Werkgeversaansprakelijkheid        12 april 2012  5
In de uitoefening van de werkzaamheden Dit wordt ruim opgevat door de Hoge Raad…  werkplek  werkzaamheden Maar ergens ei...
Werkplek Artikel 7:658 BW: lokalen HR 12 december 2008 (Maatzorg/Van der Graaf):  Iedere plaats die in verband met het...
Werkplek - Thuiswerken Artikel 7:658 BW geldt ook voor thuiswerken! De werkgever kan en zal aanwijzingen kunnen (en dus ...
Grensgebied werk - privé Geen werkzaamheden, maar wel in verband met werkzaamheden Goed werkgeverschap, art. 7:611 BW: ...
Thuis - werkgerelateerdHR 22 januari 1999, NJ 1999, 534Stichting Reclassering Nederland/S.Dit brengt mee dat de vraag of d...
Aansprakelijkheid werkgever                voor verkeersongevallen                   we...
Woon-werkverkeer HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253 Vonk/Van der Hoeven         Uit goed werkgeverschap vloeit voor...
Verkeer tijdens werk HR 1 februari 2008, NJ 2009, 330 Maasman/Akzo Nobel  "De aan het gemotoriseerd verkeer verbonden, ...
Verzekerbaarheid HR 12 december 2008, NJ 2009, 332         Maatzorg/Van der GraafMet betrekking tot schade die we...
Verzekerbaarheid HR 11 november 2011 (Sint Maartensarrest)         TNT/WijenbergHoezeer ook elke afbakening tot o...
Verzekerbaarheid HR 11 november 2011 (Sint Maartensarrest II)         De Rooyse Wissel/H.Het aan H. overkomen arb...
Samengevataansprakelijkheid werkgever verkeersongeval Drie vormen van aansprakelijkheid verkeersongeval tijdens het werk...
Samengevat Drie systemen aansprakelijkheid werkgever:1. 7:658 BW voor schade tijdens de werkzaamhedenStrenge zorgplicht w...
Aansprakelijkheid voor burn-out                werknemerWerkgeversaansprakelijkheid            ...
Psychische schade Psychische schade valt ook onder 7:658 BW Gevoeligheid voor burn-out verschilt per werknemer Piepsy...
Burn-out: > 40-urige werkweek Hof Den Bosch 9 november 2010 Voerman/Van Ganzewinkel Werkgever was op de hoogte van eigen...
Aansprakelijkheid werkgever ook             voor zelfstandigen?Werkgeversaansprakelijkheid          ...
Aansprakelijkheid ingeleendpersoneel Artikel 7:658 lid 4 BW:"Hij die in de uitoefening van beroep of bedrijf arbeid laatv...
Aansprakelijkheid voor ingeleendpersoneel Bepaling is geschreven voor ingeleende uitzendkrachten. Ratio: een werkgever d...
Baanbrekend arrest HR 23 maart 2012 Allspan: bedrijf dat resthout verwerkt tot houtkrullen Davelaar:     Eenmanszaak...
Baanbrekend arrest HR 23 maart 2012 Hoge Raad:"De bepaling strekt ertoe bescherming te bieden aan personendie zich, wat b...
Contact               Thessa van der Windt               Senior Associate          ...
Deze presentatie is gegeven door DLA Piper Nederland N.V. tijdens het ontbijtseminar Denieuwe vakantiewetgeving. Aan de in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Werkgeversaansprakelijkheid

1,200 views

Published on

Deze workshop is gegeven tijdens het Seminar Arbeidsrecht van DLA Piper. In deze workshop kwam de aansprakelijkheid van de werkgever aan bod. Welke aansprakelijkheidsrisico's loopt de werkgever? Dient u zich hiertegen te verzekeren? Bent u ook aansprakelijk voor gebeurtenissen in de privésituatie van de werknemer? Bestaat aansprakelijkheid voor burn-out van de werknemer?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Werkgeversaansprakelijkheid

