Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konferensguide Framtidens lärande 2011

1,783 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konferensguide Framtidens lärande 2011

 1. 1. Ko nf er en sg u id e2011Twitter: #framlarTodaysmeet: www.todaysmeet.com/framlarFramtidens lärande: www.diu.se/framtidenslarande
 2. 2. PRogRAm ToRSdAg 19 mAj 09.00 - 10.00 Registrering, utställningsbesök. Utställningarna öppna kl 9.00–17.30 Kaffe och smörgås 10.00 - 11.00 LUST ATT LÄRA Nät- och ungdomskulturer: Simon Lindgren, professor, Umeå universitet Lärande på människans villkor: Peter Gärdenfors, professor, Lunds universitet 11.30 - 13.00 Valbara workshops, seminarier, inspirationsmöten och utställarmöten Utställningsbesök. Se sid 4 och 10 12.30 - 14.00 LUNCH – med tid för utställningsbesök 14.00 - 15.00 LÄRA FÖR LIVET Enabling students of all abilities to realize their potential: Anthony Salcito, Vice President Worldvide Education, Microsoft Didaktikens verktyg: Erik Fichtelius, vd, UR Prisutdelning svenska eTwinning-priset 2011: Ulf Melin, gd, Internationella programkontoret och pristagare 15.30 - 17.00 Valbara workshops, seminarier, inspirationsmöten och utställarmöten Utställningsbesök. Se sid 4 och 12 18.30 - 22.00 Kvällsevenemang: Utställningar och buffé, Moderna Museet (endast för anmälda) InSPIRATIonSmÖTEn/SEmInARIER och UTSTÄLLARnAS PRogRAm Det valbara programmet med inspirationsmöten och seminarier finner du på sidorna 4-11, gjorda förhandsanmälningar gäller. I mån av plats kan övriga tas med. Kontakta receptionen för information om lediga platser. På sidorna 12-15 i denna konferensguide hittar du ett antal andra aktiviteter som utställarna på Framtidens lärande bjuder på. Utställarnas program kräver ingen förhandsanmälan.2 Framtidens lärande • 2011
 3. 3. FREdAg 20 mAj 08.45 Kaffe och smörgås från 08.45 09.00 Utställningarna öppna från kl 9.00–15.00 09.30 - 10.30 LÄRARE LÄR Professionsdriven och praktiknära forskning: Ingrid Carlgren, professor, Stockholms universitet Lärare lär av och med varandra: Panelsamtal kring lärares lärande med Erica Lövgren, lärare och lärarutbildare, Metta Fjelkner, ordfö- rande Lärarnas Riksförbund, Ingrid Carlgren, professor, Stockholms universitet. 11.00 - 12.30 Valbara workshops, seminarier, inspirationsmöten och utställarmöten Utställningsbesök. Se sid 6 och 14 11.30 - 13.00 LUNCH – med tid för utställningsbesök dIgITAL AgEndA 13.00 - 13.30 Eftertankar: Mikael Alexandersson, professor, dekan Göteborgs universitet 13.30 - 14.00 Gummisnoddar och drakar: Carina Leffler, rektor Aldolfsbergs skola i Helsingborg, tillsammans med elever 14.00 - 14.30 En spaning kring tidens lärande: Per Naroskin, psykolog, spanare från Sveriges Radio 14.30 - 15.00 Digital agenda för svensk skola Henrik Hansson, politiskt sakkunnig, hos it- och regionminister Anna-Karin Hatt.FRUKoSTmÖTEn ToRSdAg och FREdAgBåde torsdag och fredag morgon är det frukostmöten för dem som har bokat plats, kl 08.15-09.15. På torsdagsmorgonen är detLärarförbundet som står som värd tillsammans med DIU och på fredagsmorgonen är det Microsoft och DIU, samt Apple och DIU.För information om eventuella restplatser – kontakta receptionen! Framtidens lärande • 2011 3
 4. 4. OBS! FÖRANMÄLDA TILL SAMLINGARNA HAR FÖRETRÄDE TILL PLATSER Inspirationsmöten och seminarier: ToRSdAg FÖRmIddAg hUR FARLIgT ÄR InTERnET? m1 Marlene Halvarsson, Jesper Bergman, bUdgETSImUALToRn - ETT 11.30 -12.00 To1130:1 Lärare år 7-9, Saltsjöbadens samskola IT-VERKTyg I dEmoKRATInS 12.30 -13.00 To1230:1 Arr: Nacka kommun TjÄnST m10 Olle Findahl, professor i medie- och kom- 11.30 -12.00 To1130:10 munikationsvetenskap, högskolan Gävle, 12.30 -13.00 To1230:10 mEnIngSFULLT, VIKTIgT och På forskningsledare World Internet Institute Anders Nordh, projektledare, Sveriges RIKTIgT - ATT