De Conferentie 2005 Annemiek de Jong

589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Conferentie 2005 Annemiek de Jong

 1. 1. Preservering the digital heritage<br />UNESCO Conferentie Den Haag, 4-5 nov. 2005<br />Een impressie<br /> Annemieke de Jong<br /> Projectgroep Digitaal Erfgoed Nat. UNESCO Commissie<br /> Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid <br /> adjong@beeldengeluid.nl <br />
 2. 2. Organisatie en programma<br />Nationale UNESCO Commissie, <br />Projectgroep Digitaal Erfgoed<br /><ul><li>Koninklijke Bibliotheek (mede-organisator)
 3. 3. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 4. 4. Nationaal Archief
 5. 5. European Commission for Preservation and Access (ECPA)</li></li></ul><li>Deelnemers<br /><ul><li>‘Memory institutes’ : musea, archieven en</li></ul> bibliotheken<br /><ul><li> Onderzoeksinstituten en universiteiten
 6. 6. Uitgeverijen
 7. 7. Consultants
 8. 8. Ministeries</li></li></ul><li>Vragen / thema’s<br /><ul><li>Selecteren van digitale materialen </li></ul>- WAT: Selectie voor toekomstige gebruikers<br /><ul><li>HOE: Oplossingen voor verschillende typen
 9. 9. Rollen en verantwoordelijkheden
 10. 10. Conclusies / aanbevelingen
 11. 11. Startpunt: UNESCO Charter (2003)</li></li></ul><li>De visie van UNESCO I <br /><ul><li>Digitale objecten zijn alomtegenwoordig, manipuleerbaar, vluchtig, snel te vermenigvuldigen
 12. 12. De eenheid van het document gaat verloren in hyperlinks
 13. 13. ‘Flow’ in de plaats van het voltooide object
 14. 14. Internet bevindt zich in een staat van permanente technologische evolutie
 15. 15. Dematerialisatie: dragers zonder materiële substantie
 16. 16. Delocalisatie: ‘memory’ zonder vaste fysieke plek</li></li></ul><li>De visie van UNESCO II<br /><ul><li>‘Throwaway media’: nieuwe media /electronische documenten zijn fragieler dan oude media, hebben een kortere levensduur, moeten actief worden geconserveerd en periodiek ge-update
 17. 17. Vluchtige formaten:digitale formaten zijn gevoelig voor technologische ontwikkelingen. Digitale content wordt in een nieuwe technologische omgeving onbruikbaar
 18. 18. Voor analoge objecten zijn er de bestaande methoden en technieken van behoud en toegang
 19. 19. Voor het digitale domein is er behoefte aan nieuw beleid, nieuwe praktijken en nieuwe afspraken</li></li></ul><li>De visie van UNESCO III<br />Article 4 – Need for Action<br />Awareness raising and advocacy is urgent <br />Article 7 – Selecting what should be kept<br />Significant objects with a lastig cultural, scientific, evidential or other <br />value<br />Article 10 – Roles and Responsibilities<br />Develop training and research and share experience and knowledge<br />among the institutions and professional associations concerned<br />Article 11 – Partnerships and cooperation<br />Preservation of the digital heritage requires sustained efforts on the part<br />of government, creators, publishers, relevant industries and heritage<br />institutions<br />
 20. 20. Conferentie-sprekers en hun achtergrond<br /><ul><li>Academische wereld</li></ul>MIT/ UvU, UvA<br /><ul><li>Archive consultants </li></ul>Archives & Museum Informatics, Archive17<br /><ul><li>Memory institutes </li></ul> KB, Bibliothèque National de France,V2, Deutsche Biliothek, Swedisch Museum of Natural History, Digital <br /> Preservation Coalition UK<br />
 21. 21. Belangrijke tendensen uit de bijdragen….<br />
 22. 22. William Urrichio (MIT/UvU)<br /><ul><li>Cruciale culturele transformatie gaande
 23. 23. Onine sociale netwerken op basis van gezamenlijke interessegebieden
 24. 24. Participatory culture: collaborative news networks, wiki’s, blogs, open source software, mmorphs, music file sharing etc.
