Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
M&AIN VOGELVLUCHT      29 november 2012
M&A IN VOGELVLUCHT 2012Case StudyEen overname beoordeeld vanuit fiscaal enondernemingsrechtelijk perspectief       ...
ProgrammaFiscale en juridische aandachtspunten in overnames:1. Planning structuur – afsplitsing2. Rente-aftrek – aandelen ...
Afsplitsing – juridische aspecten               Werkmij.                      Overgang...
Afsplitsing – fiscale aspecten (1)               Werkmij.                      Fiscaal...
Afsplitsing – fiscale aspecten (2) Ruisende splitsing     Verliezen Werkmij. (afsplitser) zijn verrekenbaar met   ...
Afsplitsing – Verkoop binnen drie jaar             B   Koper   Verkoopwinst aandelen   onbelast   ...
Afsplitsing – Bewijsvermoedens Bewijsvermoeden nr. 1     Geen zakelijke overwegingen       Herstructurering / ...
Verkoop binnen drie jaar?Hoge Raad 2 juni 2006, BNB 2006/282              Linde               ...
Rente-aftrek
Beperking rente-aftrek overnameholdings     Verkoper              Koper           BankBetaling...
Voorbeeld beperking rente-aftrek                              Overnameholding heeft     ...
Hoe om te gaan met beperking rente-aftrek? Bestaande structuren (fiscale eenheid t/m 15 november 2011)     Geen direc...
Oplossing #1 – debt push down                               Target leent 1.000 om      ...
Oplossing #2 – Vendor debt push down (1)         1       2      Verkoper     Verkoper      ...
Oplossing #2 – Vendor debt push down (2)                              Overnameholding koopt ...
Aanpassing aftrek deelnemingsrente(Bosal-gat) Beperking aftrekbare rente op financiering voor aankoop Nederlandse (buite...
Overzicht rente-aftrek beperkendemaatregelen per 1 januari 2013 Anti- winstdrainage: geen renteaftrek, van toepassing op ...
Overbruggenvraagprijs  bieding
Overbruggen vraagprijs  bieding Vendor loan Earn-out Holdback             "We also have urns, if you want...
Vendor loan      Vendor loan => schuldig gebleven            koopsom               Bank  ...
Vendor loan - fiscale kwalificatie In beginsel civielrechtelijke vorm bepalend Uitzonderingen:     Schijnlening (sub...
Earn-out – casus (1)                 DGA               IP-Com               ...
Earn-out – casus (2) Inspanningsplicht koper maar, DGA primair verantwoordelijkIs Koper tekort geschoten? bonussysteem ...
Earn-out          "converts disagreement over the price                  into         t...
Verhaalsmogelijkheden
Verhaalsmogelijkheden voor Koper Escrow Bankgarantie Borgtocht / Vermogensinstandhouding Parent guarantee Holdback ni...
Warranty & Indemnity-verzekering (1) Voor schade en kosten in verband met garanties en algemene fiscale vrijwaring Waar...
Warranty & Indemnity-verzekering (2)Wanneer gebruiken?     oneens over risicoverdeling en zekerheidstelling     ve...
Warranty & Indemnity-verzekering (3)Grenzen aan verzekering     alleen reguliere garanties     onzekerheid over ui...
Warranty & Indemnity-verzekering (4)Drempels en eigen risico     de-minimis (vaak hetzelfde als koopovereenkomst)   ...
Warranty & Indemnity-verzekering (5)Kosten     premie 1% à 2% van dekkingsbedrag    Voorbeeld:    Koopprijs   ...
Managementovereenkomst
Management contract Verkoper blijft aan als manager / directeur na overname     liabilities in huidige contract?   ...
Blijvende betrokkenheid management (1)                  DGA             Dienstbetrekking  ...
Blijvende betrokkenheid management (2)                  DGA             Dienstbetrekking  ...
Contact             Daphne Bens             Partner, Corporate             T: 020 5...
M&A IN VOGELVLUCHT 2012Samenwerkingsverbanden:nieuw BV-recht              Manon den Boer           ...
Nieuw BV-rechtM&A in vogelvlucht 2012  29 november 2012  40
Stemrechtloze aandelen (SRLA’s) Ontstaan Beperkingen Vergadering van SRLA’s Bescherming houders SRLA’s Variabel stemr...
Toepassing stemrechtloze aandelen              500    500     500             aandelen ...
