130517 framtidens lärande

461 views

Published on

Föreläsning av Anna Törnquist och Christian Jerhov på Framtidens lärande 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

130517 framtidens lärande

 1. 1. 2013-05-231Miljöer för framtidens lärandeSkolbyggnaden i ett pedagogiskt hållbarhetsperspektivChristian JerhovTwitter: @jerhovBlogg: jerhov.wordpress.comFacebook:facebook.se/jerhovAnna TörnquistTwitter: @ATrnquistanna.tornquist@gmail.comwww.annatornquist.se(bara konst)Framtidens lärande 17 maj 2013CJVarför är det viktigt attförändra skolhusen?Vad vill vi uppnå medförändringen?Hur kan framtidens lärmiljöutformas?6-16-årsperspektivTonåringarnas lärmiljöAtt lära med alla sinnenCJ
 2. 2. 2013-05-232Varför är det viktigt attförändra skolhusen?GOD ARKITEKTUR
 3. 3. 2013-05-233Välkommen till skolan!Vara ute
 4. 4. 2013-05-234Första intrycketVälkommen in!
 5. 5. 2013-05-235Nånstans att varaEtt klassrum
 6. 6. 2013-05-236Plats för egetarbete?Matsalen
 7. 7. 2013-05-237På toa“Når vi tilbyr barn og unge stygge skoler, viservi att vi ikke bryr oss om dem. Hvorfor skal devaere villig til å yte noe i disse bygningene,når de leser i veggene at omgivelsene ikkehar respekt og omsorg for dem?” Birgit ColdGOD ARKITEKTUR
 8. 8. 2013-05-238Ekologisk hållbarhetEkonomisk hållbarhetSocial hållbarhetBygga lagom mycket-Inte bygga mer än vi behöver-Optimerad lokalanvändningBygga rätt saker-Långsiktig verksamhetsplanering-Flexibilitet?-Bygga stabilt men varierat – byta rummed varandra efter behovHÅLLBARHETSKOLBYGGNADENS BETYDELSEVarför ska vi bry oss om skolhuset?Spelar den fysiska miljön någon roll?LÄRARENLärarens roll är central ochavgörande för skolans resultatVERKSAMHETSUTVECKLING
 9. 9. 2013-05-239Men är det så nödvändigtmed förändring?Ett klassrum är ett klassrumär ett klassrum – eller?en ålderdomligundervisnings-tradition
 10. 10. 2013-05-2310standardklassrummet på 60 m2 för 24-30 elever
 11. 11. 2013-05-2311”Undervisningen skall anpassastill varje elevs förutsättningar ochbehov”Är det önskvärt eller ens möjligtatt återvända till en kollektivundervisningsform?Varför fortsätter vi att bygga fördet?Undervisningen ”skallutveckla elevernasförmåga och vilja att tapersonligt ansvar”
 12. 12. 2013-05-2312Vad är det vi vill uppnågenom förändringen?CJFrågorna viinte ställerCJVad förväntarsig framtidenav oss?Var finnsdrömmenom framtidensskola?Hur kanvi göraidag?Vad villvi göra imorgon?Twitter: @jerhov
 13. 13. 2013-05-2313Hur kan enpedagogiskt hållbarlärmiljö utformas?Vad händer om vi ifrågasätter ochundviker företeelser som-klass-klassrum-lektion-schema-rast-rastvakt-korridor-uppehållsrum…… och om vi är riktigt modiga ochifrågasätter saker som-årskurs-ämne-skolhus-…………………… ?
 14. 14. 2013-05-2314… riskerar att leda tillbaka in iklassrummet - med stängd dörrVi måste lösa det öppna rummetsproblem!Drömmen om detöppna rummet…Men hur? Husets planeringshorisont ärmycket längre än verksamhetensByggnaden ska överleva fleragenerationer skolministrar,styrdokument ochskolkonferenserPEDAGOGISK HÅLLBARHETVi måste våga bygga väggar,men placera dem på nya sätt!
