Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Status Www Undersøgelse Udenpix

446 views

Published on

Brugt på Kommunikationetværk og i KommunikationsForum, marts 2009

Published in: Sports
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Status Www Undersøgelse Udenpix

 1. 1. Status www-undersøgelse DGI kommunikation – Kommunikationsnetværk 19. marts 2009
 2. 2. Opstart: marts 2008 Langsom overflytning af indhold Teknik i restordre (kontakt) Opbygning skrider langsomt fremad - sker centralt men initieres fra idrætterne og landsdelene Sideløbende er der tiltagende intern kritik Årsmøde november: dgi.dk bliver en sag politisk Derfor brugerundersøgelse i 3 spor: Spor 1 – spørgeskema Spor 2 – brugertests (tænke-højt) Spor 3 - fokusgruppeinterviews Hvorfor en brugerundersøgelse?
 3. 3. <ul><li>Generelt </li></ul><ul><li>2089 personer besvarede spørgeskemaet </li></ul><ul><li>Besvarelsesprocent: 7,73 % </li></ul><ul><li>Fordeling </li></ul><ul><li>33 % idrætsudøvere (ca. 689) </li></ul><ul><li>25 % ledere i en lokalforening (ca. 522) </li></ul><ul><li>19 % trænere i lokalforening (ca. 397) </li></ul><ul><li>8 % folkevalgte (ca. 167) </li></ul>Deltagere spor 1
 4. 4. <ul><li>Overordnede tendenser </li></ul><ul><li>Tilfredshed: </li></ul><ul><li>50 % af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse </li></ul><ul><li>30 % er utilfredse eller meget utilfredse </li></ul><ul><ul><li>Folkevalgte er mest utilfredse med navigation </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriterede målgrupper er mest utilfredse med søgemulighederne, dernæst overskueligheden </li></ul></ul><ul><li>Udseende og troværdighed: </li></ul><ul><li>Vi ser godt ud, virker opdaterede og professionelle </li></ul><ul><li>Trafikken: </li></ul><ul><li>Den er meget god – også for de 16-25 årige </li></ul><ul><li>Vi er meget synlige på Google </li></ul><ul><li>De besøgende roser tekster og læser ofte længe </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Udvalgsmedlemmer er markant mere utilfredse end de prioriterede målgrupper </li></ul><ul><li>Udvalgsmedlemmer bedømmer www.dgi.dk som sværere at finde rundt på end de prioriterede målgrupper </li></ul><ul><li>” Hjemmesiden er altid nem at finde rundt på” </li></ul><ul><ul><li>73 % af folkevalgte er uenig (varierende grad) </li></ul></ul><ul><ul><li>30-40 % af de prioriterede målgrupper er uenig </li></ul></ul><ul><li>45 % er uenig eller meget uenig i, at www.dgi.dk har det indhold, som de har brug for. </li></ul>Tendenser i udvalgsmedlemmers svar Endelig konklusion/anbefaling afventer fokusgruppeinterviews
 6. 6. User input rate er meget HØJ: 9 % Backnavigation rate er høj: 30 % (men set ofte før) Tid en side eksponeres: 1.20 min. gns. Besøgslængde: 5 min. gns Sider der eksponeres per besøg: knapt 4 sider gns. Overordnede tal 33 % af al trafik i testperioden kom fra FØRSTEGANGSBESØG (share 78 %) 67 % af al trafik i testperioden kom fra TILBAGEVENDENDE BESØG (share 32 %)
 7. 11. <ul><li>UDØVERNE : De mest tilfredse </li></ul><ul><ul><li>Når de er ”meget utilfredse” har de søgt efter arrangementsinfo </li></ul></ul><ul><ul><li>Som gruppe er de de yngste på sitet, flest er kvinder, stor andel er forældre </li></ul></ul><ul><ul><li>De bruger arrangementsinfo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>og efterlyser inspiration! </li></ul></ul></ul><ul><li>Udøvere, der angiver at lede efter hvor de kan dyrke idræt/blive medlem af en forening, skuffes ofte! </li></ul>Tendenser i svar fra prioriterede målgrupper