Toepassing stemrechtloze aandelen              500    500     500             aandelen ...
Toepassing stemrechtloze aandelen                  500 met stemrecht                  5...
Winstgerechtigdheid Hoofdregel Afwijking mogelijk Winstrechtloze aandelen (WRLA’s)M&A in vogelvlucht Day 2012 Legal Bu...
Winstrechtloze aandelen Grenzen aan de mogelijkheden Toepasbaarheid voor de praktijkM&A in vogelvlucht 2012       ...
Toepassing winstrechtloze aandelen              500    500     500             aandelen...
Toepassing winstrechtloze aandelen                   500 met winstrecht                 ...
Vraag• B en C zijn investeerders op afstand.           500    500         500• Men is het erover ee...
Benoeming bestuurders en commissarissen  Vergadering houders bepaalde soort of aanduiding  Ontslag  DéchargeM&A in v...
Vraag                    500    500         500• A, B en C houden alle aandelen      ...
Instructiebevoegdheid  Aanwijzingen van een ander orgaan  Verplichte opvolging, tenzij…M&A in vogelvlucht 2012    ...
Blokkeringsregeling Geen verplichte blokkering meer Zwijgen de statuten?  aanbiedingsplicht Tijdelijke lock-up Overdr...
Samenwerken in de ‘Flex’ BV Statuten versus aandeelhouderovereenkomst Wat regel je waar?M&A in vogelvlucht 2012     ...
Nieuwe ‘tools’ bij samenwerking in ‘Flex’BV SRLA’s en WRLA’s Variabel stemrecht Direct benoemen bestuurders (ipv via no...
Tips Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden     Meer ruimte voor maatwerk     Alternatief voor scheiding zeggen...
Contact             Manon den Boer             Partner, Corporate             T: 02...
M&A IN VOGELVLUCHT 2012Wet bestuur en toezicht             Frans Stibbe             29 november
Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht1. One tier board     5. Evenwichtige verdeling               man-vrouw2...
One Tier BoardArt 129a / 239a BW (164a / 274a) Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders Moet in statuten worden gereg...
Besluitvorming Moeten in een one tier board bestuursbesluiten altijd met alle bestuurders genomen worden?M&A in vogelvlu...
Aansprakelijkheid N-UB vs commissarisArt 9 / 138-139 / 248-249 N-UB: lid bestuursorgaan Wettelijk regime bestuurdersaans...
Taakverdeling en disculpatie (intern)Art 9 BW One tier: onderscheid UB en N-UB Algemeen: meer ruimte voor taakverdeling ...
Externe aansprakelijkheid Zal een bestuurder die door een derde (bijv. een bank) tot schadevergoeding wordt aangesproke...
Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5) Geen vertegenwoordigingsbeperking meer!M&A in voge...
Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5)1. Vennootschap op de hoogte stellen2. Geen deelname...
Stap 1: Vennootschap op de hoogte stellen Wet/MvT: geen invulling Uitwerken in statuten/reglementen Aansluiting CodeM&A...
Stap 2: Geen deelname aan besluitvorming Voorbereiding en stemming InformatieM&A in vogelvlucht 2012       29 nov...
Vraag• Quorumvereiste voor bestuursbesluit• Neemt RvC het besluit krachtens art 239 lid 6 BW?           AvA  ...
Stap 4: AvA Tenzij statuten anders bepalen Wegschrijven tegenstrijdig belang?M&A in vogelvlucht 2012        29 n...
Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5) Bescherming Wanneer is er sprake van tegenstrijdi...
Limitering aantal toezichthoudende functiesArt 132a-142a / 242a-252a / 297a-297b BW Grote rechtspersoon Beperking bestuu...
Vraag X is toezichthouder bij 4 GR’s X wordt nu benoemd bij een 5e GR als voorzitter van de RvC en tegelijkertijd bij e...
Vraag 2 X is toezichthouder bij 4 GR’s X wordt nu benoemd bij een 5e GR als voorzitter van de RvC en tegelijkertijd bij...
Discussiepunt Is de limiteringsregeling effectief?M&A in vogelvlucht 2012         29 november 2012  75
Evenwichtige verdeling man/vrouwArt. 166 / 276 BW / 391 lid 7 BW Ten minste 30% Grote rechtspersoon ‘Comply or explain’...