SKRIVA SIg TILL Kommuner och Landsting. LÄSnIng På dAToRn m5 11.30 -12.00 To1130:5 Arr: Sveriges Kommuner och Landsting IT och FySIK FÖR hELA KRoP- 12.30 -13.00 To1230:5 PEn I KARUSELLER och bERg- Ann-Christin Forsberg, språk-, läs- och och dALbAnoR m2 skrivutvecklare, Piteå hUR SVåRT KAn dET VARA ATT 11.30 -12.00 To1130:2 gå FRån AnALog TILL dIgITAL Ann-Marie Pendrill, professor Göteborgs SKoLA? m11 universitet 11.30 -12.00 To1130:11 EmIL wERn SynLIggÖR nÄRmIL- jÖn, UPPhoVSRÄTTEn och VAd 12.30 -13.00 To1230:11 VI ARbETAR mEd I SKoLAn m6 Bitte Henriksson, utvecklingsledare och FjÄRRSTyRT FySIKLAboRATo- 11.30 -12.00 To1130:6 projektledare, Västerås stad Skolverksam- RIUm m2 12.30 -13.00 To1230:6 heter. Klas Bengtz planeringschef och Marie Andersson, lärare, Gotland Elisabeth Westman lärare och e-utvecklare 12.30 -13.00 To1230:2 Frimanska gymnasiet,Västerås. Lena Claesson, Katedralskolan, Lund/Ble- kinge Tekniska Högskola, Karlskrona LÄRA EngELSKA På InTERnET, høydEPUnKTER FRA ThE hoRIzon - SPRåKPoRTALEn m7 REPoRT K-12 EdITIon: TEKnoLo- ATT LÄSA och SKRIVA mEd 11.30 -12.00 To1130:7 12.30 -13.00 To1230:7 gITREndER og mETodE m12 ALTERnATIVA VERKTyg; mÖjLIg- Maria Estling Vannestål, lektor, Linneuni- 11.30 -12.00 To1130:12 hETER och bEgRÄnSnIngAR m3 11.30 -12.00 To1130:3 versitetet 12.30 -13.00 To1230:12 12.30 -13.00 To1230:3 Øystein Johannesson, Norge Idor Svensson, psykolog och fil dr i psyko- Arr: Skolverket logi vid Linnéuniversitetet UngdomARS FRITIdSSPEL Som Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten PEdAgogISKT VERKTyg? m8 11.30 -12.00 To1130:8 gULdÄPPLET: ATT PUbLIcERA, 12.30 -13.00 To1230:8 bLoggA och bARA KÖRA! m13 Fredrik Blomster, Stadsgårdsskolan, Jön- 11.30 -12.00 To1130:13 VITA RoSEn - ETT RoLLSPEL På 12.30 -13.00 To1230:13 köping FAcEbooK om dEmoKRATI och Josef Sahlin och Martin Fernström, Årsta- cIVILKURAgE m4 skolan i Stockholm 11.30 -12.00 To1130:4 I samverkan med Lärarförbundet Per Falk, Cecilia Leopoldsson och Lisa KommUnIcERA mEd hEmmET Fogelberg, Nacka gymnasium mEd TwITTER, FAcEbooK och Arr: Nacka kommun bLoggAR m9 11.30 -12.00 To1130:9 FÖRÄndRIng och FÖRbÄTTRIng AV InLÄRnIng/LÄRSITUATIonEn PARALLELLA VÄRLdAR - ATT 12.30 -13.00 To1230:9 mEd hjÄLP AV ny TEKnIK m14 AnVÄndA SPELET RUnEScAPE Marie Linder, lärare åk 6-9, Montessorisko- 11.30 -12.00 To1130:14 och wIKIS m4 lan, Falun 12.30 -13.00 To1230:14 12.30 -13.00 To1230:4 Rektor och lärare från Apelskolan i Ullared4 Framtidens lärande • 2011
 5. 5. SKyPE I FÖRSKoLAn m15 UTSTÄLLARE Algoryx / Samverka.nu B:1411.30 -12.00 To1130:1512.30 -13.00 To1230:15Granitens förskola, Halmstad, Vinnare av ATEA Sverige AB B:5svenska eTwinning-priset 2011Arr: Internationella programkontoret Axiell B:15dIgITAL KomPETEnS - En UTmA- Bonnier Utbildning AB C:2nIng FÖR LÄRARUTbILdnIngEn! Digitalt material från Bonnier Utbildning!11.30-13.00 LoKAL: TÄndKULAn För interaktiv skrivtavla erbjuder vi färdiga lektionsupplägg med lärarge- nomgångar och elevövningar. Allt med en tydlig koppling till boken.Medverkande: Ann Öhman Sandberg, Vi visar även den interaktiva elevboken ger eleven möjlighet att arbeta doktorand HLK Jönköping, Annika med den tryckta boken online direkt i datorn.Bergström, studierektor, Torun Elgebäck, IKT-coach, Patrik Lilja, doktorand, Monica Datafont A:11Sandorf, utvecklingsledare, Göteborgs Med budskapet Mer pedagogik än teknik vill vi på Datafont visa att det universitet, Caroline Liberg dekan Uppsala finns en interaktiv lösning för alla. Oavsett resurser eller kunskap. universitet, Jens Persson, Karin Stacksteg , Våra produkter ger er möjlighet att utveckla spännande och inspirerande Johan Aspersand Uppsala kommun lektioner som fångar elevernas uppmärksamhet. Låt oss komma ikapp Moderator: Stig Roland Rask framtiden!wIKIPEdIA I KLASSRUmmET och DIU M:5KLASSRUmmET