Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hi̇le deneti̇mi̇ eği̇ti̇mi̇

112 views

Published on

İşletmelerin hileler dolayısıyla gerek performans gerekse maddi kayıpları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmaktır.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hi̇le deneti̇mi̇ eği̇ti̇mi̇

  1. 1. HİLE DENETİMİ Programın Amacı İşletmelerin hileler dolayısıyla gerek performans gerekse maddi kayıpları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmaktır. Hile teorisi Hile türleri ve belirtileri Varlıklarınkötüye kullanımı Finansal tablohileleri Yolsuzluk Hile belirtileri Hileninortayaçıkartılmayöntemleri Hiledenkorunmaönlemleri Hile denetimimetodolojisi Kurumgenelindehileriski değerlemesi Hile denetimiprogramınınoluşturulması Hile denetiminde biraraç:veri madenciliği İç kontrol ve hile arasındaki ilişki Hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerinişletmeye zararları Standartlar Hile denetimiraporlaması Yaşanmış suistimal örnekleri

×