Geen arbeidsrelatie beursvennootschapArt. 132 lid 3 BW Dubbele verhouding Alternatieven?M&A in vogelvlucht 2012     ...
Contact             Frans Stibbe             Partner, Corporate             T: 020 ...
M&A IN VOGELVLUCHT 2012Debt-for-equity transacties             Casper Hamersma               Le...
Programma Wat, wie, waarom en wanneer (consensuele) debt-for-equity? Casus Juridische aandachtspunten     Debt   ...
Debt-for-equity (1)M&A in vogelvlucht 2012  29 november 2012  81
Debt-for-equity (2)The RBS Strategic Investment Group (SIG), one of the UKs largestprivate equity teams, has swapped its d...
Debt-for-equity (3) Omzetting van (bestaande) schuld in eigen vermogen Verwatering bestaande aandeelhouders Private equ...
Debt-for-equity (4) Balansverbetering debiteur Profiteren van toekomstige upside Financierbaarheid verhogen Ondernemin...
Casus (1)             Aandeelhouder         Aandeelhouder                     5...
Casus (2)                                          Gelieerde         Aan...
Debt – aandachtspunten (1) Herstructuringsbrief Schuld creëren     hoofdelijkheid Opeisen vordering Cessie/overdra...
Debt – aandachtspunten (2) Regres/Subrogatie Aanpassing lening? Risicos?     actio pauliana       onverplich...
Casus (3)                                          Gelieerde         Aa...
Equity – aandachtspunten (1) Verkrijging equity     due diligence     garanties? Type equity instrument Fiscali...
Equity – aandachtspunten (2) Wijziging zeggenschap     toestemming (mededingings)autoriteiten     OR-adviesrechte...
Equity – aandachtspunten (3) Reserved matters Anti-verwatering Informatievoorziening Governance Exit     preferen...
Gedwongen debt–for–equity (1)Rechterlijk ingrijpen: Inter Access (HR 25 februari 2011, JOR 2011,115) Aparts/Rhodes (OK 2...
Gedwongen debt–for–equity (2)Criteria noodzaakfinanciering bedreiging continuïteit impasse in de besluitvorming geen an...
Contact             Casper Hamersma             Partner, Corporate             T: 0...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M&A in vogelvlucht 2012

2,015 views

Published on

Deze vier presentaties zijn gehouden tijdens het seminar M&A in vogelvlucht van DLA Piper op 29 november. De presentaties geven een actueel overzicht van de verschillende juridische en fiscale aandachtspunten op het terrein van M&A. Dit jaar werden de volgende onderwerpen behandeld: een overname beoordeeld vanuit fiscaal en juridisch perspectief; nieuw BV-recht; Wet Bestuur en Toezicht; en Debt-for-equity-transacties.

 • Be the first to comment

M&A in vogelvlucht 2012

 1. 1. M&AIN VOGELVLUCHT 29 november 2012
 2. 2. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Case StudyEen overname beoordeeld vanuit fiscaal enondernemingsrechtelijk perspectief Daphne Bens Boris Emmerig 29 november 2012
 3. 3. ProgrammaFiscale en juridische aandachtspunten in overnames:1. Planning structuur – afsplitsing2. Rente-aftrek – aandelen  activa/passiva transactie3. Overbruggen vraagprijs  bieding4. Verhaalsmogelijkheden5. ManagementovereenkomstM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 3
 4. 4. Afsplitsing – juridische aspecten Werkmij.  Overgang onder algemene A B titel  Vermogensbestanddelen beschrijven  Verzetstermijn van één NewCo maand  Aansprakelijkheid A  Geen accountantsverklaringM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 4
 5. 5. Afsplitsing – fiscale aspecten (1) Werkmij.  Fiscaal A B  Overgang onder bijzondere titel  Twee fiscale hoofdvormen  Fiscaal ruisend NewCo  Fiscaal geruisloos  Wettelijke doorschuiving A  Doorschuiving op verzoekM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 5
 6. 6. Afsplitsing – fiscale aspecten (2) Ruisende splitsing  Verliezen Werkmij. (afsplitser) zijn verrekenbaar met afsplitsingswinst  Step up fiscale boekwaarde naar waarde economisch verkeer  Verliezen Werkmij. kunnen niet meegegeven worden Geruisloze splitsing  Geen afsplitsingswinst  Newco treedt in de plaats van Werkmij.  Verliezen Werkmij. kunnen niet worden meegegevenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 6
 7. 7. Afsplitsing – Verkoop binnen drie jaar B Koper  Verkoopwinst aandelen onbelast  Deelnemingsvrijstelling  Afsplitsing mag niet A gericht zijn op ontgaan of uitstellen van belastingheffingM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 7
