Har skolors satsning på IT utvecklat undervisningen?

597 views

Published on

Marie-Hélène Ahnborg, Skolinspektionen. Presentations DIUs BETT-resa 2013-

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
241
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Har skolors satsning på IT utvecklat undervisningen?

 1. 1. Har skolors satsningar på IT utvecklatundervisningen?-
 2. 2. Bra tillsyn – bättre skola
 3. 3. Vad är en kvalitetsgranskning?• Tematiskt inriktade och behandlar avgränsade områden, till exempel ett särskilt ämne eller problemområde inom skolan.• Granskning i förhållande till regelverk, forskning och beprövad erfarenhet.• Beslut till varje skola om vad den behöver utveckla och förbättra inom det aktuella området.• Erfarenheterna, också positiva exempel, sammanfattas i en gemensam rapport som även andra skolor kan få vägledning av.
 4. 4. Styrdokumenten §Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11:Eleverna ska då de lämnar grundskolan kunna ”användamodern teknik som verktyg förkunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”2013-02-06 Här har vi sidfoten 4
 5. 5. Granskningsfrågor1. Bedriver skolan ett strategiskt arbete för att stödja och utveckla användningen av IT‐verktyg i det pedagogiska arbetet?2. Används IT‐verktyg i undervisningen på ett sätt som stödjer elevernas kunskapsutveckling och utvecklingen av deras digitala kompetens?2013-02-06 Här har vi sidfoten 5
 6. 6. Tema i fyra kvalitetsgranskningar av ämnena:• Naturorienterande ämnen åk 1-3• Idrott och hälsa åk 4-6• Svenska (med fokus på läsprocessen) åk 7-9• Religionskunskap i gymnasieskolanLäsåret 2011/2012
 7. 7. TillvägagångssättPå varje skola har det genomförts:• Lektionsobservationer• Lärarintervjuer• Elevintervjuer• Rektorsintervjuer• DokumentstudierTotalt cirka 120 skolor som granskats2013-02-06 Här har vi sidfoten 7
 8. 8. Huvudresultaten• Många granskade skolor har modern IT-utrusning men inte allaTrots detta..• Få granskade skolor med integrerad och mer frekvent användning av IT-utrusningen i undervisningen2013-02-06 Här har vi sidfoten 8
 9. 9. Satsningar på inköp av IT åtföljs inte av satsningpå utveckla användandet av IT i undervisningenExempel på vanlig användning av IT:• effektivisera administration, planering och organisation av skolarbete• Renskriva handskrivna texter• Söka information2013-02-06 Här har vi sidfoten 9
 10. 10. Avsaknad av IT-support/ krångligt att användaIT• Vissa saknar eller har föråldrad utrustning• För vissa skolor styr kommunen inköp och då svårt för skolan att anpassa efter sina behov• Vissa saknar eller bristande IT-support i det dagliga arbetet. Det tar tid att åtgärda fel. Dålig internetuppkoppling.• Krångligt att använda då IT bara i vissa klassrum eller måste bokas långt i förväg2013-02-06 Här har vi sidfoten 10
 11. 11. Ingen aktiv styrning av användning av IT iundervisningen• Många skolor har ingen övergripande strategi• IT-användning ofta beroende av den enskilda lärarens intresse• Enstaka skolor har särskilda IT-pedagoger. Uppgifterna varierade från att stödja kollegorna med teknisk support till att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet• Lärarnas attityder till IT i undervisningen varierar inom skolorna. Vissa lärare skeptiska2013-02-06 Här har vi sidfoten 11
 12. 12. Exempel från NO-undervisningen i åk 1-3Sporadisk användning av IT i de flesta granskade skolorAnvändes för att• Visa filmer (vissa hade dock projektorer istället)• Renskriva texter som skrivits för handNågra andra exempel• Söka information och dokumentera• Digitala kameror eller mobilkameror för att dokumentera.2013-02-06 Här har vi sidfoten 12
 13. 13. Exempel från undervisningen i idrott och hälsaåk 4-6Inte självklart med IT-användning i undervisningenLekar och bollsport dominerar vilket nog bidrar till att IT uppfattas som främmande inslag.Några andra exempel:• Inspelningar av praktiska övningar för att eleven i efterhand kan se hur övningen genomförts• Strömmad fil om hälsa och livsstil• Teorilektion om orientering: IT för att presentera och bearbeta information2013-02-06 Här har vi sidfoten 13
 14. 14. Exempel från undervisningen i religion igymnasieskolanStora variationer i hur ofta IT används.Används framförallt för ordbehandling och informationssökningNågra andra exempel:• Besök av virtuellt heligt rum• Eleverna mötte företrädare för olika religioner och andra livsåskådningar• Ta del av religiös urkund2013-02-06 Här har vi sidfoten 14
 15. 15. Vad säger forskningen om använda IT iundervisningen?Rätt använd kan teknik bidra till ett effektivt lärande genom att exempelvis• Förbättra individanpassning• Öka motivation• Mer elevsamarbeteI undervisning av elever i behov av särskilt stöd harmoderna IT-verktyg visat sig vara särskilt värdefullt2013-02-06 Här har vi sidfoten 15
 16. 16. Vad behöver göras?1. Styrning och uppföljning från huvudmannen • Behov av aktiv styrning av användningen av IT i undervisningen • Behov av att utvärdera IT-satsningarna – Används IT och vad har satsningar lett till?2. Kompetensutveckling/stöd för att använda IT i det pedagogiska arbetet3. Förbättrad IT-support/stöd och i vissa fall IT-utrustning2013-02-06 Här har vi sidfoten 16
 17. 17. Vad gör Skolinspektionen fortsättningsvis?Fortsatt granskning av hur IT används i undervisningen i all kvalitetsgranskning som skolinspektionen genomför med undervisning i fokus.2013-02-06 Här har vi sidfoten 17
 18. 18. En fråga att diskutera!• Läroplanerna har ett styrande krav om ett eleverna ska ges kännedom om hur man använder moderna IT-verktyg.• Skolinspektionen har iakttagit att enskilda huvudmän/kommuner låter varje rektor bestämma om och hur IT-verktygen används.• Tillgången och användandet av IT-verktyg varierar stort, även inom enskilda kommuner.2013-02-06 Här har vi sidfoten 18

×