Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong trinh khoi dong 2

10,478 views

Published on

Chuong trinh khoi dong 2

 1. 1. Nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐỘNG
 2. 2. NỘI QUY CHUNG
 3. 3. Hoạt động!
 4. 4. <ul><li>Bước 1 : Là sản phẩm của sản phẩm </li></ul><ul><li>Tìm hiểu, tin tưởng, giới thiệu </li></ul>5 BƯỚC CẦN THIẾT TRONG KINH DOANH <ul><li>Bước 2 : Chương trình bán hàng của Amway </li></ul><ul><li>Được tưởng thưởng tương xứng với những nỗ lực của bạn </li></ul><ul><li>Bước 4: Xây dựng nền tảng cho sự thành công </li></ul><ul><li>Làm cho người khác những điều mà bạn muốn người khác làm cho mình </li></ul><ul><li>Bước 3: Thiết lập mục tiêu </li></ul><ul><li>Thành công là một cuộc hành trình, không phải là điểm đến </li></ul><ul><li>Bước 5: Bước kế tiếp của tôi </li></ul><ul><li>Việc làm giá trị hơn lời nói </li></ul>
 5. 5. “ Chính tôi sử dụng sản phẩm” Phát triển Tìm hiểu Tin tưởng Hành động
 6. 6. Tổng quan về kinh nghiệm sản phẩm Hội thảo sản phẩm Thực hiện minh họa sản phẩm là lợi thế mạnh nhất của bạn so với việc bán lẻ truyền thống. Hãy minh họa tính năng độc đáo và những lợi ích của các sản phẩm Amway. Hãy thực hành, chú trọng và thực hiện điều đó cho mỗi khách hàng và ứng viên tiềm năng xem khi có cơ hội . Rich DeVos & Jay Van Andel Amway Co-founders Chính tôi sử dụng ATC
 7. 7. Chia sẻ kinh nghiệm Cảm nhận kết quả Chính tôi sử dụng Chất lượng Đậm đặc Cải tiến Được chứng nhận Tuyệt vời Hiệu quả cao Thân thiện với môi trường Đáng tin cậy
 8. 8. Tham gia huấn luyện <ul><li>Bán hàng </li></ul><ul><li>Bảo trợ </li></ul><ul><li>Chăm sóc khách hàng </li></ul>Lập danh sách khách hàng
 9. 9. Được tưởng thưởng xứng đáng với nỗ lực của bạn. Và được áp dụng chung cho mọi người trên toàn thế giới. Jay Van Andel Nhà đồng sáng lập Amway
 10. 10. <ul><li>Các loại huy hiệu và danh hiệu do Amway trao tặng </li></ul>Tưởng Thưởng Chương Trình Bán Hàng Của Amway
 11. 11. Các loại huy hiệu do Người Bảo Trợ mua từ Amway tặng cho Nhà Phân Phối tuyến dưới Chương Trình Bán Hàng Của Amway
 12. 12. <ul><li>Hơn 10 loại hoa hồng (Hàng tháng & Hàng năm) </li></ul><ul><li>15% Lợi nhuận bán lẻ </li></ul><ul><li>Hoa hồng thành tích </li></ul><ul><li>2% Hoa hồng Ruby </li></ul><ul><li>4% Hoa hồng lãnh đạo / 2% Hoa hồng hỗ trợ bảo trợ </li></ul><ul><li>2% Hoa hồng bảo trợ quốc tế </li></ul><ul><li>1% Hoa hồng phát triển hệ thống hàng tháng </li></ul><ul><li>Hoa hồng Emerald </li></ul><ul><li>Hoa hồng Diamond </li></ul><ul><li>Hoa hồng Diamond Plus </li></ul><ul><li>Phần thưởng tiền mặt một lần </li></ul>Tưởng Thưởng Chương Trình Bán Hàng Của Amway
 13. 13. Cách Tính Hoa Hồng
 14. 14. <ul><li>15% * DSBH cá nhân </li></ul><ul><li>(là khoản chênh lệch giữa giá bán cho NPP và giá bán cho khách hàng; và khoản tiền này NPP đã nhận ngay khi bán sản phẩm cho khách hàng) </li></ul>15% Lợi Nhuận Bán Lẻ <ul><li>VD: SP thực phẩm bổ sung Vitamin C </li></ul><ul><li>Giá bán cho NPP (VAT) : 223.300 đồng </li></ul><ul><li>Giá bán cho khách hàng : 257.400 đồng </li></ul><ul><li>Khoản chênh lệch : 34.100 đồng (#15%) NPP sẽ nhận ngay khi bán cho khách hàng </li></ul>