 8. 8. Afsplitsing – Bewijsvermoedens Bewijsvermoeden nr. 1  Geen zakelijke overwegingen  Herstructurering / rationalisering werkzaamheden Bewijsvermoeden nr. 2  Vervreemding aandelen in afgesplitste BV binnen drie jaar na moment afsplitsing  Zakelijke redenenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 8
 9. 9. Verkoop binnen drie jaar?Hoge Raad 2 juni 2006, BNB 2006/282 Linde Koper AGA Cilindergas-activiteiten Andere activiteiten 26.000 klanten Gesplitste Nederlandse dochterM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 9
 10. 10. Rente-aftrek
 11. 11. Beperking rente-aftrek overnameholdings Verkoper Koper BankBetaling koopsom Financiering koopsom Overnameholding Rentelast Saldering Target rente en winst Winst Fiscale eenheid M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 11
 12. 12. Voorbeeld beperking rente-aftrek  Overnameholding heeft Koper Bank 1.000 geleend om aandelen Target te Financiering koopsom verweven  Rente overnameschuld Overnameholding is 5% Rente -/-50 Winst fiscale eenheid 50 Af: winst target -/- 100 Target Bij: overname-rente 50 Aftrekbare rente 0 Winst +100Fiscale eenheid Daarna franchise van EUR 1 miljoen en verhouding EV / VV toepassen M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 12
 13. 13. Hoe om te gaan met beperking rente-aftrek? Bestaande structuren (fiscale eenheid t/m 15 november 2011)  Geen directe negatieve cash-flow gevolgen  Bij exit: minder aantrekkelijk voor kopers → negatieve invloed op waarde onderneming  Optimaliseren exit-waarde bestaande structuren Nieuwe structuren (fiscale eenheid nà 15 november 2011)  Invloed op structurering overname  debt push down  Geen invloed overname Nederlandse tussenhoudster met buitenlandse deelnemingen  Geen invloed wanneer geen fiscale eenheid wordt gevormd (omdat het niet kan)M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 13
 14. 14. Oplossing #1 – debt push down  Target leent 1.000 om Koper Bank dividend of terugbetalingAflossing kapitaal te financierenovernameschuld  Rente overnameschuld is 5% Overnameholding Lening Winst fiscale eenheid 50 Dividend Rente 0 Af: winst target -/- 50 Bij: overname-rente 50 Target Aftrekbare rente 50 Winst +100 -/- 50  Dividend / terugbetaling kapitaal civielrechtelijkFiscale eenheid uitkeringstoets bestuur M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 14
 15. 15. Oplossing #2 – Vendor debt push down (1) 1 2 Verkoper Verkoper  Stel debt push down niet mogelijk  Inbreng aandelen Target in Tussenholding Tussenholding tegen uitreiking aandelen / agio Target? Target?Fiscale eenheid Fiscale eenheid M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 15
 16. 16. Oplossing #2 – Vendor debt push down (2)  Overnameholding koopt Koper Bank niet Target maarAflossing Tussenholding Leningovernameschuld  Tussenholding leent van de bank om hoog AK Overnameholding terug te betalenTerugbetaling Winst 0 Winst fiscale eenheid 50kapitaal Af: winst TH / Target -/- 50 Tussenholding Bij: overname-rente 50 Aftrekbare rente 50 Rente -/- 50  Terugbetaling kapitaal civielrechtelijk Target uitkeringstoets bestuurFiscale eenheid Winst +100 M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 16
 17. 17. Aanpassing aftrek deelnemingsrente(Bosal-gat) Beperking aftrekbare rente op financiering voor aankoop Nederlandse (buiten fiscale eenheid) en buitenlandse deelnemingen  Stap 1 : bepalen besmette deelnemingsschuld  Stap 2 : uitzondering voor operationele deelnemingen  Stap 3 : Fiscale onevenwichtigheden elimineren Inwerkingtreding 1 januari 2013M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 17
 18. 18. Overzicht rente-aftrek beperkendemaatregelen per 1 januari 2013 Anti- winstdrainage: geen renteaftrek, van toepassing op groepsleningen en gegarandeerde externe leningen.  Reikwijdte beperkt bij overnames Beperking rente overnameholdings Beperking aftrek deelnemingsrente Thin capitalisation-regeling per 1 januari 2013 afgeschaft Arbitrage tussen eigen en vreemd vermogen blijft voortduren Alternatief: geen aandelen, maar assets kopen  Afweging maken wat goedkoper is  Omvang stille reserves in activa  Omvang VpB-latentie  Rente-percentageM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 19
 19. 19. Overbruggenvraagprijs  bieding
 20. 20. Overbruggen vraagprijs  bieding Vendor loan Earn-out Holdback "We also have urns, if you want to think outside the box"M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 21
