Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Council 7 appendex

423 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Council 7 appendex

 1. 1. Appendex 7Mythal tax (Zealtum) Jeg vil gøre opmærksom på at fra den 20-12-1385 vil det koste20 gold om måneden at få de effecter som er blevet tilladt for den rank man har. Hvisman vil vise at man har penge kan man købe sig adgang til effecter der ligger overden rank man har. det bliver 10 gange så dyrt hver gang man vil gøre det. Mange afdisse effecter har været gratis over disse 4 måneder. Det skal også noteres at dermenes 20 gold per måned med det udgangspunkt at twilight køre på dobbelt tid, såhvis man er i twilight vil det svare til 10 per måned.Effecter vil blive fordelt på følgende måde fra den dato:Mithril Time StopAdamant True SeeingPlatin Magic missileGold Flight of The DragonSilver detect poison, Silver Owls wisdom, Foxs cunning, Eagles splendorSteel Inflict Minor Wounds, Steel Shroud Of UndeathCopper Prestidigitation, Copper Message (10 mile range travel spell 1 mile perround)Bronze Mending, Bronze Bulls strength, Cats graceOre Endure Elements, Ore Alter BreastVampire Legion Greater Magic Weapon (+5 enhancement), Magic vestment (+5enhancement), True StrikeCitizens (steel veterans) Bone Armor 1st (40hp +7 natural armor)Athkatla salvage.(Julius) Sælg og salvage alle bygninger hentet fra Athkatla, medundtagelse af Waukeens promenade der kommer til at indgå i byplanlægninsprojektet. Værdi: højst 10 million og vil give Undeath Athkatla et courthouse. Dissepenge kunne meget passede bruges til at reparere Waukeens promenade. (Som er etwonder der giver bonuser til alle eksisterende traderoutes.)Dragonwell Aid.(Julius) Dragebrønden har lidt stor skade efter Selunara Enklavetramponerede denne. Dette er til stor skade for alle kult celler, og en undsættelsespakke må straks sammenskrues. Verdenen har nu for alvor fået øjnene op fordragebrønden, og de har brug for tilskud til at sikre vores mulighed til fortsat at skabedracoliches. Jeg foreslår 5 millioner øjeblikkeligt og 1 million om måneden herefter.Vi er den mest vellykkede kultcelle, og det må være på sin plads at vi støtter dem dergjorde hele dette eventyr muligt.Tethyr infiltration fond.(Julius) Tethyr er begyndt at fabrikere nogle hidtil usetekonstrukts. Det lader til at de kan bygges i store antal, til små penge. Vi bliver nød tilat vægte et overvågnings program mod vores tydeligt aggresive nabo. Jeg siger somgeneral, at vi bliver fanget med bukserne om anklerne, hvis vi ikke sørger for at væregodt informeret om den forestående konflikt. Mærk jer mine ord, Thetyr VILinvadere når de har fået store nok hære.Udøde heste til vores legioner.(Julius) Vores sorte drageridder legioner kunne 1
 2. 2. Appendex 7forbedres ved at udstyre disse med heste. Hvis alle legioner ville blive udstyret medudøde heste der ikke var craftede ville det blive 3 millioner. Vi ville få en langt mereversatil styrke med enorm slagkraft.Buer til de nye legioner.(Julius) Vi har netop animeret en masse nye tropper. Allemine erfaringer med tropper der er udstyret med buer er positive. Det giver en enormtaktisk fordel på slagmarken. Med de nye udsigter til at en yderligere konfrontationmed Thethyr vil opstå, vil jeg opfordre rådet til at afsætte penge til at udstyre de nyelegioner med buer. Alt efter hvad der sker i Oryndol kampange vil beløbet blive etsted mellem 5-10 millioner.Udvidelse af våbenproduktion.(Jack) Man kan jo se på tallene at vores militær erved at blive ekspanderet med alt hvad vi kan, hvilket er en fremragende ting, menderfor er det også nødvendigt at udbygge vores våbenindustri. At placere 5 millioner isubsidier til øget minedrift og smedjer skulle kunne varetage den øgede efterspørgselså vi holder handlerne inden for statens rammer.Shoon must die / be exposed.(Jack) Efter at have set et par umådelig mægtigeassassins i aktion i Denehir episoden mener jeg vi bør kraftigt overveje at hyre dissetil at gå efter Shoon. Disse er Artamis og Jaraxel(sp?) og de overlevede min spellfire!Da shoon er i en elverform vil han være svagere mod gifte og andre angreb, og hvismuligt kan disse assassins måske få kroppen med tilbage til Twilight med Shoonssjæl indeni.Tilbud til køb af hellige bygninger.(Jack) Jeg, Prins Jack, tilbyder at opkøbe statenshellige bygninger i form af templer osv, så vidt jeg ved drejer det sig om 15,5mil.Salget skulle betales med 10,5mil og indfrielsen af statens gæld til undertegnede på5mil. Dette betyder 10,5mil i statens kistebund plus en gæld mindre at skulle afbetale.