Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K3. 120515 studiolärmiljö k3

516 views

Published on

Presentation av tankar kring en ny skola i Kungsbacka. Studio Lärmiljö, en del av Framtidens Lärande 2012.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K3. 120515 studiolärmiljö k3

  1. 1. U T & I Nkungsbacka3
  2. 2. U T & I Nkungsbacka3
  3. 3. U T & I N v e n ä r i n o n d a ndet i rk res saförstärkning av lä rlärandet i sam- an mhhällets befintliga resurser de et i rörels g s l i v e t domäner av kunskap e n a t u r e KU k ommunikation i dialog n O öt m t p l e F S a s- ts e n a d s tkungsbacka b o3
  4. 4. U T5 & I N cka u t try ka rs ö te fo ut bo m st in u t v är de ra äd sp in t er ny ir er a te a in & gr er a bo fö rl ve iv stä a rk rs iellt stä de de r omme ny r & a k ve bo bo rk stä st stä de de r äd r er 1 2 3 4kungsbacka p r o c e s s e n3
  5. 5. U T I N cka & u t try ka s rs a fo r m ut t u a re g l fl in u r v p m u t evkä r ti de o ra sa iv p a n m id / r p lin f ear u g o n m en p vid in k a a e u s n fö rli va in teg re a r in sp olika rum med olika villkor för kommunikation ire ra karaktär & särprägel där minnet kopplar till platsen ljusets energi, ljudets behaglighet, dofternas minne rummets kommunikativa förutsättningar kungsbacka rum och icke-rum lärandet i dialog naturen i samklang livets livslånga lärande3
  6. 6. U T & I N !? RFÖ R VAkungsbacka3

×