Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DATCC Solution Matrix

505 views

Published on

Conference Projects visualization: BIM and linear planning. Marriott Hotel (Warsaw), 16.10.2015.
Presentation given by Łukasz Tonecki - Sales Director at DAT Computer Concepts.

Published in: Sales
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DATCC Solution Matrix

  1. 1. 16.10.2015 Marriott Hotel - Warszawa Wizualizacja projektów: BIM i planowanie liniowe Project visualization: BIM and linear planning Przekrój rozwiązań DATCC Łukasz Tonecki Dyrektor Sprzedaży DAT Computer Concepts
  2. 2. DATCC :: Zarządzanie Projektami Kim jesteśmy… • 15 lat wdrożeń rozwiązań dedykowanych zarządzaniu projektami i portfelami projektów • szeroki wachlarz rozwiązań informatycznych dedykowanych różnym rodzajom projektów • nowoczesne technologie, wiodące praktyki i międzynarodowe doświadczenia • globalne standardy i wsparcie merytoryczne (AACE, PMI, Politechnika Warszawska, Vistula University) • ponad 2000 Klientów
  3. 3. Kilka faktów z historii 2000 Powstanie DATCC i partnerstwo z Primavera Systems. 2002 Pierwsze wdrożenie: „Krakowski szybki tramwaj”. 2003 Pierwsze wdrożenie poziomu Enterprise: Computerland. 2005 Zainicjowanie programu edukacyjnego: Primavera na polskich uczelniach technicznych. 2006 Pierwszy projekt międzynarodowy: Litewski instytut energii atomowej. 2009 Powstanie FND: partnerstwo z Asta Development, Project Tracker i Tilos – Linear Planning. 2013 Włączenie autorskiego systemu ISETIA do portfela rozwiązań. 2015 Partnerstwo z Autodesk
  4. 4. Czym się zajmujemy?
  5. 5. Wybrane rozwiązania vs. wybrane funkcje Oracle Prim avera P6 EPPMOracle Prim avera Unifier Oracle Crystal Ball Oracle Prim avera Risk Analysis Oracle Prim avera AnalyticsAsta Pow erproject Asta BIM m oduleAsta RiskanalysisTilos-Linear PlanningAutodesk:Revit & Infrastruce Suit Autodesk: Navisw orksISETIA ProjectTrackerNOVADE Scheduling Micro Process Planning Linear Planning Risk Matrix Monte Carlo Simulation Resource Management Cost Management S-Curve (Duration-Cost-Resource) Analyst Document Management Timesheet and Progress Reporting Enterprise Project Portfolio Management Contract Management / Busimess Processes Business Intelligence and Reporting 3D: BIMDrawings 4D: BIM+ Scheduliing integration 5D: BIM+ Scheduliing + Cost Control integration Clash Detection and Design Coordination GIS Mass Haulage Diagram Issue Management Defect Management
  6. 6. Dziękuję za uwagę. Thank you for your attention. Łukasz Tonecki DAT Computer Concepts www.datcc.pl tonecki@datcc.pl

×