Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Raport: Cyber-EXE™ Polska 2014 Telekomy na ćwiczeniach z cyberbezpieczeństwa

 1. Polska bez łączności. Czy sektor telekomunikacyjny jest przygotowany do walki z cyberprzestępcami?
 2. GENEZA ORAZ CELE ĆWICZEŃ CELE • Sprawdzenie zdolności reakcji sektora na atak teleinformatyczny. • Zidentyfikowanie zależności pomiędzy uczestnikami sektora, regulatorem i podmiotami administracji państwowej. • Sprawdzenie adekwatności otoczenia regulacyjnego do odpowiedzi na incydent. Cyber-EXE™ Polska 2012 Cyber-EXE™ Polska 2013 Dlaczego w 2014 r. sektor telekomunikacyjny? • Strategiczne znaczenie sektora dla stabilności Polski. • Naturalny wybór po poprzednich sektorach.
 3. UCZESTNICY PODMIOTY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ • Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Komenda Główna Policji • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji • Urząd Komunikacji Elektronicznej • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI • Cyfrowy Polsat SA • Exatel SA • Multimedia Polska SA • Orange Polska SA • Polkomtel Sp. z o.o. • TK Telekom Sp. z o.o. • T-Mobile Polska SA
 4. SCENARIUSZ
 5. WNIOSKI: OPERATORZY • Skuteczna diagnostyka (do 3 godzin) oraz identyfikacja problemu. • 5 na 7 operatorów zdecydowało się na powołanie sztabu kryzysowego. • Tylko 4 operatorzy telekomunikacyjni byli przygotowani na analizę zaawansowanego zagrożenia (złośliwe oprogramowanie na urządzenia mobilne).
 6. WNIOSKI: OPERATORZY • W reakcji na incydenty wystąpiła współpraca z innymi uczestnikami ćwiczeń. • Obawa o wykorzystanie informacji w celach uzyskania przewagi konkurencyjnej. • Duże obciążenie obowiązkiem informacyjnym (ABW, GIODO, KGP, RCB, UKE).
 7. WNIOSKI: WARSTAWA MEDIALNA • We wszystkich organizacjach w firmach ćwiczących istnieją procedury komunikacji na wypadek sytuacji kryzysowej. • 3 z 6 ćwiczących organizacji podały w swoich komunikatach prawdziwe przyczyny problemów. • Niezależne działania komunikacyjne, mimo iż wiadomości w mediach wyraźnie mówiły o atakach na firmy telekomunikacyjne (atakach na wiele firm). • Dobra współpraca służb prasowych z zespołami technicznymi.
 8. WNIOSKI: SEKTOR/ADMINISTRACJA • UKE w ramach nałożonych na ten urząd obowiązków informował agencję ENISA o zdarzeniach kryzysowych. • Oczekiwanie na działanie administracji państwowej związane z koordynacją i reakcją operacyjną na zdarzenia. • Zapisy „Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP” w praktyce nie pozwalają na zastosowanie ich w sytuacjach kryzysowych. • Komunikacja pomiędzy operatorami a samymi podmiotami administracji państwowej miała charakter głównie informacyjny, a nie operacyjny.
 9. REKOMENDACJE: OPERATORZY • Utworzenie „Zespołu Szybkiego Reagowania” (CERT-y). • Regularne ćwiczenia wewnętrzne w tym obszarze. • Wypracowanie skutecznego sposobu koordynacji współpracy z dostawcami sprzętu i oprogramowania. • Dalsze budowanie sieci kontaktów oraz zasad współpracy między operatorami telekomunikacyjnymi.
 10. REKOMENDACJE: WARSTWA MEDIALNA • Organizacje powinny posiadać z góry ustaloną ścieżkę komunikacji wewnątrz firmy. • W trakcie rozwiązywania problemu, wewnątrz organizacji, rzecznik prasowy powinien mieć stały kontakt z osobami kierującymi akcją przywracania normalne funkcjonowanie systemów informatycznych lub wchodzić w skład sztabu kryzysowego. • Należy uważnie i rozsądnie wydawać komunikaty tak aby nie dochodziło do konieczności ich sprostowań.
 11. REKOMENDACJE: SEKTOR/PAŃSTWO • Wyznaczenie podmiotu, który będzie koordynatorem działań w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej w podejmowanym w ramach ćwiczeń zakresie- doprecyzowanie zapisu w „Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni RP”. • Elementem budowy zdolności do cyberobrony powinno być uruchomienie przez administrację „usługi” e-SOS. • Utworzenie centrum gromadzenia i wymiany informacji na temat zagrożeń, podatności i sposobach radzenia sobie w razie ewentualnego ataku. • Stworzenie „Portalu/platformy Wymiany Informacji”. Cykliczne spotkania tzw. ”Zespołu roboczego” składającego się z przedstawicieli podmiotów sektora.
 12. REKOMENDACJE: SEKTOR/PAŃSTWO • Skanalizowanie i koordynacja systemu raportowania do instytucji państwowych. • Budowanie wśród grup operatorów telekomunikacyjnych wspólnego (jednolitego) poziomu zdolności do reakcji na atak teleinformatyczny.
 13. Q&A
 14. Kontakt Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Mirosław Maj Prezes miroslaw.maj@cybsecurity.org kom: +48 608 508 702 Adrianna Maj PR Menadżer adrianna.maj@cybsecurity.org kom: +48 664 943 551 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Michał Grzybowski Główny specjalista michal.grzybowski@rcb.gov.pl kom: 785 700 408 Anna Adamkiewicz p.o. szef Wydziału Polityki Informacyjnej anna.adamkiewicz@rcb.gov.pl kom: 785 700 199 Deloitte Cezary Piekarski Starszy Menadżer cpiekarski@deloitteCE.com kom.+48 601 388 804 Sylwia Jackowska Starszy Menadżer sjackowska@deloitteCE.com kom.+48 605 600 104
Advertisement