Zone 40 – 10 år efter

466 views

Published on

Published in: Travel, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zone 40 – 10 år efter

 1. 1. Zone 40 – 10 år efter Erfaringer med 40 km/t zoner i Gladsaxe Kommune i særlige forsøgsprojekter
 2. 2. Etablering af zone 40 • Mørkhøjkvarteret – Etableret i 1996 (15 km) • Maglegårdkvarteret – Etableret i 1998 (15 km) • Øvrige boligveje i Gladsaxe Kommune – Etableret i 2000 (100 km – ”kun” 55 nye bump)
 3. 3. Baggrund • Forsøgsprojekt Trafikpuljen • Differentierede hastighedsgrænser jf. Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger • Hastighedsplan (revideret funktions- og hastighedsklassifikation alle veje) • Zone 40
 4. 4. Mørkhøjkvarteret 1998 • Støtte fra trafikpuljen (95 puljen) • Forsøgsprojekt om differentierede hastigheder og hastighedsplanlægning • Velafgrænset boligområde • Uheldsbelastet
 5. 5. Maglegårdkvarteret 1998 • Støtte fra trafikpuljen (97 – puljen) • I forlængelse af Mørkhøjprojektet • Afgrænset boligområde • Få stier • Ønske fra beboere om trafiksaneringer
 6. 6. Gladsaxe Kommune 2000 • Støtte fra trafikpuljen (98-puljen) • Omfatter resten af kom- munens boligveje • Projekt omfattet af kommunens hastighedsplan fra 1996
 7. 7. Resultater • Markant færre personskadeuheld • Nedsat hastighed i zonerne • Øget tryghed for bløde trafikanter • Meget positiv tilbagemelding fra beboere
 8. 8. Afmærkningsbekendtgørelse 2006 – zonetavler 40 km/t • Forudgående hastighedsmålinger på alle veje med fri strækning > 150 m • Evalueringsplan • Fartdæmpere hvis fri strækning > 300 m eller hvis V 85% > 47 km/t • Evaluering – hvis V 85% > 47 km/t supplerende fartdæmpere
 9. 9. Resultater 10 år efter • Reduktion af uheld i zonerne • Stor reduktion af personskadeuheld • Størst effekt i Mørkhøj- og Maglegårdskvarteret – Kortere afstand mellem hastighedsdæmpende foranstaltninger
 10. 10. Resultater - Uheld Maglegårdskvarteret inkl. Maglegårds Allé 1993-1995 1997-1999 2005-2007 Forskel i % (93-95 / 05-07) Personskadeuheld 4 1 1 -75 Materielskadeuheld og ekstrauheld 12 5 6 -50 Uheld i alt 16 6 7 -56 Mørkhøjkvarteret inkl. Mørkhøjvej 1993-1995 1997-1999 2005-2007 Forskel i % (93-95 / 05-07) Personskadeuheld 21 8 10 -52 Materielskadeuheld og ekstrauheld 33 10 11 -67 Uheld i alt 54 18 21 -61 Resterende boligveje 1993-1995 1997-1999 2005-2007 Forskel i % (93-95 / 05-07) Personskadeuheld 17 12 4 -76 Materielskadeuheld og ekstrauheld 48 40 58 21 Uheld i alt 65 52 62 -5
 11. 11. Resultater - Uheld Undersøgt cyklistuheld i Mørkhøj: • Betydeligt færre uheld med cyklister • Reduktion af uheld i zone 40 på 88 % Mørkhøjkvarteret inkl. Mørkhøjvej 1993-1995 1997-1999 2005-2007 Forskel i % (93-95 / 05-07) Personskadeuheld 8 5 3 -63 Materielskadeuheld og ekstrauheld 9 3 3 -67 Uheld i alt 17 8 6 -65
 12. 12. Resultater - Hastighed Område Gen. hast. før Fald i gen. hast. 0-2 år efter [km/t] [km/t] Mørkhøjkvarteret 43,8 12-14 Maglegårdskvarteret 35,4 5-7 Resterende Boligveje 40,8 5-9 • Lavere gennemsnitshastigheder i zonerne
 13. 13. Resultater - Tryghed • Øget tryghed for fodgængere og cyklister at færdes på boligvejene: • Mørkhøj: 38% og 41 % • Maglegård: 36% og 45% • Gladsaxe Kommune: 34% og 36%
 14. 14. Udbygning i 2010 Supplerende bump • Udvalgt strækninger over 300m uden hastighedsreducerende elementer • Resultater fra hastighedsmålinger • Trafikale vurderinger • Vejkategori (busdrift, brandvej m.m.) • Anlagt 13 bump
 15. 15. ”Repetitions tavler” Kampagnetavler Tavler hænges op ved: • Skoler • Større boligveje • Ved nye bump • Frasorterede veje
 16. 16. Udvikling cykeluheld • Udvikling i cyklistuheld på kommune- og privat fællesveje i Gladsaxe
 17. 17. Udvikling landsplan • Udvikling i cyklistuheld på kommune- og privat fællesveje i Danmark

×