 1. 1. WerkgeversaansprakelijkheidThessa van der Windt en Marita Hoogeveen
 2. 2. Wettelijk kader werkgeversaansprakelijkheidWerkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 2
 3. 3. Klassieke arbeidsongevallenArtikel 7:658 BW: 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij ….Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 3
 4. 4. Klassieke arbeidsongevallen Zorgplicht werkgever gaat heel ver….. … maar is niet onbeperkt; een verwijt blijft nodig Bijna geen ruimte voor eigen schuld van de werknemer!Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 4
 5. 5. Werkplek?Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 5
 6. 6. In de uitoefening van de werkzaamheden Dit wordt ruim opgevat door de Hoge Raad…  werkplek  werkzaamheden Maar ergens eindigt werkzaamheden en begint privé… Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 6
 7. 7. Werkplek Artikel 7:658 BW: lokalen HR 12 december 2008 (Maatzorg/Van der Graaf): Iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. HR 1 juli 1993 (Power/Ardross): Zorgverplichtingen hebben betrekking op het gehele bouwterrein, ook voor zover daarop door derden werkzaamheden worden verricht en ook al heeft werkgever geen zeggenschap over het gehele werkterrein.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 7
 8. 8. Werkplek - Thuiswerken Artikel 7:658 BW geldt ook voor thuiswerken! De werkgever kan en zal aanwijzingen kunnen (en dus moeten!) verstrekken over de veiligheid. Mogelijkheden zijn beperkter, met name waar het de naleving van instructies betreft.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 8
 9. 9. Grensgebied werk - privé Geen werkzaamheden, maar wel in verband met werkzaamheden Goed werkgeverschap, art. 7:611 BW: “De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.”Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 9
 10. 10. Thuis - werkgerelateerdHR 22 januari 1999, NJ 1999, 534Stichting Reclassering Nederland/S.Dit brengt mee dat de vraag of de werkgever aansprakelijk is voorongevallen die de werknemer, ofschoon samenhangend met zijnwerkzaamheden, in zijn privé-situatie zijn overkomen, niet wordtbeheerst door de bijzondere regeling van art. 7A:1638x, maar telkensnaar de omstandigheden van het gegeven geval moet wordenbeantwoord aan de hand van wat voor dat geval de eis zich als eengoed werkgever te gedragen meebrengt. Daarbij verdient opmerkingdat voor een bevestigende beantwoording van deze vraag slechtsplaats is onder bijzondere omstandigheden, waarbij voor gevallen alsde onderhavige kan worden gedacht aan een, ook aan de werkgeverbekend, specifiek en ernstig gevaar.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 10
 11. 11. Aansprakelijkheid werkgever voor verkeersongevallen werknemerWerkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 11
 12. 12. Woon-werkverkeer HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253 Vonk/Van der Hoeven Uit goed werkgeverschap vloeit voort dat werkgever de schade van de werknemer-bestuurder van een busje, gevuld met mede-werknemers, aan die bestuurder vergoedt. HR 16 november 2001, RvdW 2001, 182 Quant/Stichting Volkshogeschool Werkgever niet aansprakelijk voor schade als gevolg van éénzijdige valpartij van een werkneemster op weg naar haar werk.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 12
 13. 13. Verkeer tijdens werk HR 1 februari 2008, NJ 2009, 330 Maasman/Akzo Nobel "De aan het gemotoriseerd verkeer verbonden, door velen met grote regelmaat gelopen, risico’s van ongevallen hebben mettertijd geleid tot een goede verzekerbaarheid van deze risico’s tegen betaalbare premies. In het licht hiervan moet worden geoordeeld dat de werkgever uit hoofde van zijn verplichting zichzelf als een goed werkgever te gedragen, gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval."Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 13
 14. 14. Verzekerbaarheid HR 12 december 2008, NJ 2009, 332 Maatzorg/Van der GraafMet betrekking tot schade die werknemers lijden in deuitoefening van hun werkzaamheden als deelnemer aan hetwegverkeer, heeft de Hoge Raad die vraag in zoverrebevestigend beantwoord (…) dat de werkgever uit hoofde vanart. 7:611 (…) gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijkeverzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnenleiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokkenkunnen raken bij een verkeersongeval.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 14
 15. 15. Verzekerbaarheid HR 11 november 2011 (Sint Maartensarrest) TNT/WijenbergHoezeer ook elke afbakening tot op zekere hoogte een arbitrairkarakter heeft, valt hierbij te bedenken dat struikelen of uitglijdennaar zijn aard niet een bijzonder, aan de risicos van hetwegverkeer verbonden risico is, reden waarom te dier zake inhet algemeen geen goede grond bestaat voor een verdergaandebescherming van de werknemer dan bij struikelen of uitglijdenop de arbeidsplaats zelf. Voorts kan ook bezwaarlijk wordengezegd dat de mettertijd gegroeide goede verzekerbaarheid vanhet risico van verkeersongevallen tegen betaalbare premiesbetrekking heeft op het risico van struikelen of uitglijden.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 15