 21. 21. Vendor loan Vendor loan => schuldig gebleven koopsom Bank Lening Verkoper Koper  achterstelling Target Target  verrekenen  rentevergoeding  fiscale Overdracht aandelen kwalificatieM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 22
 22. 22. Vendor loan - fiscale kwalificatie In beginsel civielrechtelijke vorm bepalend Uitzonderingen:  Schijnlening (substance over form)  Deelnemerschapslening  Bodemloze-putlening De onzakelijke lening (HR arresten van 25 november 2011) Lening tussen derden: earn-out bepaling in de Wet VpB  Waardeveranderingen van de vendor loan vallen onder de deelnemingsvrijstelling bij verkoper en koperM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 23
 23. 23. Earn-out – casus (1) DGA IP-Com Newtel Essence IP-Com assets IP-Com assets  Earn-out met milestones  DGA krijgt leiding over business unit => na 1 jaar ontslagen  Ongunstig bonussysteem voor IP-Com business unit  KPN neemt Newtel Essence overM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 24
 24. 24. Earn-out – casus (2) Inspanningsplicht koper maar, DGA primair verantwoordelijkIs Koper tekort geschoten? bonussysteem => in beginsel JA verkoop aan KPN => NEE ontslag DGA => JA, tenzij goede grond voor ontslagMAAR: vordering van IP Com strandt toch want geen tijdigeformele ingebrekestellingM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 25
 25. 25. Earn-out "converts disagreement over the price into tomorrows litigation over the outcome"M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 26
 26. 26. Verhaalsmogelijkheden
 27. 27. Verhaalsmogelijkheden voor Koper Escrow Bankgarantie Borgtocht / Vermogensinstandhouding Parent guarantee Holdback niet betalen Verrekenen met aflossing vendor loan (voor zover mogelijk) Verrekenen met Earn-out (voor zover deze er is) Warranty & Indemnity VerzekeringM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 28
 28. 28. Warranty & Indemnity-verzekering (1) Voor schade en kosten in verband met garanties en algemene fiscale vrijwaring Waarom toename?  toenemende risico-aversie  verbeteringen product  lagere premies Koperspolis  in overleg of buiten medeweten verkoper  competitieve transactiesM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 29
 29. 29. Warranty & Indemnity-verzekering (2)Wanneer gebruiken?  oneens over risicoverdeling en zekerheidstelling  verkoper biedt geen verhaal  verkoper wil clean exit  commerciële relatie goed houdenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 30
 30. 30. Warranty & Indemnity-verzekering (3)Grenzen aan verzekering  alleen reguliere garanties  onzekerheid over uitkering is vereist  geen toekomstgaranties  geen specifieke vrijwaringen tenzij er voldoende onzekerheid bestaat, alternatief:  aparte W&I verzekering met hoge premies  aparte regeling verkoper  aansluiten bij disclosure-afspraken in koopovereenkomst  due diligence procesM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 31
 31. 31. Warranty & Indemnity-verzekering (4)Drempels en eigen risico  de-minimis (vaak hetzelfde als koopovereenkomst)  eigen risico circa 1% van de enterprise value  verkoper (deel van) eigen risico dragen  prikkel verkoper om informatie te disclosen  dekkingsbedrag % van koopprijs  termijnen kunnen samenlopen met koopovereenkomstM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 32
 32. 32. Warranty & Indemnity-verzekering (5)Kosten  premie 1% à 2% van dekkingsbedrag Voorbeeld: Koopprijs = EUR 100 mio Dekkingsbedrag 30% = EUR 30 mio Premie = EUR 300.000 – EUR 600.000  > EUR 50.000 premie niet rendabel voor verzekeraar (i.e. dekkingsbedrag vanaf EUR 5 mio)  kosten due diligence en broker feeM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 33
 33. 33. Managementovereenkomst
 34. 34. Management contract Verkoper blijft aan als manager / directeur na overname  liabilities in huidige contract?  hoe structureren na overname?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 35
 35. 35. Blijvende betrokkenheid management (1) DGA Dienstbetrekking Verkoper Koper Target Target  Vóór de overname  DGA is in dienstbetrekking bij verkoper en target  Doorbetaaldloonregeling toegepast (aandachtspunt DD)?  Nà de overname  DGA blijft in dienst bij TargetM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 36
