Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oracle Primavera Unifier

571 views

Published on

Conference Projects visualization: BIM and linear planning. Marriott Hotel (Warsaw), 16.10.2015.
Presentation given by Dariusz Morawski - Project Director at DAT Computer Concepts.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle Primavera Unifier

 1. 1. 16.10.2015 Marriott Hotel - Warszawa Wizualizacja projektów: BIM i planowanie liniowe Project visualization: BIM and linear planning Oracle Primavera Unifier Dariusz Morawski Dyrektor Projektów DAT Computer Concepts
 2. 2. Oracle Primavera Unifier Narzędzie do efektywnej komunikacji Środowisko projektowe Konfigurowane procesy biznesowe Arkusz kosztów projektu Przepływ danych Panele informacyjne Korzyści z zastosowania Unifier
 3. 3. Oracle Primavera Unifier Wspólna platforma dla: Firmy EPC Inwestorzy Dostawcy Kontrakty, Zapytania ofertowe Zarządzanie zmianą • informowanie, monitorowanie, zarządzanie zdarzeniami biznesowymi
 4. 4. Primavera Unifier Środowisko projektowe Firma X Klient 1 Klient 2 Klient 3 Podwykonawca A Podwykonawca A Podwykonawca C Unifier wspomaga:  Zarządzanie kontraktami zawartymi z klientami i dostawcami, w tym:  Zarządzanie zmianą,  Prognozowanie i analizę Cash Flow na poziomie projektu oraz firmy,  Przetargi na dostawy materiałów i usług,  Zbiorcze zamówienia dla wielu projektów,  Rozliczanie dostaw i wykonanych prac,  Planowanie wieloletnie kosztów i przychodów,  Wielowalutowość na poziomie transakcji i projektu. Podwykonawca B Podwykonawca C Podwykonawca D Prj.1 Prj.2 Prj.3 Zamówienia zbiorcze
 5. 5. Szacowanie kosztów Rozpoczęcie Planowanie Monitorowanie i Kontrola Realizacja Zakończenie Budżetowanie Procesy wspólne Zakładanie projektu Analiza ryzyka Przetargi UmowyProjektowanie Wykonanie robót budowlanych, zarzadzanie zmianą Odbiór prac, zakończenie projektu Budget Approval Budget Change Budget Transfer Risks & Issues Contracts Purchase Orders Work Releases RFB RFI‘s Design Change Req. CRX Change Orders PO Amendments Project Request Vendors Clients Bid Items BPO‘s Company Level BP Obsługa płatności Punchlist Project Closeout, Lessons Learned Pay Apps. Invoices SOV Obsługa budowy Transmittals, Submittals, Meeting Minutes Action Items Estimates Fund Approp. Proj. / Shell Level BP Design Reviews Transmittals, Submittals, Design Change Request Primavera Unifier Procesy biznesowe a cykl życia projektu „Phase Gates“ regulują dostęp do procesów biznesowych, właściwych dla danej fazy projektu.
 6. 6. Primavera Unifier Podstawa rozwiązania nr 1. vera Unifier - podstawa rozwiązania nr 1. imavera Unifier - podstawa rozwiązania nr 1. Gotowy model referencyjny procesów biznesowych
 7. 7. Primavera Unifier Podstawa rozwiązania nr 2. Mechanizm konfigurowania procesów biznesowych +Change Request Create Approve Acknowledge End
 8. 8. Primavera Unifier Menu główne systemu
 9. 9. • Szacunki kosztów • Budżet wstępny • Niezatwierdzone zmiany budżetu • Zatwierdzone zmiany budżetu • Budżet zatwierdzony • Ryzyka projektowe • Zamówienia zakupu • Niezatwierdzone zmiany dla zamówień • Zatwierdzone zmiany dla zamówień zakupu • Dane wykonane • … Primavera Unifier Arkusz kosztów projektu
 10. 10. Contractor Payment Application Payment Application Workflow Aktualizacja Arkusza Kosztów Aktualizacja Arkusza Kosztów Purchase Order Purchase Order Workflow Aktualizacja Arkusza Kosztów Analliza kosztów w czasie rzeczywistym Change Order Workflow Contractor Change Order Request Primavera Unifier Przepływ danych
 11. 11. Primavera Unifier Cash flow
 12. 12. Primavera Unifier Panele informacyjne
 13. 13. Primavera Unifier Korzyści z zastosowania systemu  Pełna kontrola kosztów i przychodów jednocześnie w wielu projektach,  Prognozowanie cash flow na bazie danych planowanych i rzeczywistych,  Poprawa efektywności zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi, w tym zarządzania zmianą, ofertowaniem, zamówieniami, dostawami,  Pełny wgląd we wszystkie transakcje biznesowe,  Ujednolicenie procedur w biurze i na budowie,  Oszczędność czasu i kosztów administrowania danymi i raportowania,
 14. 14. Dziękuję za uwagę. Thank you for your attention. Dariusz Morawski DAT Computer Concepts www.datcc.pl dmorawski@datcc.pl

×