 15. 15. VD : Tính lợi nhuận bán lẻ A 500PV 1 PV tương đương 11.000 BV 1 BV tương đương 1 Đồng * Lợi nhuận bán lẻ của A: 500PV * 11.000BV * 15% = 825.000 đồng
 16. 16. VD : Tính lợi nhuận bán lẻ A 1.000PV 1 PV tương đương 11.000 BV 1 BV tương đương 1 Đồng * Lợi nhuận bán lẻ của A: 1.000PV * 11.000BV * 15% = 1.650.000 đồng B 500PV C 1.000PV
 17. 17. Hoa Hồng Thành Tích <ul><li>Bước 1: Xác định PV (nhóm) bắt đầu từ cuối tuyến bảo trợ tính lên. </li></ul><ul><li>Bước 2: Xác định mức % hoa hồng </li></ul><ul><li>(sử dụng bảng mức % hoa hồng thành tích) </li></ul><ul><li>5 Bước Tính Hoa Hồng Thành Tích </li></ul>Giá trị điểm (PV) Hoa Hồng Thành Tích ≥ 10,000 21% của BV ≥ 7,000 18% ≥ 4,000 15% ≥ 2,400 12% ≥ 1,200 9% ≥ 600 6%
 18. 18. Hoa Hồng Thành Tích <ul><li>Bước 3: Tính hoa hồng thành tích </li></ul><ul><li>DSBH cá nhân * % hoa hồng đạt được </li></ul><ul><li>(đã được xác định từ bước 2) </li></ul><ul><li>Bước 4: Tính hoa hồng thành tích chênh lệch </li></ul><ul><li>Lấy % HHTT cá nhân - %HHTT của từng tuyến dưới (A) </li></ul><ul><li>Lấy (A) * DSBH nhóm của từng tuyến dưới </li></ul><ul><li>Bước 5: Xác định Tổng hoa hồng thành tích thực nhận </li></ul><ul><li>Lấy HHTT (bước 3) + HHTT chênh lệch (bước 4) </li></ul><ul><li>5 Bước Tính Hoa Hồng Thành Tích </li></ul>
 19. 19. VD : Tính hoa hồng thành tích A 1.000PV 1 PV tương đương 11.000 BV 1 BV tương đương 1 Đồng <ul><li>Bước 1: Xác định PV nhóm </li></ul>1.000PV <ul><li>Bước 2: Xác định mức % </li></ul>6% <ul><li>Bước 3: Tính hoa hồng thành tích của A </li></ul><ul><li>1.000PV * 11.000BV * 6% = 660.000 đồng </li></ul>
 20. 20. VD : Tính hoa hồng thành tích A 500PV 1 PV tương đương 11.000 BV 1 BV tương đương 1 Đồng B 500PV D 300PV C 200PV <ul><li>Bước 1: Xác định PV nhóm </li></ul>300PV 1.600PV 100PV <ul><li>Bước 2: Xác định mức % </li></ul>0% 0% 9% <ul><li>Bước 3: Tính hoa hồng thành tích của A </li></ul><ul><li>500PV * 11.000BV * 9% = </li></ul><ul><li>495.000 đồng </li></ul><ul><li>Bước 4: Tính hoa hồng thành tích chênh lệch </li></ul>9% <ul><li>B: 1.000PV * 11.000 * 3% = 330.000 đồng </li></ul><ul><li>E: 100PV * 11.000 * 9% = 99.000 đồng </li></ul><ul><li>Bước 5: Tổng hoa hồng thành tích thực nhận </li></ul><ul><li>924.000 đồng </li></ul>E 100PV 500PV 0% 1.000PV 6% 3%
 21. 21. VD : Tính hoa hồng thành tích A 1.000PV 1 PV tương đương 11.000 BV 1 BV tương đương 1 Đồng B 500PV D 500PV C 1.000PV <ul><li>Bước 1: Xác định PV nhóm </li></ul>500PV 1.000PV 3.000PV 500PV <ul><li>Bước 2: Xác định mức % </li></ul>0% 6% 0% 12% <ul><li>Bước 3: Tính hoa hồng thành tích của A </li></ul><ul><li>1.000PV * 11.000BV * 12% = </li></ul><ul><li>1.320.000 đồng </li></ul><ul><li>Bước 4: Tính hoa hồng thành tích chênh lệch </li></ul>12% 6 % 12% <ul><li>B: 500PV * 11.000 * 12% = 660.000 đồng </li></ul><ul><li>C: 1.000PV * 11.000 * 6% = 660.000 đồng </li></ul><ul><li>D: 500PV * 11.000 * 12% = 660.000 đồng </li></ul><ul><li>Bước 5: Tổng hoa hồng thành tích thực nhận </li></ul><ul><li>3.300.000 đồng </li></ul>
 22. 22. Bài tập : Tính hoa hồng thành tích A 2.000PV 1 PV tương đương 11.000 BV 1 BV tương đương 1 Đồng B 900PV C 1.200PV <ul><li>Tính hoa hồng thành tích của A? </li></ul>4.100PV 15% 1.200PV 9% 2.100PV 9% 6% <ul><li>2.000PV * 11.000BV * 15% = 3.300.000 đồng </li></ul><ul><li>2.100PV * 11.000BV * 6% = 1.386.000 đồng </li></ul><ul><li>Tổng hoa hồng thành tích A: 4.686.000 đồng </li></ul>