I wIKIPEdIA -ERFAREnhETER FRån FoRSK- Elevdata AB A:1nIng och SKoLA11.30-13.00 LoKAL: AVAncE Epson D:3Medverkande: Kristina Alexanderson, gymnasielärare, projektledare Webbstjär- Fronter Sverige / Creaza B:4nan och Olof Sundin, forskare och lärare Sveriges mest använda lärplattform. Behovet av en gemensam lärmiljö vid Högskolan i Borås & Lunds universitet, för samarbete och kommunikation är större än någonsin. Det märker projektledare för EXAKT vi på våra kunders användning av Fronter, vilken har ökat markant det Moderator: Andreas Skog senaste året. Besök oss i vår monter så visar vi hur Fronter kan vara en SKRIV- och LÄSUTVEcKLIng samarbetsplattform och en kreativ miljö i skolans en-till-en-satsning.mEd dAToRSTÖd11.30-13.00 LoKAL: monTERIngEn Frölunda AB B:10Medverkande: Erica Lövgren, grundskol- Gleerups Utbildning AB A:8lärare, Piteå, Mona Wklander, specialpeda-gog, Sandviken, Tone Finne, seniorrådgiva- Gleerups Utbildning grundades 1826 och är idag en av Sveriges ledande re Bredtvet kompetansesenter, Oslo, Arne aktörer inom digitalt lärande, läromedel, kurslitteratur och kompetensut-Trageton, tidigare lärarutbildare högskolan veckling. I nära samarbete med lärare och skolledare utvecklar vi verktyg i Stord/Haugesund, Norge. för framgångsrikt lärande. Inom Gleerups Utbildning finns varumärkena Gleerups, Epago och Kråke.fmATEmATIK - mEd dAToRER,InTERnET och dIgITALA SPEL Gotit / PingPong B:1311.30-13.00 LoKAL: KARoSSEn I Gotit monter får du uppleva Nya Skolplatsen gymnasieskolans nya elev- administrativa IT-stöd. Här får du också veta mer om Alvis, vuxenutbild-Medverkande: Sandra Wissting och ningens kompletta verksamhetssystem, och Praktikplatsen för hantering Helena Kvarsell, lärare i Nacka, Lena Pareto, av all praktik som erbjuds inom en kommun. Delta i vårt quizz och vinn forskare Högskolan i Väst. saltstänkta västkustpriser.Moderator: Jonas Andersson Framtidens lärande • 2011 5
 6. 6. OBS! FÖRANMÄLDA TILL SAMLINGARNA HAR FÖRETRÄDE TILL PLATSER Inspirationsmöten och seminarier: ToRSdAg EFTERmIddAg FAcEbooK Som VERKTyg I Un- FoRSKARUTbILdnIng FÖR SocIALA mEdIER FÖR LÄRAndE m11 dERVISnIngEn m1 SKoLUTVEcKLIng m6 15.30 - 16.00 To1530:11 15.30 - 16.00 To1530:1 15.30 - 16.00 To1530:6 16.30 - 17.00 T01630:11 16.30 - 17.00 T01630:1 16.30 - 17.00 T01630:6 Andreas Skog, IT-pedagog, MediaCenter, Sofia Alfredsson, Göteborg Anna-Lena Godhe, mellanstadielärare och Region Västerbotten och föreningen DIU doktorand, Berner Lindström, professor i EgEn dAToR I FÖRSTA KLASS m2 pedagogik och forskningsledare i LinCS, 15.30 - 16.00 To1530:2 Patrik Lilja, universitetsadjunkt och lärarut- dIgITALT LÄRAndE och InFoR- 16.30 - 17.00 T01630:2 bildningskoordinator IKT och lärande, An- mATIonSKomPETEnS hAnd I Daniel Weiland, lärare klass 1, Saltsjö- nika Bergviken Rensfeldt, universitetslektor hAnd m12 Duvnäs skola och IKT-forskare Martin Tallvid, gymnasielä- 15.30 - 16.00 To1530:12 rare och doktorand 16.30 - 17.00 T01630:12 dET hAndLAR om TILLgÄngLIg- Cecilia Bengtsson, Linda Spolén, skolbiblio- om ARbETET mEd ATT SKAPA tekarie och Lena Heetveld, rektor hET om ALTERnATIVA VERKTyg En AV SVERIgES bÄSTA gymnA- Arr: Skolverket FÖR ATT nå måLEn m3 SIESKoLoR m7 15.30 - 16.00 To1530:3 16.30 - 17.00 T01630:3 15.30 - 16.00 To1530:7 gULdÄPPLET: ATT SKRIVA SIg TILL Fredrik Jonsson, elev i år 8, hans mamma 16.30 - 17.00 T01630:7 LÄSnIng, Så mycKET mER Än Jens Grönlund, rektor, Väsby Nya Gymna- Kristina Jonsson och läraren Anneli Ström SKRIV- och LÄSInLÄRnIng m13 sium, Per-Erik Kanström, kommunalråd Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten 15.30 - 16.00 To1530:13 och utbildningsnämndens ordförande, Upplands Väsby 16.30 - 17.00 T01630:13 VARFÖR AnVÄndER jAg Som Helene Oskarsson, Kyrkmons skola, Sunds- PEdAgog mIn mobIL I KLASS- vall KommA Igång mEd ATT