Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indikátory pro územní plánování nejen v turistice na bázi otevřených dat final

88 views

Published on

1. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE: Národní indikátory, Praha 8.6. 2017

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Indikátory pro územní plánování nejen v turistice na bázi otevřených dat final

 1. 1. Karel Charvat, Dmitrij Kozuch - Help Service Remote Sensing Karel Jedlicka – Západočeská Universita Jiří Bouchal IS-practice 1. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE: Národní indikátory, Praha 8.6. 2017 Indikátory pro územní plánování nejen v turistice na bázi otevřených dat
 2. 2. Úvod  Prezentace se opírá o výsledky dvou EU projektů • OpenTransportNet • SDI4Apps • Oba projekty byly úspěšně zakončeny a jako výsledek těchto projektů vznikly tři globální datové sady: • Open Transport Map • Open Land Use • Smart Point of Interest
 3. 3. Datové sady  http://opentransportmap.info/  http://sdi4apps.eu/open_land_use/  http://sdi4apps.eu/spoi/
 4. 4. Open Transport Map
 5. 5. Open Land Use
 6. 6. Smart Point of Interest
 7. 7. Další datové sady Datové sady ČUZK ČSU A další Integrace dat nám nabízí velké možnosti analýz http://app.hslayers.org/mapa
 8. 8. Integrované sady
 9. 9. Vizualizace velkých dat
 10. 10. Připravujeme  Vyhodnocení cca 50 000 lokalit v Evropě na bázi těchto dat s ohledem na: Lesnatost Vodstvo Terénní pokryv Využití terénu Doprava Kulturní památky Atd.
 11. 11. Dopravní intenzity  Jedná se o predikce hustoty dopravy v dané lokalitě v danou hodinu a den na základě dostupných generátorů dopravy  Data jsou kalibrována pomocí skutečných měření
 12. 12. Kapacita
 13. 13. Dopravní intenzita
 14. 14. Kalibrační profily
 15. 15. Výpočet
 16. 16. Současné modely  Model pro hlavní silniční tahy v Evropě (dostupný na OTM mapě)  Detailní plán dopravních uzávěrek v Plzní (pracovní verze http://ng.hslayers.org/examples/pilsen_traffi )
 17. 17. Evropa
 18. 18. Plzeň
 19. 19. Plzeň
 20. 20. Plzeň
 21. 21. Děkují za pozornost  charvat@hsrs.cz  https://www.linkedin.com/in/karelcharvat  https://twitter.com/charvat_kar  https://www.facebook.com/karel.charvat.3  www.bnhlep.cz

×