 15. 15. 2013-05-2315Ökade krav påelevernas resultatÄmnesfokusMätbarhet, betygOrdning o redaElevens förståelse,livslångt lärandeLärprocesserElevaktiva arbetssättHandledande lärareElevfokusKunskapsfokusPedagogiskt hållbartVariation – individanpassningTrygghet – gruppen, vuxenkontaktenInspiration och möjligheter – lustfyllt lärandeMötesplats – samlärandets betydelseFramtidsutmaningarAccelererande teknikutvecklingOfrånkomliga samhällsförändringar”SOLROSMODELLEN” OCH ARBETSLAGSARENAN
 16. 16. 2013-05-2316Elevfokuserat arbetslag, dvs ettantal elever och deras lärare ofritidspedagogerStorlek? Kanske 100 elever och8 vuxna?Åldersintegrerade arbetslag ivertikal spårorganisationMötet lärare - elevHemvist för gruppenden egnalärprocessenTrygghet
 17. 17. 2013-05-2317Olika gruppstorlekarOlika aktiviteter och arbetssättolika sätt att läraVariationStudielandskap medöppna studieplatser,studiebås ochgrupprum”Närateljé” förpraktiskt arbetei alla ämnenLärarnas arbetsplatsbland elevernaRum av olika storlekför olika typer avaktiviteterUtrymme förpaus i mindregrupperARBETSLAGSARENANSkola och fritids isamverkan
 18. 18. 2013-05-2318Hagagymnasiet,BorlängeOm- och tillbyggnad 2007Arbetslagsenhet för 90-120 elever och 8-10 lärareABAKO / MondoGrupprumHögt sittandePlats för laptopenPentryStudielandskapMötet lärare-elevGymnasietRum ca 55m2 Rum ca 35m2 Rum ca 45m2Pers.arb.rum GrpGrpAllrumKökNärateljéca 75m2AllrumSagohörnaKpr KprKpr KprEntré äldreNya skolan i GråboUnder byggnationF-9-skola, 6-16 årTörnquist & Törnquist / Fredblads arkitekterArbetslagsenhet för90-100 yngre eleveroch 8-10 lärare/fritidspedagogerArbetslagsenheter förskolans äldre elever ärnästan identiska, menannorlunda utrustadeGrundskolans allaåldersgrupper
 19. 19. 2013-05-2319Olika utrustning för olika uttryckAktivera allasinnen…….ute och inne inre motivationInspiration och möjligheterSamlärandets betydelseSocial arenai ett sammanhangMötesplats
 20. 20. 2013-05-2320UtemiljöKök o matsalMultiateljéero specialsalarArbetslagsarenorCaféStödfunktionerBibliotekMiniaula”SOLROSMODELLEN”Gråbos nya skolor6-16-årsperspektivSannerudsskolanTonåringarnas lärmiljlöDansk inspiration
 21. 21. 2013-05-2321Att lära med alla sinnenHEIMDALSGADES OVERBYGNINGSSKOLEHeimdalsgadesOverbygningsskole,Köpenhamn 2000-01Komunal 8-10-skola, ca 300 eleverproblemorienteradprojektundervisningpraktiskt-estetiskt arbete utgörbasen i all aktivitettematiska arbetslagsenheterKant Arkitekter A/S
 22. 22. 2013-05-2322Samarbete mellanarbetslagslärareoch ämnes-experterEn tematiskt inriktadarbetslagsenhetTerminsvis om-flyttning mellantemaområdenaTema-område YTema-område ZTema-område X
 23. 23. 2013-05-2323De äldsta elevernasarbetsrum”Laboratoriet””Kantinan””Studion””Verkstaden””Stationen””Pedagogisktlärcentrum””Laboratoriet”Naturvetenskapligt/experimenterandetemaområde”Stationen”Internationellt/kulturellt temaområde”Verkstaden”Praktiskt/estetiskt temaområde”Studion”Kroppsligt/musikaliskt temaområdeTre skolhus i samverkan6-16-årsperpektivGRÅBOS NYA SKOLOR
