Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Hur lär människan? <ul><li>Informellt och formellt lärande (det mesta vi lär oss, lär vi utanför skolan) </li></ul><ul><li...
Lektionens mönster <ul><li>Har i stort sett varit likadan sedan folkskolans start </li></ul>
Lektionens mönster <ul><li>Har i stort sett varit likadan sedan folkskolans start: </li></ul><ul><li>Alla gör samma sak (o...
Hur uppnår man inre motivation? <ul><li>J. Bruner: Människan har en medfödd vilja att lära </li></ul><ul><li>Nyfikenhet (s...
Yttre belöningar kan minska den inre motivationen Eleverna skall inte gå i skolan för att de skall få bra betyg – de skal...
Att förstå är att se ett mönster Jag förstår inte
Vad är det här?
Vad är det här? Elefant
Aha! <ul><li>Aha-upplevelser är motiverande </li></ul><ul><li>Förståelse ger produktiv kunskap </li></ul>
Dolda variabler i vattnets kretslopp
Berättelser som verktyg för förståelse <ul><li>Våra hjärnor är gjorda för att minnas berättelser </li></ul><ul><li>Berätte...
Datorn som verktyg för förståelse <ul><li>Visualisering </li></ul><ul><li>Simulering </li></ul><ul><li>Vägledning </li></ul>
Från flanellograf till interaktiv skrivtavla
Simuleringar <ul><li>Flyg </li></ul><ul><li>Bilkörning </li></ul><ul><li>Patienter </li></ul><ul><li>SimCity </li></ul><ul...
Virtuella lärare och elever
Att undervisa för motivation <ul><li>Låt eleverna arbeta med problem inom kunskapsområdet innan teorin presenteras </li></...
Att undervisa för förståelse <ul><li>Formulera förståelsemål </li></ul><ul><li>Visualisera centrala mönster </li></ul><ul>...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FL2011_ Peter_Gärdenfors

2,188 views

Published on

Lärande på människans villkor, Peter Gärdenfprs, professor Lunds universitet vid Framtidens Lärande 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FL2011_ Peter_Gärdenfors

 1. 2. Hur lär människan? <ul><li>Informellt och formellt lärande (det mesta vi lär oss, lär vi utanför skolan) </li></ul><ul><li>Visa och berätta de grundläggande formerna av undervisning </li></ul><ul><li>Många verktyg för lärande </li></ul><ul><li>Motivation och förståelse viktiga faktorer – underskattade inom pedagogisk teori </li></ul><ul><li>Inre och yttre motivation – satsa på den inre </li></ul>
 2. 3. Lektionens mönster <ul><li>Har i stort sett varit likadan sedan folkskolans start </li></ul>
 3. 4. Lektionens mönster <ul><li>Har i stort sett varit likadan sedan folkskolans start: </li></ul><ul><li>Alla gör samma sak (oberoende av nivå och talang) </li></ul><ul><li>Alla använder samma läromedel (främst text) </li></ul><ul><li>Alla följer samma läroplan </li></ul><ul><li>Alla bedöms på samma sätt </li></ul><ul><li>Alla skall sitta still </li></ul><ul><li>Alla skall koncentrera sig </li></ul>
 4. 5. Hur uppnår man inre motivation? <ul><li>J. Bruner: Människan har en medfödd vilja att lära </li></ul><ul><li>Nyfikenhet (stark från födelsen) </li></ul><ul><li>Känsla av kompetens – kontroll över situationen </li></ul><ul><li>Ömsesidighet – uppnå mål tillsammans </li></ul>Att inte veta är dåligt. Att inte vilja veta är sämre. – Afrikanskt ordspråk
 5. 6. Yttre belöningar kan minska den inre motivationen Eleverna skall inte gå i skolan för att de skall få bra betyg – de skall gå där för att de har lust att lära
 6. 7. Att förstå är att se ett mönster Jag förstår inte
 7. 8. Vad är det här?
 8. 9. Vad är det här? Elefant
 9. 10. Aha! <ul><li>Aha-upplevelser är motiverande </li></ul><ul><li>Förståelse ger produktiv kunskap </li></ul>
 10. 11. Dolda variabler i vattnets kretslopp
 11. 12. Berättelser som verktyg för förståelse <ul><li>Våra hjärnor är gjorda för att minnas berättelser </li></ul><ul><li>Berättelser presenterar orsakssamband, inte bara fakta </li></ul><ul><li>Att se orsaker är att se mönster </li></ul><ul><li>Berättelser kan presentera de dolda variablerna i en kunskapsdomän och de skapar därmed förståelse </li></ul><ul><li>Liknelser (analogier, metaforer) är kraftfulla verktyg </li></ul><ul><li>Förankrar mönstren i erfarenheten </li></ul>
 12. 13. Datorn som verktyg för förståelse <ul><li>Visualisering </li></ul><ul><li>Simulering </li></ul><ul><li>Vägledning </li></ul>
 13. 14. Från flanellograf till interaktiv skrivtavla
 14. 15. Simuleringar <ul><li>Flyg </li></ul><ul><li>Bilkörning </li></ul><ul><li>Patienter </li></ul><ul><li>SimCity </li></ul><ul><li>SimLife </li></ul><ul><li>Interaktiv fysik </li></ul><ul><li>Rollspel </li></ul><ul><li>… ger virtuell erfarenhet </li></ul>Lyft fram de dolda variablerna!
 15. 16. Virtuella lärare och elever
 16. 17. Att undervisa för motivation <ul><li>Låt eleverna arbeta med problem inom kunskapsområdet innan teorin presenteras </li></ul><ul><li>Skapa lärsituationer där eleverna upplever att de har kontroll över sitt lärande </li></ul><ul><li>Stöd elevernas metakognition </li></ul><ul><li>Ge eleverna uppdrag </li></ul><ul><li>Involvera flera sinnen och hela kroppen </li></ul><ul><li>Låt lärande vara lekfullt </li></ul><ul><li>Var försiktig med yttre motivation </li></ul>
 17. 18. Att undervisa för förståelse <ul><li>Formulera förståelsemål </li></ul><ul><li>Visualisera centrala mönster </li></ul><ul><li>Förankra abstrakta mönster i elevens egen erfarenhet </li></ul><ul><li>Utnyttja berättande för att presentera abstrakta sammanhang </li></ul><ul><li>Utvärdera förståelsen fortlöpande </li></ul>

×