Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lang leve samen leren  van informatie naar participatie Piet Hagenaars directeur Cultuurnetwerk Nederland 7 december 2010
Vanzelfsprekend? <ul><li>Erfgoedinstellingen leveren een belangrijk bijdrage aan de lerende maatschappij… </li></ul>
Lerende maatschappij <ul><li>Een maatschappij waarin mensen optimaal kunnen leren </li></ul><ul><li>Dit leren geldt voor l...
Twee zaken zijn voor ons wezenlijk <ul><li>Het gaat om de wijze waarop informatie en kennis wordt aangeboden om mensen op...
'Lang leve leren', dus <ul><li>Maar, </li></ul><ul><li>hoeveel aandacht heeft u daarvoor, </li></ul><ul><li>wát leren ze ...
Hoeveel aandacht heeft u voor leren? <ul><li>Tweede monitor Erfgoed Educatie (2009) </li></ul><ul><li>Bijna de helft van a...
Wat en waarom leert u ze… <ul><li>u biedt ze een rijker beeld en een beter begrip van historische verschijnselen en period...
Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>Als bronnen gebruik ik twee publicaties van Cultuurnetwerk Nederland </li></ul><ul><li>D...
Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>Het overdragen van kennis en inzicht en het vergroten van het plezier in het bezoek ...
Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>Beleving en inleving krijgen steeds meer aandacht </li></ul><ul><li>Johan Huizinga (1950...
Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>In de publieksbegeleiding blijft de conventionele rondleiding, de kijkwijzer en de mense...
Leer ik alleen, of leren wij samen… <ul><li>Het delen van persoonlijke verhalen vergroot de interactie met de kennis en er...
Leer ik alleen, of leren wij samen… <ul><li>Van instituut, dat kennis over zijn collecties aanbiedt aan zijn publiek, tran...
Wilt u deze rol blijven spelen… <ul><li>Dan moeten wij vooral investeren in de effectiviteit van kunst- en erfgoededucatie...
en krijgt u die kans ook? <ul><li>In het Regeerakkoord 2010 staat dat de uitgaven aan behoud en beheer van cultureel erfgo...
Afsluiting <ul><li>Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt de totale rijksuitgaven aan kunst en cultuur helemaal n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DE Conferentie 2010, dag 1, plenair keynote 3: Piet Hagenaars, "Lang leve samen leren. Van informatie naar participatie"

885 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DE Conferentie 2010, dag 1, plenair keynote 3: Piet Hagenaars, "Lang leve samen leren. Van informatie naar participatie"

