Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centra lab 31-5_12_report-cz

338 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centra lab 31-5_12_report-cz

  1. 1. CentraLab – Mezinárodní seminář “Geomatics in LivingLabs”Plzeň 15. června 2012 –Mezinárodní seminář projektu CentraLab proběhl 31. května 2012v Plzni.Seminář byl nazván “Geomatics in LivingLabs” neboli „Geomatika v prostředíLivingLabů“ a byl zaměřen na prezentaci zapojení českých partnerů do různých projektůs geoprostorovou tématikou.Účastníky semináře přivítal jednatel Českého centra pro vědu a společnost (CCSS) dr. KarelCharvát. Dr. Charvát také představil samotné sdružení CCSS, které je nezávislou,neziskovou a nevládní asociaci malých a středních podnikůzaměřenou na implementacinových komunikačních a navigačních technologií. Ve své další prezentaci představil dr.Charvát několik významných mezinárodních projektů, ve kterých bylo CCSS zapojeno,a také stručně přiblížil jeden z fungujících českých LivingLabů – WirelessInfo. Dr. KarelJanečka následně představil projekty pro veřejnost a vzdělávání, ve kterých bylo CCSSzapojeno.V dalším bloku dr. Otakar Čerba posluchačům představil oddělení geomatiky Katedrymatematiky Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), studijní programy, které nabízí oddělenígeomatiky, dále oblasti výzkumu a významné mezinárodní projekty, ve kterých bylo či jeoddělení geomatiky zapojeno. Další prezentace Michala Kepky a Pavla Hájka shrnulaprojekty a další aktivity, jejichž průběh nebo samotné výsledky jsou určeny široké veřejnostia na kterých se ZČU příp. přímo oddělení geomatiky podílí. Dr. Karel Jedlička představilodbornou konferenci „Geomatika v projektech“, která je každoročně pořádána oddělenímgeomatiky ZČU. Konference je zaměřena na aktuální témata různých oborů, ve kterých jsouvyužívány prostorové aspekty např. geodézie, kartografie, ochrana kulturního dědictví,územní plánování, vzdělávání a mnoho dalších.V závěru semináře proběhla široká diskuze mezi účastníky a bylo zodpovězeno mnohootázek z publika. Další informace o projektu lze nalézt na webových stránkách(http://www.centralivinglab.eu/index.php/cs/). Autor: Michal Kepka

×