Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Polska bez łączności.
Czy sektor telekomunikacyjny jest przygotowany
do walki z cyberprzestępcami?
GENEZA ORAZ CELE ĆWICZEŃ
CELE
• Sprawdzenie zdolności
reakcji sektora na atak
teleinformatyczny.
• Zidentyfikowanie
zależn...
UCZESTNICY
PODMIOTY ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
• Biuro Głównego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
• Komenda Główna Policji...
SCENARIUSZ
WNIOSKI: OPERATORZY
• Skuteczna diagnostyka (do 3 godzin) oraz identyfikacja
problemu.
• 5 na 7 operatorów zdecydowało się...
WNIOSKI: OPERATORZY
• W reakcji na incydenty wystąpiła współpraca z
innymi uczestnikami ćwiczeń.
• Obawa o wykorzystanie i...
WNIOSKI: WARSTAWA MEDIALNA
• We wszystkich organizacjach w firmach ćwiczących
istnieją procedury komunikacji na wypadek sy...
WNIOSKI: SEKTOR/ADMINISTRACJA
• UKE w ramach nałożonych na ten
urząd obowiązków informował
agencję ENISA o zdarzeniach
kry...
REKOMENDACJE: OPERATORZY
• Utworzenie „Zespołu Szybkiego Reagowania” (CERT-y).
• Regularne ćwiczenia wewnętrzne w tym obsz...
REKOMENDACJE: WARSTWA MEDIALNA
• Organizacje powinny posiadać z góry ustaloną
ścieżkę komunikacji wewnątrz firmy.
• W trak...
REKOMENDACJE: SEKTOR/PAŃSTWO
• Wyznaczenie podmiotu, który będzie koordynatorem
działań w sytuacji wystąpienia sytuacji kr...
REKOMENDACJE: SEKTOR/PAŃSTWO
• Skanalizowanie i koordynacja systemu raportowania
do instytucji państwowych.
• Budowanie wś...
Q&A
Kontakt
Fundacja Bezpieczna
Cyberprzestrzeń
Mirosław Maj
Prezes
miroslaw.maj@cybsecurity.org
kom: +48 608 508 702
Adrianna...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport: Cyber-EXE™ Polska 2014 Telekomy na ćwiczeniach z cyberbezpieczeństwa

1,611 views

Published on

1. Polska bez łączności. Czy sektor telekomunikacyjny jest przygotowany do walki z cyberprzestępcami? Informacja prasowa: http://tinyurl.com/InformacjaPrasowa
2. GENEZA ORAZ CELE ĆWICZEŃ • Sprawdzenie zdolności reakcji sektora na atak teleinformatyczny. • Zidentyfikowanie zależności pomiędzy uczestnikami sektora, regulatorem i podmiotami administracji państwowej. • Sprawdzenie adekwatności otoczenia regulacyjnego do odpowiedzi na incydent. Dlaczego w 2014 r. sektor telekomunikacyjny? • Strategiczne znaczenie sektora dla stabilności Polski. • Naturalny wybór po poprzednich sektorach.
3. UCZESTNICY PODMIOTY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ • Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Komenda Główna Policji • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji • Urząd Komunikacji Elektronicznej • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI • Cyfrowy Polsat SA • Exatel SA • Multimedia Polska SA • Orange Polska SA • Polkomtel Sp. z o.o. • TK Telekom Sp. z o.o. • T-Mobile Polska SA
4.Kontakt Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Mirosław Maj Prezes miroslaw.maj@cybsecurity.org kom: +48 608 508 702 Adrianna Maj PR Menadżer adrianna.maj@cybsecurity.org kom: +48 664 943 551 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Michał Grzybowski Główny specjalista michal.grzybowski@rcb.gov.pl kom: 785 700 408 Anna Adamkiewicz p.o. szef Wydziału Polityki Informacyjnej anna.adamkiewicz@rcb.gov.pl kom: 785 700 199 Deloitte Cezary Piekarski Starszy Menadżer cpiekarski@deloitteCE.com kom.+48 601 388 804 Sylwia Jackowska Starszy Menadżer sjackowska@deloitteCE.com kom.+48 605 600 104

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Raport: Cyber-EXE™ Polska 2014 Telekomy na ćwiczeniach z cyberbezpieczeństwa