 1. 1. Lang leve samen leren van informatie naar participatie Piet Hagenaars directeur Cultuurnetwerk Nederland 7 december 2010
 2. 2. Vanzelfsprekend? <ul><li>Erfgoedinstellingen leveren een belangrijk bijdrage aan de lerende maatschappij… </li></ul>
 3. 3. Lerende maatschappij <ul><li>Een maatschappij waarin mensen optimaal kunnen leren </li></ul><ul><li>Dit leren geldt voor lerenden en onderwijzenden in dezelfde mate </li></ul><ul><li>Organisaties in zo'n maatschappij bieden medewerkers uitgebreide mogelijkheden voor ontwikkeling en scholing </li></ul>
 4. 4. Twee zaken zijn voor ons wezenlijk <ul><li>Het gaat om de wijze waarop informatie en kennis wordt aangeboden om mensen optimaal te laten leren </li></ul><ul><li>En, er wordt vanuit gegaan dat iedereen leert, niet alleen de leerling, de student, de bezoeker, maar ook u; ook u als medewerker van kennisorganisaties </li></ul>
 5. 5. 'Lang leve leren', dus <ul><li>Maar, </li></ul><ul><li>hoeveel aandacht heeft u daarvoor, </li></ul><ul><li>wát leren ze dan, </li></ul><ul><li>waarom en hóe leert u ze dat, </li></ul><ul><li>leert iedereen, </li></ul><ul><li>wilt u in de toekomst deze lerende rol blijven spelen, </li></ul><ul><li>en </li></ul><ul><li>krijgen we die kans ook? </li></ul>
 6. 6. Hoeveel aandacht heeft u voor leren? <ul><li>Tweede monitor Erfgoed Educatie (2009) </li></ul><ul><li>Bijna de helft van alle Nederlandse erfgoedorganisaties besteedt nul tot twintig procent van zijn werkzaamheden aan educatie </li></ul><ul><li>Het percentage van het budget dat aan educatie wordt besteed is vaak veel lager dan het percentage van de werkzaamheden dat aan educatie wordt besteed! </li></ul>
 7. 7. Wat en waarom leert u ze… <ul><li>u biedt ze een rijker beeld en een beter begrip van historische verschijnselen en periodes </li></ul><ul><li>u ontwikkelt het historisch besef </li></ul><ul><li>u draagt bij aan een verantwoordelijke houding voor de medemens: burgerschapsvorming </li></ul><ul><li>u helpt reflecteren op wie ze zijn, hoe ze zo geworden zijn, wat ze geloven en wat ze de moeite waard vinden: persoonlijke ontwikkeling </li></ul><ul><li>Carla van Boxtel, Pieter de Bruijn, Maria Grever, Stephan Klein en Geerte Savenije in Kleio (november 2010). </li></ul>
 8. 8. Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>Als bronnen gebruik ik twee publicaties van Cultuurnetwerk Nederland </li></ul><ul><li>De ene is Museumeducatie in de praktijk , het trendrapport uit 2008 </li></ul><ul><li>de andere is het pas uitgebrachte boek over museumeducatie: </li></ul><ul><li>Over Passie en Professie, een eeuw publieksbegeleiding in de Nederlandse musea </li></ul>
 9. 9. Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>Het overdragen van kennis en inzicht en het vergroten van het plezier in het bezoek zijn nog steeds de belangrijkste doelen </li></ul><ul><li>Bijna direct daarna volgt het bevorderen van beleving en inleving , dat bijna alle soorten musea – met als toppers de historische en technische musea - belangrijker achten dan in 1995. </li></ul><ul><li>De doelstelling bezoekers bewust maken van bepaalde vraagstukken scoort nu in alle soorten musea beduidend hoger. </li></ul>
 10. 10. Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>Beleving en inleving krijgen steeds meer aandacht </li></ul><ul><li>Johan Huizinga (1950) heeft het dan over de historische sensatie (de dronkenschap van een ogenblik) </li></ul><ul><li>en </li></ul><ul><li>David Hargreaves (1995) – en dan gaat het om de kunstervaring – spreekt over een positief trauma </li></ul>
 11. 11. Waarom en hoe leert u ze… <ul><li>In de publieksbegeleiding blijft de conventionele rondleiding, de kijkwijzer en de menselijke informant in de vorm van suppoost, gastheer of gastvrouw veruit de meest gebruikte werkvorm </li></ul><ul><li>En, bijna alle musea hebben een website, maar het educatief en interactief gehalte ervan is beperkt </li></ul><ul><li>De meeste geïnterviewden vinden digitale media een hulpmiddel voor het overbrengen van informatie, geen vervanging van de ontmoeting met de werkelijke objecten </li></ul>
 12. 12. Leer ik alleen, of leren wij samen… <ul><li>Het delen van persoonlijke verhalen vergroot de interactie met de kennis en ervaringen van de bezoeker </li></ul><ul><li>In een schokkend, confronterend of speels proces van kijken, denken en verwerken kunnen standpunten worden uitgewisseld en nieuwe meningen gevormd </li></ul><ul><li>In erfgoedlessen moet ruimte zijn om de eigen kennis en interesses in te brengen en in dialoog met anderen betekenis te geven </li></ul>
 13. 13. Leer ik alleen, of leren wij samen… <ul><li>Van instituut, dat kennis over zijn collecties aanbiedt aan zijn publiek, transformeert het museum naar een organisatie die de relatie met en de kennis van het publiek zelf als uitgangspunt neemt voor zijn beleid </li></ul><ul><li>Het museum, het archief of welke erfgoedinstelling dan ook, is niet de eenzijdige aanbieder van informatie en kennis maar brengt het gesprek op gang en zorgt voor informatie- en kennisuitwisseling </li></ul>
 14. 14. Wilt u deze rol blijven spelen… <ul><li>Dan moeten wij vooral investeren in de effectiviteit van kunst- en erfgoededucatie, van het kunst- en erfgoedonderwijs </li></ul><ul><li>Door theoretische en praktische kennis samen te exploreren en betekenis te geven in authentieke leersituaties in of buiten de school </li></ul><ul><li>Op beide terreinen dus, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd </li></ul>
 15. 15. en krijgt u die kans ook? <ul><li>In het Regeerakkoord 2010 staat dat de uitgaven aan behoud en beheer van cultureel erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief zoveel mogelijk worden ontzien. Wat betekent dit concreet? </li></ul><ul><li>Zeggen provincies en gemeenten dit ook? </li></ul><ul><li>Door de bestaande regelingen komen kinderen en jongeren daadwerkelijk met kunst en cultuur in contact, iets dat lang niet altijd van huis uit gebeurt, en dat betekent op latere leeftijd een grotere deelname aan kunst en cultuur </li></ul>
 16. 16. Afsluiting <ul><li>Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt de totale rijksuitgaven aan kunst en cultuur helemaal niet te hoog. </li></ul><ul><li>Met name als het gaat om de ontwikkeling van kinderen is het draagvlak voor subsidiëring onder de Nederlandse bevolking zeer groot </li></ul><ul><li>(Motivaction 2010) </li></ul><ul><li>Ondanks onze ondernemingszin zijn wij voor een leven lang samen leren hier afhankelijk van! </li></ul>

×