 25. 25. Digitale domein is: User produced, user stored, user distributed
 26. 26. IEDEREEN produceert ‘erfgoed’, vanuit hoge en populaire cultuur
 27. 27. Nieuwe culturele vormen bepalen ons idee van het archief en hoe dat gevormd moet worden
 28. 28. Niet allleen de data bewaren maar ook de interactie, presentatie en informatie over makers en gebruik
 29. 29. Documentatie van het heden gaat verloren als dit soort informatie niet wordt vastgelegd
 30. 30. Bezinning op taak, rol en positie van het archief ‘as a social practice, reflecting social values’</li></li></ul><li>David Bearman (Archives & Museum Informatics)<br /><ul><li>De bronnen moeten worden bevrijd: verbreek de band tussen selectie en bewaren/beheren.
 31. 31. Digitaal erfgoed ‘ecologie’ in plaats van aparte digitale sets erfgoedobjecten
 32. 32. Virtueel erfgoed HOEFT niet geselecteerd te worden om te worden gecollectioneerd
 33. 33. Alles bewaren en beschikbaarstellen via het netwerk
 34. 34. Nadruk op scheiding behoud (storage content) en verschaffen toegang (metadata)
 35. 35. Nieuwe technologische en socio-economische modellen voor erfgoedsamenwerking op wereldwijd niveau </li></li></ul><li>John Mackenzie Owen (UvA)<br /><ul><li>Digitale objecten zijn niet hetzelfde als analoge objecten in digitale vorm, maar het is veel meer : websites, emails, blogs, spam, internet rtv en de processen van interactie met deze content
 36. 36. ‘THE DIGITAL FABRIC OF SOCIETY’
 37. 37. Speciale en goed ontwikkelde erfgoedinstellingen bewaren ‘hoge’ cultuuruitingen en overheids- en wetenschappelijke informatie
 38. 38. Zij zijn ook in staat dit te doen voor digitale vormen, nl. als virtuele musea, digitale bibliotheken en digitale archieven
 39. 39. Maar WAAR wordt dan de DIGITAL FABRIC OF SOCIETY bewaard?
 40. 40. Hiervoor moeten nieuwe gespecialiseerde instituten worden opgericht : heritage repositories
 41. 41. Nieuwe digitale objecten zijn niet te scheiden van het netwerk waar ze deel van uitmaken; traditionele bewaarmethoden niet geschikt; digitale context wordt niet langer gedefinieerd door nationale productie</li></li></ul><li>Memory institutes I<br /><ul><li>Casestudies over eigen en nationale digitale conserveringsprojecten,</li></ul> - Int. Internet Preservation Consortium: (studie naar) bewaren websites <br /> - E-depot KB : een ‘safe place’ voor electronische publicaties <br /> - V2 archief: datamodel voor het capturen van digitale kunst<br /> - NESTOR: digitaal samenwerkingsverband Duitse bibliotheken<br /> - Digital Preservation Coalition: Digitaal erfgoedverband in de UK<br /><ul><li>Ontwikkelen kennis en best practices
 42. 42. Technische en metadata standaarden voor het delen en gebruiken van producten door andere organisaties, interoperability
 43. 43. Shared vocabularies, compatibititeit met andere systemen en ontologieën
 44. 44. Rechtenafspraken, gezamenlijk en met uitgevers/producers</li></li></ul><li>Memory institutes II<br /><ul><li>Bestaand beleid and methodes kunnen met met enige aanpassing worden toegepast op digitale collecties
 45. 45. Sommigen: niets nieuws onder de zon, we hoeven feitelijk niets te leren wat we niet al lang weten: “What comes off the wire has to be able to go back on the wire” (Gary Karp, Sweden)
 46. 46. Anderen: nieuwe categorieën archiefcollecties die nieuwe manier van acquisitie, behoud en beschikbaarstelling vereisen
 47. 47. Onderscheid in traditionele archiefdocumenten (nieuw en oud) en digitale objecten (vanaf het www en vanuit privé-collecties)
 48. 48. Aanbevelingen voor selectieprocedures per categorie
 49. 49. Selectiecomite’s voor overzicht en coherentie digitaal collectiebeleid
 50. 50. Bestaande copyrightvoorzieningen moeten worden omgevormd naar dynamische digitale objecten en de ‘content value chain
 51. 51. Het belang van een gezamenlijke nationale erfgoed agenda
 52. 52. Voorbeelden van geslaagde nationale samenwerkingsverbanden</li></li></ul><li>Twee benaderingenVertegenwoordigers niet-memory institutes:<br /><ul><li>Het digitale domein is niet hetzelfde als de traditonele habitat in digitale vorm
 53. 53. Verdwijnende grenzen
 54. 54. Producent en consument, vorm en inhoud vloeien in elkaar over
 55. 55. Digitaal erfgoed bestaat uit dynamische processen en interactie ipv uit discrete objecten
 56. 56. Bestaat er nog zoiets als ‘nationaal’ erfgoed?