Ærkebiskoppen har allerede sagt god for et muligt salg, men har ikke de fuldebeføjelser til at udføre sådan en handel.Ban vampirespawns in private hands.(Julius) Jeg har løbet igennem deinformationer vi har på vampire spawns. Det er for mig soleklart, at skødesløsomgang med disse, kan føre til katastrofale konsekvenser. Deres inkubations periodeer kort, og når først der er kommer en mindre gruppe af disse, vil de sprede sig somen steppeild i løbet af timer. Deres destruktions potentiale er enormt, og kan rydebyer med lethed. Det er derfor mit forslag, at INGEN privat person må eje et såfarligt våben. Dette er et forslag jeg på det kraftigeste anbefaler bliver effektueretmed tilbagevirkende kræft. Alle vampire spawns vil blive konfiskeret og brændt.only responsible positions May use vampire spawns.(Julius) jeg foreslå at brugenaf vampire spawns kun kan ske igennem en general eller en kejser.Nobodys perfect.(Julius) jeg foreslår at en general skal hav autorisation af rådet til atbenytte vampire spawns. Et såkaldt "blå stempel" fra rådet.Tilbagebetaling af Lån.(Soren) Vi har stadigvæk to lån, Waukeen og Corthalalånene, som vi ikke betaler af. Dette betyder at vi betaler renter på begge lån hvermåned, uden udsigt til at kunne sænke denne betaling. Optimalt set skulle vi sætte 2
 3. 3. Appendex 7betalingen op, f.eks. til 2 millioner om måneden så vi både betaler renter og betaler afpå lånet. Men jeg foreslår at vi som minimum vælger at lægge en tilbagebetaling ihvert på 5 millioner, enten her og nu, eller alternativt over 5 måneder. For dem derovervejer om dette er en fornuftig måde at bruge pengene på vil jeg minde om at detsænker det der skal betales i rente med 2% af det indskudte beløb per lån per måned,således at vi får et sikkert tilbagekast på 2% af beløbene så længe lånene varer.Vampire guard (Leon) i bring before you a suggestion to increase The Security ogour rapidly growing cities. I propose that every developed City in The nation excepttwilight, gets 100k Per month to pay for a Vampire guard of up to 200 vampires atmost, Per City. The cities must then themselves pay any extra fees. Creating aVampire costs 10k gold, The told Can be used for this purpose in The first couple ofmonths.budget animation (maltek) we are threatened with war against a nation with fargreater numbers. We cant postpone this any longer we must add to our permanentbudget 200 gold per crafted legionare for animation and standard weapons and armor.This will streamline the production of this equipment, we cannot wait for months forarms and armor if the union attacks.the Legion Gem (Osith) with the much appreciated help of the netheril wizards, thefeyri, dormus mortus, the priests of oghma, and the necromantic lore aquired byprince Soren from the boneyard, I have developed a new type of enchantment for anonyx gem. In short this gem requires the user to be able to command 100 legionaresand it enhance the user to command 1.000 legionares. The price will be 50k per gem.I propose we abolish the 100 controllers and instead buy 1 gem per legion and hire 1more fitting capable commander per legion, for every legion we have. Economicallyit is worth noting that our current controllers use equipment worth 150k, this proposalif agreed on will earn the nation nearly 15 million in gold and cost less then half.Research (Osith) I propose a 5 million gold investment into further research ofcontrolling the undead, we believe that undeads that are already under control can becontrolled on an even more massive scale.National mint (frank) we have been a nation now for a year. We lost the ability tomint coins when we lost athkatla. I want us to build a new mint in twilight and I wantus to make an entirely new type of coin system for gold. I want a gold coin to benamed a dragon, and I want it minted with the image of this council seen from aboveon one side, and belagos on the other.I propose a mint worth 5 million goldTightening the defenses (21-31 mio.) (Julius, Kassander, Soren (Anamander))Jeg foreslår en udvidelse af Julius forslag om en mur af træ i det sydlige ShiningPlains. Udover en mur (fx af træ til 11 mio. som Julius selv foreslog) foreslår jegopførsel af 2 citadels til 10 mio. på strategiske steder som ellers er stærkt truet afUnion of Life:Ioma (Pimicos koloni) miner værdifulde arcane crystals som både prins Julius og 3
