Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vibeke ThøIs Madsen, K Dag 10.11.Pdf

717 views

Published on

Vibeke fra IntraTeam rådgiver om intranet

Published in: Technology, News & Politics
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1url.pw/O0ulJ ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Vibeke ThøIs Madsen, K Dag 10.11.Pdf

 1. 1. Skab dialog med sociale medier Vibeke Thøis Madsen, IntraTeam Kommunikationsforum den 10. nov. 2009 www.IntraTeam.dk
 2. 2. IntraTeam • Fokus på rådgivning og erfagrupper om intranet og markedsføring på nettet • 275 medlemmer i 21 erfagrupper om intranet og markedsføring på nettet. Heraf 13 af Danmarks største virksomheder • IntranetPrisen • IntraTeam Event • Samarbejder med Gerry McGovern, Jakob Nielsen og James Robertson • Over 3.000 modtagere af nyhedsbrev om intranet • Community om intranet med over 1100 medlemmer: My.IntraTeam.dk www.IntraTeam.dk
 3. 3. Om Vibeke • Cand. mag. i litteraturhistorie og etnografi • HD i organisation • Diplomjournalist • Højskolelærer i fem år • Arbejdet med intranet siden 2001 – Underviser – Rådgiver – Skriver www.IntraTeam.dk
 4. 4. www.IntraTeam.dk
 5. 5. Det handler om deltagelse "Your employees are all loyal, interested, intelligent, creative, engaged and dedicated people … except during the 8 hours each day they're working for you." Tom Peters www.IntraTeam.dk
 6. 6. Forskellige synspunkter • Det er socialt – Det skal foregå i fritiden • Risikoen er for stor – Vi tør ikke give slip • Det opstår af sig selv, og så må vi forholde os til det • Det skal vi også have – og kaster sig ud i det uden mål og mening • Hvordan kan vi bruge det i virksomheden, så det skaber værdi? www.IntraTeam.dk
 7. 7. Tendens • Sociale medier bliver en integreret del af virksomhedens intranet • Sociale medier er kommet for at blive www.IntraTeam.dk
 8. 8. Det nye indhold på intranettet • Formelt indhold > traditionelt intranet • Gruppeindhold > samarbejde • Medarbejderindhold > demokratisk • Personligt indhold > demokratisk Skal kunne fungere sammen og optræde på samme side Kræver en ny måde at se og styre intranettet på www.IntraTeam.dk
 9. 9. Før vi kommer der • Hvad sker der, hvis vi ikke hopper med? • Hvilke fordele er der ved at have dialogen indenfor virksomhedens mure? • Skal vi overlade ansvaret for lødighed til Facebook? www.IntraTeam.dk
 10. 10. Hvad skal vi bruge dialogen til? • Gider vi lytte? • Er vi forberedt på kritiske røster? • Er vi interesseret i at ændre ting? • Vil vi skabe en attraktiv arbejdsplads? www.IntraTeam.dk
 11. 11. Dialog er et middel - ikke et mål i sig selv Hvad er målet med dialogen? www.IntraTeam.dk
 12. 12. Det sociale landskab www.IntraTeam.dk
 13. 13. Blogs • Lederblogs • Forandringsledelse • Fra medarbejder til medarbejder • De nære emner topper • Svar hurtigt • Start og stop i tide • Skal coache bloggere • Kald det ikke en blog www.IntraTeam.dk
 14. 14. En god blogger • Blog jævnligt, mindst en gang om ugen • Person med holdninger og viden • Skal føre en samtale i bloggen • Vedkommende indhold som rammer • Tager sig tid til at svare • Tjekker stavefejl og grammatik • Lærer at være modig • Har humor www.IntraTeam.dk
 15. 15. Wikier • Mindre grupper med et klart mål • Opstartsmøde med de ansvarlige • Uddan brugerne • Hav flere wikier • Godt til kladder, projekter og it-manualer • Start med noget i wikien • Luk hvis den ikke bliver brugt • Kulturen har stor betydning www.IntraTeam.dk
 16. 16. Fora • Afhænger af virksomhedens kultur • Fungerer bedst i mindre grupper • Lad det styre sig selv • Skal ikke være anonymt www.IntraTeam.dk
 17. 17. Nyheder • Alle skal kunne oprette nyheder • Medarbejdere skal abonnere på ønskede nyheder • Skal kunne kommentere • Slæk eller drop godkendelsesprocedurer www.IntraTeam.dk
 18. 18. Netværk – min profil • ”Noget ligesom Facebook” • Kan ikke overføre adfærd fra internet til intranet • Lad lederne gå forrest • Kald det ikke Facebook www.IntraTeam.dk
 19. 19. www.IntraTeam.dk
 20. 20. Micro-blogging • Afdelinger • Mindre grupper • Projekter www.IntraTeam.dk
 21. 21. www.IntraTeam.dk
 22. 22. Projektrum Deler: • Dokumenter • Kontaktinformationer • Links • Nyheder • Kommunikation www.IntraTeam.dk
 23. 23. Sociale medier fungerer bedst • Åben og tillidsfuld kultur • Mindre grupper • Fælles mål www.IntraTeam.dk
 24. 24. Kom i gang Kan I bygge på noget, der allerede eksisterer? • Er der en ildsjæl, der brænder for idéen? • Er der et godt sted at starte? www.IntraTeam.dk
 25. 25. Giv starthjælp • Tag en snak med gruppen om deres behov for dialog og samarbejde • Find ud af hvilket værktøj, der bedst kan løse det • Få dem godt fra start • Coach undervejs www.IntraTeam.dk
 26. 26. Erfaringer • Samtalen skal ikke styres, men hjælpes på vej • Fokuser på værdi frem for risici • Skal komme nedefra med støtte ovenfra • Start småt og byg langsomt. Vær tålmodig • Personlige egoer og personlige behov driver det mere end penge • Vi lærer af erfaringer – Lad medarbejderne prøve sig frem • Hav realistiske forventninger www.IntraTeam.dk
 27. 27. Typiske bekymringer • Sikkerhed i regulerede virksomheder • Toplederne tøver • Medarbejderne spilder tid • Kan ikke kontrollere kvaliteten i informationen • Ikke relevant information for virksomheden • Lav værdi for virksomheden • Svært at finde information • Kan ikke finde den rigtige version af et dokument www.IntraTeam.dk
 28. 28. Udbytte • Hurtigere problemløsning • Bedre informerede medarbejdere • Mere engagerede medarbejdere Jane McConnell www.IntraTeam.dk
 29. 29. Tak for opmærksomheden! www.IntraTeam.dk

×