SKRIVA RUmmET? m4 I samverkan med Lärarförbundet SIg TILL LÄSnIng På dAToRn 15.30 - 16.00 To1530:4 FRån FÖRSTA KLASS m8 Jeanette Dierks, lärare år 1-3, Myrsjöskolan hUR IKT hjÄLPER ELEVER mEd 15.30 - 16.00 To1530:8 Arr: Nacka kommun bEhoV AV ExTRA STÖd ATT nå 16.30 - 17.00 T01630:8 Kristina Skafvenstedt, lärare, Nynäshamn måLEn I mA och no m14 SKAPA EgnA myThbUSTERAV- 15.30 - 16.00 To1530:14 SnITT I UndERVISnIngEn m4 Gunilla Ordell, Ruby Larsson, Leskulla Carell, 16.30 - 17.00 To1630:4 InTERAKTIV VISUALISERIng mEd Djupadalsskolan, Sollentuna Magnus Nilimaa, lärare år 7-9 Filippa gAPmIndER m9 Grünberger och Lovisa Bringman, elever, Eklidens skola 15.30 - 16.00 To1530:9 16.30 - 17.00 T01630:9 VÄgEn TILL FRAmgång FÖR Arr: Nacka kommun ELEVER - googLE SITE gER Anna Prissberg och Tina Sundberg, AV- Media Kronoberg mÖjLIghETEn m14 SAgobERÄTTAndET I dIgITAL 16.30 - 17.00 T01630:14 TIdSåLdER: gULdSTRÖSSLET Anna Wiberg, Katarina Öhrn, Tegelhagssko- TAR ALdRIg SLUT m5 lan, Sollentuna FRån TRo TILL VERKLIghET m10 15.30 - 16.00 To1530:5 15.30 - 16.00 To1530:10 16.30 - 17.00 T01630:5 16.30 - 17.00 T01630:10 Christina Alström och Patrik Glad, Härryda Patrik Finn IT-pedagog, Bäckadalsgymna- siet och Lars Wernborg, utbildningsledare Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping. Arr: Sveriges Kommuner och Landsting6 Framtidens lärande • 2011
 7. 7. UTSTÄLLARE InfoMentor P.O.D.B C:6 InfoMentor P.O.D.B arbetar med skolutveckling och är specialister på proces- sen kring utvecklingssamtalet samt skolans kommunikation och kvalitetsar- bete. Vi erbjuder fortbildning och en webbaserad lärplattform för skolan. Våra lösningar finns på skolor i mer än 100 svenska kommuner. Under 2010 deltog cirka 9 500 personer i våra fortbildningar. Internationella programkontoret M:15EURoPEISKT nÄTVERK UTVEcKLARdET dIgITALA LÄRAndET m15 IST Sverige AB B:315.30 - 16.00 To1530:15 Framtidens stöd för dagens lärande!16.30 - 17.00 T01630:15 Vi erbjuder ett samlat och rollbaserat IT-stöd för hela lärandeprocessen. Bra Staffan Hessel, IT-utvecklare på Fosie Barn- verktyg för planering och målen i centrum genom hela processen är grundi-och ungdomsorganisation i Malmö stad dén.Arr: Internationella programkontoret Allt är utvecklat för att stödja och underlätta arbetet med att lyckas få eleven att nå sina mål. ALTERnATIVA VERKTyg; mÖjLIg-hETER och bEgRÄnSnIngAR! ItPerspective A:515.30-17.00 LoKAL: monTERIngEnMedverkande: Idor Svensson, psykolog ItsLearning AB D:1och fil dr i psykologi vid Linnéuniversite-tetModerator: Stefan Bonn Learnify B:12woRK ShoP: SLÄPP ELEVERnA Digitala lärresurser och de nya läroplanerna Med Learnify kan du hitta, skapa, dela och samarbeta kring digitala läromedel. LoSS - dET ÄR VåR! Här finns både material från förlag och öppet material som du kan kombinera 15.30-17.00 LoKAL: AVAncE med det du skapar själv. Enkla och snabba verktyg för alla lärare.Medverkande: Elever från Umeå, Anna - Hitta och sortera material enligt de nya läroplanernaCederblad, utvecklingsledare, Dan Carls- - Verktyg för att skapa och individanpassa digitalt material.son, NO-lärare, Kenneth Bodin VD Algoryx, -Kombinera material från förlag med eget material.Madelen Bodin, FL doktorand i fysikdi-daktik, Peter Gärdenfors, Lund, professor i kognitionsvetenskap, Ann-Mari Pendrill, Learnit24 / ViaEcole C:1Göteborg, professor i fysik Learnit24 stöttar skolor i den pedagogiska utvecklingen i samband med infö-Moderator: Göran Nydahl rande av elevdatorer. Alla medarbetare i Learnit24 har erfarenhet av pedago- gisk utveckling med datorer i skolan, och vill hjälpa till att göra det på andra PImLAb UTVEcKLAR PEdAgo- skolor.gEnS ÄmnESKomPETEnS I vår monter kommer vi att berätta om hur en lyckad skoldatorsatsning 15.30-17.00 LoKAL: KARoSSEn kan gå till och visa på exempel. Vi kommer också att