 4. 4. Appendex 7prins Jack har stillet forslag om anvendelsen af. Denne koloni er stærkt truet og jeghar fået indskærpet fra både Anamander og Soren Pimicos at forsvaret bør udbygges.Ankhapur (vores vassal) ligger i Lake of Steam og er efterhånden i overhængendefare for at blive slugt som den næste udvidelse af den hastigt ekspanderende union. dehar krav på vores beskyttelse og mangler et citadel. Hvis vi ikke forsvarer detteområde taber vi en vassal og vigtige handelsruter plus at Unionen styrkes endnumere.Dette bringer forslaget op til en samlet pris på 31 mio, men jeg mener i lyset af denøgede trussel sydfra at det er en nødvendig investering.Alternativt kan vi opføre castles til hver 5 mio. Det bringer forslaget ned til en pris på21 mio.Dette forslag opstilles i fællesskab med Soren PimicosResearch: Arcane crystals.(Kassander)Disse krystaller er allerede nævnt af prins Julius, der ønsker at støtte vores allieredemed dem. Det lader til at de virker som små mini-mythals, der tillader brug af arcanemagic i deres nærvær trods spell-plagen. Det er et ekstremt interessant stof, som vibør forske mere i for, som prins Jack også har argumenteret for, at udbygge voresvåbenarsenal. Jeg foreslår et forskningsprogram på 5-10 mio. i arcane crystals. Detteforslag går naturligvis i tråd med en styrkelse af forsvaret af Ioma hvor krystallerneudvindes.Udvidelse af spymaster-budgettet.(Kassander)Spymaster-posten har fået rigtig mange opgaver i den seneste tid. Tre store hovedmåler at holde øje med Graveyard Kingdom of Man, at destabilisere Shoons position ogat infiltrere Union of Life. med kun 400,000 guld om måneden er det nærmest enumulig opgave. Jeg kan se at prins Julius efterspørger infiltration i Tethyr mens prinsJack beder om indsigt i deres militær og troppebevægelser og ønsker at afsløreZellanora som Shoon. Jeg kunne ikke være mere enig, men jeg mener at voreshidtidige indsats har været spredt fægtning. Vi har betalt Twisted Rune uden at sekonkrete resultater eller vi har klattet pengene væk på de 3 store opgaver uden at havetilstrækkeligt med ressourcer til at løse dem ordentligt.Jeg kan informere om at vi allerede er i fuld gang med at infiltrere Tethyr ogforventer at have konkret viden at fremlægge til næste rådsmøde. med hensyn tilZellanora/Shoon har jeg iværksat initiativer til at underminere hans magt i Unionen.Men der er brug for langt mere omfattende budgetter hvis opgaven skal løses. Ladvære at betale andre for at gøre arbejdet, vi kan løse det bedre og billigere selv: udvidspymasterens budget til minimum 2 mio. om måneden hvis ikke mere.Som et sidste eksempel på hvor underfinancieret posten er kan jeg pege på at 5 mio.af de 30 mio. der blev bevilget generalerne til Oryndoll kampagnen er gået til atgeneralerne SELV har måttet indsamle viden om Underdark og Illithider - tilmedviden som jeg som spymaster i en vis udstrækning allerede har ligget inde med ogkunnet tilbyde ganske gratis. Det er spild af vores militære ressourcer at vi i den grad 4
 5. 5. Appendex 7underfinancierer vores efterretningstjeneste!Der ligger ingen kritik af den pågældende general i den sidste udmelding, den tjenerblot som et eksempel på at vi kan gøre det billigere og bedre hvis vi ofrer flere penge,der hvor de køber mest information. Jeg lover så til gengæld som spy master atunderrette vores generaler løbende.Ligeledes kan jeg forstå på diplomaten, Jorlain, at hans post intet budget har. der er idenne sammenhæng naturligvis tale om mindre beløb end til afholdelse af felttogeller international spionage, men jeg kunne foreslå en udvidelse af budgettet fordenne post med fx. 150,000.Forslag til ændring i efterspørgeles politik! (Blue) Vi har en udmærket Economist(Soren). Der helt sikkert kan tage sig af problemer som:Jorlains: Tilbagebetaling af personligt lån, Athkatlas befrielse: efterspil, Denehir-episoden, Sorens: Tilbagebetaling af Lån, Kassanders: Udvidelse af spymaster-budgettet. Jeg ved selvom forslaget ikke er opstillet at Prins Jack også har etpersonligt lån til Mercanica. Jeg vil derfor forslå at Soren igennem sig Economiststilling for magt til at afslutte sådan sager, medmindre han mener at det ikke drejersig om tilbage betaling af lån eller erstatning af tab i statens tjeneste (Krig eller hvisangreb finder sted på Mercanicas jord). Det vil sig at Soren selvfølgelig ikke skaltage sig af investeringer, handler eller lignede.Propaganda security (Zealtum) It has come to my attention that several universitiesand other struktures of knowledge have been built resently. While I dont mind theoppertunities for research I do object to the fact that we have no regulation in thisarea yet. We are currently on the brink of war, and we