 23. 23. BẢNG % HOA HỒNG TẠI AMWAY 6% 9% 12% 15% 18% 21% ≥ 600 PV ≥ 1.200 PV ≥ 4.000 PV ≥ 2.400 PV ≥ 7.000 PV ≥ 10.000 PV Chương Trình Bán Hàng Của Amway ĐIỀU KIỆN ĐẠT ĐƯỢC Hoặc Giá Trị Điểm Cá Nhân Nhóm Cá Nhân
 24. 24. 600PV Bước 1 Bắt đầu từ “BẠN” Bán hàng Chăm sóc KH Bảo trợ <ul><li>Tham dự huấn luyện </li></ul><ul><li>Liệt kê 40 tên KH </li></ul><ul><li>Minh họa SP </li></ul><ul><li>Bán 200PV mỗi tháng </li></ul><ul><li>Giới thiệu cơ hội kinh doanh tối thiểu 4 lần/tuần </li></ul><ul><li>Bảo trợ tối thiểu 2 người/tháng </li></ul><ul><li>Bán 500PV cho KH thường xuyên </li></ul><ul><li>Sử dụng cá nhân 100PV mỗi tháng </li></ul><ul><li>Hãy là người sử dụng 100% SP của Amway </li></ul>Chương Trình Bán Hàng Của Amway 6% BẠN
 25. 25. Bước 2 Làm giống như bạn 600PV A [600PV] Hoa Hồng Thành Tích 792.000 đồng Chương Trình Bán Hàng Của Amway 9% BẠN
 26. 26. Bước 3 Làm giống như bạn <ul><li>Duy trì doanh số cá nhân 6% </li></ul><ul><li>1 n gười cũ & 3 n gười mới 6% </li></ul>BẠN [600PV] A B C D [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] Hoa Hồng Thành Tích 2 . 376 . 000 đồng Chương Trình Bán Hàng Của Amway 12%
 27. 27. <ul><li>Duy trì nhóm của mình 12% </li></ul><ul><li>1 nhóm mới 12% </li></ul>BẠN [600PV] A B C D [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [ 600PV ] [ 600PV ] [ 600PV ] [ 600PV ] [12%] [600PV] E Hoa Hồng Thành Tích 4 . 356 . 000 đồng Chương Trình Bán Hàng Của Amway 15%
 28. 28. <ul><li>Duy trì nhóm của mình 12% </li></ul><ul><li>1 nhóm cũ & 1 nhóm mới 12% </li></ul>BẠN [600PV] A C D [600PV] [600PV] [600PV] [12%] [600PV] E B [600PV] [12%] F [600PV] Hoa Hồng Thành Tích 8 . 316 . 000 đồng Chương Trình Bán Hàng Của Amway 18% [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV]
 29. 29. BẠN [600PV] A D [600PV] [600PV] [12%] [600PV] E B [600PV] [12%] F [600PV] C [600PV] [12%] [600PV] G <ul><li>Duy trì nhóm mình 12% </li></ul><ul><li>2 nhóm cũ & 1 nhóm mới 12% </li></ul>Hoa Hồng Thành Tích 14 . 256 . 000 đồng Bạn đạt Silver Producer (SP) 21% [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV]
 30. 30. Nhà Phân Phối Platinum Để đạt danh hiệu Platinum , Cần có 6 tháng đủ điều kiện trong giai đoạn 12 tháng với 3 tháng liên tiếp. Hoa Hồng Thành Tích 14.256.000 * 6 tháng = 85 . 536 . 000 đồng Bạn đạt Platinum Chương Trình Bán Hàng Của Amway Platinum BẠN [600PV] A D [600PV] [600PV] [12%] [600PV] E [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] B [600PV] [ 12 %] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] F [600PV] C [600PV] [12%] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV] [600PV]
 31. 31. “ Nếu bạn có ngọn lửa ước mơ đang cháy trong sâu thẳm tâm hồn bạn thì bạn hãy thực hiện nó và đừng để ai đó thổi tắt nó” . Rich DeVos Nhà đồng sáng lập
 32. 32. Thiết lập mục tiêu theo SMART pecific S easurable M ccepted A ealistic R ime - bound T Tính cụ thể Đo lường được Có thể đạt được Thời gian cụ thể Thực tế
 33. 33. Ước mơ của bạn của bạn là gì ? Hãy viết ra!