visa exempel på några Medverkande: Mikael Iselow, Skolver- av de prisbelönat lärare som arbetar på de skolor som vi arbetar med. De har ket, Kristina Eldelid och Malin Fallgren, belönats för sina fina pedagogiska arbeten och metoder i vilka datorn som Falköping verktyg spelat en viktig roll.Moderator: Charlotte DingertzInTERnATIonALISERA FÖR En Liber Espresso A:3SKoLA I VÄRLdSKLASS Liber espresso ger dig möjligheten att spara tid genom ett aktuellt, individan- passat och åldersadekvat material.15.30-17.00 LoKAL: TÄndKULAn I Espresso hittar du ständigt uppdaterat pedagogiskt material i form av bland Medverkande: Klas Tallvid, tillförordnad chef för CFL i Söderhamn, Annika Nyström, annat filmklipp, interaktiva övningar, bilder och artiklar.Arbetsmarknads- och integrationskontoret i Falun, och Jan Johansson, vd för Göte-borgs Tekniska College (tbc). Lärarförbundet M:13Moderator: Angela Andersson Framtidens lärande • 2011 7
 8. 8. KonFEREnShALL FRAm8 Framtidens lärande • 2011
 9. 9. mTIdEnS LÄRAndE 2011 Framtidens lärande • 2011 9
 10. 10. OBS! FÖRANMÄLDA TILL SAMLINGARNA HAR FÖRETRÄDE TILL PLATSER Inspirationsmöten och seminarier: FREdAg FÖRmIddAg cAmPUS SKogSToRP - PEdA- SPEL och LÄRAndE: hUR SPEL mEd ELLER UTAn InTERAKTIV gogISKT nybyggE I LAndET KAn ÖPPnA UPP FÖR nyA So- TAVLA I mATEmATIK - gÖR dET En-TILL-En m1 cIALA STRUKTURER m6 någon SKILLnAd? m12 11.00 - 11.30 Fr1100:1 11.00 - 11.30 Fr1100:6 11.00 - 11.30 Fr1100:12 12.00 - 12.30 Fr1200:1 12.00 - 12.30 Fr1200:6 12.00 - 12.30 Fr1200:12. Rektor och pedagog från Skogstorpsskolan Carl Heath, GR Utbildning .Arr: Skolverket i Falkenberg ERFAREnhETER KRIng ATT SKRI- gULdÄPPLET SKoLInSPEKTIonEnS gRAnSK- VA SIg TILL LÄSnIng I STocK- - En dIgITAL RESA m13 nIng AV IT-AnVÄndnIngEn I hoLm m7 11.00 - 11.30 Fr1100:13 UndERVISnIngEn m2 11.00 - 11.30 Fr1100:7 12.00 - 12.30 Fr1200:13 11.00 - 11.30 Fr1100:2 12.00 - 12.30 Fr1200:7 Gunilla Walsh, Fisksätraskolan 12.00 - 12.30 Fr1200:2 Anna Engström, regionbibliotekarie och Carola Rehn-Lindberg, IT-pedagog, Stock- Kjell Hedwall, Skolinspektionen mULTImodALITET I UndERVIS- holm nIng m14 ELEVdAToRER och 11.00 - 11.30 Fr1100:14 InKLUdERIng m3 FRån PLUTT TILL APPLESKRUTT 12.00 - 12.30 Fr1200:14 11.00 - 11.30 Fr1100:3 - IPAdS I FÖRSKoLAn m8 Erling Rask, rektor, Ringbersskolan, Växjö 12.00 - 12.30 Fr1200:3 11.00 - 11.30 Fr1100:8 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, 12.00 - 12.30 Fr1200:8 Ringsbergskolan är estetiskt profilerad, utvecklingsenheten Mölndals Stad Elisabet Wahlström, biträdande rektor, Strandparksskolan med förskolor AUTo-mobILE - APPAR FÖR Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten FoRdonS-UTbILdnIng och bIL- LÄRdomAR AV InFÖRAndET AV bRAnSchEn m15 dAToRn ISTÄLLET FÖR boK och 11.00 - 11.30 Fr1100:15 gEmEnSAm wEbbPLATTFoRm - PEnnA. SPEcIALPEdAgogIK VId 12.00 - 12.30 Fr1200:15 hjÄRnToRgET m9 Per-Henrik Persson, Infocar Infocar, Skär- SToRA LÄS- och SKRIVSVåRIg- 11.00 - 11.30 Fr1100:9 holmen hETER m4 12.00 - 12.30 Fr1200:9 11.00 - 11.30 Fr1100:4 Arr: Internationella programkontoret Maria Eriksson, Stefan Osla Center för skol- Birgitta Wollin, speciallärare och Marcus utveckling, Göteborgs stad Nygård, elev, Björknässkolan, Nacka Arr: Nacka kommun STRATEgIER FÖR LÄRARES SKoLbIbLIoTEK + IKT = SAnT! m10 11.00 - 11.30 Fr1100:10 LÄRAndE och KomPETEnSUT- KUnSKAPSUTVEcKLIng och bE- 12.00 - 12.30 Fr1200:10 VEcKLIng dÖmnIng I googLE APPS m4 Jonas Hällebrand, Gunnesboskolan, Lund 11.00-12.30 LoKAL: KARoSSEn 12.00 - 12.30 Fr1200:4 Medverkande: Arr: Sveriges Kommuner och Landsting Peter Jansson, utvecklingsledare och Petra Spyken: Bettina Drake IT-pedagog, Karin Svensson, lärare, Johannes Petri skola Stavne, gymnasiechef, Maria Hedelin rektor, Arr: Nacka kommun STocKhoLmSdEcKAREn - bE- E-smart: Lotta Bohlin, lärare samt Inger RÄTTAR-gLÄdjE, dIgITALA bILd- Lison, e-utvecklare,/rektor och Gunbritt nÄTVAndRA - SAmTALA mEd noVELLER och STRATEgIER FÖR Seffer, e-utvecklare. UngA onLInE m5 ATT SKRIVA m11 Moderator: Carina Åberg 11.00 - 11.30 Fr1100:5 11.00 - 11.30 Fr1100:11 12.00 - 12.30 Fr1200:5 12.00 -12.30 Fr1200:11 Pia Widegren, utvecklingsledare, Motala Andreas Meschke och Kettil Mannerheim, Medioteket, Björn Kindenberg, Stockholms stad10 Framtidens lärande • 2011