cannot afford to have apopulation that is schooled to think too much. I propose we make it a crime toquestion the teachers and we make it a crime to teach any other civics then the oneswe currently use. And I propose that we make it a crime to teach anything unpatriotictowards the nation. Also I believe that divination should be largely avoided in anycontext of study and should not be taught.If passed I believe this will minimize the negative effect these institutions will haveon our nationwide propaganda.Animation Mythal (Zealtum) I have been researching Mythal magics with assistancefrom the Feyri to device the cheapest one possibility for animation. My result is aMythal that will cost 12 million to build and raise. It will have a range of 1300ft.Radius. It will create a prevalent Desecration effect and allow for the Casting ofPlague of undeath, sufficient times per day. I propose that the Council Consider thepossibilities of raising such a Mythal in Shadow. As we noticed from salvagingAthkatla our economy suffers when access to twilight is denied. I would also suggestthe we consider building such a Mythal in Ormath in the future. We should keep thetax in place for these mythals 20 gold per corpse to be animated. Howeverconsidering our nations defensive needs in the near future Im changing my proposalto a Mythal worth 15 million gold or more if the council would grant it. The Mythal 5
 6. 6. Appendex 7is to be constructed in Castle gate instead, and the additional 3 or more million goldwill go towards defensive effects.Military might.(Jack) Foreslaget lyder nu at der tages et lån på 100 millioner af ensamlet fund fra mortus, firecam, Balthis, Roenall, Baldur. Kravet til lånet er atpengene skal gå til forsvar af nationen. 42,5% skal gå til Craftere, 57,5% til BlackDragonknights, Controllere eller andre udgifter. Dette vil give precis 100 legioner ommåneden.Hemmeligt politi. (Blue) Mine kære med prinser, jeg har længe haft vores ognationen sikkerhed i tankerne og de seneste begivenhed og tidligere: Nationaldestabalizing event, Propaganda security, Shoon must die / be exposed. Haroverbevist mig om at ude fra kommende magter gennem sig i mellem Mercanciasbefolkning, hvor de forsøger at skade nation. Det er derfor, at jeg vil forslåoprettelsen af en særlig orden, der kan holder øje med befolkning. Denne orden vilbestå af psions og andre kyndige, der vil kunne finde et hvert spor af disseMercancias fjender! Denne orden efter mine beregner vil kun koste omkring 3,6million at oprette og holde kørerne i år. De følgende år vil orden selvfølgelig blivebilligere.Demon forgemaster of Mercanica.(Blue) Der bliver snakket så meget om meremiltær for tiden, men ikke meget om bedre miltær, men det ene behøves ikke atudelukke det andet. Jeg har et forslag til hvordan vi kan få flere om bedre miltær påengang. For at hidkalde dæmoner skal der bruges ofre og som betaling for servicerydet af såkaldte væsner fra Abyssen kan ofre også bruges. Derfor vil jeg forslå atrådet giver mig lov til at hidkalde en tjener af en Abyss lord, hvor en aftale om våbenog rustning besat af dæmoniske krafter i mod betaling kan sættets i værk. Normaltville denne slags våben og rustning have en minimal chance for, at give brugernæsten ubetydelige problem, men da Mercanica hær bestå af udøde og vi selvfølgeligholder aftalen med samarbejdes parter. Ser jeg denne mindre problematik for løst.Efter mine beregning vil det endda være billigere end at producere magiske våben ogrustning. Det giver os samtidige en mulighed for at rekrutterer nye udøde soldater ogtjenere uden denne indsmugling af lig over grænsen. Jeg er blevet forslået at en rækkekirker til udvalget Abyss lord kan stå for hidkaldelsen af de nødvendige dæmoner.Jeg vil forslå SessInnek, der er guder for øglemænd og slangfolk eller Grazzt, der eren af de mægtigske Abyss lords og Feyri allierede. Disse kirker vil sikkert ogsågerne hjælpe med opførelsen og ofring til deres gud. Projektet regnes for at koste 2,5mil per legion med speciel våben og rustning. Plus prisen for eventuelle kirker.Ofrene til dette projekt er allerede klaret i gennem den slavehandel, som Mercanicagivet grønt lys for.Legionnaire Research. (Soren) We are using an increasing amount of resources toanimate large numbers of legionnaires, and proposals have been made to expand thiscapacity. As the size of our army increases, the relative benefit of an investment willbe lower. As such, we should consider researching improvements to the legionnaires 6
