DE Conferentie 2005 F. Huysmans

732 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DE Conferentie 2005 F. Huysmans

 1. 1. Het bereik van het verledenWie zijn de gebruikers van digitaal erfgoed?<br />Frank HuysmansSociaal en Cultureel Planbureau Den HaagBibliotheekwetenschap Universiteit van Amsterdam<br />
 2. 2. Oud en nieuw<br />traditie versus moderniteit<br /><ul><li>Nederlandse cultuur: fascinatie voor het nieuwe; weinig affiniteit met het bestaande
 3. 3. het bestaande is weerbarstiger dan we denken</li></ul>het verleden in de toekomst<br /><ul><li>digitalisering: nieuwe mogelijkheden om erfgoed te ontsluiten en presenteren
 4. 4. maar: wie zitten erop te wachten, en wat willen deze mensen te weten komen?</li></li></ul><li>Aanbod en vraag<br />vraagzijde: wie zit waarop te wachten?<br /><ul><li>behoefte aan kennis over de gebruiker
 5. 5. welke gebruikersprofielen?
 6. 6. welke gebruikers zoeken waar welke informatie?</li></ul>onderzoeksproject ‘klik naar het verleden’<br /><ul><li>kwantitatief, grootschalig: gebruikersprofielen
 7. 7. kwalitatief, kleinschalig: zoekstrategieën</li></li></ul><li>Internettoegang en -gebruik thuis<br />snelle verspreiding van internettoegang<br /><ul><li>1998: 16 procent – 2004: 73 procent
 8. 8. jongeren beter geoutilleerd dan ouderen
 9. 9. mannen (iets) beter dan vrouwen
 10. 10. hoger opgeleiden beter dan lager opgeleiden
 11. 11. alle cijfers internet: statline.cbs.nl</li></li></ul><li>Internettoegang en -gebruik thuis<br />breedbandtoegang<br /><ul><li>2002: kwart van de Nederlanders; 2004: de helft
 12. 12. ook hier scherpe verschillen naar leeftijd</li></li></ul><li>Internettoegang en -gebruik thuis<br />dagelijks gebruik<br /><ul><li>stijging van 27 naar 37 procent in twee jaar
 13. 13. duidelijke verschillen naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau
 14. 14. trends zijn conform verschillen in toegang</li></li></ul><li>Belangstelling voor erfgoed<br />resumé<br /><ul><li>internet is het domein van mannen, jongeren en hoger opgeleiden
 15. 15. geldt dit ook voor cultureel erfgoed?</li></ul>eerst: trends in belangstelling<br /><ul><li>‘Cultuurminnaars & cultuurmijders’
 16. 16. bezoek van erfgoedinstellingen
 17. 17. vrijwilligerswerk, lidmaatschap heemkundekringen</li></li></ul><li>Belangstelling voor erfgoed<br />sinds 1995: belangstelling groeiend<br /><ul><li>Ribbens (2002): eigenlijk al vanaf 1945 stijging in belangstelling waarneembaar</li></ul>wie lopen voorop?<br /><ul><li>kinderen en scholieren; opvoeding en educatie
 18. 18. jongere ouderen: 50-64 jaar; 65+ in opkomst
 19. 19. hoger opgeleiden
 20. 20. vrouwen bij bezoek, mannen bij deelname</li></li></ul><li>Belangstelling voor erfgoed<br />en digitaal erfgoed?<br /><ul><li>naar sekse en opleiding lopen patronen voor internetgebruik en erfgoed-belangstelling grotendeels parallel
 21. 21. maar: naar leeftijd juist grotendeels niet!
 22. 22. dwingt je af te vragen: voor wie digitaliseer je het erfgoed, en in welke vorm?</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />negen profielen in erfgoedbelangstelling<br /><ul><li>Nederlandse bevolking 6+ langs statistische weg ingedeeld in negen groepen
 23. 23. vijf groepen met daadwerkelijke erfgoed-belangstelling
 24. 24. vier groepen: incidentele of geen belangstelling</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />vijf groepen (1/3 deel bevolking)<br /><ul><li>allrounders: 4% bevolking (600.000 mensen)
 25. 25. kunstminnaars: 7% (1.050.000)
 26. 26. verenigingsleden: 6% (900.000)
 27. 27. verzamelaars: 8% (1.200.000)
 28. 28. snuffelaars: 8% (1.200.000)</li></ul>overige vier<br /><ul><li>kinderen op gezinsuitje; dagjesmensen; lezers; non-actieven</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />1) allrounders (4%)<br /><ul><li>erfgoedbreed zeer actief