 24. 24. 2013-05-2324Lerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistTre nya F-9skolor i Gråbo, LerumTvå LM-skolor o en nedbrunnen högstadieskola ska bli tre likvärdiga F-9-skolorCentrumnära placering med 1 km avstånd mellan alla skolornaPolitiskt krav på profileringArbetslagsorganisation“Närateljé” för praktiskt /laborativt arbete, somkomplement till “profillokaler” ArbetslagEtt arbetslag består iframtidens Gråbo av elever iolika åldrar, deras lärare ochannan pedagogisk personalArbetslagsenheterVarje arbetslag ska i Gråbosnya skolor ha en rumsligtdefinierad hemvist, enarbetslagsenhetI arbetslagsenheten skerhuvuddelen av det dagligaarbetetArbetslaget disponerar sinalokaler fritt, med ett minimumav central schemaläggningRum av olika storlek ochmed olika karaktär“Rumsligheter” iöppet allrumPersonalensarbetsrumKapprumochförvaringLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna Törnquist
 25. 25. 2013-05-2325OrganisationsmodellSkolår 8-9F-1Organisation 2012Arbetsmodellen införsjösättningen av den nyaorganisationen 2012 är likapå alla tre skolorna, oavsettstorlek på arbetslagÅldersindelningen skall varaflexibel inför fluktuationer ielevtal, men fr.a. för attmöta elevernas individuellaförutsättningarSkolår 8-9 bildar ettarbetslag med särskildaförutsättningar beträffandeprofilinriktning6-10 år9-14 år6-10 år9-14 årArbetslag äldstArbetslag äldreArbetslag yngreLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistNya skolanNatur, teknik, bild o formLitetbibliotekNärateljéerNo-enhetTeknikPedagogiskauterumLekplatserArbetslagsenheterExpeditionerelevhälsavaktm mmKök omatsalAteljéer ochverkstäderKreativauterumVäxthusUtställningarLitenidrottslokalLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna Törnquist
 26. 26. 2013-05-2326RöselidsskolanNärateljéerSpråkIdrott, språk, hemkunskapPedagogiskauterumLekplatserArbetslagsenheterExpeditionerelevhälsavaktm mmKök omatsalIdrottsplatserVäxthus ochodlingsgårdarKryddträdgårdMatplatserIdrottshallTräningsrumKökLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistLekstorpsskolanMusik- ochljudstudiosMusik och samhälleNärateljéerLitenidrottslokalPedagogiskauterumLekplatserArbetslagsenheterExpeditionerelevhälsavaktm mmKök omatsalBibliotek,“redaktion”Musik- odramarumLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna Törnquist
 27. 27. 2013-05-2327SamverkansformerÅldersrelaterad samverkanFör att alla elever ska gessamma förutsättningar atttillgodogöra sig de samladeresurserna i Gråbos nya skolorförutsätts någon typ av lokal-och personalsamverkanmellan skolornaVilken typ av samverkan manväljer att ha är enskolledningsfråga och kanvariera över tidenInför sjösättningen av den nyaorganisationen 2012 arbetarman med enlokalsamverkansmodell därutbytet mellan skolorna skaintensifieras med elevernasökande ålder:- “fast” i lägre åldrar- “lån” i mellanåldrar- “byte” i senare årLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistKökIdrottProfillokalerForumArbetslags-enhet yngreArbetslags-enhet yngreMatsal /samlingAdmProfillokalerEntrévåningVån 1 trCentralt placerat iskolan finns allagemensammafunktioner samtprofillokaler för NO,teknik, bild och form.På övervåningen imittbyggnaden har 8-9sin arbetslagsenhet.Övriga fyra arbetslags-enheter finns i flyglarna.Nya skolanBiblArbetslags-enhet äldreArbetslags-enhet äldreArbetslags-enhet äldstNTA entrévåning ca 3055m2NTA vån 1tr ca 1925m2NTA totalt ca 4980m2Lerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna Törnquist
 28. 28. 2013-05-2328Arbetslagsenhet yngreRum ca 55m2 Rum ca 35m2 Rum ca 45m2Pers.arb.rum GrpGrpAllrumKökNärateljéca 75m2AllrumSagohörnaKpr KprKpr KprEntré äldreEntré yngreEntré yngreEntréäldstNTA ca 625m2 inkl kapprumEntrévånLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistEntrévåning flygelArbetslagsenhet 6-10 år,ca 100 eleverRum ca 55m2 Rum ca 35m2 Rum ca 45m2Pers.arb.rum GrpNärateljéca 85m2StudielandskapKprStudielandskapPentryArbetslagsenhet äldreNTA ca 555m2 inkl kapprumVåning 1 tr, flygelVån 1 trLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistArbetslagsenhet 9-14 år,ca 100 elever
