Vai uzņēmumam ir sirds?

880 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vai uzņēmumam ir sirds?

 1. 1. 1
 2. 2. Labdarība  Filantropija = cilvēkmīlestība  Empātija kā priekšnoteikums labdarībai!  Vai uzņēmums var mīlēt cilvēku?Philantropy is the love towards a human being. Empathy is apre-condition for charity. Is a corporation capable of love?
 3. 3. Labdarības nepieciešamība sabiedrībai  Dalīšanās kā ekonomiskā realitāte  Tas, kas vislabākais visiem, ir vislabākais man  Personiskais labums nav iespējams, ja tas ir pretrunā ar kopīgo labumuThe necessity of sharing is an economic reality. What is bestfor everyone is best for you. An egoistic gain is impossible.
 4. 4. Sadarbība ar sabiedrību Korporatīvā filantropija, kā viens no sadarbības ar sabiedrību modeļiem, ir daļa no korporatīvas sociālās atbildības un efektīva metode, kā:  Rast līdzsvaru starp biznesa un sabiedrības interesēm  Sekmīgi integrēt uzņēmuma darbību sabiedrībā  Attīstīt biznesu konkurences apstākļos CSR allows to balance the business interests with those ofsociety. It allows to bond with the public and grow.
 5. 5. Korporatīvā filantropija Korporatīvā filantropija ir mērķtiecīgi uzņēmuma ziedojumi ilgtermiņa programmām, kas:  Risina sabiedrībai būtiskas problēmas  Nav atrautas no uzņēmuma biznesa specifikas, bet gan to atbalstošas  Ziedojums tiek ieguldīts tik pat atbildīgi kā biznesa darījums  Ziedojumam tiek piemērota UIN atlaide 85% apmērāCorporate philantropy should be goal oriented and long-term.It should be significant, integrated and intelligent.
 6. 6. Darbības metode Naudas un “ne naudas” līdzekļi: Vienreizēji naudas Preču un pakalpojumu ziedojumi, granti, ziedojumi, brīvprātīgais izaicinājuma granti, darbs, apmācības, aizdevumi, darbinieku mentorings, telpu, ziedojumi, klientu transporta, aprīkojuma ziedojumi, stipendijas izmantošana. utml.Monetary donations (contributions, grants, scholarships,loans). Other donations (goods, knowledge, infrastructure).
 7. 7. Veiksmes atslēga  Projekts ar ziedojumu uzsākas nevis beidzas  Ziedojuma mērķim jābūt tādam, kas tiešam ir nepieciešams vietējiem iedzīvotājiem – klients atšķir patiesu vēlmi palīdzēt no reklamēšanās  Aktivizēšanas izmaksas un kvalitāte  Jāiesaista vietējie iedzīvotāji  Labdarība vai sponsorēšana?Key is that donation is a beginning, not an end. It has to besincere, valualble and engaging for the local community.
 8. 8. Partneri Partneri korporatīvās filantropijas ieviešanā ir labdarības un citas nevalstiskās organizācijas, kas:  Labi pārzina jomu, kura ietverta uzņēmuma korporatīvas filantropijas stratēģijā  Ir ar labu reputāciju, atklātu darbību  Ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusuCharity organisations are key partners in implementingphilantropy, as they are competent, reputable and transparent
 9. 9. Ar ko piedāvājam dalīties šogad? 1. Reāli projekti ar reālām vajadzībām Visi Ziedot.lv projekti balstās uz aktuālām problēmām sabiedrībā un palīdz rast risinājumu plašam sabiedrības lokam:  Smagi slimiem bērniem un jauniešiem  Vientuļiem sirmgalvjiem  Pamestiem dzīvniekiem (kaķiem un suņiem)  Grūtībās nonākušām ģimenēm  Ārkārtas nelaimes gadījumos cietušajiem  Kultūras un izglītības projektiWhere to contribute? 1. Direct response to needs
 10. 10. Ar ko piedāvājam dalīties šogad? 2. Labdarības kartiņas Uzņēmumiem tiek piedāvāta iespēja iegādāties drukātas un elektroniskas labdarības kartiņas, no kurām visa peļņa tiek novirzīta Ziedot.lv projektiem.Where to contribute? 2. Greeting cards
 11. 11. Ar ko piedāvājam dalīties šogad? 3. Ziedot.lv KIOSKS Pirmais labdarības veikals Latvijā, kurš veido jaunu ziedošanas kultūru un nodrošina 3-pusēju labdarību:  Noalgoti bijušie bezdarbnieki  Preču radītājiem (invalīdiem, vientuļām māmiņām, bezdarbniekiem utt.) tiek nodrošināta iespēja gūt ienākumus  Visa peļņa no pārdotās preces tiek novirzīta portāla projektiemWhere to contribute? 3. Ziedot.lv shop
 12. 12. Ar ko piedāvājam dalīties šogad? 4. Darbinieku iesaiste  Darbojoties kā brīvprātīgajiem  Līdzdarbojoties projektos sava uzņēmuma iekšienē (vācot mantas, ziedojumus algas dienā, veidojot pārtikas pakas utt.)  Ziedojot savas zināšanas, iemaņas radot meistarklases, nodarbības u.c.Where to contribute? 4. Employee involvement
 13. 13. Ja nebūtu labdarības...  Matīss arī septīto dzimšanas dienu sagaidītu guļošs  Laura nekad nedzirdētu māmiņas balsi  Annelaine pusaudžu gadus pavadītu piesaistīta ratiņkrēslam  Zanīte ik dienu mocītos neskaitāmās krampju lēkmēs  Iļja nekad nezinātu, ka tumsas pretstats ir saules gaisma  Patriks nesvinētu savu pirmo dzimšanas dienu  Vēl simtiem bērnu netiktu piepildītas cerības atveseļoties...In a world with no charity, many issues would still remainunsolved.
 14. 14. Ja nebūtu labdarības...  Ik mēnesi jaunas mājas neatrastu vismaz 40 suņi un kaķi  Siltu zupu ik dienu nesaņemtu 70 bērni no Latvijas mazpilsētas  50 smagi slimu bērnu ģimenēm nebūtu auklītes  100 ģimenes krīzes situācijās paliktu vienas bez palīdzības  Sirmie kordiriģenti, sportisti, aktieri un pat Triju zvaigžņu ordeņu kavalieri nesaņemtu atbalstu  Netiktu piepildīti 14 nedziedināmi slimu bērnu sapņi....In a world with no charity, many issues would still remainunsolved.
 15. 15. Paldies!Ziedot.lv – viegli palīdzēt grūtā brīdī! www.ziedot.lv ziedot@ziedot.lv 67289339

×