 11. 11. UTSTÄLLARE Lärarnas Riksförbund C:5 Hur ska lärare förhålla sig till Facebook? Ska man ”adda” sina elever? Vad händer med mobbning på nätet? I Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Elever och lärare online– var går gränsen?” har elever, föräldrar och lärare svarat på frågor om elev- och lärarkontakter i sociala nätverk på internet. Kom till Lärarnas Riksförbunds monter och ta del av svaren.woRKShoP: FRAmTIdEn TILL- Mediapoolen / Flod D:2hÖR dE KREATIVA! FLOD + Pedagogiskt fönster = den nya digitala läroboken!11.00-12.30 LoKAL: AVAncE FLOD är en plattform för strömmande media. Innehåller en projektmodul Medverkande: Arne Norr med kollega från där du själv kan skapa lektioner.Vallatorpsskolani Täby, Anna Karlsson med I Pedagogiskt fönster finns 200 tema fördelat på samtliga skolämnen och kollega från Viktor Rydbergs samskola i utifrån kunskapsmålen.Stockholm, Åsa Jönevi och Robin Carlsson, Alltid uppdaterat och tillgängligt. Underlättar planering och individuali-Elevdata. sering och spar tid!Moderator: Göran Nydahl Microsoft B:1dET ÄR RoLIgT ATT LÄRA! Den nya läroplanen för både för- och grundskola ställer nya krav på digital 11.00-12.30 LoKAL: TÄndKULAn kunskap. Microsoft visar hur modern teknik stödjer pedagogiken och Medverkande: Ulrika Mårtensson lärare på möjliggör lärande utifrån individens förutsättningar. I Microsofts monter Krisitansborgsskolan Matilda Landgren och Anton Andréasson möter du ämneslärare och specialister på IKT i skola och förskola. Kinect elever på Kristiansborgsskolan väcker liv i spel och annan underhållning på ett helt nytt sätt utan hand-Moderator: Bitte Henriksson kontroll. Surface låter den analoga världen möta den digitala och mötet som upp- står skapar nya pedagogiska möjligheter som bara begränsas av fantasin.bEdÖmnIng FÖR LÄRAndE11.00-12.30 LoKAL: monTERIngEnMedverkande: Christian Lundahl , fil dr i Nacka kommun M:4pedagogik och docent vid pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Moderator: Hans Renman Natur&Kultur C:8 Natur & Kultur visar nyheter ur vårt sortiment av digitala lärresurser. Både befintliga och kommande satsningar på lärapplikationer för lärare och elever, anpassade för interaktiva skrivtavlor, datorer och läsplattor. T ex Matteverktyg med elevövningar, Smartbooks och språkverktyg. NE B:11 NE visar upp den nya tjänsten UR via NE, där NE:s tillförlitliga material och Utbildningsradions breda programutbud förenas i en förstklassig kun- skapskombination. Vi svarar på alla dina frågor om NE.se och tipsar dig om innehåll och verktyg för ännu större nytta i undervisningen. Netsmart AB A:7 Office IT-partner A:10 OpenText B:8 OpenText möter framtidens lärande genom att leverera moderna lös- ningar som stödjer det kollaborativa, konstruktivistiska lärandet. Fokus ligger på att stödja såväl det formella som informella lärandet. Vi vill ge pedagogen möjlighet att välja tid, plats och metod. Därför har vi skapat lösningar som även finns som ”appar” till iPhones och iPads. Framtidens lärande • 2011 11