 7. 7. Appendex 7themselves. An investment of 5 million should be enough to research somedevelopments focused on formation fighting.Repairing Wonders. (Soren) We have two wonders that are currently in anincomplete state. The Pantheon is incomplete, and lacking 5.7 million. WaukeensPromenade has sustained damage totalling 23 million. Waukeens Promenade hasbeen taken care of through other proposals. As such we should set aside 5.7 million tofinish the Pantheon.City development plan. (Julius) Jeg foreslår en storstilet byudviklingsplan.Indvandringen af folk til byerne er så småt ved at aftage i fart. Men med en god solidbyudviklings plan der vil garantere at alle byer i Amn-Mercantia og The Shinningplains bliver udvidet i et passende omfang. Yderligere data vil blive ledig et stykketid før mødet.100 million pimicos Loan (demand: 1 citadel, atleast 10k troops at all times on Ioma)(All money must go into development)22 million: 13 Developed cities all get promenade-2 that have23 million: Repair Waukeens promenade7 million: Develop Onyxia + Promenade10 million: Mage Academy Shadow and dread academy shadow8 million: City next to hillsfort keshla between the two great hills with promenade8 million: City next to castle gate, on the old mercantian side with promenade5 million: monuments I byerne der bliver improved.2 million: monestaries i Esmeltaran.5 million: keeps til Shilmester south området5 million: Research Organized markets5 million: Irrigation af shinning plainEt bæredygtigt halvdrage befrugtnings program. (Julius)Befrugtningsprogrammet er en en succes, en bragende succes, faktisk er det så stor ensucces at over 70.000 kvinder bære rundt på en fremtidig halvdrage, eller allerede harfødt en halvdrage. Det er så stor en succes at staten nu betaler over 14 millioner ommåneden til projektet, og der er ikke umiddelbart udsigt til at de tal stopper.Successen er et enormt dræn på statskassen, og jeg foreslår en alternativ plan.Ydderligere data vil blive fremført et stykke tid fær mødet.100 million Jystev loan (Demand one breeding temple in all developed cities)Make one breeding temple per city: 5 million each, 80 million with 16 cities, CitadelIoma: 10 million, Upgrade Castle gate to Citadel Gate 5 millionKeeps on the shinning plain 5 million, Also at most 5.000 nobles per month can beimpregnatedUnion-politik: (Jorlain) Jeg vil gerne præsentere min seneste ide: F.N.O.F. EllerForende Nationer for Overlevelsen af Faerûn. -navnet kan naturligvis diskuteres, menideen er tilstede. Det er et symbolpolitisk ærinde jeg her er ude i, hvor jeg vil bedenationer om at indgå i et ikke-forpligtende, symbolsk fællesskab med os. Indtil videre 7
 8. 8. Appendex 7har jeg haft positive tilbagemeldinger fra følgende nationer(og nogle har jeg haft itankerne, hvor jeg håber/antager de vil deltage): Graveyard Kingdom, Turmish,Nelanther Øerne, Thay, Sembia, Moonshae, Impiltur, Darkhold, Dragonwell,Anauroch og Threskel. Derudover har jeg haft en smule kontakt til Darkhold somligger på vejen mellem Anauroch/Dragebrønden og Graveyard Kingdom of Man. Deter mit håb at de kan overtales til at lade fortiden med Zhentil Keep ligge og at de villade sig overtale til at deltage i unionen. Ideen er at sende et kraftigt signal til de justopståede unioner andetsteds på Faerûn om at vi i Amn-Mercantia også har allierde ogi øvrigt ikke er de eneste der har tiltro til vores sag om at redde Faerûn fra den sikreundergang. Samtidigt kunne vi være så heldige, at et par vigtige individer i de andrenationer rent faktisk stiller sig selv det spørgsmål: "Hvad mener de med Overlevelsenaf Faerûn?" og måske kunne vi vinde et hjerte eller to ad den vej. Det kunne eventueltsætte os i en fordelagtig magtposition da det jo ikke sikkert de er bevidste om ataftalen ikke indeholder et militært aspekt. Dette projekt er af et omfang hvor jegmener Dragerådets mening har relevans - min titel som Udenrigsminister sætter migmuligvis i stand til at forsvare iværksættelsen af et sådant projekt, men grundetomfanget mener jeg det kun er rimeligt at høre stemningen i Dragerådet forinden. Etmindre budget til ekskveringen af dette prestigeprojekt bør også komme på tale, hvisDragerådet finder ideen spændende. Udgifterne kan være alt fra transport og mindregaver, til større projekter som opbygning af infrastruktur, fester for at glæde en regenteller lignende. Da projektet er i en ekstraordinær størrelse og jeg derfor bederDragerådet om at ytrer en holdning, mener jeg samtidig at det budget der ertilgængelig for den siddende Udenrigsminister ikke bør anvendes på ovenstående -det ville stille store dele af forslaget som propositio absurdum.Tilbagebetaling af personligt lån:(Jorlain) Da staten nu tjener et tårnhøjt og solidtbeløb hver måned, samt den ekstra indkomst vi fik fra Athkatla og den forventedeindkomst vi håber at få fra Oryndoll, mener jeg det er på tide at jeg får tilbagebetaltde penge jeg i sin tid lånte staten, da staten var i betalingsnød. I alt skal tilbagebetales4.000.000 gp.Aid for Dragonwell:(Jorlain) Da Dragebrønden er fuldstændig ødelagt, mener jeg vibør tager yderst voldsomme tiltage for at genetablere dele af det tabte. Beløb ogfaktisk handling bør diskuteres omsonst i rådet, men jeg forestiller mig vi støtter medbåde militær og økonomi. Eftersom Dragebrønden er totalødelagt og efter en samtalemed Vargo Kent, fik jeg det indtryk at absolut alting kan hjælpe.Jeg vil starte forhandlingen med et udgangspunkt der hedder 1.000.000 gp nu og hertil genopbygning, samt 250.000 gp om måneden i bloktilskud.Derudover synes jeg vi skal sende 5 legioner mere, samt sende 10.000 udødearbejdere til at hjælpe med genopbygningsarbejdet. De 10.000 arbejdere kunne evt.være et slags udlån eller vi kunne fratrække dem fra de penge vi muigvis kommer tilat donere til sagen.Defending Tultana:(Jorlain) Da Sellunara snart angriber Tultana, mener jeg det er af 8
 9. 9. Appendex 7aller yderste nødvendigt at vi griber ind. Jeg foreslår vi som råd formulere enstorstilet redningsaktion og sætter ind med alt hvad vi kan. Dracoliches, så mangethreskel-mounts som muligt, samt vores kultister. Derudover mener jeg vi skaltilbyde shadovarerne så fordelagtige vilkår i Twilight som muligt, skulle detkatastrofale ske at Tultana falder. En dristig plan for at ødelægge Sellunara erallerede iværksomsat, men vi har behov for en langt bedre økonomisk og militærtfunderet plan, hvis vi skal have rimelige chancer for at ødelægge dette enklave.Athkatlas befrielse: efterspil(Jorlain) I lyset af at Athkatlas befrielse var enbragende succes, mener jeg det kun rimeligt at få en tilbagebetaling af de midler jegpersonligt brugte og betalte for at finde informationen som ledte til Athkatlasbefrielse. Udgifter lød på en dykkerklokke, et instrument som jeg anvendte iforbindelse med nærstudiet af den quasi-mythyl der ligger over Athkatla. Den har enværdi på 500.000 gp som jeg gerne så udbetalt kontant til min person.Denehir-episoden:(Jorlain) I lyset af den voldsomme begivenhed som fandt stedpraktisk talt indenfor Amn-Mercantias grænser, beder jeg Rådet om en refunderingaf de tab jeg led i forbindelse med denne horrible guddoms nederdrægtige ogfuldstændigt uprovokeret brug af magt. Episoden kostede mig desværre 4 threskelmounts, som jeg mener falder under vores akt om erstatning i tilfælde af tab afejendom i funktion som prins, hvilket var tilfældet, da både Prins Jack og jeg selvoplevede episoden på nært hold. Mod denne erstatning skal dog indgives, at tabeneikke var uden grund. Prins Jack og jeg selv opstøvede adskillige interessanteinformationer i forbindelse med affæren, som uden tvivl kan få en relevans for statenpå sigt. I alt beder jeg om et kontant erstatningsbeløb på 1.000.000 gp for tabet af 4threskel mounts. Derudover blev Prins Jack kraftigt såret under kampen mod Drizzt,som resulterede i en regning på 500.000 gp. Dette bør naturligvis også tilbagebetalesham.Opkøb af infrastruktur i Lharast:(Jorlain) Da det er uden fortilfælde at en vital delaf en, i Amn-Mercantia beliggende, bys infrastruktur ikke er ejet af staten, mener jegdette er noget der skal rettes op på. Jeg opfordrer til at staten opkøber den resterendedel af kloaken i Lharast, så der igen er orden i sagerne og underlig præcedens ikkebliver skabt på dette område. I alt er købesummen 4.000.000 gpAt vinde hjerterne på Faerûn(Jorlain) Jeg besidder en viden om en hændelse, somjeg mener vi som nation potentielt kunne kapitalisere politisk på. Det drejer sig om enanseelige mængde flygtninge, som i talende stund emigrerer fra en mindre bystatsydpå kaldet Tashalar. Disse individer frygter for deres sikkerhed grundet the Unionof Lifes stigende indflydelse i området - et emne vi i øvrigt bør overveje at diskuterei rådet apropos. Jeg forestiller mig at vi som nation træffer en bestemmelse som viservores imødekommenhed overfor disse flygtninge og sørger for deres sikkerhed underderes rejse. Hvis vi bliver enige om at sikre deres rejse, mener jeg det er relevant at vii den udstrækning anvender midler til at bruge hele situationen som propagandaoverfor resten af Faerûn - måske især de nationer som for øjeblikket ikke er vores 9
