Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Anggota Kelompok :1. M.Faisal Faizi Dipa Merta2. Vina R.A3. Fajar Fathur.R.4. Cynthia Eka Wahyuni5. M.Fakhri Sidqi6. Nadia...
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang   telah membantu kami hingga dapat meny...
  Secara Bahasa  Perihal meninggalkan keduniawian  Secara Istilah  Berpaling dan meninggalkan sesuatu yg bersifat ...
  Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisaa’ ayat 77 :  “...qul mataAAu alddunyaqaleelun waalakhiratu khayrun limani  i...
  Betapapun kekayaan Nabi Sulaiman dan Usman bin Affan mereka  tetap hidup dalam keadaan zuhud. Mereka tidak terpengar...
Tingkatan-tingkatan zuhud dibedakan menjadi beberapa   peringkat :1.  Zuhud paling rendah   : tingkatan paling renda...
Tanda-tanda orang zuhud menurut al-Ghazali   minimal terdapat 3 tanda yang menunjukkan   sikap zuhud seseorang, yaitu ...
Sikap zuhud bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh seseorang   karena sangat ditentukan oleh tingkat keimanan dan ke...
Thanks For Your Attention ...Wasalamualaikum Wr.     Wb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agama Islam Grade 8 (Zuhud)

4,131 views

Published on

 • Be the first to comment

Agama Islam Grade 8 (Zuhud)

 1. 1. Anggota Kelompok :1. M.Faisal Faizi Dipa Merta2. Vina R.A3. Fajar Fathur.R.4. Cynthia Eka Wahyuni5. M.Fakhri Sidqi6. Nadia R.A7. Adi Nursyamsu8. Rosida Dwi.H.
 2. 2. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang telah membantu kami hingga dapat menyelesaikan tugas Agama . Tugas ini berisikan tentang mengenai materi Zuhud. Semoga hasil tugas kami bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Kelompok 1
 3. 3.  Secara Bahasa Perihal meninggalkan keduniawian Secara Istilah Berpaling dan meninggalkan sesuatu yg bersifat material atau kemewahan duniawi dgn mengharap dan menginginkan suatu wujud yg lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Menurut Imam Al Qusyairi Tidak merasa bangga terhadap kemewahan dunia yang dimiliki dan tidak merasa sedih ketika kehilangan harta. Menurut Imam Ghazali Mengurangi keinginan untuk menguasai kemewahan dunia sesuai dengan kadar kemampuannya. Suatu sikap hidup dimana seseorang tidak terlalu mementingkan dunia atau harta kekayaan
 4. 4.  Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisaa’ ayat 77 : “...qul mataAAu alddunyaqaleelun waalakhiratu khayrun limani ittaqa walatuthlamoona fateelan.” Artinya : ...Katakanlah : “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.” (Q.S. An Nisaa’ : 77) Ayat diatas menjelaskan bahwa hakikat zuhud sebenarnyaadalah menolak sesuatu dan mengharapkan yang lain. Dalam hal ini orangyang meninggalkan kelebihan dunia dan lebih mengharapkan akhirat .Adapun derajat zuhud yang tertinggi adalah apabila seseorang yangzahid tidak lagi menginginkan sesuatu selain kepada Allah SWT.
 5. 5.  Betapapun kekayaan Nabi Sulaiman dan Usman bin Affan mereka tetap hidup dalam keadaan zuhud. Mereka tidak terpengaruh oleh kekayaan tersebut dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT . Pengertian zuhud tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah Al Hadid ayat 23 : “Likaylatasaw AAala mafatakum walatafrahoo bimaatakum waAllahu layuhibbu kulla mukhtalin fakhoorin.” Artinya : “(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,” (Q.S. Al Hadid : 23)
 6. 6. Tingkatan-tingkatan zuhud dibedakan menjadi beberapa peringkat :1. Zuhud paling rendah : tingkatan paling rendah adalah zuhud dari perkara-perkara keduniaan,yaitu walaupun pembawaan dan kecenderungan kepada keduniaan itu masih ada dalam diri,ia berusaha untuk menjauhkan diri dari kelalaian2. Zuhud pertengahan : tingkatan zuhud dengan meninggalkan perkara-perkara keduniaan karena taat kepada atau mencari keuntungan lebih,dari Allah SWT.3. Zuhud paling tinggi : tingkatan zuhud karena taat kepada Allah SWT dengan tidak ada pertimbangan yang lain.Baginya perkara dunia itu tidak banyak berarti jika dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Dengan kata lain, ada atau tidaknya harta dunia sama saja, baginya tidak berdampak apapun.
 7. 7. Tanda-tanda orang zuhud menurut al-Ghazali minimal terdapat 3 tanda yang menunjukkan sikap zuhud seseorang, yaitu sebagai berikut :1. Tidak merasa gembira dengan apa yang dapat dicapai dan tidak merasa duka cita dengan apa yang hilang.2. Sikapnya sama saja, baik ketika mendapat pujian maupun celaan. Hal ini dicontohkan oleh seseorang yang zuhud pada pangkat dan kedudukan.3. Senantiasa mendampingi diri dengan Allah SWT. Dan hatinya dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah dan sesama makhluk-nya.
 8. 8. Sikap zuhud bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh seseorang karena sangat ditentukan oleh tingkat keimanan dan ketakwaan dirinya. Dengan demikian,ada beberapa hal pokok yang harus dijalani seseorang untuk memiliki sikap zuhud, yaitu sebagai berikut :a. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, hari akhir serta hari pembalasan.b. Melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.c. Meningkatkan pemahaman ilmu, baik untuk bekal di dunia maupun di akhirat.d. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan amal saleh.e. Meyakini bahwa hidup di dunia hanya sementara dan kita akan hidup kekal di akhirat kelak. Diatas tadi adalah hal-hal pokok yang harus dijalani seseorang untuk memiliki sikap zuhud, sikap zuhud ini sendiri harus diterapkan di hidup seorang muslim sendiri karena sikap zuhud ini merupakan salah satu sikap yang mulia.
 9. 9. Thanks For Your Attention ...Wasalamualaikum Wr. Wb...

×