 12. 12. OBS! INGEN FÖRHANDSANMÄLAN KRÄVS ToRSdAg: UTSTÄLLARnAS PRogRA TA SKoLAn nÄRmARE SAmhÄLLET UR + nE = En ELEV, En dAToR En oSLAgbAR Kl 11.30-12.30. Lokal: Lackeringen Sveriges skolor står inför en av de största förändringarna sedan länge KUnSKAPSKombo -en elev, en dator. Vi på Atea har hunnit samla på oss mängder av erfa- 11.30-12:00, Lokal: Philipin renheter från många av våra kunders elevdator-satsningar. Vi berättar 13:30-14:00, Lokal: Philipin hur Atea stödjer skolan i denna förändring kring elevdatorer och pe- dagogik. Det finns ett flertal kommuner som har satsat på elevdatorer NE presenterar sitt nya samarbete och vi berättar mer om deras satsningar. med Utbildningsradion och tjänsten Arrangör: ATEA UR via NE. Upptäck hur din skola/ kommun kan använda denna unika kombination av NE:s tillförlitliga ma- dIgITALA LÄRRESURSER och dE terial och UR:s breda programutbud för att öka inlärningen och utveckla nyA LÄRoPLAnERnA integrationen av digitala medier i Kl 11.30-12.30. Lokal: Primus undervisningen. På detta seminarium får du se hur du kan hitta och skapa digitalt mate- Arrangör: NE rial som är uppmärkt enligt de nya läroplanerna. Med Learnify kan du hitta, skapa, dela och samarbeta kring digitala läromedel. Här finns både material från förlag och öppet material som du kan kombinera med det du skapar själv. Enkla och snabba verktyg för alla lärare. Arrangör: Learnify InTRodUKTIon TILL ETwInnIng TI nSPIRE cAS nAVIgAToR KoPP- (målgrupp lärare) LAR IhoP dAToRER TRådLÖST Kl 13.30 – 14.00 Kl 12:15-13:15. Lokal: Philipin och 15.30 -16.00. Monter M 15 ” Det trådlösa klassrumsnätverket för datorer - TI Nspire CAS Navigator for Networked Computesr - kommunicerar över skolnätet och uppmuntrar Arrangör: Internationella program- dialogen mellan elever vilket bidrar till att alla blir mycket mer aktiva i kontoret matematik. Resultat från Norge visar att eleverna höjt sig ett betygsteg i snitt. Arrangör: Texas Instruments12 Framtidens lärande • 2011
 13. 13. Am FoRSKARSoFFAn #SocIALFUTURE2011 – En ÖPPEn och Kl 13.00 – 13.30 wEbbSÄnd KonFEREnS AV ELEVER och kl 15.00 -15.30. Monter M 5 ” Kl 11:00-11:25. Monter: M4 Problem? Möjligheter? Passa på Eleverna satte ihop en webbsänd konferens via Bambuser, med föreläsarna och diskutera med någon av de Daniel Brandell (Logica) och Heidi Harman (Runalong.se) där de var konfe- forskare som deltar i Framtidens rencierer och ansvarade för PR & marknadsföring, backchannel och webb- lärande. sändning. Kom in i montern och lyssna på dem när de berättar om succéfö- Arrangör: DIU reläsningen med 201 tittare, vilka utmaningar ställdes de inför och vad har de lärt sig. Utrustning finns på plats, och föredraget sänds live via Bambuser! Arrangör: Nacka kommunf Kom och mÖT – FAcEbooK I SKoLAn; ETT PRojEKT I VåR bLoggARE googLE docS mEd QR-KodER STEFAn PåLSSon! Kl 15:00-15:25. Monter: M4 Kl 13.00. Monter: M12 Eleverna granskade olika aspekter av hur Facebook fungerar i skolan vad det gäller t ex. reklam, mobbning, vänskap med sin lärare och som distraktion. Stefan skriver Skolverkets uppskatta- Eleverna jobbade i Google Docs, och spelade sedan in materialet på video de Omvärldsblogg om it-utveckling och byggde sedan QR-koder för enkel distribution inför konferensen. Vad i skolan. Nu kan du träffa honom i tycker egentligen eleverna om att vara vän med sin lärare på Facebook? Hur Skolverkets monter. många upplever sig mobbade under lektionstid på Facebook? Arrangör: Skolverket Arrangör: Nacka kommunf gAPmIndERS KASIno & FAKTAbASE- SÄTT dIn Kom- RAdE LEKTIonSIdéER mUn På KARTAn! Kl 13:10-14:00. Monter: M4 Kl 13.30 –14.00. Monter M5 Spela Gapminders kasino och ta del av lektionsidéer som ger en uppdaterad världsbild. Hur ser det ut när det gäller sats- Hur skall länder kategoriseras idag? Vad säger statistiken? ningar på egen dator i Sverige? Vad har t.ex. hänt med länders familjestorlek, medelinkomst och befolkning DIUs interaktiva karta ger svaret. under de senaste 200 åren? Arrangör: DIU Arrangör: Nacka kommunf Framtidens lärande • 2011 13