 36. 36. Blijvende betrokkenheid management (2) DGA Dienstbetrekking Verkoper Koper Ovk. van opdracht Target Target  Overeenkomst van opdracht verkoper – Target (consultancy e.d.)  Geen dienstbetrekking  Afdekken met VAR-dga  VAR verdwijnt vanaf 2014  Verantwoordelijkheid komt weer (deels) bij Target te liggenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 37
 37. 37. Contact Daphne Bens Partner, Corporate T: 020 5419 834 E: daphne.bens@dlapiper.com Boris Emmerig Partner, Tax T: 020 5419 974 E: boris.emmerig@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 38
 38. 38. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Samenwerkingsverbanden:nieuw BV-recht Manon den Boer 29 november 2012
 39. 39. Nieuw BV-rechtM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 40
 40. 40. Stemrechtloze aandelen (SRLA’s) Ontstaan Beperkingen Vergadering van SRLA’s Bescherming houders SRLA’s Variabel stemrecht ToepassingsgebiedM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 41
 41. 41. Toepassing stemrechtloze aandelen 500 500 500 aandelen aandelen aandelen A B C € € € Flex B.V.M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 42
 42. 42. Toepassing stemrechtloze aandelen 500 500 500 aandelen aandelen aandelen A B C € € € know-how Flex B.V.Legal Business Day 2012 M&A in vogelvlucht 29 november 2012 43
 43. 43. Toepassing stemrechtloze aandelen 500 met stemrecht 500 zonder stemrecht 500 met stemrecht 1000 met stemrecht 500 zonder stemrecht A B C € € € know-how Flex B.V. Gelijke winstrechten, ongelijke stemrechtenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 44
 44. 44. Winstgerechtigdheid Hoofdregel Afwijking mogelijk Winstrechtloze aandelen (WRLA’s)M&A in vogelvlucht Day 2012 Legal Business 2012 29 november 2012 45
 45. 45. Winstrechtloze aandelen Grenzen aan de mogelijkheden Toepasbaarheid voor de praktijkM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 46
 46. 46. Toepassing winstrechtloze aandelen 500 500 500 aandelen aandelen aandelen A B C € € € know-how Flex B.V.M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 47
 47. 47. Toepassing winstrechtloze aandelen 500 met winstrecht 500 zonder winstrecht 500 met winstrecht 1000 met winstrecht 500 zonder winstrecht A B C € € € know-how Flex B.V. Gelijk stemrecht, ongelijke winstrechtenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 48
 48. 48. Vraag• B en C zijn investeerders op afstand. 500 500 500• Men is het erover eens dat aandelen aandelen aandelen A de bestuurder mag benoemen en ontslaan. A B C Mag in statuten worden vastgelegd dat het bestuur zal bestaan uit één Bestuurder A, benoemd RvB: A Flex B.V. door de houders van aandelen 1 t/m 500? M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 49
 49. 49. Benoeming bestuurders en commissarissen  Vergadering houders bepaalde soort of aanduiding  Ontslag  DéchargeM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 50
 50. 50. Vraag 500 500 500• A, B en C houden alle aandelen aandelen aandelen aandelen in Holding.• Bestuurder van Holding is A B C interim manager X.• Holding houdt op haar beurt weer 2 DochterBV’s. Men wil statutair vastleggen dat Flex B.V. aandeelhouder C kan bepalen of D2 al dan niet wordt verkocht door Flex BV. Kan dat? D1 D2 M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 51
 51. 51. Instructiebevoegdheid  Aanwijzingen van een ander orgaan  Verplichte opvolging, tenzij…M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 52
 52. 52. Blokkeringsregeling Geen verplichte blokkering meer Zwijgen de statuten?  aanbiedingsplicht Tijdelijke lock-up Overdraagbaarheid ook anders te beperkenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 53
 53. 53. Samenwerken in de ‘Flex’ BV Statuten versus aandeelhouderovereenkomst Wat regel je waar?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 54
 54. 54. Nieuwe ‘tools’ bij samenwerking in ‘Flex’BV SRLA’s en WRLA’s Variabel stemrecht Direct benoemen bestuurders (ipv via nominatie) Statutaire verplichtingen voor aandeelhouders Optionele blokkeringsregeling Afwijkende prijsbepaling Tijdelijk niet overdraagbaarheid aandelenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 55
 55. 55. Tips Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden  Meer ruimte voor maatwerk  Alternatief voor scheiding zeggenschap en economische rechtenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 56