 29. 29. meerdere bezoeken, vereniging, verzamelen
 30. 30. digitaal erfgoed: sterk actief
 31. 31. tweederde man
 32. 32. jongere/middelbare leeftijd
 33. 33. hoge opleiding en inkomen
 34. 34. studenten, werkenden
 35. 35. westers allochtoon</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />2) kunstminnaars (7%)<br /><ul><li>voorliefde voor kunstmusea
 36. 36. bezoeken wel museumsites, rest nauwelijks
 37. 37. m/v-verhouding gelijk
 38. 38. verder zelfde profiel als allrounders</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />3) verenigingsleden (6%)<br /><ul><li>leden vereniging cultuurbehoud
 39. 39. weinig gebruik digitaal erfgoed, maar wel erfgoedbreed
 40. 40. zeer hoog opgeleid, inkomen iets hoger
 41. 41. gepensioneerden (m/v)
 42. 42. autochtoon, minder verstedelijkte gebieden</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />4) verzamelaars (8%)<br /><ul><li>verzamelen van objecten met historische waarde
 43. 43. bezoeken musea en monumenten
 44. 44. digitaal erfgoed: verwaarloosbaar
 45. 45. vutters en gepensioneerden (m/v)
 46. 46. opleiding iets boven, inkomen iets onder gemiddeld</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />5) snuffelaars (8%)<br /><ul><li>zeer vertrouwd met internet, bescheiden interesse in erfgoed
 47. 47. deze groep bevat tweederde van de erfgoed-internetters
 48. 48. jongeren: scholieren en studenten
 49. 49. volwassenen: hoge opleiding en inkomen
 50. 50. vgl. potentieel publiek van archieven (Van Dijken en Stroeker 2003)</li></li></ul><li>Digitaal erfgoed: gebruikersprofielen<br />digitaal erfgoedgebruik naar profielen<br />
 51. 51. Zoekstrategieën<br />plaats van internet in informatiezoeken<br /><ul><li>focusgroepgesprekken met de vijf profielgroepen
 52. 52. internet is eerste bron die men raadpleegt
 53. 53. dient als oriëntatiepunt voor verdere zoektocht in archieven, musea, heemkundekringen, bibliotheken etc.
 54. 54. daarnaast: op de hoogte blijven van ontwikkelingen in erfgoedsector via nieuwsbrieven</li></li></ul><li>Zoekstrategieën<br />specifieke ‘gratificaties’<br /><ul><li>het ‘ontdekken’ (kunstminnaars en snuffelaars)
 55. 55. amusement: vrij surfen (35-)
 56. 56. verzamelen cultuurtoeristische informatie: trips voorbereiden op internet
 57. 57. transacties: cultuurreizen boeken, culturele uitjes plannen, boeken aanschaffen
 58. 58. alleen onder de zeer actieven (allrounders, verenigingsleden, verzamelaars) komt zelf verspreiden van informatie voor</li></li></ul><li>Zoekstrategieën<br />waardering internet - pluspunten<br /><ul><li>gemak: thuis, luie stoel
 59. 59. snelheid
 60. 60. 24-uurs beschikbaarheid, wereldwijd en schier oneindig aanbod
 61. 61. nieuwe mogelijkheden
 62. 62. geen censuur of filter
 63. 63. veelzijdigheid
 64. 64. actualiteit</li></li></ul><li>Zoekstrategieën<br />waardering internet - minpunten<br /><ul><li>onoverzichtelijkheid
 65. 65. zonder zoek- en filtervaardigheden raak je de weg kwijt
 66. 66. oppervlakkige informatie waarvan de betrouwbaarheid moeilijk is in te schatten
 67. 67. beperkte ontsluiting van bronnen
 68. 68. veranderlijkheid van de informatie bemoeilijkt verwijzen naar bronnen</li></li></ul><li>Conclusies en aanbevelingen<br />welke informatie voor welke groepen?<br /><ul><li>ouderen zijn het meest erfgoed-minded, jongeren het meest internet-minded
 69. 69. aanbieden van verschillende informatie voor verschillende doelgroepen ligt daarmee voor de hand
 70. 70. verenigingsleden en verzamelaars moeten nog voor internet worden gewonnen
 71. 71. internet is startpunt voor zoektocht; hiermee rekening houden in info-aanbod
 72. 72. op de hoogte komen en blijven vindt men belangrijker dan delen van informatie</li></li></ul><li>Meer informatie<br />Cultuurminnaars & cultuurmijders<br />scp.nl - f.huysmans@scp.nl<br />

×