Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph 1

7,539 views

Published on

  • Be the first to comment

Rph 1

  1. 1. Rancangan Pengajaran Harian 1Tarikh : 15 April 2012Masa : 5:05 – 6:05 petangTahun : 1bBilangan Murid : 34 orangMata Pelajaran : Dunia Sains Dan TeknologiTajuk : Haiwan di sekeliling kitaPendekatan : Pembelajaran KontekstualKaedah : SimulasiObjektif : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat : 1. Menyatakan haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. 2. Menuliskan 6 daripada 8 nama haiwan.Pengabungjalinan Kemahiran :Fokus Utama Fokus Sampingan3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat tubuh haiwan. di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama.Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat gambar-gambar haiwan dalam televisyen.Kemahiran Saintifik : Memerhatikan,BerkomunikasiKemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah,MenghubungkaitkanKemahiran Nilai Tambah : Teknologi maklumat dan komunikasi, Kreativiti dan inovasiNilai-nilai murni : Bekerjasama, Berani mencubaAlat Bantu Mengajar (ABM) : maker pen, kertas mahjong, power point, kad nama haiwan, gambar, sampul surat, lembaran kerja
  2. 2. Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan /MasaSet Guru 1. Guru 1. Murid meneka ABM : power pointInduksi mengemukakan mengemukakan dua jawapan. KB :5 minit soalan teka-teki soalan teka-teki. i) gajah Menghubungkaitkan yang berkaitan ii) kambing KS : Berkomunikasi dengan haiwan. 2. Guru 2. Muird mendengar. KNT: TMK memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: Haiwan di sekeliling kitaLangkah 1 Murid 1. Guru memilih 8 1. Murid melakonkan ABM : nama haiwan15 minit melakonkan orang murid haiwan yang KB : haiwan. melakonkan haiwan ditunjuk oleh guru.. Menghubungkaitkan yang ditunjukkan KS : Memerhatikan olehnya. Nilai-nilai murni : 2. Guru minta murid 2. Murid meneka Berani mencuba yang lain meneka jawapan. KNT : Kreativiti dan jawapan. Contohnya, kucing, inovasi, TMK ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. 3. Guru memaparkan 3. Muird membaca slide power point nama haiwan. minta murid membaca nama haiwan.Langkah 2 Murid duduk 1. Guru 1. Murid duduk ABM : gambar, kad15 minit dalam kumpulan membahagikan mengikut kumpulan nama haiwan, dan murid kepada 8 masing-masing. sampul surat memadankan kumpulan. KB : Menyelesaikan gambar dengan 2. Guru memberi 2. Murid mendapat masalah namanya. setiap kumpulan sampul surat. KS : Memerhatikan satu sampul surat. Nilai-nilai murni : 3. Guru minta murid 3. Murid keluarkan Bekerjasama keluarkan bahan bahan yang terdapat yang terdapat dalam sampul surat dalam sampul surat itu. tersebut. 4. Guru minta murid 4. Murid padankan
  3. 3. padankan gambar dan susunkan dengan nama gambar dengan haiwan. nama haiwan di atas 5. Guru memeriksa meja. jawapan muird.Langkah 3 Guru 1. Guru minta murid 1. Murid duduk dalam ABM : maker pen,15 minit menayangkan duduk dalam kumpulan masing- kertas mahjong, gambar haiwan kumpulan masing- masing. power point dengan masing. KB : Menyelesaikan menggunakan 2. Guru memberikan 2. Murid mendapatkan masalah power point. . murid sekeping kertas mahjong dan KS : Memerhatikan kertas mahjong dan marker pen. Nilai-nilai murni : sebatang marker Bekerjasama pen. KNT : TMK 3. Guru 3. Murid menunjukkkan memerhatikan gambar haiwan gambar haiwan. dengan menggunakan power point. 4. Guru minta murid 4. Murid menulis menulis nama jawapan di atas haiwan di atas kertas mahjong. kertas mahjong berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 5. Guru menamparkan 5. Murid membantu kertas mahjong guru menamparkan murid di atas papan kertas mahjong. hitam dan memeriksa jawapan.Langkah 4 Guru 1. Guru mengedarkan 1. Murid mendapatkan ABM : lembaran7 minit mengedarkan lembaran kerja lembaran kerja. kerja lembaran kerja. kepada murid. KB : Menyelesaikan 2. Guru minta murid 2. Murid membuat masalah membuat lembaran lembaran kerja. KS : Berkomunikasi kerja tersebut. 3. Guru bincangkan jawapan. 3. Murid membaca jawapan.
  4. 4. Penutup Rumusan 1. Guru minta murid 1. Murid menyatakan KS : Berkomunikasi3 minit menyatakan haiwan haiwan yang telah yang telah dipelajari seperti: dipelajari. kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama.

×