 56. 56. Contact Manon den Boer Partner, Corporate T: 020 5419 871 E: manon.denboer@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 57
 57. 57. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Wet bestuur en toezicht Frans Stibbe 29 november
 58. 58. Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht1. One tier board 5. Evenwichtige verdeling man-vrouw2. Tegenstrijdig belang 6. Geen arbeidsovereenkomst bestuurder3. Limitering aantal beursvennootschap toezichthoudende functies4. Bindende voordracht bestuurdersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 59
 59. 59. One Tier BoardArt 129a / 239a BW (164a / 274a) Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders Moet in statuten worden geregeld Taakverdeling bij of krachtens statuten Niet alle taken kunnen worden verdeeld!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 60
 60. 60. Besluitvorming Moeten in een one tier board bestuursbesluiten altijd met alle bestuurders genomen worden?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 61
 61. 61. Aansprakelijkheid N-UB vs commissarisArt 9 / 138-139 / 248-249 N-UB: lid bestuursorgaan Wettelijk regime bestuurdersaansprakelijkheid Volledig van toepassing op N-UBM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 62
 62. 62. Taakverdeling en disculpatie (intern)Art 9 BW One tier: onderscheid UB en N-UB Algemeen: meer ruimte voor taakverdeling binnen bestuur Wetgever houdt vast aan beginsel van collectieve verantwoordelijkheid: SPANNING!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 63
 63. 63. Externe aansprakelijkheid Zal een bestuurder die door een derde (bijv. een bank) tot schadevergoeding wordt aangesproken, zich kunnen verweren met een beroep op de taakverdeling binnen het bestuur?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 64
 64. 64. Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5) Geen vertegenwoordigingsbeperking meer!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 65
 65. 65. Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5)1. Vennootschap op de hoogte stellen2. Geen deelname aan besluitvorming3. Geen besluit mogelijk: RvC4. Nog steeds geen besluit mogelijk: AvAM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 66
 66. 66. Stap 1: Vennootschap op de hoogte stellen Wet/MvT: geen invulling Uitwerken in statuten/reglementen Aansluiting CodeM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 67
 67. 67. Stap 2: Geen deelname aan besluitvorming Voorbereiding en stemming InformatieM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 68
 68. 68. Vraag• Quorumvereiste voor bestuursbesluit• Neemt RvC het besluit krachtens art 239 lid 6 BW? AvA A B RvC B.V. Bestuur A B M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 69
 69. 69. Stap 4: AvA Tenzij statuten anders bepalen Wegschrijven tegenstrijdig belang?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 70
 70. 70. Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5) Bescherming Wanneer is er sprake van tegenstrijdig belang? Aanvulling in statuten/reglementenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 71
 71. 71. Limitering aantal toezichthoudende functiesArt 132a-142a / 242a-252a / 297a-297b BW Grote rechtspersoon Beperking bestuurder Beperking commissarisM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 72
 72. 72. Vraag X is toezichthouder bij 4 GR’s X wordt nu benoemd bij een 5e GR als voorzitter van de RvC en tegelijkertijd bij een 6e GR als commissaris. Is zijn benoeming bij de 5e GR rechtsgeldig?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 73
 73. 73. Vraag 2 X is toezichthouder bij 4 GR’s X wordt nu benoemd bij een 5e GR als voorzitter van de RvC en tegelijkertijd bij een 6e GR als commissaris. Is zijn benoeming bij de 6e GR rechtsgeldig?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 74
 74. 74. Discussiepunt Is de limiteringsregeling effectief?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 75
 75. 75. Evenwichtige verdeling man/vrouwArt. 166 / 276 BW / 391 lid 7 BW Ten minste 30% Grote rechtspersoon ‘Comply or explain’ tot 1 januari 2016M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 76
 76. 76. Geen arbeidsrelatie beursvennootschapArt. 132 lid 3 BW Dubbele verhouding Alternatieven?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 77