 8. 12. <ul><li>TRÆNERNE : De mest utilfredse </li></ul><ul><ul><li>Søger meget specifikt – skuffes ofte af søgefunktionen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finder nogle gange noget andet de kan bruge og så stiger tilfredsheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De leder primært efter træningstips og kurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Der er en tendens til, at trænerne går over i udøversektionen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gymnastik- og fodboldtrænere søger ofte ned i udvalgssiderne!?! – andre idrætters trænere orienterer sig uden brug af udvalgssiderne! </li></ul></ul><ul><li>Stor andel er godt tilfreds (dem der har held med søgningen) </li></ul>Tendenser i svar fra prioriterede målgrupper
 9. 13. <ul><li>LEDERNE : Både meget tilfredse og meget utilfredse </li></ul><ul><ul><li>De utilfredse orienterer sig ned i udvalgssiderne eller søger specifikt – ligesom trænerne </li></ul></ul><ul><ul><li>Nogle finder nemt alt det de søger, andre ikke slet ikke noget </li></ul></ul><ul><ul><li>Nogle synes der er det indhold de har brug for, andre ikke </li></ul></ul><ul><ul><li>De leder efter råd om drift af foreningen, materialer og publikationer samt regler! </li></ul></ul>Tendenser i svar fra prioriterede målgrupper
 10. 14. <ul><li>Ulogisk inddeling af indhold på henholdsvis dgi, infosport og udvalgshjemmesider </li></ul><ul><ul><li>” Flot, men…. Nye brugere (fx forældre) kan slet ikke finde rundt </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemer med opdateringsfrekvensen på udvalgshjemmesiderne </li></ul></ul><ul><li>Funktionstredeling: Nogle brugere finder den lidt svær </li></ul><ul><ul><li>” Lidt svært ved opdeling af siden i udøver-træner-forening, da jeg både er udøver, træner, og med i bestyrelse...” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Målgruppeinddeling er ikke konsekvent, der er næsten ingen forskel på tekster i udøver og træner-sektionerne </li></ul></ul></ul>Identificerede problemfelter
 11. 15. <ul><li>Søgemaskinen </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Især kurser er svære at finde via søgemaskinen, men der er også mere generelle søgeproblemer. Google anvendes i stedet. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Kurser! </li></ul><ul><ul><li>Især udøver / træner siger, at ” Det er meget svært at finde rundt .”, hvilket især relaterer sig til kursussøgningen. </li></ul></ul><ul><li>Metainformation (fx hvem er afsender på tekst) mangler ofte </li></ul><ul><ul><li>Forkert opmærkning af tekster </li></ul></ul>Identificerede problemfelter
 12. 16. Brugertests: Fokusfelter <ul><li>1. Søgemaskinen </li></ul><ul><li>2. Tilmelding til arrangementer </li></ul><ul><li>3. Menupunkterne ”Udvalg” og ”Find forening” </li></ul><ul><li>4. Overordnet navigation </li></ul><ul><ul><ul><li>Brug af hovedorienteringspunkter, er det meningsfyldt og brugervenligt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Filtrering, tilbage-knap </li></ul></ul></ul><ul><li>5. Brugerindgangene </li></ul><ul><li>6. Tilmelding til nyhedsbrev </li></ul><ul><li>7. Videnbank </li></ul><ul><li>8. Strukturen i DGI og kontakt </li></ul><ul><li>9. DGI mener </li></ul>
 13. 17. <ul><li>Hvad kan kommunikationsansvarlige gøre ? </li></ul><ul><li>Sæt fokus på korrekt opmærkning </li></ul><ul><li>Hjælp med at bære problematikker videre til de webansvarlige i idrætterne </li></ul><ul><li>Sæt fokus på årshjul i landsdelsforeningen </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Trafikken på dgi.dk den seneste måned </li></ul><ul><li>97.686 absolut entydige besøg </li></ul><ul><li>658.955 unikke sidevisninger </li></ul><ul><li>Cirka 215.000 sidevisninger i udøver </li></ul><ul><li>Cirka 86.000 sidevisninger i træner </li></ul><ul><li>Cirka 134.000 sidevisninger i forening </li></ul>
 15. 19. Stor interesse for os! <ul><li>Trafikken på dgi.dk den seneste måned (sidevisninger) </li></ul><ul><li>Gymnastik: 85.000 </li></ul><ul><li>Badminton: 84.000 </li></ul><ul><li>Fodbold: 56.000 </li></ul><ul><li>Håndbold: 20.000 </li></ul>

×