Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DE Conferentie 2004 Riemer Knoop

427 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DE Conferentie 2004 Riemer Knoop

 1. 1. Raad voor Cultuur: visie op eCultuur2 december 2004Riemer Knoop<br />
 2. 2. McLuhan: The fish is the last creature capable of understanding the water<br />
 3. 3. wat is eCultuur?implicaties voor erfgoedmaatschappelijke vergezichtenwat moeten we doen?<br />
 4. 4. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />i.s.m. Michiel Schwarz en Dick Rijken<br />Wat is eCultuur?niet: culturele informatie simpelweg in digitale vorm zettenniet: ‘iets met computers’niet: culturele informatie via het internet verspreiden<br />Hoe moet je kijken?Integraal perspectief op ‘digitalisering’ in de cultuursectoreCultuur als nieuwe culturele arena en praktijkenNieuwe vormen van expressie, uitwisseling en reflectieNieuwe verbindingen tussen culturele domeinen<br />
 5. 5. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Context eCultuur<br /><ul><li> digitalisering
 6. 6. medialisering
 7. 7. beeld/beleveniscultuur
 8. 8. netwerksamenleving
 9. 9. kenniseconomie</li></li></ul><li>wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Drie gedaantes eCultuur: ”van i naar e”<br />1. Informatisering (analoog-->digitaal) in bestaande praktijken<br />2. Culturele innovatie: nieuwe vormen, verbindingen en ‘crossovers’<br />3. Rolverandering culturele organisaties<br />Je gaat de dingen anders doen - en je gaat andere dingen doen<br />Kenmerken<br />- Sector-specifiek én sectoroverstijgend<br />- ‘driehoek’ van de cultuursector: kunsten — media — erfgoed<br />
 10. 10. eCultuur: Cross-overs!<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />CULTUREEL ERFGOED / BIBLIOTHEKEN<br />MEDIA<br />KUNST / CREATIEVE PRODUCTIE<br />
 11. 11. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br /> Kunsten Media Erfgoed<br />1. Informatisering<br />2. Innovatie<br />3. Rolverandering<br />PARADOX: sectoraal beleid inadequaat voor 2de en 3de trap!<br />
 12. 12. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />eCultuur: verschuiving van beleid<br />Van beleid voor ict-toepassing en digitalisering van informatie...<br />... naar beleid voor culturele innovatie in het digitale domein<br />
 13. 13. implicaties voor erfgoed<br />
 14. 14. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Basale veranderingen erfgoed t.g.v. ditigale ontwikkelingen<br /><ul><li> Inhoud
 15. 15. Proces
 16. 16. Publiek</li></li></ul><li>Niet aanbieder maar content centraal<br /><ul><li>bundelen van kennis
 17. 17. versmelting met anderen in netwerken naar: - discipline - soort (museum) - product - regio of crossovers </li></ul>Implicaties erfgoed: Inhoud<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />natuurdatabaseSVCN, schepen, Leidse Poort, MUSIPOude Kerk, Graven op InternetFries verleden, collectieutrecht, IDZOTeylers Adventure<br />.... rolverandering: van eindstation tot medium<br />
 18. 18. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />RMV<br />web<br />RMO<br />web<br />Nat<br />web<br />RMO<br />Essays<br />objects<br />Naturalis<br />Essays<br />objects<br />RMV<br />Essays<br />objects<br />SQL<br />TMS<br />SQL<br />TMS<br />Natuur<br />Data-<br />base<br />Taxon<br />MUSEUM KENNIS.NL<br />Volk.k<br />platf.<br />Nat.hist.<br />platform<br />thesauri<br />1, 2 ... n<br />thesauri<br />1, 2 ... n<br />Archeol.<br />platform<br />thesauri<br />1, 2 ... n<br />gemeenschappelijk thesaurusplatform cultuur-natuurhistorie<br />DEN-CORE/standaards 1-2<br />
 19. 19. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />
 20. 20. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />
 21. 21. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />
 22. 22. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Implicaties erfgoed: processen<br /><ul><li> van spullenbeheer -> naar kennismanagement
 23. 23. belang duurzaamheid en hergebruik
 24. 24. .... interne rolveranderingen: je gaat de dingen anders doen en je gaat andere dingen doen</li></li></ul><li>wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Processen: Digital reference rooms<br />“Van Oldenbarnevelt”<br />TOOLSWATWAAROM<br />betekenissen<br /> interpretaties<br /> recepties<br /> visies<br /> context<br />biografieën<br /> dictionaires<br /> thesauri<br /> encyclopedieën<br /> bibliografieën<br /> catalogi<br /> atlas<br />schilderij<br /> stokske<br /> resten woonhuis<br /> correspondentie<br /> akten<br />
 25. 25. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />
 26. 26. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Implicaties erfgoed: relatie publiek<br /><ul><li> Van bezoeker naar gebruiker
 27. 27. Van consument … naar mede-eigenaar, -actor, -speler
 28. 28. Vraagsturing, vraagtechnologie
 29. 29. Nieuwe aandachtsgemeenschappen</li></ul>->... de gebruiker de content!<br />Kennislink, Cultuurwijzer en Bibliotheek.nl = één service!<br />Combi Het Nationale Experiment ->maatschappelijke activering en community buiding door mediumspecifieke innovatie<br />