 14. 14. OBS! INGEN FÖRHANDSANMÄLAN KRÄVS FREdAg: UTSTÄLLARnAS PRogRA hUR KAn dU AnVÄndA En SKoL- InTRodUKTIon PoRTAL och dEn nyA TEKnIKEn I TILL UndERVISnIngEn? ETwInnIng Kl 12.00 – 13.00. Lokal: Philipin (målgrupp lärare) Vad är en skolportal? Många frågeställningar finns och vi hjälper till att Kl 11-11.30. Monter M 15 ” reda upp begreppen. Ni får även lyssna till en pedagog som berättar hur man konkret kan använda en skolportal och den nya tekniken i Arrangör: Internationella undervisningen. Hur kan du använda internet, bloggar och chatt på ett programkontoret effektivt och inspirerande sätt? Vi ger konkreta tips och idéer. Arrangör: ATEA gÖR APPAR AV VIKIngATIdEn Kl 9:00-11:00. Monter M4 Möt elever i år 8 på Myrsjöskolan. De visar hur de har arbetar med att göra egna appar för iPad och iPhone av vikingatiden. Ett spännande och utmanande arbete i SO och Svenska. 10:35 - 10:55 berättar läraren Stina Ekmark om den pedagogiska processen med att skapa egna appar i ett skolarbete. Arrangör: Nacka kommun mÖT FÖRSKoLEbARnEn Som AnVÄndER IPAdS FÖR LÄRAndE Kl 12:30-13:00. Monter M4 Kom och träffa våra förskolebarn som använder iPads för lärande i förskolan. Språkträning, samspel och kom- munikation är några av vinsterna som iPads har gett förskolebarnen. För att dokumentera lärandet används kvalitetsverktyget lotusdiagram. Barnen och förskolepedagogen kommer att visa vika appar de använder och hur de ser på lärandet med iPads: blogg.nacka.se/skolor/ipadsiforskolan/ Arrangör: Nacka kommun14 Framtidens lärande • 2011
 15. 15. UTSTÄLLARE SchoolSoft A:6 Kom förbi vår monter så berättar vi hur SchoolSoft kan vara ett stöd för att utveckla och effektivisera er verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasium. SchoolSoft underlättar arbetet med dokumentation Am och administration för skolledare, lärare, elever och vårdnadshavare. All information samlas och skolan blir ”öppen dygnet runt”. SKL M:10 Skolia/Cloudspot B:7 UR + nE = Skolverket M:12 En oSLAgbAR SPSM M:3 KUnSKAPSKombo Studentlitteratur C:7 11.00-11.30. Lokal: Philipin Studentlitteratur leder utvecklingen av moderna läromedel med fullt utvecklade digitala stöd. NE presenterar sitt nya samar- För de flesta lärare är det numera självklart att jobba med integrerade bete med Utbildningsradion och läromedel. Är du en av dem? tjänsten UR via NE. Upptäck hur din Kom och testa våra webbläromedel. Har du boken så har du webben! skola/kommun kan använda denna unika kombination av NE:s tillför- Swedish film AB A:9 litliga material och UR:s breda pro- gramutbud för att öka inlärningen Texas Instruments B:9 och utveckla integrationen av Texas Instruments presenterar här en helhetslösning för matematik och digitala medier i undervisningen. naturvetenskap. Arrangör: NE Ni får chansen att se ett digitalt läromedel som är integrerad med tekno- logi, handenhet med färgskärm, datorprogramvara för lärare och elever, labbstation, klassrumsnätverk och mycket mer. Tieto Enator C:4 FoRSKARSoFFAn Unikum - Unikt Lärande AB C:3 Kl 11.30 – 12.00. Monter M 5 ” UR D:4 Problem? Möjligheter? Passa på och diskutera med någon av de Vklass A:4 forskare som deltar i Framtidens Tänk dig en lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning där lärande. Arrangör: DIU eleverna av eget intresse loggar in två gånger om dagen! Så fungerar Vklass. Framgången med Vklass ligger i att erbjuda eleverna ett inne- hållsrikt community lärplattform likt det de är vana vid från t.ex. Face- book, samtidigt som lärare och skolledning hittar alla funktioner för IUP, SÄTT dIn Kom- utbildningsmaterial, rapporter, provresultat, klasslistor, massutskick via SMS och mycket, mycket mer. mUn På KARTAn! Kl 13.30 –14.00. Monter M5 Hur ser det ut när det gäller sats- ningar på egen dator i Sverige? DIUs interaktiva karta ger svaret. Framtidens lärande • 2011 15
 16. 16. FRAmTIdEnS LÄRAndE - ÄR hÄR och nU! arrangeras av i samarbete med

×