Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zobacz swój projekt z nowej perspektywy!

401 views

Published on

Conference Manage Projects Effectively and with Passion. Marriott Hotel (Warsaw), 25.09.2012.
Presentation given by Krzysztof Pilarczyk - Consultant at DAT Computer Concepts.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zobacz swój projekt z nowej perspektywy!

 1. 1. Zobacz swój projekt z nowej perspektywy! 25.09.2012 Krzysztof Pilarczyk
 2. 2. Charakterystyka projektów liniowych Prezentacja realizowanych prac zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją. Optymalizacja wykorzystania zasobów po przez zmniejszenie czasu poświęconego na przenoszenie załóg pomiędzy różnymi miejscami w projekcie. Przejrzyste raporty kosztów, przychodów w perspektywie czasu oraz dystansu. Automatyczne wyszukiwanie możliwych kolizji pomiędzy różnymi pracami w projekcie.
 3. 3. Graficzna reprezentacja danych projektowych Projekty drogowe Projekty kolejowe Projekty inżynieryjne Rurociągi
 4. 4. Jak działa TILOS? Warstwa ścieralna Podbudowa Wykopy Wypełnienie
 5. 5. Projekty kolejowe o Zdjęcia z placu budowy o Mapa realizowanego projektu o Wszystkie prace w jednym widoku o Szczegółowy zakres prac Wydruki danych wysokiej jakości Pełna kontrola nad realizowanym projektem
 6. 6. Budowa metra o Tempo prac uwzględniające klasyfikację gruntów o Kominy wentylacyjne o Uproszczenie harmonogramu przez ograniczenie ilości zadań o Obszary występowania wód gruntowych
 7. 7. Rurociągi Integracja informacji pogodowych/środowiskowych z harmonogramem projektu Pełna analiza Ścieżki Krytycznej o Profil terenu o Informacje dotyczące opadów o Przepompownie o Prace liniowe
 8. 8. Projekty drogowe
 9. 9. Wizualizacja z wykorzystaniem Google Maps Opis prac uwzględnia dane o długości i szerokości geograficznej Dane mogą być importowane z zewnętrznego źródła
 10. 10. Wizualizacja z wykorzystaniem Google Maps Podział prac na trzy okresy realizacji 06:00 – 09:00 03:00 – 06:00 00:00 – 03:00
 11. 11. Wizualizacja z wykorzystaniem Google Maps o godzinie 3:00 Eksport danych przenosi wszystkie dane dotyczące realizowanych projetków Porównanie danych: planowane vs aktualne o godzinie 6:00 o godzinie 9:00
 12. 12. TILOS – rozwiązanie dedykowane projektom liniowym Integracja wszystkich danych o projekcie na jednym wykresie czasowo-przestrzennym. Wykorzystywany na wszystkich etapach realizacji projektu – od studium wykonalności po zarządzanie roszczeniami. Integracja ze wszystkimi najważniejszymi narzędziami do zarządzania projektami: Oracle Primavera, Asta Powerproject, Microsoft Project. Bardzo wysoka jakość wydruków w dowolnym rozmiarze. Pełna kontrola ilości zużytego materiału, stawek godzinowych, wykorzystania zasobów oraz kosztów związanych z konkretnym miejscem realizowanego projektu. Pełna analiza Ścieżki Krytycznej (CPM) projektu wraz z możliwością wyświetlenia jej na diagramie czasowo- przestrzennym. Pełna kontrola prac: zużytych materiałów, wykonanej pracy, stawek godzinowych, wykorzystanych zasobów, kosztów w podziale na jednostkę czasu lub dystansu.
 13. 13. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.datcc.pl PYTANIA I ODPOWIEDZI

×