 57. 57. Scheiding aanbrengen tussen ‘preservation’ en ‘access’
 58. 58. De inspanningen van ‘usercommunities’ betrekken: gebruikersparticipatie
 59. 59. Noodzaak tot volledige herziening van de rol, positie en werkwijze van archieven, musea en bibliotheken
 60. 60. ‘Paradigma verschuiving’ </li></li></ul><li>Twee benaderingenVertegenwoordigers memoryinstitutes :<br /><ul><li>Nadruk op techniek, migratie, standaarden
 61. 61. Auteursrechtelijke problematiek
 62. 62. Praktische oplossingen: ‘we moeten toch ergens beginnen…’
 63. 63. Aandacht voor (nationale) samenwerking
 64. 64. Aanpak op (inter) institutioneel niveau
 65. 65. Uitgaan van het traditionele concept van ‘nationaal’ erfgoed
 66. 66. Aanpassingen vanuit bestaande denkkaders
 67. 67. Inpassen in bestaande modellen en processen
 68. 68. De digitale wereld min of meer gemodelleerd naar de huidige praktijk </li></li></ul><li>Zijn deze benaderingen te verzoenen?<br /><ul><li>Gezamenlijke conclusies (laat staan aanbevelingen) konden uit de UNESCO conferentie niet (meteen)worden getrokken
 69. 69. Grote kloof tussen ‘denkers’ over memoryinstituten in het digitale domein en het veld zelf
 70. 70. Impact (en dus ook benadering en oplossingsrichtingen ) van de digitale veranderingen wordt verschillend ingeschat en gewaardeerd
 71. 71. ‘Business as usual’ versus cruciale culturele transformatie
 72. 72. Digitale objecten versus processen en interactie
 73. 73. Institutionele benadering versus wereldwijde benadering
 74. 74. Nationaal erfgoed versus ‘netwerk erfgoed’ ?</li></li></ul><li>Zijn deze benaderingen te verzoenen?<br /><ul><li>Veel voorbeelden van geslaagde digitaliseringsprojecten en samenwerkingsactiviteiten
 75. 75. Archieven, musea en bibliotheken moeten meer tijd nemen voor theoretische reflectie op de aard van de nieuwe media en op hun rol en positie in het bewaren daarvan
 76. 76. Memory institutes kunnen niet op één hoop worden gegooid, noch inhoudelijk-programmatisch, noch geografisch
 77. 77. Meer nationaal en internationaal debat nodig over digitaal erfgoed, tussen vertegenwoordigers van verschillende domeinen (memory institutes, academische wereld maar ook: gebruikers)
 78. 78. Platforms als UNESCO en DEN kunnen dit conceptuele debat organiseren en structureren</li></li></ul><li> Preservering the digital heritage<br />UNESCO Conferentie Den Haag, 4-5 nov. 2005Nationale UNESCO Commissiewww. Unesco/nl/main_2-7.phpCommunicatie en Informatie Digitaal Erfgoed Charter en Guidelines <br />

×