 10. 10. Appendex 7erklærede fjender, men måske heller ikke ligefrem ser på tingene som vi gør. Noglenationer som vi potentielt kunne overbevise til at handle med os, eller endda til atindgå i en union eller anden form for fællesskab. Et åbenlyst spørgsmål rådet sikkertvil stille, er hvorfor vi skulle vælge at hjælpe netop disse mennesker, fremfor såmange andre individer som uden tvivl også er i nød rundt om i verden? Mit svar ersimpelt: en stor del af disse individer er præster og præster mener jeg aldrig vi kan fåfor mange af i nationen, da deres magi som bekendt stadig virker. Jeg har alleredelagt grobunden for at disse individer skulle vælge at søge mod Amn-Mercantia,fremfor så mange andre steder. Jeg har som statsmand vist min velvilje overfor disseindivider, og dermed lagt ideen om en indirekte invitation ud til fortolkning blandt deflygtende, ved at overdrage kirken til den guddom som de tilbeder, til dem somhelhed, sådan at kirken selv står som ejer af kirken. Omend det har kostet de 5millioner en kirke i den størrelsesorden nu engang koster, mener jeg bestemt at detkan blive pengene værd. Dog vil jeg på det kraftigste opfordrer Dragerådet til atfølge op på de forberedelser jeg som nævnt allerede har gjort mig, ved at stemme forat assistere disse individer med at nå netop vores nation og flytte ind i den. Dette kangøres ved hjælp af et par tiltag: For det første mener jeg vi bør overveje ideen om atudnævne alle de gejstlige der måtte være i de flygtninges rækker til adelige, som vi isin tid gjorde det med slangefolk. Det skal dog understreges at det naturligvis kungælder deres præster og altså ikke de andre folk der måtte være i følget. Da helefølget ikke består af præster, er der altså kun tale om et begrænset antal individer.Derudover vil jeg vove den påstand, at den retning præsterne vælger at gå, vil væreden retning langt størstedelen, hvis ikke hele følget, vælger at vandre. Hvis de fårviden om at de kan vandre til Amn-Mercantia og sikre sig en fordelagtig position isamfundet, er det mit håb at det kan virke som et kraftigt incitament til at vælge atbosætte sig i netop vores land. For det andet tror jeg at en form for beskyttelse underderes rejse, vil have en positiv indvirkning på deres opfattelse af vores nation. Hvis vivælger at sende eksempelvis 5 legioner til at sikre deres fortsatte vandren fra Tashalartil Amn-Mercantia, kunne vi håbe at de valgte at følge vores tropper - og dermedvejen til os. Hvis vi derudover sender en passende mængde i proviant ognødhjælpsudstyr, så de på almindeligvis kan klare rejsen uden sygdom, pinsel ellerfor megen besvær, tror jeg vi kan sikrer os bedre, at de vælger at følge den konvoj aftropper vi sender. Mit håb er, at vi på den lange bane ikke bare sikrer os de flygtningeder i talende stund er på vej væk fra Tashalar, men samtlige af Tashalars indbyggere.Eftersom en allerede stor del af byens indbyggere har valgt af udvandre, må det dogvære rimeligt at antage, at en del af byens resterende borgere har familære og ellervenskabelige bånd til nogle individer i gruppen af emigranter. Dette kunne vi håbe atkapitalisere på, ved at sørge for at etablere et godt ry blandt de flygtninge der er iøjeblikket. Hvis resten af bystaten Tashalar får nys om, at vi behandlede deresfamilie, venner og bekendte med omhu og venlighed og i øvrigt gav dem en særdelesvarm velkomst i vores nation, kunne man med en vis frækhed gøre sig den 10
 11. 11. Appendex 7forhåbning at samtlige 100.000 individer i Tashalar, eller tæt derved, ville ende medat rykke op med rode og flytte til Amn-Mercantia. Derved får vi enbefolkningsgruppe som allerede ved hvordan man begår sig og lever i en by og ikkedisse relativt uskolede, udannede bønder som vi for øjeblikket ser søge fra land til byi Amn-Mercantia. Befolkningstallet i byerne vil blive drastigt forøget og endda meden befolkning som må antages er være mere end gennemsnitligt uddannet og begavet.For en relativt beskeden investering, mener jeg dette er noget vi kan opnå. For atkapitalisere på alt dette udfra et politisk synspunkt, mener jeg det er nødvendigt atanvende nogle penge mod en propaganda pakke, som skal fortælle andre nationer påFaerûn, at vi har mange facetter som nation - også facetter som mange vil betragtesom værende gode. Vi gør en god handel, får en positiv og veluddannetbefolkningsforøgelse og styrker i positiv retning andre nationers syn på os som land.Forslaget lyder på en pulje af en vis størrelse indledningsvis. Man kunne evt. påduttede nye immigranter