 16. 16. Verzekerbaarheid HR 11 november 2011 (Sint Maartensarrest II) De Rooyse Wissel/H.Het aan H. overkomen arbeidsongeval niet is voorgevallen opeen plaats waar De Rooyse Wissel als werkgever slechtsbeperkte zeggenschap en invloed heeft, doch integendeel op dearbeidsplaats zelf. In die situatie zou aanvaarding van een uitgoed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichtingvan de werkgever het wettelijk stelsel vanwerkgeversaansprakelijkheid, dat is gebaseerd op(tekortschieten in) een zorgplicht schade te voorkomen, tevergaand aantasten.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 16
 17. 17. Samengevataansprakelijkheid werkgever verkeersongeval Drie vormen van aansprakelijkheid verkeersongeval tijdens het werk op grond van 7:611 BW: 1. Bestuurders van motorvoertuigen 2. Voetgangers en fietsers ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken 3. Fietsers die slachtoffer worden van een eenzijdig ongevalWerkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 17
 18. 18. Samengevat Drie systemen aansprakelijkheid werkgever:1. 7:658 BW voor schade tijdens de werkzaamhedenStrenge zorgplicht werkgever2. 7:611: schade die samenhangt met de werkzaamhedenVolledige schadevergoeding3. 7:611: schade door verkeersongeval in uitoefeningwerkzaamhedenAansprakelijkheid bij niet afsluiten behoorlijke verzekering Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 18
 19. 19. Aansprakelijkheid voor burn-out werknemerWerkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 19
 20. 20. Psychische schade Psychische schade valt ook onder 7:658 BW Gevoeligheid voor burn-out verschilt per werknemer Piepsysteem?Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 20
 21. 21. Burn-out: > 40-urige werkweek Hof Den Bosch 9 november 2010 Voerman/Van Ganzewinkel Werkgever was op de hoogte van eigenschappen werkneemster:  Alles goed willen doen  Ambitieus  Plichtsgetrouw Werkgever wist ook dat werkneemster (veel) meer dan 40 uur werkte… Waar werk ook moeilijk in 40 uur kon worden gedaan.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 21
 22. 22. Aansprakelijkheid werkgever ook voor zelfstandigen?Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 22
 23. 23. Aansprakelijkheid ingeleendpersoneel Artikel 7:658 lid 4 BW:"Hij die in de uitoefening van beroep of bedrijf arbeid laatverrichten door een persoon met wie hij geenarbeidsovereenkomst heeft is […] aansprakelijk voor de schadedie deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamhedenlijdt."Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 23
 24. 24. Aansprakelijkheid voor ingeleendpersoneel Bepaling is geschreven voor ingeleende uitzendkrachten. Ratio: een werkgever die zijn zorgplicht niet nakomt is op gelijke voet aansprakelijk voor zijn eigen werknemers, als voor anderen die bij hem werkzaam zijn.Onder dit artikellid werd al eerder gebracht schade geledendoor: Stagiare VrijwilligerWerkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 24
 25. 25. Baanbrekend arrest HR 23 maart 2012 Allspan: bedrijf dat resthout verwerkt tot houtkrullen Davelaar:  Eenmanszaak  Maakt staalconstructies en machines  Heeft twee werknemers in dienst Davelaar verricht reparatiewerkzaamheden aan machine van Allspan. Op schroefvoeding zeef geklommen, doorheen gezakt -> in draaiende schroef -> rechterbeen geamputeerd.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 25
 26. 26. Baanbrekend arrest HR 23 maart 2012 Hoge Raad:"De bepaling strekt ertoe bescherming te bieden aan personendie zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemenzorgverplichtingen, in een met de werknemer vergelijkbarepositie bevinden." Dat kan dus ook zijn: de kleine zelfstandige… Mits het wel gaat om werkzaamheden die passen bij het beroep/bedrijf van de opdrachtgever. Dus niet de schilder in opdracht van een advocatenkantoor.Werkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 26
 27. 27. Contact Thessa van der Windt Senior Associate T 020 5419 384 E thessa.vanderwindt@dlapiper.com Marita Hoogeveen Junior Associate T 020 5419 311 E marita.hoogeveen@dlapiper.comWerkgeversaansprakelijkheid 12 april 2012 27
 28. 28. Deze presentatie is gegeven door DLA Piper Nederland N.V. tijdens het ontbijtseminar Denieuwe vakantiewetgeving. Aan de inhoud van deze presentatie kunnen geen rechtenworden ontleend. De presentatie dient ook niet beschouwd te worden als juridisch advies.Indien u nadere informatie of juridisch advies wenst over een van de behandeldeonderwerpen, kunt u contact opnemen met een van bovenstaande personen.

×