 30. 30. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Basale veranderingen<br />
 31. 31. Nieuwe functies / nieuwe betekenissen<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />
 32. 32. maatschappelijkevergezichten<br />
 33. 33. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Waardeketen eCultuur<br />
 34. 34. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />
 35. 35. Gemeenschappendoen het zelf!<br />2000: Conceptontwikkeling: lokale<br /> muziekgemeenschappen maken <br /> hun eigen 3voor12<br />2001: Den Haag als pilot-stad<br />2003: 3voor12 Den Haag online:<br /> 3voor12.vpro.nl/denhaag!<br />2004: Utrecht, Groningen, Overijssel, etc.<br />Rolverdeling:<br />VPRO: gereedschap: online tools om te publiceren<br /> merk: gebruikmaken van het 3voor12 merk<br /> begeleiding: spelregels, workshops, regelmatig contact<br /> autoriteit: VPRO verenigt lokale partijen<br />Lokaal:vrijwilligers: enthousiastelingen uit lokale muziekscene<br /> inhoud: lokale bands, lokale optredens van grotere bands<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />
 36. 36. e-Cultuur waardeketen: betekenisproductie<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />3voor12.vprol.nl/denhaag<br />Jeugdzorginstelling<br />3voor12.vpro.nl<br />VPRO-digitaal<br />Sandberg Instituut<br />NBLC/VOB<br />V2_<br />Kennisnet<br />DEN<br />School(-samenwerkingsverband)<br />Rijksmuseum<br />Haags Gemeentemuseum<br />Commerciële bedrijven<br />Waag<br />vraag<br />interactie<br />aanbod<br />
 37. 37. Met de groeten van Arjo Klamer<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />PUBLIC GOODS PRIVATE GOODS<br />Erfgoed?<br />COMMON GOODS<br />vriendschap, cultuur,<br /> wetenschap<br /><ul><li>delen
 38. 38. bijdragen
 39. 39. “consumptie” = productie</li></ul>“Gegevens worden kennis door omgang (conversation) in gemeenschappen, waardoor die waarde krijgt”<br />“Voorwerpen krijgen betekenis door toe-eigening door gemeenschappen, waardoor ze waarde krijgen”<br />
 40. 40. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Betekenis<br />Infrastructuur<br />Media<br />
 41. 41. nu: culturele instellingen<br />straks: nieuwe allianties!<br />wat moeten we dan doen?<br />
 42. 42. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />eCultuur-advies Raad:<br /><ul><li>Afstemmen informatiseringsinspanningen</li></ul> - kwaliteitszorgsysteem<br /> - digitale duurzaamheid<br /> - gevoel voor verhoudingen<br /><ul><li>Voorwaarden creëren culturele innovatie</li></ul>- eigen beleid formuleren<br /> - R&D-ruimte (Rijksdiensten!)<br /> - taakverdeling DEN/DIVA, koepels, veld, MS<br /><ul><li>Projectbureau, “E-team”</li></li></ul><li>wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Voorbeeld: Museum vraagt naar “eCultuur-beleid”<br />Begin - gebrek consensus over plaats, betekenis en belang van digitale inspanningen - geen zicht op relatie eCultuur en derden - geen kennis van voorbeelden elders - koudwatervrees - irritatie over onmacht acute problemen<br />Einde - als gebruiker inhoud, dan hoef je zelf niet te zoeken - partnerschappen opsporen! - nieuwe oriëntaties - R&D-ruimte creëren - proces, geen project<br />-> eCultuur niet “iets”, maar houding.-> laat jezelf ontdekken, kies mix wie je was, bent en wilt zijn. <br />
 43. 43. Wat niet<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br /> 1. binnen de eigen muren blijven eCultuur doe je nooit alleen<br /> 2. zelf dingen bedenken uw “gebruiker” is al “producent”<br /> 3. naar doelgroepen zoeken kijk naar wat de mensen doen en ga naar waar het al gebeurt<br /> 4. denken dat het bezoek stijgt u bent intermediair, medium<br /> 5. alleen maar “e” willen doen “i” mag best<br /> 6. een afdeling eCultuur opzetten het zit al overal<br /> 7. alles gaan digitaliseren is gevolg van kennisdeling<br /> 8. geen risico willen lopen dat loopt u bij innovatie altijd<br /> 9. kernprocessen herontwerpen innovatie gebeurt op de marges<br />10. haast hebben, mal doen gepaste afstand tot waan v dag<br />
 44. 44. Wat niet<br />wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Dare to Share<br /> 1. binnen de eigen muren blijven eCultuur doe je nooit alleen<br /> 2. zelf dingen bedenken uw “gebruiker” is al “producent”<br /> 3. naar doelgroepen zoeken kijk naar wat de mensen doen en ga naar waar het al gebeurt<br /> 4. denken dat het bezoek stijgt u bent intermediair, medium<br /> 5. alleen maar “e” willen doen “i” mag best<br /> 6. een afdeling eCultuur opzetten het zit al overal<br /> 7. alles gaan digitaliseren is gevolg van kennisdeling<br /> 8. geen risico willen lopen dat loopt u bij innovatie altijd<br /> 9. kernprocessen herontwerpen innovatie gebeurt op de marges<br />10. haast hebben, mal doen gepaste afstand tot waan v dag<br />
 45. 45. wat is eCultuur?- implicaties erfgoed - maatschappelijke vergezichten - wat te doen?<br />Can Do Will Do<br />vs.<br />Evenwicht tussen creatieve exploratie van het digitale domein en gewetens-vol behoud van het bezonkene<br />

×