Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph 2

0 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rph 2

  1. 1. Rancangan Pengajaran Harian 2Tarikh : 22 April 2012Masa 5:05 – 6:05 petang :Tahun : 1bBilangan Murid : 34 orangMata Pelajaran : Dunia Sains Dan TeknologiTajuk : Bahagian tubuh haiwanPendekatan : Pembelajaran KonstruktivismeKaedah : Penggunaan TeknologiObjektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat : 1. Menyatakan bahagian tubuh haiwan seperti mata mulut, telinga, paruh sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tandu, seseungut dan cangkerang. 2. Menulis nama bahagian tubuh haiwan.Pengabungjalinan Kemahiran :Fokus Utama Fokus Sampingan3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian 3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan. tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tandu, sesungut dan cangkerang.Pengetahuan Sedia Ada : 1.Murid telah mengenali pelbagai jenis haiwan. 2.Murid pernah melihat pelbagai jenis haiwan di persekitaran mereka.Kemahiran Saintifik : Memerhatikan,BerkomunikasiKemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah,Mencirikan,PerbincanganKemahiran Nilai Tambah : Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), Kreativiti dan inovasiNilai-nilai murni : Bekerjasama, baik hati dan penyayangAlat Bantu Mengajar (ABM) : maker pen, kertas mahjong, power point , gambar sampul surat, lembaran kerja
  2. 2. Aktiviti Pengajaran Dan PembelajaranLangkah Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan/MasaSet Induksi Meneka telinga 1. Guru menayang 1. Murid memerhatikan ABM : power5 minit haiwan gambar pelbagai jenis gambar. point telinga haiwan . KS : 2. Guru menyoalkan 2. Murid meneka Memerhatikan soalan: Apakah apakah haiwan KNT: TMK haiwan telinga yang tersebut. didapati dalam i) Arnab gambar. ii) Lembu iii) Anjing iv) Harimau 3. Guru 3. Murid mendengar. memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: Bahagian tubuh haiwanLangkah 1 Mengenali ciri dan 1. Guru menayang 1. Murid memerhatikan ABM : power15 minit sifat haiwan. pelbagai jenis gambar gambar haiwan. point haiwan seperti ikan, KB : lembu dan burung. Mencirikan 2. Guru menanya soalan. 2. Murid menyatakan KS: Apakah nama nama haiwan yang Memerhatikan haiwan ini? telah dilihat daripada KNT: TMK Nyatakan ciri-ciri slide show. bahagian tubuh Contohnya, ikan, haiwan. lembu dan burung. 3. Guru memperkenalkan 3. Murid menyebut ciri- bahagian tubuh ciri bahagian tubuh haiwan . haiwan. 1. Guru minta murid 1. Murid mengenali membaca nama bahagian tubuh bahagian tubuh haiwan. haiwan. 2. Murid membaca nama bahagian tubuh haiwan.
  3. 3. Langkah 2 Murid duduk 1. Guru membahagikan 1. Murid duduk ABM : gambar15 minit dalam kumpulan murid kepada 6 mengikut kumpulan haiwan, sampul dan melukiskan kumpulan. masing-masing. surat bahagian tubuh 2. Guru memberi setiap 2. Murid mendapat KB : badan haiwan kumpulan satu sampul sampul surat. Perbincangan daripada gambar surat. KS : yang tidak 3. Guru minta murid 3. Murid keluarkan Memerhatikan, lengkap. keluarkan bahan yang bahan yang terdapat berkomunikasi terdapat dalam sampul dalam sampul surat Nilai-nilai surat tersebut. itu. murni : 4. Guru minta murid 4. Murid melukiskan Bekerjasama, melukiskan bahagian bahagian tubuh badan baik hati dan tubuh badan haiwan haiwan daripada penyayang. daripada gambar yang gambar yang tidak tidak lengkap. lengkap. 5. Guru memeriksa jawapan murid. 1. Guru berbuat 1. Murid menyatakan perbincangan dengan kepentingan haiwan murid tentang mempuyai bahagian- kepentingan haiwan bahagian tubuh yang mempuyai bahagian- lengkap. Misalnya bahagian tubuh yang burung menggunakan lengkap. sayap untuk terbang jika kekurangan sayap ia tidak boleh terbang.Langkah 3 Aktiviti permainan 1. Guru minta murid 1. Murid duduk dalam ABM : Puzzle15 minit puzzle. duduk dalam kumpulan masing- KB : kumpulan masing- masing. Menyelesaikan masing. masalah 2. Guru memberikan 2. Murid mendapatkan KS : murid gambar puzzle. puzzle. Memerhatikan 3. Guru minta murid 3. Murid menyusun Nilai-nilai menyusun gambar gambar semula murni : semula supaya menjadi supaya menjadi Bekerjasama gambar yang betul. gambar yang betul. KNT : KreativitiLangkah 4 Guru 1. Guru mengedarkan 1. Murid mendapatkan ABM :7 minit mengedarkan lembaran kerja kepada lembaran kerja. lembaran kerja lembaran kerja. murid. KB : 2. Guru minta murid 2. Murid membuat Menyelesaikan membuat lembaran lembaran kerja. masalah kerja tersebut. KS : 3. Guru bincangkan 3. Murid membaca Berkomunikasi jawapan. jawapan.
  4. 4. Penutup Rumusan 1. Guru minta murid 1. Murid menyatakan KS :3 minit menyatakan bahagian bahagian tubuh Berkomunikasi tubuh haiwan yang haiwan yang telah telah dipelajari. dipelajari.

×