 34. 34. 1 x 2 = 2 2 x 2 = 4 4 x 2 = 8 8 x 2 = 16 16 x 2 = 32 32 x 2 = 64 64 x 2 = 128 1 x 3 = 3 3 x 3 = 9 9 x 3 = 27 27 x 3 = 81 81 x 3 = 243 243 x 3 = 729 729 x 3 = 2.187
 35. 35. Nếu bạn gieo hạt lúa ngày hôm nay, Bạn sẽ nhận được gì ?
 36. 36. Một cánh đồng lúa nặng hạt !
 37. 37. Còn các bạn gieo hạt cỏ ngày hôm nay ???
 38. 38. Không còn cánh đồng lúa …..
 39. 39. 1. Hoạt Động Kinh Doanh Dựa Trên Sản Phẩm 2. Hoạt Động Kinh Doanh Dựa Trên Yếu Tố Con Người 3. Hoạt Động Kinh Doanh Dựa Trên Vai Trò Lãnh Đạo Quan Điểm Kinh Doanh Của Amway
 40. 40. 1.KHÔNG ĐƯỢC trình bày sai về cơ hội kinh doanh với Amway hoặc nói khác đi về chương trình bán hàng của Amway rằng thành công có thể đạt được mà không cần phải nỗ lực nhiều. 2.KHÔNG ĐƯỢC thổi phồng về thu nhập tiềm năng hoặc về sản phẩm cũng như về các thông tin công ty đưa ra, dù trực tiếp hay gián tiếp 3.KHÔNG ĐƯƠC tổ chức những buổi huấn luyện, hội họp…tại khách sạn, nhà hàng, tại nhà, văn phòng…. mà vi phạm luật pháp Việt Nam và nguyên tắc ứng xử của Amway hoặc gây mất trật tự an ninh xã hội. 4.KHÔNG ĐƯƠC đề cập và bình luận về chính trị, tôn giáo, hoặc niềm tin cá nhân. 5.KHÔNG ĐƯƠC đưa ra những bình luận và những so sánh gây ảnh hưởng không tốt đến công ty hoặc sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
 41. 41. 6.KHÔNG ĐƯƠC hạ giá bán cũng như bán sản phẩm qua các điểm bán lẻ, quảng cáo trên mạng, phát tờ rơi quảng cáo hoặc quảng cáo trên báo chí. 7.KHÔNG ĐƯƠC xúi giục nhà phân phối khác mua dự trữ hàng với số lượng lớn với mục đích đạt tưởng thưởng hoặc danh hiệu. 8.KHÔNG ĐƯƠC bắt các ứng viên tiềm năng mua sản phẩm hoặc trữ hàng hóa như là điều kiện để trở thành nhà phân phối. 9.KHÔNG ĐƯƠC phát triển đội nhóm kinh doanh dưới hình thức làm gây ảnh hưởng không tốt đến tuyến khác cũng như không thần tượng hóa một cá nhân nào đó. 10.KHÔNG ĐƯƠC yêu cầu các nhà phân phối khác phải trả chi phí tham gia huấn luyện, hội thảo, sự kiện hoặc các hoạt động tương tự.
 42. 42. 3 Yếu Tố tạo nên SỰ THÀNH CÔNG
 43. 43. Tôn trọng Đất nước bạn Bạn Khách hàng Nhà phân phối
 44. 44. Sự cộng tác Amway Nhà phân phối khác Bạn
 45. 45. Danh Tiếng Nếu mất tiền ….. bạn có thể kiếm lại được Nếu mất một người bạn thân …. bạn mất một phần Nếu mất uy tín …. bạn sẽ mất TẤT CẢ
 46. 46. Treøo Leân Nuùi
 47. 47. Hai cha con ñang treøo leân nuùi ,baát ngôø ñöùa con teù ngaõ vaø la lôùn”AAAhhhhhhhh!!!