 29. 29. 2013-05-2329Arbetslagsenhet äldst mmStudie-landskap(Idrott övre del)(Entréhall övre del)Pers.arb.rumFläktrumBibliotekNärateljé ca 85m2 Rum ca 65 m2Pers-pausrumElevhälsaRum ca 40 m2Kök(Profillokaler övre del)PentryNTA ca 425m2 (exkl kapprum)Våning 1 trVån 1 trLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistArbetslagsenhet 8-9,ca 100 eleverProfillokaler mmAteljéerIdrottEntréhallMatsalSamlingRedskapOmklForumMatsalFritidsklubbmmKprAteljéerAdmServeringVaktmElevass.StädcRwc/dOmklEntrévåningEntrévånLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna Törnquist
 30. 30. 2013-05-2330NaturmarkNya skolanNaturmarkÄventyrskulleEldstadDammAsfaltlekExperi-mentLekLekBollplanerHuvudentréÅVLastplatsLerums kommun · Skolutveckling i Gråbo · Slutrapport 2 november 2009 · Anna TörnquistTonåringarnas lärmiljöSANNERUDSSKOLAN I KIL
 31. 31. 2013-05-2331Kunskapsfokus! Elevfokus!Inre motivationLärprocesserHandledandelärareHögre resultat!Undervisning!Ämneskompetens!LärandefokusAulaBibliotekÄta uteEntréstråkPausuteI skolans mittCaféetsom centralsamlingspunktCentralastödfunktionerRektor, administration,elevhälsa mmRestaurangmed kök
 32. 32. 2013-05-2332RestaurangKökAulaCaféAdmBibliotekÄta uteEntréstråkPausuteOdlingKroppMatSpråkKulturrumMatkultur, språkkulturo kroppskulturIdrottsplatsAktivitetsstråkTematiska arenorRestaurangKökAulaCaféAdmBibliotekÄta uteEntréstråkPausuteKulturrumMatkultur, språkkulturo kroppskulturOdlingMusik odramaSvenska,samhällsvetenskapo mediaAmfi-teaterForumSvenska, samhällsvetenskap,media, musik o dramaIdrottsplatsAktivitetsstråkTematiska arenor
 33. 33. 2013-05-2333RestaurangKökAulaCaféAdmBibliotekÄta uteEntréstråkPausuteKulturrumMatkultur, språkkulturo kroppskulturOdlingUtställningKreativttorgBild o formBygga stort,skapa utomhusMatematik,naturvetenskapo teknikOdlingMeka,experimenteraAmfi-teaterForumSvenska, samhällsvetenskap,media, musik o dramaExperimentumMatematik, natur-vetenskap, teknik,bild o formIdrottsplatsAktivitetsstråkTematiska arenorRestaurangKökAulaCaféAdmBibliotekÄta uteEntréstråkPausuteArbetslagsarenanDen trygga hemvistenAnvänds på halvtidPedagogiskauterum; pausArbetslagsarenorKulturrumMatkultur, språkkulturo kroppskulturOdlingAmfi-teaterBygga stort,skapa utomhusOdlingMeka,experimenteraArbetslags-arenaArbetslags-arenaArbetslags-arenaArbetslagsarenasärskolanForumSvenska, samhällsvetenskap,media, musik o dramaExperimentumMatematik, natur-vetenskap, teknik,bild o formIdrottsplatsAktivitetsstråk
 34. 34. 2013-05-2334Studielandskap med öppnastudieplatser och grupprumLärararbetsrumPausSal28Sal 30Skåp 170MöteLäromedelWc o städ FörbindelsegångBalkongPedagogisktuterumSal 24Sal 14Ev vikvägg eldubbeldörrArbetslagsarenorRestaurangKökAulaAdmBiblEntréstråkNO-ämnenMatematik 1trByggastort,skapautomhusMeka, odla,experimenteraFunktion i teorioch praktikMusikSpråkAmfiteaterKommunikationOdlingIdrottHemkunskapSO-ämnenIndivid ochsamhälleIdrotts-platsAktivitets-stråkBild 1trSlöjdÄta uteSärskolaF-9Café
 35. 35. 2013-05-2335CJChristian JerhovTwitter: @jerhovBlogg: jerhov.wordpress.comFacebook:facebook.se/jerhovAnna TörnquistTwitter: @ATrnquistanna.tornquist@gmail.comwww.annatornquist.se(bara konst)Framtidens lärande 17 maj 2013

×