Successfully reported this slideshow.

DE Conferentie 2007 Jef Malliet

415 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DE Conferentie 2007 Jef Malliet

 1. 1. ErfgoedLimburg.be Erfgoed verbinden Jef Malliet, PCCE DEconferentie, Rotterdam, 12 december 2007
 2. 2. Erfgoedbank <ul><li>Kenmerken: </li></ul><ul><li>Documenteert alle soorten erfgoed, alle sectoren </li></ul><ul><li>Laat de oorspronkelijke inventarissen onaangeroerd </li></ul><ul><li>Betrekt alle erfgoedactoren </li></ul><ul><li>Open voor uitbreiding - open standaarden </li></ul><ul><li>Bestaande informatie verzamelen over erfgoed </li></ul><ul><li>Datastructuur en semantiek harmoniseren </li></ul><ul><li>Relaties herkennen </li></ul><ul><li>Referentieobjecten toevoegen </li></ul>
 3. 3. Erfgoedwijzer <ul><li>Kenmerken: </li></ul><ul><li>Erfgoedobjecten in hun context </li></ul><ul><li>Internet technologie, ‘Semantic Web’ </li></ul><ul><li>Rijke gebruikersinterface, GIS en grafische tools </li></ul><ul><li>Informatie vinden, meer dan zoeken </li></ul><ul><li>Voor alle gebruikers: </li></ul><ul><li>Beleid/Administratie </li></ul><ul><li>Erfgoedsector/Technisch </li></ul><ul><li>Toerisme/Onderwijs </li></ul><ul><li>Individuele/Persoonlijke interesse </li></ul>
 4. 4. Architectuur
 5. 5. Spil <ul><li>Tussenformaat: </li></ul><ul><ul><li>- vergelijkbaar met broninventarissen </li></ul></ul><ul><ul><li>- relatie-vriendelijk </li></ul></ul><ul><li>Gebaseerd op Spectrum </li></ul><ul><li>Afgetoetst aan CIDOC-CRM </li></ul><ul><li>Eerst toegepast op artefacten </li></ul><ul><li>Aan te passen voor andere objecttypes </li></ul>
 6. 6. Relaties - Navigatie <ul><li>Afgeleid van de Spil </li></ul><ul><li>Vergeleken met CIDOC-CRM </li></ul><ul><li>Incrementele aanpak </li></ul>
 7. 7. Thesaurus <ul><li>Hulp bij invoeren </li></ul><ul><li>Hulp bij ontsluiting </li></ul><ul><li>Hulp bij conversie </li></ul>
 8. 8. Thesaurus 1: Invoeren <ul><li>Context-specifieke terminologie </li></ul><ul><li>Voorkeurstermen voor het identificeren van begrippen </li></ul><ul><li>Gespecialiseerde woordenlijsten met grote diepgang </li></ul><ul><li>Functionaliteit: </li></ul><ul><li>Nauwkeurige definitie van de begrippen: scope notes </li></ul><ul><li>Context-specifieke hiërarchische structuur: BT/NT </li></ul><ul><li>Context-specifieke voorkeurstermen </li></ul>
 9. 9. Thesaurus 2: Ontsluiting <ul><li>Informatie toegankelijk maken voor specialisten zowel als voor leken </li></ul><ul><li>Gelijkaardige objecten aan mekaar relateren </li></ul><ul><li>Zoveel mogelijk aansluiten bij universele standaarden </li></ul><ul><li>Functionaliteit: </li></ul><ul><li>Verklaring van begrippen: Scope notes </li></ul><ul><li>Alle gangbare synoniemen: Use/Use for </li></ul><ul><li>Hiërarchische relaties: BT/NT </li></ul><ul><li>Andere relaties: RT </li></ul><ul><li>Neutrale context </li></ul>
 10. 10. Thesaurus 3: Conversie <ul><li>Terminologie uit verschillende contexten afstemmen </li></ul><ul><li>Informatie met verschillende diepgang relateren </li></ul><ul><li>Functionaliteit: </li></ul><ul><li>Nauwkeurige definitie van de begrippen: Scope notes </li></ul><ul><li>Hiërarchische structuur: BT/NT </li></ul><ul><li>Equivalentie van termen, synoniemen: Use/Use for </li></ul><ul><li>Geen voorkeur van specifieke context </li></ul><ul><li>Zo breed mogelijk aanvaard in de erfgoedsector </li></ul>
 11. 11. Thesaurus Practisch <ul><li>Master Thesaurus: </li></ul><ul><ul><li>- Structuur: Getty AAT </li></ul></ul><ul><ul><li>- Woorden: AAT-Ned </li></ul></ul><ul><ul><li>- Scope Notes aanvullen </li></ul></ul><ul><ul><li>- Synoniemen toevoegen </li></ul></ul><ul><ul><li>- Structuur uitbreiden </li></ul></ul><ul><li>Ontsluitingsthesaurus: </li></ul><ul><ul><li>- Zoekbaar op synoniemen </li></ul></ul><ul><ul><li>- Relaties navigeerbaar </li></ul></ul><ul><li>Bronthesauri: </li></ul><ul><ul><li>- Termen koppelen aan Master </li></ul></ul><ul><ul><li>- Terminologie en structuur aangepast aan context </li></ul></ul>
 12. 12. CIDOC-CRM Topniveau entiteiten Bron: CIDOC-CRM presentatie
 13. 13. CIDOC-CRM Gebeurtenissen centraal Bron: CIDOC-CRM presentatie
 14. 14. CIDOC-CRM Knelpunt: Shortcuts Bron: CIDOC-CRM presentatie
 15. 15. CIDOC-CRM Practisch <ul><li>Niet direct bruikbaar/zichtbaar als datastructuur </li></ul><ul><li>Verificatie van het Spil schema </li></ul><ul><li>Hulp bij interpretatie tijdens conversie naar RDF </li></ul><ul><li>Verificatie van de consistentie van het navigatiemodel </li></ul>
 16. 16. Resultaten: Producten <ul><li>Producten </li></ul><ul><ul><li>Erfgoedwijzer </li></ul></ul><ul><ul><li>Invoermodule(s) voor kleine collecties </li></ul></ul><ul><li>Bij-producten </li></ul><ul><ul><li>Mee helpen uitbouwen van semantische hulpmiddelen: thesauri en referentielijsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Invullen van erfgoed-ontologie: cultureel-historisch kennislandschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Profilering: voorloper, spitstechnologie </li></ul></ul>
 17. 17. Resultaten: Processen <ul><li>Activeren van de erfgoedsector </li></ul><ul><li>Netwerking </li></ul><ul><li>Ervaring delen </li></ul><ul><li>Afspraken, harmonisering </li></ul><ul><li>Kwaliteit van erfgoeddocumentatie </li></ul><ul><li>Aanmoediging van erfgoeddocumentatie </li></ul><ul><li>Vergroting van de kennis van het erfgoed </li></ul>
 18. 18. Links <ul><li>Invoermodule kerkfabrieken </li></ul><ul><li>Beheer thesaurus </li></ul><ul><li>Beheer thesaurus (intranet) </li></ul><ul><li>Projectsite </li></ul><ul><li>Erfgoedwijzer (artefacten) – 4.1 </li></ul><ul><li>Erfgoedwijzer (artefacten) – 4.5 </li></ul><ul><li>Erfgoedwijzer (periodes) </li></ul><ul><li>Erfgoedwijzer (plaatsen) </li></ul>

×