Successfully reported this slideshow.

ИТ "Знайко" 1 клас

1,695 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ИТ "Знайко" 1 клас

  1. 1. Трите имена на ученика: Училище, клас, паралелка: Град/село Попълва се от учителя в залата
  2. 3. МА МО МУ НА НИ ЛИ ЛА РА КА МАЙ
  3. 4. Първа пролет Избери си тема

×