 77. 77. Contact Frans Stibbe Partner, Corporate T: 020 5419 807 E: frans.stibbe@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 78
 78. 78. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Debt-for-equity transacties Casper Hamersma Lex Oosterling 29 november 2012
 79. 79. Programma Wat, wie, waarom en wanneer (consensuele) debt-for-equity? Casus Juridische aandachtspunten  Debt  Equity Gedwongen debt-for-equityM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 80
 80. 80. Debt-for-equity (1)M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 81
 81. 81. Debt-for-equity (2)The RBS Strategic Investment Group (SIG), one of the UKs largestprivate equity teams, has swapped its debt for equity in over 350struggling companies, rather than resorting to putting companies intoadministration or liquidation, and now has holdings worth over £4bn.These companies include many international household names, suchas Samsonite and Jurys Inn, as well as smaller UK and Europeancompanies. Many banks see this strategy as a last resort, but JohnDavison, head of SIG at RBS, believes that this approach will benefitRBS in the long run.Source: Financial Times, 27 August 2012M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 82
 82. 82. Debt-for-equity (3) Omzetting van (bestaande) schuld in eigen vermogen Verwatering bestaande aandeelhouders Private equity, opkopers schuld & banken Belang crediteuren van going concernM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 83
 83. 83. Debt-for-equity (4) Balansverbetering debiteur Profiteren van toekomstige upside Financierbaarheid verhogen Onderneming in zwaar weer met positieve outlook na restructuring (Nog) geen aparte wettelijke regeling!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 84
 84. 84. Casus (1) Aandeelhouder Aandeelhouder 50% 50% Lening Top Holdco Holdco Bank Opco Opco Opco lening Opco KredietnemersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 85
 85. 85. Casus (2) Gelieerde Aandeelhouder Aandeelhouder investerings- maatschappij 50% 50% Opeisen Cessie Top Holdco Hoofdelijk aansprakelijk Afstand van regres/ Afstand van regres/ subrogatie subrogatie Holdco Bank Opco Opco Opco lening Opco KredietnemersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 86
 86. 86. Debt – aandachtspunten (1) Herstructuringsbrief Schuld creëren  hoofdelijkheid Opeisen vordering Cessie/overdracht vordering Welk niveau?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 87
 87. 87. Debt – aandachtspunten (2) Regres/Subrogatie Aanpassing lening? Risicos?  actio pauliana  onverplichte rechtshandeling  benadeling  wetenschap van benadeling  samenstel van rechtshandelingen  afschrijving nu  achterstelling in faillissementM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 88
 88. 88. Casus (3) Gelieerde Aandeelhouder Aandeelhouder investerings- maatschappij 40% 40% 20% Opeisen Cessie Top Holdco Hoofdelijk aansprakelijk Afstand van regres/ Afstand van regres/ subrogatie subrogatie Holdco Bank Opco Opco Opco lening Opco KredietnemersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 89
 89. 89. Equity – aandachtspunten (1) Verkrijging equity  due diligence  garanties? Type equity instrument FiscaliteitM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 90
 90. 90. Equity – aandachtspunten (2) Wijziging zeggenschap  toestemming (mededingings)autoriteiten  OR-adviesrechten  contractuele opeisingM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 91
 91. 91. Equity – aandachtspunten (3) Reserved matters Anti-verwatering Informatievoorziening Governance Exit  preferentie?  tag/drag-along  voorwaardenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 92
 92. 92. Gedwongen debt–for–equity (1)Rechterlijk ingrijpen: Inter Access (HR 25 februari 2011, JOR 2011,115) Aparts/Rhodes (OK 25 mei 2011, JOR 2011, 288)M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 93
 93. 93. Gedwongen debt–for–equity (2)Criteria noodzaakfinanciering bedreiging continuïteit impasse in de besluitvorming geen andere financieringsbronnen beschikbaarM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 94
 94. 94. Contact Casper Hamersma Partner, Corporate T: 020 5419 242 E: casper.hamersma@dlapiper.com Lex Oosterling Partner, Restructuring T: 020 5419 948 E: lex.oosterling@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 95

×