 48. 48. Voâ cuøng ngaïc nhieân khi caäu beù nghe gioïng noùi voïng laïi: “AAAhhhhhhhhhhh!!!“ Toø moø,Caäu la lôùn “ Anh laø ai ?” Vaø caäu nhaän caâu traû lôøi “ Anh laø ai ?”
 49. 49. Giaän döõ,caäu la leân ñaùp traû “ Ñoà nhaùt gan” vaø caäu nhaän caâu traû lôøi “ Ñoà nhaùt gan”.Caäu nhìn ba vaø hoûi “ Chuyeän gì vaäy ba ?”
 50. 50. Ngöôøi cha mỉm cöôøi vaø noùi : Con trai chuù yù neø Sau ñoù oâng la lôùn treân nuùi “ Toâi ngöôõng moä anh” ,vaø gioïng noùi traû lôøi “Toâi ngöôõng moä anh” Moät laàn nöõa,OÂng laïi la lôùn “Anh laø nhaø voâ ñòch” gioïng noùi traû lôøi “Anh laø nhaø voâ ñòch” Caäu beù voâ cuøng ngaïc nhieân nhöng chöa hieåu
 51. 51. Sau cuøng, ngöôøi cha giaûi thích raèng “ngöôøi ta goïi laø Tieáng Voïng, Nhöng ñieàu naøy cuõng gioáng nhö cuoäc ñôøi” Ñôøi seõ traû laïi baïn nhöõng gì baïn noùi vaø laøm .Cuoäc ñôøi ñôn giaûn chæ laø söï phaûn hoài cuûa nhöõng haønh ñoäng cuûa chuùng ta.
 52. 52. Neáu baïn muoán coù nhieàu tình yeâu thöông treân cuoäc ñôøi naøy, haõy taïo ra nhieàu tình yeâu thöông trong traùi tim baïn . Neáu baïn muoán nhoùm baïn coù nhieàu naêng löïc hôn, haõy naâng cao naêng löïc cuûa baïn. Ñieàu naøy aùp duïng trong moïi vaán ñeà, moïi khía caïnh cuûa cuoäc ñôøi .
 53. 53. ĐỜI SẼ TRẢ CHO BẠN NHỮNG GÌ BẠN ÑAÕ CHO! CUOÄC ÑÔØI CUÛA BAÏN LAØ SÖÏ PHAÛN HOÀI CUÛA CHÍNH BAÏN !
 54. 54. Chúng ta phải tin vào chính mình. Bạn không dự đoán được tương lai nhưng bạn có thể theo đuổi những ước mơ của mình . Cho dù điều gì xảy ra trong tương lai thì niềm tin và ước mơ của chúng ta vẫn không thay đổi . Jay Van Andel Nhà đồng sáng lập amway
 55. 55. Hội thảo 3S Bán hàng - Bảo trợ Chăm sóc khách hàng Chương trình khởi động (GS) Huấn luyện nhà phân phối mới HỘI THẢO CÁC LÃNH ĐẠO Hội thảo 12% Cấp Lãnh đạo Hội thảo SP Hội thảo Platinum Hội thảo dinh dưỡng - Lợi ích bổ sung dinh dưỡng - Hướng đến Sức Khỏe T ối Ư u Hội thảo làm đẹp Artistry - Chăm sóc làn da bạn { Hội thảo cùng Amway Đến với Amway Tổng quan kinh nghiệm sản phẩm (PEO) Hội thảo Amway (Công nhận danh hiệu, Khách mời phát biểu, Giới thiệu sản phẩm mới)
 56. 56. <ul><li>Ghi Chú : </li></ul><ul><li>Trong thời gian từ tháng 03/08 – tháng 08/2008 cấp độ từ Emerald trở lên tại Việt Nam sẽ không được thừa nhận. </li></ul><ul><li>Nếu số tiền hoa hồng < 50,000 đồng, Amway sẽ giữ lại và chuyển vào tài khoản NPP trong tháng kế tiếp . </li></ul><ul><li>Số tiền thưởng của NPP sẽ được Công ty chuyển vào ngày 15 hàng tháng. </li></ul><ul><li>4. Thẻ ADA bị trả lại </li></ul><ul><li>5. CMND Hết hạn </li></ul>
 57. 57. Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản hồi xin email về :
 58. 58. <ul><li>www.amway.com.vn </li></ul><ul><li>Thông tin -> Liên hệ </li></ul><ul><li>-> Điền thông tin -> nhấn cửa sổ Gởi </li></ul>
 59. 59. CÂU CHUYỆN VỀ BẦY HỔ VÀ ĐÀN HƯƠU
 60. 60. Hãy nói ‘Tôi tin tưởng’, và giữ vững niềm tin. Rich DeVos

×