Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FL2011_ Elevdatorer och inkludering, Gunilla Almgren Bäck

1,292 views

Published on

Elevdatorer och inkludering
När skolor och kommuner ger elever en egen dator att användas i skolarbetet är det viktigt att välja lösningar och arbetssätt som gör det möjligt för alla elever, även elever med funktionsnedsättningar, att delta och använda datorn. Gunilla Almgren Bäck berättar hur man i Mölndals Stad framgångsrikt lyfte in det specialpedagogiska perspektivet
redan i planerandet av IKT-pilotprojektet för att skapa en tillgänglig utbildning för alla elever.
Gunilla Almgren Bäck är specialpedagog och arbetar vid Utvecklingsenheten i Mölndals Stad bl.a. ansvarig för Skoldatateket, samt arbetar med skolutvecklingsfrågor inom GR (Göteborgsregionen)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FL2011_ Elevdatorer och inkludering, Gunilla Almgren Bäck

 1. 1. Elevdatorer & inkluderingMölndals Utvecklingsenhet 50%GR Utbildning 50%www.grkom.se/specialpedagogik
 2. 2. MölndalSkoldatatek / Åk 1-9 & särskola 2007-Tillgängligt kommunlicenser 100% spec.ped.skriftspråkIKT pilot 12 klasser: 2010PC / Mac åk. 1, 4, 7 & särskolaIKT satsning Åk. 1, 4 (1-2) 2011 -Digitala lärverktyg Åk 7 (1-1) 3-årig satsning
 3. 3. Förena digital- & specialpedagogisk kompetens Inkludering En förändring av helheten utifrån att barns olikheter tänks in från början
 4. 4. Talsyntes – ett Förebygga läs- och skrivsvårigheter verktyg för alla elever.Digitalt berättande med talsyntes utifrån boksamtal”Eleverna bearbetar och redigerar sina texter mycket mer tillsammansnär de använder talsyntes.”
 5. 5. IKT överbryggar svårigheter & sätter fokus på lärandet !
 6. 6. För att eleven ska uppnå goda studieresultat och nå målen behöver eleven – när det gäller skriftspråket:•  Förstå språket - varje ämne har sin vokabulär•  Reflektera över det egna tänkandet / lärandet tillsammans med andra•  Använda digitala lärverktyg som underlättar lärandet

 7. 7. Digitalt berättande medbild, text, ljud…  Creaza Cartoonist  StoryBird  Screencast-O-Matic ( bild + ljudinspelning)
 8. 8. Screencast: räknesaga i Creaza – åk 1
 9. 9. iPad & iPodTouchinDaisy DaisyReader
 10. 10. http://sites.google.com/site/readtextforme/quick-start
 11. 11. Speak Text for Office – uppläsning & översättning http://www.magickeys.com/books/
 12. 12. •  GRUtbildning Kurs Elevdatorer och specialpedagogik – uppstart 13/9-11 Nätverk specialpedagogik & IKT västra Sverige www.grkom.se/specialpedagogik gunilla.almgren-back@grkom.se•  Mölndals Utvecklingsenhet gunilla.almgren-back@skola.molndal.se Skoldatatekswebben: www.skoldatatek.se

×