 1. 1. Polska bez łączności. Czy sektor telekomunikacyjny jest przygotowany do walki z cyberprzestępcami?
 2. 2. GENEZA ORAZ CELE ĆWICZEŃ CELE • Sprawdzenie zdolności reakcji sektora na atak teleinformatyczny. • Zidentyfikowanie zależności pomiędzy uczestnikami sektora, regulatorem i podmiotami administracji państwowej. • Sprawdzenie adekwatności otoczenia regulacyjnego do odpowiedzi na incydent. Cyber-EXE™ Polska 2012 Cyber-EXE™ Polska 2013 Dlaczego w 2014 r. sektor telekomunikacyjny? • Strategiczne znaczenie sektora dla stabilności Polski. • Naturalny wybór po poprzednich sektorach.
 3. 3. UCZESTNICY PODMIOTY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ • Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Komenda Główna Policji • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji • Urząd Komunikacji Elektronicznej • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI • Cyfrowy Polsat SA • Exatel SA • Multimedia Polska SA • Orange Polska SA • Polkomtel Sp. z o.o. • TK Telekom Sp. z o.o. • T-Mobile Polska SA
 4. 4. SCENARIUSZ
 5. 5. WNIOSKI: OPERATORZY • Skuteczna diagnostyka (do 3 godzin) oraz identyfikacja problemu. • 5 na 7 operatorów zdecydowało się na powołanie sztabu kryzysowego. • Tylko 4 operatorzy telekomunikacyjni byli przygotowani na analizę zaawansowanego zagrożenia (złośliwe oprogramowanie na urządzenia mobilne).
 6. 6. WNIOSKI: OPERATORZY • W reakcji na incydenty wystąpiła współpraca z innymi uczestnikami ćwiczeń. • Obawa o wykorzystanie informacji w celach uzyskania przewagi konkurencyjnej. • Duże obciążenie obowiązkiem informacyjnym (ABW, GIODO, KGP, RCB, UKE).
 7. 7. WNIOSKI: WARSTAWA MEDIALNA • We wszystkich organizacjach w firmach ćwiczących istnieją procedury komunikacji na wypadek sytuacji kryzysowej. • 3 z 6 ćwiczących organizacji podały w swoich komunikatach prawdziwe przyczyny problemów. • Niezależne działania komunikacyjne, mimo iż wiadomości w mediach wyraźnie mówiły o atakach na firmy telekomunikacyjne (atakach na wiele firm). • Dobra współpraca służb prasowych z zespołami technicznymi.
 8. 8. WNIOSKI: SEKTOR/ADMINISTRACJA • UKE w ramach nałożonych na ten urząd obowiązków informował agencję ENISA o zdarzeniach kryzysowych. • Oczekiwanie na działanie administracji państwowej związane z koordynacją i reakcją operacyjną na zdarzenia. • Zapisy „Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP” w praktyce nie pozwalają na zastosowanie ich w sytuacjach kryzysowych. • Komunikacja pomiędzy operatorami a samymi podmiotami administracji państwowej miała charakter głównie informacyjny, a nie operacyjny.
 9. 9. REKOMENDACJE: OPERATORZY • Utworzenie „Zespołu Szybkiego Reagowania” (CERT-y). • Regularne ćwiczenia wewnętrzne w tym obszarze. • Wypracowanie skutecznego sposobu koordynacji współpracy z dostawcami sprzętu i oprogramowania. • Dalsze budowanie sieci kontaktów oraz zasad współpracy między operatorami telekomunikacyjnymi.
 10. 10. REKOMENDACJE: WARSTWA MEDIALNA • Organizacje powinny posiadać z góry ustaloną ścieżkę komunikacji wewnątrz firmy. • W trakcie rozwiązywania problemu, wewnątrz organizacji, rzecznik prasowy powinien mieć stały kontakt z osobami kierującymi akcją przywracania normalne funkcjonowanie systemów informatycznych lub wchodzić w skład sztabu kryzysowego. • Należy uważnie i rozsądnie wydawać komunikaty tak aby nie dochodziło do konieczności ich sprostowań.
 11. 11. REKOMENDACJE: SEKTOR/PAŃSTWO • Wyznaczenie podmiotu, który będzie koordynatorem działań w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej w podejmowanym w ramach ćwiczeń zakresie- doprecyzowanie zapisu w „Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni RP”. • Elementem budowy zdolności do cyberobrony powinno być uruchomienie przez administrację „usługi” e-SOS. • Utworzenie centrum gromadzenia i wymiany informacji na temat zagrożeń, podatności i sposobach radzenia sobie w razie ewentualnego ataku. • Stworzenie „Portalu/platformy Wymiany Informacji”. Cykliczne spotkania tzw. ”Zespołu roboczego” składającego się z przedstawicieli podmiotów sektora.
 12. 12. REKOMENDACJE: SEKTOR/PAŃSTWO • Skanalizowanie i koordynacja systemu raportowania do instytucji państwowych. • Budowanie wśród grup operatorów telekomunikacyjnych wspólnego (jednolitego) poziomu zdolności do reakcji na atak teleinformatyczny.
 13. 13. Q&A
 14. 14. Kontakt Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Mirosław Maj Prezes miroslaw.maj@cybsecurity.org kom: +48 608 508 702 Adrianna Maj PR Menadżer adrianna.maj@cybsecurity.org kom: +48 664 943 551 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Michał Grzybowski Główny specjalista michal.grzybowski@rcb.gov.pl kom: 785 700 408 Anna Adamkiewicz p.o. szef Wydziału Polityki Informacyjnej anna.adamkiewicz@rcb.gov.pl kom: 785 700 199 Deloitte Cezary Piekarski Starszy Menadżer cpiekarski@deloitteCE.com kom.+48 601 388 804 Sylwia Jackowska Starszy Menadżer sjackowska@deloitteCE.com kom.+48 605 600 104

×