Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monhchnmegmatematik test

1,492 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Monhchnmegmatematik test

 1. 1. Тест Математик 3-р анги.
 2. 2. Тест № 1 <ul><li>Гүйцээж холбо.
 3. 3. Жаран гурван мянга 108
 4. 4. Зуун найм 63 мянга
 5. 5. Таван зуун зургаа 110
 6. 6. Нэг зуун арав 79
 7. 7. Далан ес 506
 8. 8. Мянга есөн зуу 1000
 9. 9. Нэг мянга 1900 </li></ul>
 10. 10. Тест № 2 <ul><li>Тохирох тоог бичээрэй.
 11. 11. 600 сек= мин 300 мин = цаг
 12. 12. 72 цаг = хоног 24 сар = жил
 13. 13. 5 цаг = мин 4 хоног = цаг
 14. 14. 9 мин = сек 6 жил = сар
 15. 15. 360 сек= мин 12 жил = сар
 16. 16. 96 цаг = хоног 400 мин = цаг
 17. 17. 7 цаг = мин 3 жил = сар </li></ul>
 18. 18. Тест № 3 <ul><li>Эдгээр дүрсийн талбайг ямар нэгжээр хэмжих вэ?
 19. 19. 1 . километр 2. килограмм 3. см.кв 4. дм
 20. 20. А Б Г Д
 21. 21. 3см 4см
 22. 22. В Е
 23. 23. С М
 24. 24. 3см 2см </li></ul>
 25. 25. Тест № 4 <ul><li>Тэнцүү тоонуудыг шугамаар холбоорой.
 26. 26. Хоёр мянга таван зуу 863
 27. 27. Есөн мянга долоо 4201
 28. 28. Найман зуун жаран гурав 2500
 29. 29. Дөрвөн мянга хоёр зуун нэг 9007
 30. 30. Долоон зуун дөчин тав 999
 31. 31. Есөн зуун ерөн ес 745 </li></ul>
 32. 32. Тест № 5 <ul><li>Хэмжээг заасан нэгжээр илэрхийлээрэй
 33. 33. 1м 5дм = ..............дм 5 цаг = ................мин
 34. 34. 2 цаг 15 мин =........мин 2 м 76 см =...........см
 35. 35. 1400 кг =.......т.........кг 34 дм = ................см
 36. 36. 20 дм 30 см = .........см 4 кг 750 г = ..........г
 37. 37. 2 хоног = ................цаг 3 ц 250 кг =..........кг
 38. 38. 500 см = ...................м 3 л 400 мл =..........мл
 39. 39. 3 сар = .............хоног 7 л 900 мл = ..........мл </li></ul>
 40. 40. Тест № 6 <ul><li>Хошин бодлого.
 41. 41. 1 кг төмөр 1 кг хөвөн хоёрын аль нь хүнд вэ ?
 42. 42. а хөвөн б төмөр в тэнцүү
 43. 43. Гүү морь хоёрыг нэг эмээлийн тусламжтайгаар
 44. 44. нэгэн зэрэг унаж болох уу ?
 45. 45. а болно б болохгүй бол яагаад ?
 46. 46. Усыг хэзээ гараараа хувааж болох вэ ?
 47. 47. а усыг хуваадаггүй б х уваадаг бол яаж ? </li></ul>
 48. 48. Тест № 7 <ul><li>Өгүүлбэртэй бодлого.
 49. 49. 6 дэвтэр 72 хуудастай бол 119 дэвтэр хэдэн хуудастай вэ ?
 50. 50. а 768 б 564 в 1428 г 65
 51. 51. Номын санд 903 ном шинээр авчирлаа. Эдгээр номноос 372 үлгэрийн, 6 дахин цөөн уран зохиолын ном бусад нь шүлгийн ном байв. Шүлгийн ном хэд вэ ?
 52. 52. а 890 б 654 в 453 г 469 </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Тэгш өнцөгтийн нэг тал 6 см, нөгөө нь 5 см-ээр их байв. Тэгш өнцөгтийн талбайг олно уу
 54. 54. а 30 см.кв б 34 см.кв в 121 см.кв г 66 см.кв
 55. 55. Хэмжилтийн нэгжийг түүний товч тэмдэглэгээтэй шугамаар холбоно уу ?
 56. 56. метр килограмм сантиметр дециметр литр
 57. 57. кг см л дм м </li></ul>Тест № 8
 58. 58. Тест № 9 <ul><li>Дараах тоонуудыг стандарт хэлбэрээр бич.
 59. 59. а Есөн зуун мянга. Б </li></ul>

×