at hjælpe os med denne opgave og eksempelvis anvende etmindre, månedligt fast beløb på at fuldføre denne opgave. Mange af dem er som sagtpræster og formår antageligvis at prædike. Vi kunne begynde med et beløb på250.000 gp om måneden og så se tiden an i 3-6 måneder, hvorefter vi kangenevaluere om vi synes det har båret frugt. Jeg vil lægge kortene på bordet i dennesag: som Udenrigsminister har jeg et til mange tider ualmindelig besværligt job medat føre diplomatiske relationer til andre lande. Især de lande som betragter os somondskabsfulde, nytteløse og gennemført kyniske. Hvis blot jeg har et enkelt eller tomodargumenter imod deres voldsomme anklager, som ikke omhandler en profeti omat redde Faerûn fra den sikre undergang, men som er noget mindre, i andre landesøjne, rabiat, så vil jeg kunne udføre mit job betydeligt nemmere. Med al respekt oghåb om en lysere fremtid for Amn-Mercantia, Prins Jorlain T.F. Mortus, Adamant afMortus, Udenrigsminister af staten Amn-Mercantia.-Praeterio censeo Tethyr esse delendam.Krav til rådsforslag(Jorlain) Da det umiddelbart kan virke som en stødendeoverskrift der kan give anledning til farlige konnotationer blandt prinser og allierede,skal jeg skynde mig at springe til emnet. Jeg mener vi skal stille et parskriftssproglige krav til Dormus og hans intellektuelle, som godkender og varetagervores forslag. Det virker på mig som om deres opgave må bestå i at gennemlæse ogeventuelt redigere i de forslag en mere eller mindre skolet eller mere eller mindreanalfabetisk prins måtte indgive. Men med al tydelighed gør Dormus og hans gruppeaf gennemlæsende intellektuelle tilsyneladende ikke Deres arbejde - det fremgårabsurd tydeligt af de sidste indlæg fra Blue. Det er knapt til at forstå, finde dispositioi og først efter nogen møje og besvær kan man som Amn-Mercantiansk prins ogborger forsøge at abstrahere fra slåfejl i nationens gode navn, den til tider urimeligesyntaxis i sætningskonstruktionen og de generelle sløsede fejl, som netop denneindførsel i dokumenterne er et vidne om. Da vi tilsyneladende ikke kan forvente os atalle prinser skal have en grundlæggende kendskab til noget så fundamentalt som det 11
 12. 12. Appendex 7at formulere sig i tale og skrift, er det vel også netop endnu en grund til at vi harDormus og hans opmærksomme entourage af intellektuelle, som kan granske deforskellige forslag, undersøge grammatiske egenskaber og hjælpe med at skærpesproget i prinsernes ønskede udtalelser.Det burde ikke koste os noget, da instansenallerede eksisterer - til gengæld bør vi gøre denne instans opmærksom på, at vi finderderes indsats noget træg på området.Tilbagekaldelse af adelstitler: (jorlain) Jeg mener at Dragerådets beslutning om atudnævne alle slangefolk var en fejltagelse. Derfor mener jeg vi skal trække ved-tagelsen tilbage og få ro og orden tilbage i nationen. Jeg arbejder i skrivende stundfor at få et konstruktivt kompromis med Griztok, som er slangefolkets selvudnævnterepræsentant, således at vi forhåbentlig ser en positivt gevinst efter afgørelsen blivertruffet.Forudsigelser:(Farseer) Da guddommen Savwai er kommet for at blive i Amn-Mercantia, og endda har været en del af Amn-Mercantias regering i nogen tid, så me-ner jeg det er på tide at løfte sløret yderligere: Jorlain kan bistå nationen, ikke blotsom prins og adelsmand af Mortus, men som en guddom med indsigt i skæbner. Den-ne unikke oplysning sætter Savwai i stand til at forudsige visse hændelser, som invol-verer Savwais tilbedere. Et bevis for dette er jeg personligt budbringer for: Savwaiforudså Union of Lifes indtræden imod Tashalar og vidste, at hvis ikke vi evakuere-de, ville det ende gruelig galt. Det skete som det blev forudsagt, men vi ændrede påVor Skæbne, da Savwai forbarmede sig over Os og lod os blive oplyst.Således mener jeg, at vi på længere sigt kan drage stor nytte og gavn af denne forbar-melse og denne indsigt i Skæbnen, ved at lade tilbedere af Savwai sprede sig til alleAmn-Mercantias byer. Opnås dette, vil vi have muligheden for at forudsige, eksem-pelvis et angreb, førend det faktisk finder sted. En ikke almindelig fordel i alle hense-ender. Forslaget vil jeg ej pådutte en pris eller et særligt initiativ, da det i lige så højgrad er op til alle andre prinser, ej Jorlain, at vælge hvorvidt dette vil være interessantfor staten og dens sikkerhed. Som forslagstiller vil jeg naturligvis ej heller foranledi-ge mere af Eders opmærksomhed, end blot beskedent at give oplysning, der hvor jegfinder det passende.Prospatero Amn-Mercantia,-Farseer 12

×